Kinderzegels Kinderzegels ZATERDAG a.s. 20 DEC. Verkoudheid Voor het nummer ran a.s. DINSDAG Iets goeds! RHENEN VEENENDAAL Bonnenlijst (Geldig van 21 December 1947 tot en met 3 Januari 1948). Bonkaarten Ka, Kb, Kc 713. 061 Melk: 4 liter melk. 064 Melk: 6 liter melk. 065 Melk: 67* liter melk. 066 Vlees: 100 gram vlees. 067 Vlees: 300 gram vlees. 068 Boter: 125 gram boter of mar garine of 100 gram vet. 069 Boter: 125 gram margarine of 100 gram vet. 080 Algemeen: 120 gram spijsolie. j 081 Algemeen: 250 gram margarine of 200 gram vet. 082 Algemeen: 1 ei. 083 Algemeen: 100 gram kaas of 125 gram korstloze kaas. 084 Algemeen: 500 gram suiker, boterhamstrooisel enz., of 1000 gram jam, stroop, enz., of 500 gram versnaperingen. 085 Algemeen: 100 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kinder meel. 086 Algemeen: 50 gram cacao. 087 Algemeen: 225 gram huishoud zeep of 180 gram toiletzeep. 088 Algemeen: 2000 gram ïjrood geldig t.e.m. 27 December. 089 Algemeen: 500 gram sinaasap pelen voorinlever ing 073 Reserve: 800 gram brood (gel dig t.e.m. 27 December. 075 Reserve: 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas. 076 Reserve: 400 gram brood gel dig t.e.m. 27 December. 030 Algemeen: 200 gram suiker, boterhamstrooisel, enz., of 400 gram jam, stroop, enz., of 200 gram versnaperingen. BONKAARTEN KD, KE 713 564 Melk: 10 liter melk. 565 Melk: 11 liter melk. 566, 567 Vlees: 100 gram vlees. 568 Boter: 250 gram boter of mar garine of 200 gram vet. 569 Boter: 125 gram margarine of 100 gram vet. 580 Algemeen: 120 gram spijsolie. 582 Algemeen: 1 ei. 583, 584 Algemeen: 250 gram sui ker, of boterhamstrooisel enz., of 500 gram jam, stroop, enz., of 250 gram versnaperingen. 585 Algemeen: 100 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kinder meel. 586 Algemeen: 50 gram cacao. 587 Algemeen: 450 gram huishoud zeep of 360 gram toiletzeep. 588 Algemeen: 800 gram brood geldig t.e.m. 27 December. 589 Algemeen: 1 kg sinaasappelen (voor inlever ing) Reserve: 400 gram brood gel- t R.m. 27 December. 100 gram kaas of 125 gram korstloze kaas. 578 Reserve: 500 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kinder meel of kinderbiscuits. 530 Algemeen: 200 gram suiker, boterhamstrooisel, enz., of 400 gram jam, stroop, enz., of 200 gram versnaperingen. BONKAARTEN MA, MB, MC, MD, MF, MG, MH 713. 1023 Brood: 800 gram brood. 1028 Boter: 250 gram boter of margarine of 200 gram vet. 1022 Margarine: 250 gram marga rine of 200 gram vet. 1024 Kaas: 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas. 1021 Vlees: 300 gram vlees. 1026 Vlees: 200 gram vlees. 1027 Melk: 5 liter melk. 1029 Eieren: 5 eieren. 1025 Suiker: 250 gram suiker, bo terhamstrooisel, enz., of 500 gr. jam, stroop, enz., of 250 gram versnaperingen. TABAK- EN VERSNAPERINGEN- KAARTEN QB, QC, 711. Predikbeurten U-01 Versnaperingen: 200 gr. ver snaperingen, of 200 gram sui ker, boterhamstrooisel enz., of 400 gram jam, stroop, enz. U-03 Versnaperingen: 100 gr. ver snaperingen, of 100 gram sui ker, boterhamstrooisel, of 200 gram jam, stroop, enz. De bonnen voor sinaasappels' 089 en 589 Algem. moeten uiterlijk op 29 December in het bezit van de han delaar in groente- en/of fruit wor den gesteld. Aflevering zal plaats hebben naarmate de handel bevoor raad wordt. Men houde er rekening mede, dat voor suiker en versnnaperingen eerst op 8 Januari a.s. (dus over drie weken) bonnen worden aange wezen. Helpt h#t Misdeelde Kind. Het kopen van is een werk van weldadigheid. EDERVEEN. Zondagsdienst doktoren. Van Zaterdagavond 8 uur tot Zondagavond 12 uur: Dr. de Waard, De Klomp, Tel. 200. Ie Kerstdag: Dr. v. Ringelestijn, Ederveen, Tel. 201. 2e Kerstdag: Dr. v. Ringelestijn, Ederveen, Tel. 201. Zondag 28 December: Dr. v. Rin gelestijn, Ederveen, Tel. 201. 1 Januari 1948: Dr. de Waard, De Klomp, Tel. 200. Zondag 21 December 1947. VEENENDAAL. Ned. Herv. Kerk 9.30 u. Ds. Vroeg- indewey en nam. 5 u. Cand. G. van Kooten. Julianakerk 9.30 u. Ds. v. Wijngaar den en nam. 5 u. Ds. Bakker, Bed. H. D. Eltheto 9.30 u. Ds. Bakker.' Veeneind 3 u. Ds. Bakker. Dijkstraat 2.45 u. Ds. Vroeginde- wey. Sola Fide 10 u. Ds. A. J. Schneider van Rotterdam. Geref. Kerk 9.30 en nam. 5 u. Ds. W. C. v.. d. Brink. Geref. Gem. 9.30 en nam. 5 u. Ds. Kole. Chr. Geref. Kerk 9.30 en nam. 5 u. Leesdienst. Leger des Heils Zaterdagavond 7 u. Straatzang. Zondagmorgen 10 u. Heiligingsdienst, 7 u. Openluchtsa menkomst, 8 u. Verlossingssamen komst. RHENEN. Ned. Herv. Kerk 10 u. Ds. J. v. d. Heide en nam. 5 u. Ds. Kalshoven. Ned. Herv. Geref. Evangelisatie 10 en nam. 6 u. Ds. P. Bouw van Wou denberg. Oud Geref. Gem. 10 en nam. 3 u. Leesdienst. ELST. Ned. Herv. Kerk 10 en nam. 6 u. Ds. Vlasblom. Geref. Gem. 9.30, 2.30 en 6.30 uur Stud, de Gier van Utrecht. Dinsdag 23 December nam. 7 u. Ds. J. v. d. Berg van Utrecht. OVERBERG. Ned. Herv. Kerk 10 u. Dhr. van Noort. RENSWOUDE. Ned. Herv. Kerk 10 u. Ds. Hop en nam. 6 u. Ds. de Bruin van Vee- nendaal. Geref. Kerk 10 u. Ds. Molenaar en nam. 3 u. Ds. Herder van Scherpen- zeel. ACHTERBERG. Ned. Herv. Kerk 10 en nam.6 u. de Weled. heer v. Viegen. EDERVEEN. Ned. Herv. Kerk 10 en nam. 2.30 u. Ds. Bieshaar. Ie Kerstdag (25 December) VEENENDAAL. Ned. Herv. Kerk 9.30 u. Ds. van Wijngaarden en nam. 5 u. Ds. Bak ker. Julianakerk 9.30 u. onbekend en nam. 5 u. Ds. de Bruin. Eltheto 9.30 u. Ds. de Bruin. Veeneind 3 uur Ds. Bakker. Dijkstraat 2.45 u. Ds. de Bruin. Sola Fide 10 u. Dr. J. G. Thoomes en nam. 5 u. Dr. J. G. Thoomes. Geref. Kerk 9.30 en nam. 5 u. Ds. W. C. v. d. Brink. Geref. Gem. 9.30 en nam. 5 u. Ds. Kok. Chr. Geref. Kerk 9.30 en nam. 5 u. leesdienst. Ned. Prot. Bond 10.30 u. Ds. R. H. Kuitse van Oegstgeest. RHENEN. Ned. Herv. Kerk 10 u. Ds. de Bruyn van Driebergen en nam. 5 u. Ds. v. d. Heide. Ned. Herv. Geref. Evangelisatie 10 en nam. 6 u. Ds. P. de Looze van Hilversum. Ned. Prot. Bond 10.30 u. Ds. J. H. Groenewegen van Amersfoort. ELST. Ned. Herv. Kerk 10 en nam. 6 uur Ds. Vlasblom. Geref. Gem. 9.30 en nam. 5.30 uur Leesdienst. OVERBERG. Ned. Herv. Kerk 10 uur dhr. van Noort. RENSWOUDE. Ned. Herv. Kerk 10 en nam. 6.30 u. Ds. Hop. Geref. Kerk 10 en nam. 4.30 u. Ds. Molenaar. ACHTERBERG. Ned. Herv. Kerk 10 en nam. 6 u. Dhr. v. Viegen. EDERVEEN. Ned. Herv. Kerk 10 en nam. 2.30 u. Ds. Bieshaar. 2e Kerstdag (26 December) VEENENDAAL. Ned. Herv. Kerk Julianakerk 9.30 u. Ds. v. Wijngaar den. Sola Fide 14.30 u. Kerstfeestviering kinderen. Geref. Kerk 10 u. Evangelisatie- dienst. Geref. Gem. 9.30 u. Ds. Kok. Chr. Geref. Kerk 9.30 u. Leesdienst. RHENEN. Ned. Herv. Kerk 10 u. Ds. v. d. Hei de. ELST. Ned. Herv. Kerk 3 u. Kerstfeest viering Zondagsschool. 7 uur Kerst zang. Geref. Gem. 9.30 u. leesdienst. OVERBERG. Ned. Herv. Kerk 10 uur dhr. van Noort. RENSWOUDE. Ned. Herv. Kerk 10 u. Ds. Hop en nam. 5 u. Ds. Bieshaar van Eder veen. 2 uur Kerstfeestviering kin deren Zondagsschool. Geref. Kerk Geen dienst. ACHTERBERG. Ned. Herv. Kerk 10 uur dhr. van Viegen. EDERVEEN. Ned. Herv. Kerk 10 u. Ds. Bieshaar. Zondag 28 December 1947. VEENENDAAL. Ned. Herv. Kerk onbekend. Sola Fide 10 u. Ds. Willemse van Hilversum. Geref. Kerk 9.30 en nam. 5 u. Ds. W. C. v. d. Brink. Geref. Gem. 9.30 en nam. 5 u. Ds. Kok. Chr. Geref. Kerk 9.30 en nam. 5 u. leesdienst. Leger des Heils Zaterdagavond 7 u. Straatzang, Zondagmorgen 10 u. Heiligingsdienst, 7 u. Openluchtsa menkomst, 8 u. Verlossingssamen komst. Ned. Prot. Bond 10.30 u. Ds. Wolf- son van Ede. RHENEN. Ned. Herv. Kerk 10 u. Ds. v. d. Hei de en nam. 5 u. Ds. Vroegindewey van Veenendaal. Oud Geref. Gem. 10 en nam. 3 uur leesdienst. ELST. Ned. Herv. Kerk 10 en nam. 6 u. Ds. Vlasblom. Geref. Gem. 9.30 en nam. 5 u. Lees dienst. OVERBERG. Ned. Herv. Kerk 10 uur dhr. van Noort. RENSWOUDE. Ned. Herv. Kerk onbekend. Geref. Kerk onbekend. ACHTERBERG. Ned. Herv. Kerk 10 u. Dhr. v. Vie gen en nam. 3 uur Ds. Vroeginde wey van Veenendaal. EDERVEEN. Ned. Herv. Kerk 10 en nam. 2.30 u. Ds. Bieshaar. Oudejaarsavond (31 December) VEENENDAAL. Ned. Herv. Kerk (Markt) 7 u. Ds. van Wijngaarden. Julianakerk 7 u. Ds. de Bruin. Geref. Kerk 8 u. Ds. W. C. v. d. Brink. Geref. Gem. 7 u. Ds. Kok. Chr. Geref. Kerk 7 u. Leesdienst. Ned. Prot. Bond 7 u. Ds. J. Labrie van Amersfoort. RHENEN. Ned. Herv. Kerk 7.30 u. Ds. J. v. d. Heide. Ned. Prot. Bond 5 u. Ds. J. M. Erke- lenhoven van Hilversum. ELST. Ned. Herv. Kerk 7 u. Ds. Vlasblom. OVERBERG. Ned. Herv. Kerk onbekend. RENSWOUDE. Ned. Herv. Kerk onbekend. Geref. Kerk onbekend. ACHTERBERG. Ned. Herv. Kerk 7.30 u. dhr. van Viegen. EDERVEEN. Ned. Herv. Kerk 7 u. Ds. Bieshaar. Nieuwjaarsmorgen (1 Januari 1948) VEENENDAAL. Ned. Herv. Kerk (Julianakerk) 9.30 u. Ds. v. Wijngaarden. Geref. Kerk 9.30 u. Ds. W. C. v. d. Brink. Geref. Gem. 9.30 u. Ds. Kok. Chr. Geref. Kerk 9.30 u. leesdienst. RHENEN. Ned. Herv. Kerk onbekend. ELST. Ned. Herv. Kerk 10 u. Ds. Vlasblom. OVERBERG. Ned. Herv. Kerk 10 uur dhr. van Noort. RENSWOUDE. Ned. Herv. Kerk onbekend. Geref. Kerk onbekend. ACHTERBERG. Ned. Herv. Kerk dhr. v. Viegen. EDERVEEN. Ned. Herv. Kerk 10 u. Ds. Bieshaar. van neus, keel of borst, snuift en wrijft U weg met VEENENDAAL. Burgerlijke Stand. Ondertrouwd: Pieter Spreij, 26 jaar en Gerritje Johanna van der Meijden, 25 jaar. Getrouwd: Machiel Kerkhove, 37 jaar en Barbara Louisa Clisham, 31 jaar; Wessel Achterberg, 23 jaar en Cornelia van der Valk, 22 jaar; Jo hannes van Walsem, 24 jaar en Cla- zina de Man, 23 jaar; Jan Lefers, 26 jaar en Neeltje van Leeuwen, 19 jaar; Hendrik Speijers, 25 jaar en Dirkje van Vliet, 26 jaar. Geboren: Cornelis, z. van Corne- lis Wagensveld en Trijntje de Flui ter; Gerritje, d. van Jacob Valken burg en Lidia C. van Kooten; Eve- rijntje Dina, d. van Jan Anbeek en Sijka Haveman; Geertruida Gerdi na, d. van Elis van Eij kelenburg en Neeltje de Greef; Jan, z. van Teunis van Hal en Neeltje van Dijk; Ger- rit, z. van Hendrik van de Zand- schulp en Jannetje Henken. Overleden: Hesselijntje Stoffer, 60 jaar. Gevonden en verloren voorwerpen Ten Gemeentehuize, Bodeka mer, Hoofdstr. 34, zijn terug te be komen: 2 portemonnaies, 3x1 bankbiljet van 10.-, 1 theedoek, 1 bril, 1 kinderwant, 11.-, 10.-, ƒ1.-, 1 schoolétui, 1 bivakmuts, 1 bruine muts, 1 das, aangelopen: 1 hond. Als verloren zijn aangegeven: 1 ceintuur, 1 portemonnaie met inh., 1 sjaal, 5 handschoenen, 1 gouden damespolshorloge, 1 niet-machine, 1 witte kip, 1 damesportefeuille met inhoud, 1 sierkussen, 1 handbescher mer. Bekendmakingen. Burgemeester en Wethouders van Veenendaal maken bekend, dat alle gemeentelijke bureaux van Donder dag 25 December 1947 tot en met Zaterdag 27 December 1947, geslo ten zullen zijn. Het bureau van de burgerlijke stand, Hoofdstraat 100, zal op Za terdag 27 December 1947, van des voorm. 9lo uur, echter uitsluitend voor het doen van geboorte- en over lij densaangiften, geopend zijn. Veenendaal. 17 December 1947. Ophalen van vuilnis. Burgemeester en Wethouders van Veenendaal maken bekend, dat in verband met de Kerstdagen het op halen van as en vuilnis in deze ge meente voor de wijk, waarop zulks anders geschiedt op Donderdag, in die week zal plaats hebben op Woensdag. Tevens wordt in verband met de Nieuwjaarsdag, de ophaal dienst van Donderdag in die week verschoven naar Woensdag. De overige diensten blijven onge wijzigd. Veenendaal, 17 December 1947. Burg. en Weth. voorn.: De Burgemeester, A. BAKKER. De Secretaris, D. BLANKESPOOR. Zondagsdienst Doktoren. Van Zaterdagmiddag 2 uur tot Maandagmorgen 8 uur, alleen voor zeer dringende gevallen: Dr. Engel, Sandbrinkstraat, Tel. 425. Ie Kerstdag alleen voor zeer drin gende gevallen: Dr. Remme, Markt, Tel. 572. 2e Kerstdag alleen voor zeer drin gende gevallen: Dr. Reijdon, Kerke- wijk, Tel. 329. Zondag 28 December alleen voor zeer dringende gevallen: Dr. Kets, Hoofdstraat, Tel. 630. 1 Januari 1948, alleen voor zeer dringende gevallen: Dr. Engel, Sandbrinkstraat, Tel. 425. op ons bureau aanwezig zijn. Daarna kunnen wij geen zekerheid geven of deze nog geplaatst worden. Advertenties en Nieuws voor het Oudejaar nummer moeten uiterlijk MAANDAG 29 DECEMBER a.s. voor 12 uur aan ons bureau bezorgd worden. 2-3 30 de 4000-codenummers. (kantoer Rhenen) 1—2.30 Tabak- det. uit Rhenen en melkhande laren. Woensdag 31 Dec (Kantoor Vee nendaal) 9-12 00 Textielhande laren, Brandstoffen- en Me khan- delaren. Vrijdag 2 Jan. 1948, (kantoor Vee nendaal) 9-12 00 Fabrikanten en Eie handelaren. DISTRIBUTIEKRING DOORN DISTRIBUTIEKR. VEENENDAAL Uitrelhing Bonkaarten 802 alsmede Q-kaarten en schoenennonnen. Niet zelf verzorgers Rhenen, Maandag 22 December M. t.m. S., Woensdag 24 Decem ber T t.m. Z. Renswoude, Dinsdag 23 Decem ber, alle niet zelfverzorgers. Meebrengen, T. D.s inlegvellen alsmede bonkaarten 713. Uitreiking uan toeslagkaartjes aan a.s. en jonge moeders. Renswoude, Dinsdag 23 Decem ber, meebrengen De T.D. van de a.s. of jonge moeder, alsmede eventueel die van het kind en de C M. kaart. De uitreiking van bonkaarten in Veenendaal vangt aan, Maandag 29 December 1947. Een volledige publicatie volgt in de uitgave van de komende week Wijziging inlevering oppiakuelien door handelaren in de Kerst- en nieuwjaars- week. Onderstaand volgt een overzicht van de tijden waarop inlevering van opplakvellen dient plaats te vinden in het tijdvak van 21 Dec. 1947 t.m. 3 Jan. 1948. De inlevering \an bonnen voor suiker/versnaperingen, koffie, thee, boter, margarine, vet, kaas, melk, huishoudzeep en vleeswaren ge schiedt zender voorschotherzie ning. In verband hiermede dient de inlevering steeds in veelvou den van 10 rantsoenen te ge schieden. Bij de eerstvolgende inlevering van deze artikelen kun nen dan nog ten hoogste 9 rant soenen van de nu in te leveren bonnen worden ingeleverd. Een ui zondering wordt gemaakt voor de suikerbonnen, welke nog tot en met 27 December geldig zijn. Deze bonnen mogen bij de eerst volgende inlevering van bonnen voor su'ker/vt rsnapering nog on beperkt worden ingeleverd. De inlevering dient als volgt te geschieden Maandag 22 Dec. 9-12 00 (kan toor Veenendaal) Bakkers uit Veenendfcal, Rhenen, Renswoude en Eist. 2-3-30 slagers uit Veenendaal en bist. Dinsdag 23 Dec. (kantoor Rhe nen) 9-12 30 en 1-3 00 alle de taillisten met uitzondering van de Bakkers en de Tabak-detail- listen. Woendag 24 Dec (kantoor Vee nendaal) 9 12 00 de 1000-code- nummers, 2-3 30 de 2000-code- nummers. Maandag 29 Dec. 9-12.00 (kan toor Veenendaal) Bakkers uit Veenendaal, Rhenen Renswoude en Eist. 2-3-30 Tabaksdetaillisten uit Veenendaal, Renswoude en Eist. Dinsdag 30 Dec. (kantoor Vee nendaal) 9-12 00 de 3000-code- nummers. In de week van 22 tot 24 December a s. is er gelegenheid tot het indienen van oude en nieuwe naamlijsten ter ver krijging van extra toeslag voor de 2e en 3e periode en wel Voor Amerongen op Woensdag 24 Dec. van 9 12. Voor Leersum op Woensdag 24 Dec, van 24. Distributiekring Doorn. Wijziging kantooruren in verband met de a.s. feestdagen. Woensdag 24 en 31 December '47 van 9.3012 zitting te Amerongen; van 24 zitting te Leersum. Verder zijn zowel het Kringkan toor te Doorn als alle plaatselijke kantoren gesloten op de beide kerst dagen en nieuwjaarsdag. IVOROL voor Uw tanden PUROL voor Uw handen BEKENDMAKING Alle Gemeentelijke Bureaux zijn op Zaterdag 27 December 1947 GESLOTEN met uitzondering van het Bureau van de Burgerlijke stand hetwelk geopend zal zijn van 8.30 tot 9-30 uur. Ede, 17 December 1947 De Burgemeester van Ede J. J. G. Boot H.H. Detaillisten, Bakkers, Textiel handelaren, Grossiers en Fabrikan ten in de kring Ede. Ten aanzien van de inleveringen welke in de aanstaande Kerst- en Nieuwjaars week plaats vinden zijn de volgende regelingen getroffen. Alle inleveringen in genoemde weken vinden plaats zonder voor schotherziening en in veelvouden van 10 rantsoenen. Tevens dient U zich stipt te hou den aan onderstaand inleverings schema. Maandag 22 Dec. '47 te Ede, door detaillisten en grossiers op de be kende uren (de duizend codenum mers serie). Bakkers dienen tussen 13 en 16 uur in te leveren (ook de bakkers uit de buitendorpen in de kring Ede moeten op deze dag komen en op deze uren inleveren, zulks in ver band met de bevoorrading voor de Kerstdagen). Dinsdag 23 Dec. te Ede, door de taillisten op de bekende uren (de 2000 codenummers serie). Slagers, textiel- en brandstoffenhandelaren dienen op deze dag tussen 13 en 15.30 uur in te leveren. Woensdag 24 Dec. te Geld. Vee nendaal, inlevering door detaillis ten, textielhandelaren en brandstof fenhandelaren op de voor hen vast gestelde inleveringsuren. Woensdag 31 Dec. zal er te Geld. Veenendaal uitsluitend zitting wor den gehouden voor tabakshandela ren tussen 9 en 10 uur. Vrijdag 2 Januari te Lunteren, detaillisten, bakkers, textiel, brand stoffen en tabakshandelaren op de voor hen vastgestelde inleverings uren. Zaterdag 3 Januari te Ede uit sluitend de eieren-grossiers en fa brikanten tussen 9 en 11 uur. Wijziging zittingsdagen van de dis- tributiedienst in de Randdorpen. In verband met sluiting van de distributiedienst op 25, 26 en 27 Dec. en Nieuwjaarsdag, zullen in het tijdvak van 22 Dec. t.e.m. 2 Jan. 1948 de zittingen in de randdorpen als volgt plaats hebben. Voor de zit tingen afdeling Handel zie afzon derlijk bericht. Ederveen, café v. d. Linden, Maandag 22 Dec. op de gewone u- ren. Geld. Veenendaal, Op. School, ge wone uren, Woensdag 24 Dec. en Woensdag 31 Dec. Lunteren in café Vink, Vrijdag 2 Jan. 1948, gewone uren. Uitreiking bonkaarten 802 en Schoenenbonnen. In de week van 22 Dec. tot 27 Dec. en van 29 Dec. tot 3 Jan. '48 zijn voor het afhalen van bonkaar ten aan de beurt: N iet- zelf verzorger s Lunteren, café Vink van 9.30 tot 15.30 uur. Maandag 29 Dec. letters A. t.e.m. J. Dinsdag 30 Dec. letters K tot en met Z. Ede, gebouw Beukbergen, Woens dag 31 Dec. letter G. alleen 's mor gens van 8.45 tot 11.30 uur. Vrij dag 2 Jan. '48 letter B. van 9.30 tot 15.30 uur. Zaterdag 3 Jan. '48 let ter V van 9 tot 11.30 uur. Leider Distributiedienst Ede, J. T. BAGCHUS. Burgerlijke stand Rhenen van 11 t.e.m. 17 December 1947. Geboren: Hendrina Cornelia, d. van Ruth van Beijnhem en Anna Catharina Wiegman, Dennenweg 7; Hendrikus Joseph, z. van Johannes Andreas Beurskens en Barendina Turkesteen, Herenstraat 113; Wille- mijntje, d. van Teunis Marcus en Willemijntje Terlouw, Ede; Neeltje, Teuntje, d. van N^hs Gerrit van den Oosterkamp en Teuntje Janna Brinkman, Rijksstraatweg U-A 199; Herman, z. van Jan Roelof sen en Nelletje Franken, Valleiweg 5. Gehuwd: Jan van Holland en Geertje van Vendelo; Jan Herman Kuppens en Johanna Maria Wolff. Overleden: Geertje Hooijer, 71 j., weduwe van David Frangois van Kreel, Achterbergsestraatweg 13; Paulina Cornelia van Til, 5 j., Fred, van de Paltshof 29, (overleden te Arnhem). Opening hulp-secretarie Geld. Veenendaal. Maandagmiddag werd in te genwoordigheid van talrijke perso nen, de hulpsecretarie te Gelders- Veenendaal op officiële wijze in ge bruik genomen. Van de gemeente Ede waren, behalve burgemeester Boot, ook de drie wethouders en verschillende raadsleden aanwezig. Verschillende hoofden van dienst, o.a. van gemeentewerken, distribu tiedienst, brandweer en politie wa ren eveneens aanwezig. Ook burgemeester Bakker, wet houder De Ruiter, gemeente secre taris Blankespoor van "Veenendaal waren bij deze openingsplechtig heid aanwezig. Na een welkomstwoord van bur gemeester Boot, die een speciaal woord van welkom richtte tot B. en W. van Veenendaal, verkreeg Dr. de Waard namens de Gelderse Con tact-commissie het woord. Dr. de Waard bracht allereerst zijn dank over, voor het feit, dat Gelders Veenendaal, De Klomp en Ederveen thans deze hulpsecretarie ontvingen. Het was ongetwijfeld voor de bewoners een verrassing, dat dit zo vlug tot stand gekomen is. Koopt en Prentbriefkaarten. Verkrijgbaar Hoofdstraat 98. Op het postkantoor alleen postzegels. De grote afstand van Geld. Vee nendaal naar het gemeentehuis in Ede was altijd een moeilijk pro bleem. Reeds bij de installatie van burgemeester Boot is dit ter sprake gekomen. „Wait and see", was het antwoord van deze nieuwe burge meester, en zie, aldus Dr. de Waard thans is de hulp-secretarie een feit. Hij bracht ook zijn dank aan de gemeenteraad van Ede voor dit eenstemmig besluit. De traditionele bloemen bleven achterwege, maar namens de Geld. Contact-commissie werd een oor konde aangeboden, die ontworpen was door de heer J. Kasteel te Ede en een plaatsje aan de muur zal verkrijgen. Ook burgemeester Boot bracht een woord van dank voor de be langstelling bij de opening van deze hulpsecretarie, die in de oorkonde tot uiting kwam. Het valt niet mee om voor alle kleine dingen naar Ede te gaan. Dat het in het verle den niet tot stand kwam, was in verband met de hoge kosten. Of deze hulpsecretarie aan de verlan gens zal voldoen, moet afgewacht worden. Alle verlangens zullen niet bevredigd kunnen worden. Het gaat hier voor „huis- tuin- en keuken zaken". Spreker was blij, dat de heer Hillen de leiding op zich heeft willen nemen, want hij is een goe de mensenkenner en hij kent de Edese bevolking uitstekend. Vervolgens sprak burgemeester A. Bakker van Veenendaal zijn geluk wensen uit namens de gemeente Veenendaal. Wij gunnen de bevol king van Geld. Veenendaal de hulp secretarie van harte. Indien in de toekomst de gemeente Veenendaal deze hulpsecretarie van dienst kan zijn, kunt U bij voorbaat van onze medewerking verzekerd zijn. Ned. P.ot. Bond, 10 30 uur ds. G W. G.">edhardt van Hilversum. MIJNHARDT fipEHWina moeten de Advertenties voor „DE VALLEI" Indiening naamlijsten voor toeslag bijz. Arbeid en Zeep voor vuile arbeid.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1947 | | pagina 2