ROB DE AVONTURIER n UERIRIJ63A1R Utrechtse Almanak. Fa. Jac. v. Hardeueld. Fa. Bern cd Drost AGEHTEn VAK „DE HALLEF GeiuKHig nieuwjaar. ■f KUIKENS BONNENLIJST WIM SPAAN w. C. u. Essen lïlelhiiandel PAI& - Markt 8 - V'daal SCHILOERSBEHIJF J. B. MEIJER een voorspoedig 1946 Wij wensen U ALLEN een voorspoedig 1946. Automobielbedrijf Ra Vonk eenvoorspoedig 1946 Fa. K. de Kruijf Zonen een voorspoedig 1946 SCHOONOORD Uleer prima uoetDaibroeken JANSEN's W. v. Ravenswaaij J. G. F. Aantjes wenst allen een ge lukkig Nieiqptjaar. C. v. Engelhoven Dansschool Wij wensen onze clienten een gelukkig en voorspoedig 1946 TELEFOON No. 437 EEN VOORSPOEDIG 1946 Wij wensen al onze cliëntèle, vrienden en bekenden T. v. d. Kemp - Rijwielhandel koopt men bij Lokhorst BROEDERIJ HIAHUFACTURENHAHDEL Voor het jaar 1946 HERM VAN DOORN Melkhandel Patrimoniumlaan 10. Wenst allen een geluk kig Nieuwjaar. kleermaker, Stations singel 2 Mej. N. v. d. Weerdhof- Haar Handel in Kruidenierswa ren Boslaan 21, wenst al le cliënièle, vrienden en be kenden een gelukkig Nieuwjaar W. v, d. Weerdhof Boslaan 21, petroleumven- ter „Automaat" wenst cliëntèle, vrienden en be kenden een gelukkig 1946 toe. Rijwielhandel Rhenen wenst U een Parallelweg 81. Wenst zijn afnemers, vrien den en bekenden een gelukkig Nieuwjaar Stucadoorsbedrijf Rijnstraat 27 Rhenen wensen hun geachte cliën tèle, vrienden en kennissen In ons geheel gereorganiseerd bedrijf brachten wij reeds verschillende verrassingen. Wij beloven dat er binnenkort meerdere zul len volgen, let steeds op onze etalages. Tevens wens ik mijn geachte clientele vrienden en kennissen een voorspoedig gelukkig 1946. en C. Waiboer, Boekhandel C. Drost, Rijksstraatweg Amerongen H. T. Wijkniet, Engeweg 16, A. Göbel, B 50 H. Hendriks, Nieuweweg 19 A. v. Garderen, Haspel C 12 A. van Rhee, Rund-, Kalfs- en Varkensslagerij Zandstraat 108 Telefoon 233 wenst cliëntèle, vrienden en bekenden Expeditie en Brandstoffenhandel Grebbeweg 41, Rhenen wenst zijn geachte clienten, vrienden en kennissen Burgemeester blijft nog even. De Burgemeester van Amsterdam, de heer T. de Boer, die als vertegenwoordiger der K.N.S.M. naar Indië zou vertrekken, zal nog ■iet weggaan, doch zijn burgemeestersambt blijven vervullen. Maar zij komen terug! Na 1 Januari zal het dansorkest De Ramblers weer geregeld voor de radio op treden echter niet dadelijk onder leidine van Theo Uden Marsman, die tot 5 Mei als dirigent is uitgesloten. Wat eten wij vandaag? Deze winter zal slechts een zesde ge deelte van het kwantum groente van 1942 beschikbaar zijn. Uien en wortelen (huts pot!) is er méér kool is er minder. Tram wordt duurder. Te Amsterdam zal het tramtarief moeten worden verhoogd. WEER ONRUST IN CHINA. Ondanks de hoopvolle berichten over een verzoening die door de bemiddeling van den Amerikaansen ambassadeur in China wordt nagestreefd, blijkt de strijd tussen de rege ring en de communisten weer te zijn opge leefd, nu de regeringstroepen de provincie .Jehol in Binnen-Mongolië willen bezetten en de communisten dreigen, zich met ge weld daartegen te zullen verzetten. 29 De leider van de tank-expeditie, de heer Armstrong, voelde er evenmin als de professor met zjjn gezelschap veel voor om nu al terug te keren. Daar waren gevaarlijke avonturen te be leven, geheimzinnige volken en dieren te ontdek ken; en op een plattegrond wees de beer Arm strong aan, waar het land moest zgn, en hoe men er moest komen. 30 Besloten werd dat de auto de weg zou aan wijzen en de vliegmachine de omtrek zou ver kenen en in de omtrek van de tank zou blijven. Spoedig trok men op weg. De auto, met een ver nieuwde voorraad benzine, snelde voorwaarts, maar vond spoedig tegenstanders op zijn weg. Bestel dan vroegtijdig Het voorkomt teleurstelling. Telefoon 677 Veenendaal DE VANOUDS BEKENDE Prijs f 0.55, Haast U. Hoofdstraat 64 - Veenendaal. alle maten Overalls (alleen blauw) alle maten Dokters- Kappersjassen Grijze werkjassen (kort) Krakelingen kleederverf in verschillende kleuren Weverstraat - Rhenen wordt U het beste toegewenst door Aannemer van alle voorkomende Timmer- en Metselwerken. Prins Bernhardlaan 189, Geld. Veenendaal, Bonkaarten KA, KB, KC 601: 535 t/m 541 800 gr brood 542 en 543 200 gr bloem 544 400 gr suiker 545 50 gr thee 546 125 gr boter 547 250 gr margarine 548 100 gr vet 549 100 gr kaa 550, 551, 552 100 gr vlees 553 2 kg aardappelen B51, B52 400 gr brood A53 l'/g liter melk B53, C53 3 liter melk B54 1 kg aardappelen Bonkaarten KD. KE 601 635, 636 800 gr brood 637, 638 200 gr bloem 639 250 gr rijst of kindermeel 640 500 gr suiker 641 250 gr boter 642 125 gr margarine 643 100 gr kaas 644 5 h melk 645, 646, 647 100 gr vlees 648 1 kg aardappelen D 51, D 52 400 gr brood E 51, 250 rijst of kindermeel Tabakskaarten enz. T 07 2 rantsoenen tabaksartikelen -5-^3 (geen importsigaretten) V 07 100 gr suikerwerken X07 2 rantsoenen tabaksartikelen (geen importsigaretten) G03 (groentekaart) periode v. 20 Jan. t/m 16 Febr. 1946 Bon G03 der groentekaart moet uiterlijk 12 Januari bij een groentehandelaar wor den ingeleverd. Men kan op deze bon groente betrekken van 20 Jan t/m 16 Febr Volgende week zullen nog bonnen wor den aangewezen voor melk, aardappelen,, jam, tabak en versnaperingen. Parallelweg Veenendaal wenst allen een geluk kig en voorspoedig Nieuwjaar H^enstroat 100 Rhenen Is vanaf heden weer bereikbaar per Rhenen Eist Elst-AxDerongen Renswóude Ederveen Overberg Aan deze adressen kunt U Nieuws, Advertenties en Abonnementen voor ons blad opgeven. Benedeneind 11 Veenendaal

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1946 | | pagina 8