OUERHEMDEN MET BETERE PASVORNI ui. van scHUPPEn iieenenflaaiscn nazorg comilé Speldjes-Collecte J. VAR DER BOSCH f Kleeding- en modemagazijnen ZIET DE ETALAGES COUPON-WEEK „De Erven" BAKELAAR ZONDER STAMKAART VEENENDAAL EKO OMEN Een speciale etalage met restanten welke ouder gewoonte extra laag geprijsd zijn Zwart: 1 M. breed, op rollen van 1, 2, 2/2J 3, 5 en 10 M. Per M. 12 ct, p. 5 M. 11 ct. p. M., p. 10 M. 10 ct. p. M. Zwart-Groen 1.50 M. breed, 25 ct. per M. - Zwart 62 c.M. breed, op rollen van tien M., 65 ct. per rol Blauw 1,30 M breed, 12 ct. per M. op rollen van 2, 3 en 5 M. - Verduisteringskapjes 7 ct. Geribd carton, zeer handig in 't gebruik, 70 cM„ 25 ct. per rol van 5 M„ 45 ct. per rol van tien M "v:».UTrM:v.V; V. K. V. ZATERDAG 3 AUGUSTUS ten lichtend voorbeeld Alle voorradige ZOMERMANTELS en JAPONNEN worden opgeruimd Zie de etalages BEGINT 15 JULI a.s. Ondanks alle moeilijkheden houden we onze kwaliteiten op peil. Ook deze opruiming zal zoowel in prijs als in kwaliteit een verrassing voor U zijn!! Deze extra aanbieding van Couponstoffen Vitrages - Schortenbond - Katoen en Flanel (R. DE RUITER) Hoogstraat 116 - Telefoon 463 - Veenendaal Adverteeren doet verkoopen. VOOR DE SPECIAALZAAK VOOR U Wg HEERENMODES HOOFDSTRAAT 69 vfënsmdaal, 01 kunt kef mooi en vlug w>ei een naaimachine van Veenendaalsche Konijnenfokkers Vereeniging maakt bekend dat de keuring van Konijnen zal plaats hebben op bij Café „VONK". Degenen die zich voor 20 Juli als lid opgeven kunnen hun dieren nog inzenden voor 15 ct. per stuk. Inschrijfbffjetten verkrijgbaar bij het secretariaat, Ook uit omliggende plaatsen zijn hieuwe leden welkom. Seer. penn. Q VEENHOF Jr. Munnikenweg 24 Veenendaal van smaakvolle verlichting! ELECTR. TECHN. BUREAU Hoofdstraat 114 - Telef. 319 Het Veenendaalsch Nazorg Comité hoopt a.s. Zaterdag 13 Juli een te houden. Evenals de vorige Collectesvertrouwd het bestuur ook thans weer dat alle ingezetenen een kleine gave zullen bijdragen, ter ondersteuning van ons werk ten behoeve onzer zieke plaatsgenooten. HET BESTUUR. VOOR Hypotheekgelden beschikbaar bij Makelaar E. STEMERD1NK Kerkewijk 147 - Veenendaal PER SPOOR REIST GIJ 'T VEILIGST Bekendmaking. Het Hoofd van de Lucht beschermingsdienst maakt bekend: le. De verhoogde kans op een luchtbombardement brengt met zich mede, dat de particuliere schuilgelegenheden zoo goed mogelijk bewaard dienen te orden. w 2e. De bewoners die in de nabijheid van loopgraven wo nen, mogen hierin vluchten in geval van een aanval. Zij mogen ook het gras van de stellingen gebruiken. Hiertegenover verwacht ik, dat zij zullen waken tegen ver nielingen van de stellingen, het geen hun eigen belang is. 3e. Indien hier en daar extra ingangen in bestaande stellingen noodig zijn, kunnen de bewo ners zich wenden tot de heer J. Boers Jr., Julianastraat nr. 64 alhier. Veenendaal, 11 Juli 1940. Het Hoofd van de Lucht beschermingsdienst. Van KUYK. VEENENDAAL WAQENINQEN RENKUM V.Z.C. Zwemnieuws. Dinsdagavond 9 Juli werden in Bergbad te Veenendaal door de Veenendaalsche Zwemclub Zwemwedstrijden georgani seerd Hieronder volgen de Prijs winnaars 50 M. Borstcrawel Heeren: 1. KI. van Veen 32 sec. 2. G. van den Bosch 32.8 sec. 50 M. Schoolslag Meisjes Adsp.: 1. Annie Meijerman 48,3 sec. 2. Mike Stemerdink 50 sec. 3. Eva Blankespoor 54 sec. 4. Hilda Zimmerman 54,7 sec. Een mooie prestatie leverde voorts de 11 jarige Dinie van Schuppen, die een tijd maakte van 58,9 sec. 100 M. Schoolslag Heeren: 1. Jan van Eden 1 min 36 sec. Voorzitter J. W. van Schup pen reikte na afloop de diplo ma's en pi ij zen uit. Het Bestuur van V. Z. C. vraagt U Zaterdagmiddag 27 Juli a.s. vrij te houden, voor een bezoek aan het Groote Ritmeester Waterpolotournooi in Bergbad. Behalve de Veenendaalsche Zwemclub hebben reeds de volgende clubs met hun eerste Zeventallen ingeschreven: „Woerdensche Zwemclub W. Z. C." uit Woerden, ,Z^ister Zwemvereeniging Z. Z. V." uit Zeist en „De Vest" uit Kaar den. Met verschilier de clubs wordt nog onderhandtic. verduisteringspapier? Naar kleefsman Wij hebben nog eeniqe goede 2e HANDSCH MACHINES ZANDSTRAAT 101 Seizoen opruiming! Zents SEIZOEN OPRUIMING t

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1940 | | pagina 3