PAARDENMARKT ERGELAGE'S EXPEDITIE I wij muffin uw oude hoed hls hieuw VAN DER ZEE uereen leergangen u. (laK- en Handelsonderwijs i 'I ID. H. L. ZUIDERSIYIA. HUM*. I I I T K0HIH8INHEDA8 DIEN BOERS ie oi 2e mes drukker en zeiier DE GELDERSGKE UALLEI STUDIEBOEKEN DANSEN Hotel Rustoord- Eist BUURTVERENIGINGEN uoi 8t nooit meer een schriiieiijhe cursus GEVESTIGD: HOUD KOERS NAAR Bloemwerken M. H. L. ZUIOERSMA GEVRAAGD BIJ Fa. Wed. A. W. de Haas Dansschool Johnny Arntz Inschrijving nieuwe clubs Ledenvergadering C.8.T.B. Huisvrouwen uan Eist 30 Augustus a.s. HEROPENING N. v. d. BRINK WONINGRUIL Ede - Veenendaal Boekhandel Fa. Jac. v. Hardeveld BEZOEKT DE TE VEENENDAAL Opleiding Middenstandsdiploma Algemene Handelskennis M. E. D. DAVIDS KUNT U BOEKHOUDEN? D. P. de Ruiter (leraar M.O. boekhouden) Hoogstraat 18 - Veenendaal BEKENDMAKING Op Zaterdag 31 Aug. zal geen brood worden gebakken of bezorgd. (r Enthousiast roept iederesn: ÖIjkStRA „De Vergeet Mij Niet levensmiddel en be drijf Opnieuw ontvangen N Drogisterij E I M K. O KL Gedurende mijn afwezigheid kan de aan gifte van leerlingen geschieden: a. voor U.LO.- en Handelsavondschool bij den heer A. Augusteijn, Kerkewijk 9 b. voor de Middenstandscursus bij den heer H. Thijs - Bergweg 57 voor Chr. H.B.S. Handelsavondschool (Vaartbrug) Middenstandscursus (Vaartbrug) Handelsinstituut van Rijswijk en alle andere cursussen ZIJN VOORRADIG BIJ: op Dinsdag 27 Augustus 1946 Prijzen worden uitgeloofd voor de beste paarden in verschillende rubrieken. Gedurende de Heideweek te Ede dus van 25 tot en met 31 Aug. 1946 zal er een extra dienst ingelast worden van Ede naar Veenendaal. Vertrek Ede station 23-00 u. DE ONDERNEMERS; VEENENDAAL Geregelde dienst naar Den Bosch, Tilburg, Breda, Roosendaal, Bergen op Zoom, Goes, Middelburg Vlissingen. En naar Zwolle, Meppel, Assen Groningen en Leeuwarden. hoek Veenend.str.weg (gem. Rhenen) Tel. 200 ZW BEKEND OM ZIJN PRIMA KEUKEN ^Hab-di ances «VERENIGING ORANJEDAG« middenstandsdiploma - uerzekeringsinspecteur - Assuradeur - Bouwuak- patroon - makelaar-Taxateur motor- Rijwielhersteller - Taxateur Frans Duits Engels Naai knipcursus Huishoudcursus medische cursus Belastinarechl Recht en «iet enz. enz. TT„roCT AXTO NU GEEN KALE VERJAARDAG MEER! HAA. GEBAK VAN WEER EEN ECHTE D. Drost - Panhuis 1 - Tel. 708 APOTHEKER Zegt het voort! Komt allen D. JANSEN, Secretaris APOTHEKERS-ASSISTANTS EXAMEN rrsrsrsLTSJsrsr&rsjsjsis.fSJsr&rsrsjsrsra Gelderland 10 - Veenendaal HkjsisrsisisisjsjSLBJSJSJSJsrsLisiSJSjrsi DRUKKER IJ PARALLELWEG 8 VEENENDAAL HOOG LOON, VASTE POSITIE Chr. U. L O- school Handelsavondschool Middenstandscursus J. G. Thoomes, Directeur Hoofdstraat 64 Telefoon 424 Veenendaal Begin September nieuwe cursussen voor beginners Speciale r e p e t i t i c u r s u s voor hen, die dit jaar werden afgewezen. PRIVÉ EN CLUBLES GOED GOEDKOOP SNEL Inschrijving bij: Dennenlaan 14 - Veenendaal Dan kunt U een belangrijke promotie maken De Ned. Associatie voor Practijkexamens heeit ingesteld het PRACTIJKEX4MEN MODERNE BEDRIJFSADMINISTRATIE Aan dit examen, dat een belangrijke stap in de richting van het Staatspractijkexamen betekent, kan worden deelgenomen door bezitters van bet Practijkdiploma Boekhouden van de Associatie of van een der bij de Associatie aangesl. verenigingen De studietijd bedraagt een jaar. Tevens opleiding voor: Practijkexamsn Boakhouden - Handelskennis L.O. en Middenstandsdiploma Algemene Handelskennis. Club en privélessen zullen gegeven worden te Veenendaal en Rbenen. Zij worden verzorgd door een leraar, voorzien van de vereiste M.O. bevoegdheid. Alle gewenste inlichtingen worden geheel vrijblijvend verstrekt. De aanmelding kan geschieden tot 3 September a.s. Natuurlijk deze week op Uw bon GEBOUW „HET CENTRUM" RHENEN met muziek van de den derende Zaza Band Fam. KOEHOORN op ZATERDAG 24 AUG. tot 12 uur Ook voor uw Bruiloft, Partijtje en Avondje BIER MET PLEZIER K WESTERHUIS - Rhenen - Tel 275 Prins Bernhardlaan 158 Veenondaal Komt U eens gezellig tafelen, het verhoogt Uw feeststemming. Koude'en warme schotels Voor feesten en partijen aparte zalen A. STUYVENBERG 'THemêer of tL (impire Óocieiy of feac fiers of Dancing Grindweg 55, Wageningen, Tel. 2757 dagelijks van 7 tot 9 uur nam. voor Beginners - Gevorderden - Jeugdclubs - Senioren Ons onderwijs programma omvat voor eerstbegin- nenden een volledige leergang in Modern Ballroom Dancing o.a. Quickstop, English Waltz,Tango, alsmede Wiener walz. Daarnaast Old Time Ballroom Dancing Privé lessen iedere dag op ieder gewenst uur Ótudeer CHu) dansen uoor kei toneel hij Sdrniz alleen een perfect geheel Nu is het tijd om eens naar Uw Hoed te zien. U hebt hem zo weer elke dag nodig En binnen een week terug de speciaalzaak voor Uw betere Herenmodes DE VEENENDAALSE BAKKERSPATROONS EN COÖPERATIES De Buurtverenigingen die lid willen worden van en daardoor recht krijgen op toegangskaarten tot de aanstaande feestelijkheden voor halve prijzen, wordt medegedeeld dat: Donderdagavond a.s. 29 Aug. om 8 uur Sn hotel „de Haas" Markt gelegenheid is tot opgave voor lidmaatschap. Contributie per gezin 50 ct dient dan meteen gestort te worden. Opgave van het gewenste aantal toe gangskaarten kan dan' tegen contante betaling in ontvangst genomen worden. Nadien is aanmelding en opgave voor deze feestelijkheden niet meer mogelijk. Normale toegangsprijzen zijn f 1.- voor de middag en f 1.- voor de avond. Gezinsleden van ingeschre" ven Buurtverenigingen betalen slecht9 50 ct voor middag en 50 ct voor 's avonds. die meer kost dan 12 gulden, omdat U bij ons voor dat bedrag een gegarandeerd prima cursus kunt volgen met inbegrip van grondige correctie en het stellen van vragen. Al onze cursussen zijn ingesteld op de zwaarste exameneisen en leiden op voor de officiële diploma's. EXAMENVREES IS ONNODIG, want wij geven alle cursisten gelegenheid een test- of proefexamen af te leggen. U kunt bij ons onderstaande cursussen volgen Alvorens ergens anders te gaan studeren, is het UW BbLAiVJo toch eerst eens on9 gratis prospectus en proeflessen aan te vragen. Na lezing daarvan volgt U beslist één van onze cursussen. INSTITUUT: HANDELSTRAAT 5, AMSTERDAM-ZUID VERTEGENWOORDIGERS GEVRAAGD r I VFFNPNDAALSE apotheek VEENENDAALSE APOTHEEK Dag en nacht geopend Allopathische en Homoeopafhische gsnees- midde'en. Verbandstoffen en Verplegingsartikelen. Opleiding van Apothekers assistenten, Laboratorium voor chemisch-, klinisch- bacteriologiftch onderzoek. Hoofdstraat 53 - Tel. 790 - Veenendaal. Zonder gebakjes en een lekker koekje om te tracteren, was er niet6 aan. Maar nu kunt U bij Dijkstra tegen inlevering een ouderwets lekkere Chippolata- of Moccataart bestellen. Of anders van die verrukkelijke gebak jes zoals ze die vroeger hadden En koekjes ook weer alles weer voor oorlogse kwaliteit en zo lekker, als alleen Dijktra het maar maken kan! Wij hebben de nieuwste feestartikelen voor groot en klein: Vlaggen, Toeters, Mutsen, Neuzen, Guirlandes en Brillen. De winkel van 1001 artikelen Bloemenmagazij n Uw speciaal adres voor alle voorkomende Beleefd aanbevelend, In Hotel «De Korenbeurs*, Markt, Veenendaal op Maandag avond 26 Augustus des avonds 8 uur. Spoedvergadering om te komen tot het treffen van andere en voordeliger maat regelen voor het loondorsen. OPLEIDING VOOR HET Aanmelden van leerlingen voor de nieuwe cursus vóór 1 September a.s. Hoofdstraat 53 - Telefoon 790 - Veenendaal Franseweg 22 Eist Wij hebben voor elke koper(ster) een prettige verrassing Q. Ruim huis met grote mooie tuin en garage te Ede in ruil aangeboden voor dito huis of landhuis gelegen te Veenendaal Brieven onder no 758 bureau van dit blad. Levantse Sponsen Babysponsen Zuiver haren Stoffers Harde Stoffers Witkwasten Goudbrons Prima Wrijfwas VERDER NOG: Goede Tandenborstels Kristalwater Scheeraluin (Engels) SUADEX (vloeibare voedingssuiker) 99 99

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1946 | | pagina 4