u, fl. KEMP - Biiwieiiianflel - Tel. 233 - Zanflstr. 108 ueenentlaal OPENBARE VERGADERING UI0ENSD0GAU0ND, 8 IÏIEI A.S. APENBARE IJEENKONIST OP VOOR Dl VRIJHEID" dir. UI. ter Haar BOON ASPHALTPAPIER Een ueMig groie versierde oglicüt LOEF KANTOORBEDIENDE De Arnhemse ueiiingdirecüe HelDl verwoest Nederland" li.n de Jong scfiouie zo juist omgangen Fa. Wed. L. N. V. ESSEN der Chr. nat. Kiesvereniging ie Eist (U) 12 MEI Vraag en Aanbod Bakkersknecht, I eer jon gen o£ halfwas gevraagd. HERM. VAN, DOORN heelt overgenomen HERM v. DOORN dhr. A. STAPELKAMP van Utrecht. Is het waar, dat een arbeider niets te ver wachten heeft v/d Christelijke partijen? adres te Veenendaal EMMALAAN 98 Organiseert veilingen in de verwoeste gebieden. Heeft U iets te verkopen, alles is welkom. Actie: DIRECTIE PROCENT in de kegelbaan van de firma om 8 uur zal de Haas een gehouden worden. PP is de leus! KOMT U OOK? Ja natuurlijk, want U wilt toch medewerken aan Uw eigen geluk en U verzetten tegen die socialistische systemen, welke onvermijdelijk leiden tot dwang en tot heersen van weini gen over velen. Wekt allen Uw vrienden en kennissen op deze bijeenkomst bij te wonen. SPREKERS: Mevr. A.Fortanier-de Wit, Mr. D. U. Stikker Gelegenheid tot het stellen van schriftelijke vragen Het Inidatief Comité van de PARTIJ VAN DE VRIJHEID ORGEL- EN PIANOLESSEN Kastanjestraat Veenendaal 27 verkri gbaar bij: BOUWMATERIALEN Zandstr 54a - Tel. 213 Veenendaal Kunstgebit reinigingspoeder Bleekmiddel Rollen Gaas Papieren imegiuiers Bed- en Uliegzeiltjes u/RUFWAS ge l en Mn Scnoencreme uioelbare zeep Scheerzeep DROGISTERIJ ,.0E ÜIJZFL" HEnnvj)nsEn-AB0tn.A8s. Zandstr. 1Uel. 21S,Ueenendaal Wie klachten wil ontlopen, moet bij de Haas zijn manufacturen kopen Die is mog lijk op Koninginnedag Als all^s dan me loopt IEDER PLANT NU ÉÉN DAH JA IN DE TUIN De versiering natuu lijk met de bloemen van di Dahha En wat is nu één Dahlia? LAAT L_VJL_I LEVEREN KWEKERIJ BIJ HET NIEUWE POSTKANTOOR GEVRAAGD MOEDERDAG - BLOEMENDAG U geeft haar toch ook bloemen? BLOEMENMAGAZIJN „FLORA" AA Aangeboden ruime zit-tlaap- kamera op zeer goede stand, met volledig pension zeer ge schikt voor echtpaar of dames die willen samen wonen. Pension Favorita, Stationsweg 2, Rhenen Te koop of te ruil een zo goed als nieuwe donker blauwe HOED. J de Kievid, Wilhel- minastraat 36. Te koop een gebruikte doch in goede staar zijnde Duitse Binnen* en Buitenband (Hilfietsband) maat 28 x 170 Te bevragen Hoofdweg 79. Ederveen. Te koopt een eenpersoons Ledikant, met z g a.n. matrassen, en een vooroorlogse Kinderwa gen, onderstel defect. Eenvoud- laan 32. Gevraagd: Net Dagmeisje. Huiselijk verkeer. Goede be handeling Zondags vrij. J Schoute, Bergweg 12. D van Stempvoort. Emmalaan 60, Geld -Veenendaal. Te ruil aangeboden een v o. nieuwe donkerbl. Japon m 42 voor Wol. Te bevr. Rozenstr. 5 Weggevlogen een Postduif. ooie aar-witpen. Holland 39351315 Tegen belo ning terug te bezorgen Gort straat 96. Te koop, drachtige vijf-jarige mrrrie, werptijd 7 Mei ook genegen teruilen voor luxe ruin en een platte wagen op lucht banden A. Henken Oude V'daalse Grintweg 40 Achterberg Ondergetekende A. H. v. Wa- gensveld bericht hiermede zijn geachte clientele dat hij zijn metselbedrijf heeft overgedaan Aannemer Geld. Veenendaal en dankt zijn clientele voor het vertrouwen dat hij heeft mogen genieten en beveelt zijn opvol ger beleefd aan. A. H. v. WAGENSVELD HERMAN v. DOORN Prins Bernhardlaan 189 Geld Veenen- daal bericht hiermede dat hij de merselzaak van A. H. v. i Wagensveld Geld Veenendaal en hoopt door nette bediening hetzelfde vertrouwen te mogen verkrijgen als zijn voorganger. Beleefd aanbevelend, Aannemer Prins Bernhardlaan 189 Tel. 347 Geld Veenendaal I Op MAANDAG 6 Mei a.s. Aanvang half acht in gebouw,,PNIËL" SPREKER: I Voorzitter v/h Chr. Nat. Vakverbond. ONDERWERP Vrije toegang. - Arbeidend Eist wordt verwacht. I l ps i "V Verzend Uw goederen PPR EXPFDITIE VFENENDAAL -UTRECHT Buurtlaan 15 Neude 35 Tel. 380. Tel. 17605. VERTREK Dinsdag - Donderdag - Zaterdag i voor wit wollen stof 5Vs M. x 95 cM. grote zeepbesparing zwart en bruin zeer geschikt voor de was Denkt U eraan dat de zaken a. s Zaterdag na half een gesloten zijn Nieuwpweg 96 Veenendaal (mnl. of vr.) Voor iedere beurs hebben wij iets aparts ZIE ONZE ET AL AGE F*. A. P. van Ginkel - Veenendaal

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1946 | | pagina 4