HEfilY JI1SEH Een geluhhig KERSTFEEST IH. LAIÏIEQUS MEI. KAMER T. v.d. Meene B- uan HunniK KERSTVERRASSING Weihnachtsoratorium I IIEEUUIL AUOiiOJArOl-STOFFEtt JQHGEHS- en MEISJES- SP0RTH0ISEH Fa. Jac. v. Meld en Malei Mc&Üa. S. Bos muskei Kransjes Fondant Kransjes Grote Kransen Gessen chocolade en Suikerwerken Door de KerstDoom erstmis 1947 Etui gracht Kerstgeschenk meuuieuieg 10 JE SflELPOST" ELST toornt vNërmm Fa. Wed. G. H. v.d. Bosch ZOEKT U Neem dan „THE TRBriCftL SEIEHtlERS" van JOH. S E B. BACH Koor, Solisten, Orkest en Orgel HERV. EVANGELISATIEKOOR UTRECHTS STEDELIJK ORKEST Voor de a.s. Feestdagen Vertegenwoordiger S* ËUO aanvoerder (FoRKer oi vermeerderaar) (ürije Pluimveehouder.) Geen Kerstmis zonder boek dit is Ant. de Ruiter's Manufacturenhandel T. van Beek ADVERTEERT IN DIT BLAD Kerstdagen La Montagne Ufensi ai zi]n ciiënien ADiYIiHISTRATIEUE inRiCHTinG en orgarisatie Teieioon usenendaai nr. 695 „J O R O" Bazar en OMMELEN HAAR ZWIJNSBERGEN 65 ELST (U.) haa, gebak van^/ ÓIjkstRA Foutloos scnriiuen, Keurige sim. nieuwe spelling. GEIYIALEtl KflilEEL, UAÜilLE SUIKER CITROENOLIE en LIKEURESSEHCES Rastifieatie Sigarenhohers en Fantasie Beker tjes Sigarettenkokers en Fantasie uiekkertjes Dit Is W. VAN SCHUPPEN HOOFDSTRAAT 110 - UEF.HEUCA8L ACCOUhTART Te huur gevraagd of VOOR AXI NODIG? Bel 285 Ederveen K 8387 B. g. g. 301 Garage DE KLOMP rood papier Kerstkaarten nieuwjaarskaarten met vers KERSTKAARSJES rood en wit KERSTBALLEN KERSTKLOKKEN KERSTLOPERS ENGELENHAAR enz naar de Zandstr. 70 b/d Juliansstr Tevens ontvangen: Closetrol met Plank samen f 0,30 IN DE GREEP VAN DE GRIEP? REIN KOK KERST KB ANSEN gevuld met zuivere amandelspijs a f 250 per pond tegen inlevering van 1 ons boter ll/% ons suiker 1 ons bloem Speciale attractie! ECHT SLAGROOMGEBAK Prins Bernhardlaan 191 op 24 DECEMBER 1947 om 730 uur in de JULIAN AKERK te VEENENDAAL door iïülü SBBWP" WILLEM RAUELLI, Bas ■J?®s BOELsmA. flit wiin u. d. hoeueii, orgel LOUIS UAR TULDER, Tenor WILLEM hickmorr, ciauecimöei. Toegangsprijs f 3.— Plaatsbespreken 20 December van 14-16 uur aan de Julianakerk. VOOR FEESTELIJKE GELEGENHEDEN BRENGEN WIJ: Kerstkransen met UITSLUITEND amandel-vulling Kersttaartensieilijk opgemaakt met diverse soorten vulling AmandelMocca-, Chipolade-, Louisse- en Likeur-cremevulling. Verder grote sortering 'f Koekjes en Gebakjes met Kerstdecor HEKA's Oliehandel, Veenendaal in textielbranche CHOCOLATERIE Heeft üoop de feestdagen en een ruime sortering DINSDAG 23 DECEMBER zal de Eiermarkt door de Burgemeester officiëol geopend worden. Door de VeenendaaTse Winkeliers zullen prijzen beschikbaar gesteld worden voor Belangrijke prijzen zullen beschikbaar gesteld worden voor de grootste aan- voeders in de maand Januari. Voor jeng en oud vindt U de grootste keuze bij fehandje t bof je even, En betere waar - En 10 procent HOOGSTRAAT 12 - VEEftgNDAAL Veenendaal Tel 424 VERWEERDE SPIESELS OOK VOOR DE Feest van Licht en Vrede Wij wensen het U van harte Zonder inlevering Cursus Nederl. Taai, Postbus 57. AmERSFQORT Voor de a.s. Feestdagen heeft hij Drogisterij „DE VIJZEL" Henny Jansen Apoth.-as3. Zandstr. II, Tel. 215, V'daal. Depót van de bekende Nutricia Artikelen. Zoe juist ontvangen pr. Ther mosflesse» met reserve fles In de advertentie van HORLOGERIE L. C. Geluk in het nummer van 5 Dec. j.l. stond vermeld: Wij hebben nog enkele Dit moet zijn: .de Philips „PHILISHAVF.". hei ideale clectrischc droog- scheerapparaat. Laai ons L' eens demonstreren hoe makkelijk, snel en grondig U zich daar mee scheren kvnt' De Postduivenvereniging te Veenendaal dankt langs de ze weg allen, aie medegewerkt hebben aan het slagen van de Ba7ar, De prijzen van de verloting zijn gevallen op de no's. 1684. 1579, 1138. 1411. 2028 2368, 1146, 1631, 1320, 1994,1612, 2202, 1042, 1441, 694, 735, 1316, 1433. Het aantal erwten in de fles voor het servies bedroeg 6733 stuks. Idem voor de andere fles 6300 stuks. Het Bestuur geschikt voor winkel. Aan Rijksstraatweg, omgeving Veerweg of Veenschestraatweg, Brieven onder nr. 411 bur v/d blad. dat 6W machine iets Schee/t mep don direct den vobnen erbij. G. KOOMEN ZAND8TR. 72 - VEENENDAAL TELEFOON 353 Voor de Feestdagen I I U glipt er het vlugst weer uit met een der betrouw bare snelwerkende nieuwe middelen van Drogisterij Tel, 760 Gelderland 10 Kantoorboekhandel Zandstraat 151 Tel. 556 M VAN DONKELAAR HOOFDSTR. 36 - VEENENDAAL T® koop aangeboden grote partij z.g.a.n. zeer geschikt voor Broei- ramen en Duivenhokken en Kippenhokken, alles voorzien van glas. Te bevr. JAN KOOL, Holle- weg D 120, Tel. 566. Voor Uw Feestavonden, Bruiloften of Uitvoeringen passende Muziek Wij brengen U betoverende Zuidzee- klanken, maar ook vlotte beschaafde dans muziek. tegen billijke prijs. Wilt U zich overtuigen, kom dan eens luisteren op een van onze repetitie-avonden. Correspondentieadressen RIJKSSTRAATWEG 67 Tel. K 8377 -205 uit te voeren door Solisten 't Geheel onder leiding van GIJS VAN ZANTEN. Voorverkoop Veenendaal: Boekh. Davelaar, Hoofdstraat. Boekh. Hardeveld, Hoofdstraat, Muziekh. v.d. Weerd, Beatrixstraat. Renswoude De Heer J. C. A. Vorel. ScherperzeelFil. Boekh. Hardeveld. Eist: Mej. Bouman, Rijksstraatweg 4. Rhenen Schoenh. Scheffer, Heerenstraat. Na afloop vertrek der bussen: N. B. M, richting Woudenberg 9.53 uur. Richting Rhenen - Wageningen 9.53 uur, Achterberg - Rhenen 9.42 uur. De Haas, richting Ede 10.20 en naar Eist Vertrek Markt 9.45 en 10 45 uur KERSTWEEK Maandag t/ra Woens dagavond. Avondsluiting 5-30 uur Maandag tot 5.30 uur Dinsdag tot 5-30 uur Woensdag tot 1 uur Nieuwawog 129 Telefoon 260 HET aangewezen adres voor alle soorten Smeeroliën en vetten. Carbolineum Rijkskeur, Bruine Carbolineum extra, Groene Carbolineum, Geprepareerde zwarte teer, Bruine teer, Uierzalf, Wagen smeer, Perfine (zwarte lak), Ledeivet, Creoline, Zeeppasta handen wasmiddel voor ambacht en industiie. Silolak, Grasmaaimachineoliën, Naaimachine en Rijwielolie, Likstenen. Verkrijgbaar bijNkuwewsg 129, Tel. 260. Dwarsweg D 16, Ovorbarg, Dennenlaan 22, Veenendaal. Gevraagd jong actief Zij die bekend zijn met het textiel vak genieten voorkeur. Brieven onder j o. 408 bureau van dit blad Oudejaarsweek: Geopend Wel heb ik van mijn leven I Er is voor jou cacao Voor Vader: wijn. Heb je 'f gehoord? (De Gruyfer heeft de fijne soort!) Maar wat voor Moeder nou?! Iets extra welkoms. Haal maar vlug En breng de kortingbon mee terug. WEER NAAR Achterkerk6trf at 10 Voor de verhuur beschikbaar! Borden, lepels, vorken, messen, kleine glaasjes, wijnglaas jes, kopjes enz. Worden als nieuw wanneer U deze bij ons laat veriiiveren Imitatie Spiegelglas voor Puiruiten en Auto's Glas voor Meillielsn, geslepen of in koper of lood gezet! Mits U bonnen hebtBonvrij glas Blank figuurglas. Brutaglas -4/5 mm, voor daklichten. Voor KIPPENHOKKEN en STALLEN. Bonvrij glas 4/5 mm. dik Aanbevelend Handelsonderneming ZIMMERMAN d Zn. TUINSTRAAT 1 - VEENENDAAL TELEFOON 554 alleen dagelijks v.m, 8 tot 10 uur rollen onze gouden (14 karaats) HOOFDSTRAAT 10 TEL56*-VEENENDAAL A.S. 2e KERSTDAG SNEEUWBAL Aanvang 7 uur. Verplichte entreeprijs f 1 50 door Veenendaal en Omstreken Hoofdstraat 91 Veenendaal Prijzen vanaf f 60,- per paar 4 maanden. Kosten f 15»- Inlichtingen en proefles gratis.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1947 | | pagina 4