SCHILDER K T v.d. Meene H. LI Hier is uieer de JORO" BAZAR D8 „JORO" BAZAR Hein v. Schuppen OPRUIMING I HenpelsimriuerBiiigiiiB ie Moorn" «..«««wi-1 montsur-tiaiRiuerher Bi sterke „rehauee" schooitruien Openbare biMezing auto m Ulij hunnen l) weer itieuuieuueo 10 Kindermantels 1 Damesmantels Damesjaponnen I Coüp. Boerenleenbank isoo petsd bovenmaatse brasem v o or bet ere waar De Gruyter IIBIERLEDIIIITE1 El UIIEGEI Reen boter, Been Reuzebon Voor Soli ede Weefsels veenendaalsche stoom spinnerij en Ufeveru nu. De Eerste ueenendaatse Autorijschool J. B. KOOL Sterke nel Jongensbreekee fl.Ravensuiaait uit Ede geld Mriisbaar Jacob Bouman Fa. wed, fl. w. da Haag VEILING HOUT Ons overheerlijk ijs Hel Grole Dort „Mijn reis naar de West" óJ I 8 11 i I i j li ai AKT. OE RUITERS lYlfMUFflCÏUREHHAtlDEL TOCH KOEKJES Adverteert in dit blad jKoumr Wereldeilande waarom HUISHOUDSTER Jacob Bouman MET DEAMBULANCE OPGELET Flinke jongen van mrichtihg en orgamsatie Teietoon ueenendaai nr. 695 Zandstraat 70 ttïj de Juiiinastraat Ds. D. van Enk De keuze -broodbon i, >-:§f Ook dat nog! óok v atlDlA VAaacj, en Aanhad BAL JACOB BOUMAK BEKWAAM GEB 3. VAN VIEGEN Schildersbedrijf Eist (U.) VEILIG SOEPEL LEERSUM AMERONOEN Notaris D. S. Vink te Amerongen zal Donderdag 22 Januari 1948 te 11 uur, in de »Roode Leeuw*, voor de heer D. Vos a contant Ong. 30 perc Perebomen en Snoeihout voor brand hout liggende i. d. boom gaard a. d. Lekdijk bij G. van Holland. Elastiehe :Qorö8is voor Damesveröanü Echt Camelia Bamesuerhand Prima Sleuf scheermesjes Aluminium Zeepdszen Alle maten Gummi Broekjes EiKelcacao, Blanke stroop zender Don. Dextropur Druiuensuiker Anijsuiker enz. enz. enz. Drogisterij „DE VIJZEL" Deze week alle soort Dropartïkelen. Meisje Een nuttig Verjaardagsgeschenk DU i W. VAN SCHUPP£N HOOFDSTRAAT 114 - TELEF09II 319 A XI NODIG? Bel 285 Ederveen K 8387 B. g. g. 301 Garage DE KLOMP ADiYIllUSTRATIEUE ACCQUnTART Met extra reclame aanbiedingen maten 60 tot 95 lang o in bruin en blauw. Prima doordragers. en Deux-piéces U zult verbaasd zijn over onze uitgebreide 8 collectie. C.V. VEENENDAAL Speciaal voor koude dagen in nieuwe vorm Ijs schuimgebak ct. per portie Telefoon 402 er is WEER De Coöp. Boerenleenbank te Veenendaal deelt mede dat voortaan op elke Donder dagmorgen zitting gehouden zal worden, in de O.L School te Achterberg van 9.45- 10.45 uur. En van 11-12 uur in het gebouw van de Coöp. LandDouwbeiang te Rtienen Het kantoor te Veenendaal zal op die dag gesloten zijn. Het Bestuur van de hengelsportver. „De Rietvoorn" te Veenendaal maakt de leden bekend dat op Zaterdag 24 Januari 1948 des n£amiddags om 3 uur wordt gepoot in het Spinnemeer. Een ieder wordt uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Tevens maakt het bestuur bekend dat het Spinne meer vanaf 24 Januari 1948 tot 1 Juni 1948 wordt gesloten voor het vissen met alle vistuigen. Maandag 19 Januari D.V. spreekt? in de grote zaal van „Eltheto" overj Aanvang 8 uur Toegang vrij' De collecte opbrengst zal worden afgedragen aan de Band Ned.-Indië voor onze jongens in Oost en West. i\ n Doe Uw keuze maar De Gruyter heeft de extra fijne kwaliteiten. Daar be steedt U de bonnen veilig 11 en voordelig. Door de I 10% korting bent U f |- bovendien goedkoper uit. En als speciale attentie bij iedere keuze - broodbon ^RATIS 5 DE GRUYTER-BLOKJES VOOR KRACHTIGE BOUILLON. u&ÈR IN RUIME KEUS VOORRADIG Zie speciale etalage HOOFDSTRAAT HOOGSTRAAT 12 - VEENENDAAL alleen op suiker inlevering. Zie onze ruime sortering BiltBrhOGhjBS, Wellingtons DnZ. M. BASTMEIJER - Hoofdstraat 70 - Veenendaal W: vraagt voor haar afdeling spinnerij bekwaam voor de montage en het onderhoud van spinnerij machines. Schriftelijke ollicitaties aan het adres van genoemde N.V, Persoonlijke aan meldingen op Maandag 19 Jan. e.k. Erkend Gedipt. Automobiel instructeur AcbterkerHstraat 18 - ueenendaai ELST (U). Rijksstraatweg 49, Tel. 226 SUCCES VERZEKERD alle maten vanaf f 4.75 alle maten vanaf f 8.10 Alleen dit merk geeft U geen verstelwerk. Woningruil. Tabakspeilen geschild en droog. A. Putman, Rijnstraat B 466, Amerongen. Te koop ofi ruilen. Te koopRonde Tafel met 4 inlegbladen, Eiken Schuiftafel, Eiken Tafel, 2 Stoelen, Was tafel, met spiegel, Mechels Dressoir, Zandstraat 36. Wegens ziekte der tegen woordige Dames atelier W. J. MEIJER Patrimoniuml. 47 - V'daal op MAANDAG 19 JAN. 1948 Aanvang 8 uur „Samenuierhing" Uerstoikstraat 31 Leeuwarden Hotel LA mOltTAGIlE A.S. ZATERDAG Heden nam de Heere tot onze diepe droefheid, in het Ziekenhuis te Wagening-rn, van onze zijde weg, in de volle Zekerheid des Geloofs onze lieve zorgzame Man, Vader» Broeder, Behuwd- Broeder "Sn Oom in de ouderdom van ruim 51 jaar. De Heere trooste en sterke ons in dit smartelijk verlies. D. BOUMAN-BLOM COOTJE Veenendaal, 12 Januari 1948. De Savornin Lohmanstraat 15. De teraardebestelling heeft plaats gehad op Vrijdag 16 Januari 1948 op de Nieuwe Begraafplaats te Veenendaal te 12 uur. Heden overleed onze geachte mede-arbeider de heer in de ouderdom van 51 iaar. Zijn nagedachtenis zal bij ons steeds in ere blijven. Personeel Fa. Kraan en van Kuyk, Veenendaal, 12 Januari 1948 Hedenmorgen overleed lacht en kalm in volle vrede, mijn hooggachte kostbaas de Heer Zijn nagedachtenis zal bij mij steeds in ere blijven. J. H. KROON Veenendaal, 12 Jan. 1948. Gevraagd een 345 (na 18,00 uur 330) Veenendaal. Notaris D. S. Vink te Ame- rongen zal Woensdag 21 Jan. 1948 te 11 uur te Leersum, in Hotel «Damlust* voor de heer J. van der Woerd, Openbaar verkopen: Dubbel Woonhuis met Schuur, Erf _;U Tuin, te Leersum,Middel weg A 215 en 216, groot 14A. Verhuurd voor f2.- en f4- per week, Aanv. en Bet. 16 Feb. 1948. BezichtDinsdag en Donderdag van 2-4 uur. Openbaar verkopen t STOFZUIGERS thans weer uit voorraad leverbaar, in diverse Merken en Prijzen. Wij komen ook bij aan huis demonstreren Vraagt vrijblijvend naar onze gemakkelijke betalingsvoor waarden, Aanbevelend, B. UIILLEmSEB - ACCfALAAR E TELEEOOfl 380 - RHEHEN Verder hebben wij nog steeds Henny Jansen Apoth. Ass. Zandstr. 11, Tel. 215, V'daal Depót van de bekende Nutricia Artikelen. Mevr. Mr. W. A. v. Es, Kanaalweg 14 vraagt een nette Werkster voor 3 morgens per week of een net voor de morgenuren. Gevraagd een 16 a 17 jaar voor de uitbreng in een Kruidenierszaak, aan melden 8 avonds na 6 uur. Adres P. OP T LAND Dorpsstraat A 118, Renswoude .de Philips „PHILlSHAVE het ideale dcurische droog- scheerapparaat. Laat ons L' eens demonstreren hoe makkelijk, snel en grondig U zich dau' mee scheren kunt' Pracht Poppen voor 65 ct.-Teddy Beertjes voor 65 Cf. Moderne Alpinobaretten in alle kleuren en maten oor slechts 99 Ct# - Pracht grote Wollen Honden 199 Ct Keukenspiegels in alle kleuren en maten 90 ct, Wasknijpers 10 voor 35 Ct. - Haast U voor Stofblikken want slechts 19 Ct. - Poetsdozen uitzoeken 90 Ct. En ook nog Bekers zonder punten een uitkomst en nog veel meer koopjes. Maar komi U zelf eens kijken voor een klein beetje geld gaat U met de fijnste artikelen naar huis. Dus allen naar o0OOOOOo0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O ONTVANGEN oOOOOeo0000®000oOOOOo O O 0°qooooo°0oooooo0ooooo0qo000ooo0ooo9o0oooooocoo0ooo0oooooooo BIJ HOOGSTRAAT 9-11 VERKOOP VANAF ZATERDAG 9 UUR. Goudge I e VermiceIIi ii Italiaanse macaroni t Verrukkelijke pudding J Hoogfijne custard Prima maïzena WM enz. enz. 777^ W0&** IC pk»et van 13 stetf.e haar P ^utldiQ onder V"'aar haar ccn hand 9 dia *°ry er oCde Veid'tfl cii verd.eot ,6 .aa!. iciina we mc,s,es van rcf*BR>E* Tc koop een nieuwe hand wasmachine, Te bevr, Achter- kerkstraat 20 Veenendaal. Tc kOOp herenregenjas, wit, 1 maal gedragen zonder punten Hovystraat 5« Gevr. nette jonge Werkster 2 x per week of meisje voor de morgenuren a.b. Mevr, Ver meulen. Verlengde Trambaan- weg 41 Rhenen. Net meisje, 19 jaar, zag zich gaarne geplaatst in winkel, bij voorkeur schoenenzaak. Brie ven No. 433 Bureau van dit blad. Te koop aangeboden een Kinderwagen f 25 - Patri moniumlaan 105, Juliana-Ziekenhuis. Divan te koop gevraagd. Wie ruilt nette ruime woning bev. keuken, 2 kamers, gang, gr, kelder, 3 slaapkamers voor kleinere woning. Br. onder nr. 431 a h. bur. v.d. blad. Te koop i. pr. st. z. Keren - rijwieS met 3 versnellingsnaaf. Br. onder nr. 432 a.h. bur. v.d. blad. Te koop een z g.a.n. wit for nuis bij J. H. Wijkniet, Eng weg 33, Eist (Utr.) Goed onderh. Kinderwagen en Luidspreker te koop. A. Kos ters, Duistereweg 32, Rhenen Goede st, z. Jaarsma Haard, Regen keep, Kinderfiets, Auto banden 17450, Telefunken Radio, Fietswiel met Binnen- en Buitenbanden ook ruilen voor Bon. Te bevr. Brinker- steeg No. 9. Te koop een Philips radio toestel in primal staat. Rijks straat U-A 135 Eist Gem. Rhe nen. Te koop gevraagd: beslist goe de piano, A-Klasse, Mevr. Car80uw, Rijksstraatweg 279» Plantage Willem III, Eist, Te koop z.g.a.n. Transport- rijwiel met idem banden. Te bevr. Achterkerkstraat 87. Te koop gevraagd 1 mijt droge Takkenbossen of een vaste leverancier van takkenbossen, Brood- en Banketbakkerij G. v. d. Weerd, Parallelweg 82, Veenendaal. Wordt weer eenvoudig Brei werk aangenomen. Dijkstr. 1A Gevraagd Meisje voor halve dagen of 2 x per week een werkster. Mevr. Hament, Kerke- wijk. Te koop een Schuur 61/2 bij 3 zeer geschikt veor kippenhok. Buurtsteeg 131. Gevraagd net Dagmeisje bij A. v. d. Lustgraaf, Kerkewijk 125. gevraagd in de bovenzaal van Hotel »DE KORENBEURS« op de Markt te Veenendaal. Spreker is de heer Gelegenheid tot het «tellen van vragen. Toegang vrij. zonder borg, voor alle doel, einden, door ons spaarcrediet. systeem. Vraagt inlichtingen B, z. a. een alleenstaand Meisje 30 jaar Ned. Herv. als of dergelijk er zal meer op goede behandeling als op hoog loon worden gelet. Liefst omtrek Veenendaal, Br. G. OSKAMP A 156 Renswoude. Prima band. Onder leiding van Ries Gadellaa Verplichte entree Aanvang 7.30 uur

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1948 | | pagina 4