PRAÏjmG BOSBESSEN de luie mercedes dienstauto. OPENBARE UERGADERING DER STAATRUItDIR GER. PASTIJ Ds. SMIT DE OMGEKEERDE WERELD cv. HEIR DAN SGHUPPED VACANTIE s. s Net Kosthuis UADERDAG R Lutterueld VERPACHTING naar raakheid komen Heden ontvangen: He DJIG1ITEH KOZABKEli nel dagmeisje ELASTISCH lempa Fa. F. ijl Bosch sioeien en dissen voor alle neleoenneden. H. LARIE» Vwrn Chauffeur UADERDAG? DIER ROERS Kttmans Roekhuis flink werkmeisje Bakkersbedieede of Halfwas Dl. Raslmavar. Hooldslr. 70. V'daal vela is toch uoordelio Denw u vooral ook aan EN WEKKER B 0 i G E H A van geld Mrij&baar JAN KOOL Nieuuieuieo 10 fiardappeispuiten en onkruidDestriiding Kwekerij uan Konten madame curie Kon le nog zingen zing dan mee {cd dén deieépnoiwhs kunnen %ijn Kersen Leeuwen 7' v. d. ftoAdkt Komt Direct Fa. wed. A. lil. de Haas wegens uacanlle seslolen Porcelein Glaswerk Porcelein Glaswerk JORO Bazar Binnen kort ie verwachten marmet Kinderwagens Leichworin-Engeiand T Speciale Aanhieding PAKNEn voor Eiecir. fornuizen fyst paSSe* dcuxkvya^/y IMS U EVER OPBELT zuiver wonen damesDadoakken f q qi; zuiver wollen Kindernadpakken vanalfi oa Pracht Branie vlaggen met slok 113.50 uEEKEiiDAAL, HeMjk 25 u/u markt Ueensclie Handelshuis VADERDAG! pp 20 Juni a.s. Drogisterij „DE VIJZEL" op ZATERDAG 19 JUNI en MAANDAG 21 JUNI Maandag 28 Juni a.s, Op WOENSDAG 23 JUNI Banket Bakkerij DIJKSTRA HAA, GEBAK VAN^/ ÓIjkStR^ De Eerste Verhuurinrichting De Klomp Tel. 241 en 260 Aangeboden s flinke werkster ZONDAG 20 Juni kleinballen 65 ct. Doet Uw voordeel koopt bij de Groot kapitaal beschikbaar op emailie-pannen in ut. uitvoering 5% korting £16 VEENENDAAL SPORTBEIYIOi STATIE Gevraagd ..Samenuierhing" uerstoikstraat ai Leeuwarden H. J. KONINGS ADIÏIirilSTRATIEUE lltRICHÏMG en ORBAillSATIE ACCOUItTABT dragen WALA-BEHA Hoofdstraat 2-4, Veenendaal - Tel. 300 Gebr. van Dijk RHEUE», Heerenstraat 19 yy HÜfllüK Wij hebben voor U Prima scheerkwasten, Appara ten, Zeep enz. Aqua Velva, Pitralon en andere Vinaigres enz. Berkenhaarwater enLotions van Soir de Paris, Piver enz. Haarborstels, Haarkammen, Zakkaxnmen enz. Henny Jansen Apoth. Ass, Zandstr. 11, Tel. 215, V'daal Depót van de bekende Nutricia Artikelen. Denkt U eraan a s. Zaterdag 19 Juni laatste dag van scheer* zeepbon, Reserve A van de Tabakskaart. Kaarten verkrijgbaar bij de Bosbaas G. DE ZOETEN telkens des namiddags 14 uur tot 17 uur tegen betaling van 25 centen per persoon. Nadien worden geen kaar ten meer uitgegeven. Pluktijd van Maandag 21 Juni tot en met Zaterdag 10 Juli Burgemeester en Wethouders van Veenen- daal zullen op des voormiddags 11 uur ten gemeentehuize bij openbare inschrijving verkopen De auto is te bezichtigen op Vrijdag 25 ïuni a.s. des middags tussen 2 en 4 uur in de werkplaats van gemeentewerken, echter de brandweerkazerne (ingang luinstraat). De ongezegelde inschrijvingsbilj tten moeten in een gesloten enveloppe op die dag vóór 11 uur gedeponeerd worden in een bus, die in de bodekamer is geplaatst. Op de enveloppe moet worden vermeld: „Inschrij* ing dienstauto". des avonds half 8 zal D.V. als spreker optreden Chr. Ger. predikant te Driebergen In het Evangelisatie gebouw Grebbeweg 16, Rhenen Zoudt U mirlden in de winter trek hebben in een ijswafel? Neen natuurlijk. Net zo min als U in normale tijden er over zou denken om midden in de zomer een warme winterjapon te kopen. Maar de tijden zijn veranderd en zoals men heeft ondervonden was het de laatste jaren onbegonnen werk een warme stof te bemachtigen. SS?' '7, Door toevallige omstandigheden slaagden wij erin een flinke partij wollen stoffen te kopen. Wij adviseren U nu IJw coupon te reserveren voor de komende winter. VEENENDAAL Van Maandag 28 Juni tot en met Zaterdag 3 Juli 0OOOOOOo0o©0000OOoo°0000°OooOOOOooOC>000<>Ooo°0000o°OOC>0000OOo O Die zich hebben later inschrijven voor kunnen deze tot einde Juni bij ons afhalen. GOUD, ZILVER, UURWERKEN HOOFDSTRAAT 91-93 00000000°00000000000000000000000000000000000000000000000000° Hebt U een Bruiloft, Partijtje of gelegenheid? Dan is Uw adrès nog steeds Voor Porcelein en Glaswerk Tevens prima Likeur voorradig Vanaf 1 Sept. Voor meerdere personen. Voor goede kost wordr ingestaan. Brieven onder nr. 568 aan het bur. van dit blad. Als U 50 jaar geleden gewerkt had, zou de gedachte om een eigen Bank te stichten ook U gegrepen hebben. Zelf de geldzaken ter hand nemen was een bittere noodzaak voor het platteland. Velen beseften dat, enkelen sloegen de handen in elkaar en durfden het aan. De eerste coöperatieve boerenleenbank was er. Thans zijn honderden millioenen guldens belegd bij 731 Utrechtse boerenleenbanken. Banken, die zonder winstbejag in het belang van hun cliënten werken. Zonder enige verplichting kunt U de vruchten plukken van jarenlange arbeid. Want ook Uw zaken zal de bank gaarne behartigen: Spaargelden Rekening-Courant - Voorschotten - Hypotheken Girobetalingen - Deviezen en alle voorkomende bankzaken. De eigen bank in eigen hand o o j> craii e xv ft oer en Ie ril ha 11 li e n Een net van 731 Utrechtse banken. Gevraagd in klein gezin te Renswoude Liefst 's Maandpgs en Vrijdags niet onder de 18 jaar. Br. onder nr. 572 a/h bur. van dit blad. Voor die gelegenheid bieden wij U Scheeretui's gevuld f 2.25, Ge bloemde asbak 75 ct,, Vulpot loden, vulpenmodel f 1.75, Prima „Roha" pijpen f 1.95. Heren- portemonnaies 69 ct. Leren riemen f 1.99. Manchetknopen 70 ct, p. p., Actetassen f 6,75, Sigarettenkokers f 1.35 enz. enz, Koperen tabakspotten f 2 25 Zo juist ontvangen Zandstr. 70 1 d. Tulianastraat. Om goedkoop te eten naar DE BEEND Lienden Bij inschrijving van BUFFET en TERRAS op het tentoonstellingsterrein van de Middenstands verkooptentoonstelling te Rhenen. Te houden op 30 Juli i/m 7 Augustus a.s. Voorwaarden liggen ter inzage aan hetsecretariaat der K. N. M. B. AEd, Rhenen, Torenstraat 1 Tel. 3l9 Inschrijvingen schriftelijk uiterlijk 26 Juni a.s. aan bovenstaand adres (op de enveloppe te vermelden Inschrijving) Kon Ned. Middenst. Bond Afd. Rhenen HET BESTUUR als le hypotheek LOOSuRECHTs WONINGBUREAU Ass. Kantoor Parallelweg 1, Veenendaal, Tel. 400 I Mr verver en stories Beatrixstraat 37 Telefoon 264 Ligstoelen 10.70 Snijbonenmolen8 5,00 Vertinde emmers 8.45 Koffiemolens 11.51 Kaasschaven verchroomd 3.71 Mayonnaise kloppers 1.95 Huishoudhandschoenen 1<18 Inmaakringen 0.04 Viscose sponzen 0.79 Amerikaanse droogrekken 8.40 Sola- zilver Cassettes 28 delig 174.30 Sola- Massief Cassettes 28 delig 52.80 Hoogstraat 7 Bodemm. 16 cm, 19Va 17Vi 147b 16 1772 Inh, 3.7 L, 6 3 2.3 3.3 4.6 Prijs 5.70 6.90 5 70 5.50 6.00 7.00 Veenendaal Terrein v d. heer v. d. Dikkenberg Pelikaanstr. W-»pn°d»e 23 luni 8 uur Arno J. Klein's wereldberoemde en orginele in een buitengewone De vermaarde Furopese Steppenruiters Rit door het vuur Mess^ndansen Kozakkenliederen bij het kampvuur Verlicht terrein Entree f 1.50 Kinderen f 0.75 Belasting inbegrepen van 8 tot 5 uur. Zondags vrii Mevr, ANBEEK-v. d Meyden, Nieuweweg 46 Uw kousen te kort U kunt ze bij ons Laten verlengen met de boorden van Uw oude kousen en ze blijven Kousenreparatie-Inrichting Tijdelijk gevestigd Hoofdstraat 12 Ondernemer JOH. v.d. WEE zonder borg, voor alle doel einden» door ons spaarcrediet. ysteem. Vraagt inlichtingen Te huur aangeboden Te bevr. bij Holleweg D 120 Veenendaal Tel. 566. Laat Uw likdoorns, eelt en kalknagels geheel pijn loos behandelen. Massage, verwijderen van wratten en overtollig haar. Kanaalweg 5 Voor van grasland naar Boveneind. Want „dochter" kijkt naar de mooie uitvoering en „moeder" let op de prachtige kwaliteit van de WAL A bustehouder. Geen wonder, dat onze WALA* BEHA's als sneeuw voor de zon verdwijnen. Toch doen wij hetj uiterste om iedereen te helpen, i Best mogelijk, dat morgen juist' Uw WALA- BEHA voorradig is I UW BELANG B.z.a. nette ook genegen andere werk zaamheden te verrichten. T. VAN DORLAND Boveneind 98 (Geld.- VeenendaalJ 345 fna 18.00 uur 330) Veenendaal. DENKT LT OM HOUD DAN KOERS NAAR Zandstraat 33. Uitvoorraad leverbaar herdruk van: Eve Curie geb. f 7.50 Veldkamp 6n de Boer geb. f 5.40 Zandstraat 3, Patrimoniumlaan 8 Voor Bloemplanten en Perk planten. Bloemisterij Buurtlaan 50, Veenendaal Gevraagd in Kinderhuis loon f 18.- per week Zonnehuis—Vel dklein Utrech'seweg 69 Z< ist GEVRAAGD NETTE BOVEN 18 JAAR en 8 punten I U.UÜ en 6 punten U.L0

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1948 | | pagina 4