PARTIJ V.d. ARBEID openbare mm K LEFDIN G MAGAZUNE N heeft ruime sortering in -V* v 4 ii regenkleding Anti-Revolutionaire Kiesvereniging ij Aanbesteding SPECIALE ARRBUB HBISHOIIDGOEDEREl: GEHA VAN LEEUWEN voor «li en STomEH naar hardeueld komen MIDDELBARE HARDELSDABSCHDDL inscHHiJVinfi umi niEuuiE min EINDELIJK!!! REVnQLDS FLYER KOGELPEN Fa. Jac.uanHardeueid STRAATPREDIKING UH] Men (user: „waarom ook de Prol. Christen de Partii van de arbeid stemt EERSTE PRIJS TWEEDE PRIJS dames- heren- en jongens- f U GIRO W69 Moer vakkundiger J. v. d. mis 17.50 - Reserve patronen I2.S0 bhii u ai mm van ja vallei" Meliger! Overhemden Dassen Boorden Sportkousen Sokken Bretelles Sokophouders Pyama's ft Komt eens kijken naar onze De prijs valt U mee B. versïeeg'S scnoeniianiiei 1\éTË Éfcw /jcim faStpoSte* 11 liasG GRASPERKSCHEERDERS pakje 25 cent. calcium Arsenaal (tegen Coio- Kolynos tandpasta. (Komt zeer Drogisterij „DÊ VIJZEL" AFD. WEEBEHDflflL „Wat heeft de Partij v.d* Arbeid U in deze dagen te zeggen?" H. J. v.d. Born, lid der tweede kamer, in een 28 Juni 's avonds half 8 in de „Kegelbaan" dhr. J. Hulsebosch uit Driebergen zal spreken VEfNfNPMl»WAfiÉNINCEN RENKUM (heren en jongens) ACTIE HERBOUW DIACONESSEHHÜIS ARNHEM Allen, die op 7 Juli willen stemmen op lijst 3, de lijst van Schouten en Gerbrandy, en die wegens ouderdom of om andere reden moeilijk ter stembus kunnen gaan, willen wij gaarne per auto komen ophalen. Wij roepen U daarom op io spoedig mo gelijk, en liefst voor 6 Juli, Uw naam en adres op te geven aan een van onderstaande^adres- sen. Vermeld daarbij ook het uur waarop gij het liefst Uw stem wilt uitbrengen. DE ADRESSEN ZIJN J, Anbeek J. van Beek H. J. Boers H. Bos H. Diepeveen J. Gaasbeek G. de Gooyer H. de Gooyer M. Doornenbal S. W. Kleefsman C. N. v. Kuyk J. Meijer M. Mulder W. v. Ojik B. v.d. Pol W J. v. Stempvoort J. Tigelaar Patrimoniumlaan 8 Smidstraat 21 Nieuweweg 204 Parallelweg 6 Emmalaan 28 Kanaalweg 13 Groenelaan Julianastraat 35 Munnikenweg 149 D Zandstraat 3 Mark 6 Mulderslaan 14 Vendelseweg 17 Acbterkerkstraat 55 Gortstraat 41 Hoofdstraat 71 Buurtlaan 87 Op schoenen gebied VERSTEEG favoriet Z0IY1ER SCHOENER SANDALEN LINNEN SCHOEIEN HOOFDSTRAAT 56-60 Ltders ophalen 5 ct. per ladder Qaaties stoppen (uanaf 5 ct umsseii en uormen 5 ct p.paar nieuwe uoafen aan dameskousen 70 ct. aan kinderkousen 80 ct. Op Maandag. 12 Juli 1948 om 14 uur zal door het gemeentebestuur van Rhenen worden aanbesteed hei bouwen van dertig arbeiderswoningen aan de in uitvoering zijnde Julianastraat te Rhenen. Bestek en tekening verkrijgbaar ter gemeentesecre tarie (bestuursafd.) a f 20,-; franco per post f 20,50 Rsstitutie f 10,- op de dag der aanbesteding. FIGUUR Hoofdstraat 2-4, Veenendaal Tel 300 HHBB ■SBH Theedoeken wit Halflinnen handdoeken itte handdoeken Zuiver linnen handdoeken f 3.10-4." Gekleurde zakdoeken f 0.42" f 1.40 f 1.45 f 1.50-1.80-1.90 UIT VOORRAAD LEVERBAAR: PRIMROSE mesbreedte 42 c.m. 117 SO QUALQUAST mesbreedte 35 cm. met grasvanger - 68»53 TUINSLANG Geribd 12 duims per Meter TUINSPROEIERS per stuk GEGALV* GIETERS 10 Liter 117 a 07 9.so 5-73 6.33 Groot kapitaal beschikbaar Wegens huwelijk der tegenwoordige voor zo spoedig mogelijk gevraagd een nette boven 18 jaar. Mevr. J. v. LEEUWEN Kerkewijk 171 Vdaal. Adverteert in dit blad Gewijzigde eisen van toelating Met 4 jarige cursus voor Wageningen en Omstreken Voor alle klassen iedere werkdag aan de school van 9—16 uur (Wo. en Za. van 9-12) Noorderplantsoen 17 - Telefoon 2963 TOELATINGSEXAMEN op Vrijdag 2 Juli Het Einddiploma geeft algehele vrijstelling van bet Middenstandsexamen. Leerlingen met einddiploma Mulo kunnen zonder examen in de 3e klasse geplaatst worden. De Directeur: A. SIRAG INBRAAK EN BRAND Fa. Robot, Den Haag moet er zijn. Blankestlja, Pr Bernhardlaan 148, Veenendaal 1 I U L 1 Ontvangen wij de Amerikaanse Geheel vervaardigd uit plastic Leverbaar in diverse kleuren Zeer geschikt voor doorscbrijfwerk NIET GOED, GELD TERUG!!! Wees er als de kjppen bij en bestelt vandaag nog Boekhandel TELEFOON 424 VEENENDAAL OP ZATERDAGAVOND 8 UUR WEER 'OP DE MARKT. Barbett scheerapparaten met ingebouwd* aluimstift. Prima scheerkwasten en zeep. Fieur-tex om witte en gekleurde japonnen, vitrage, babykleertjes van welke stof ook te wassen en mak«»n als nieuw. Prijs per radokever.) Baruieed (voor onkruidverdel- aing, absoluut afdoend binnenkort, geeft U nu vast op, dan kunnen wij voor U reser veren.) Henny Jansen Apoth. Ass. Zandstr. 11, Tel. 215, V*daal Depót van de bekende Nutricia Artikelen. n r n f 800.- 5 pCt. Zonder. D L Lil borgen voor elk doel. Vrijbl. voorw. SCHRIJFT ALLEN. Br. porto antw. Spaarcred. Inst, Mathen.weg 110 R'dam-W, Wij verleenden reeds HONDERD DUIZENDEN GULDENS Het antwoord hierop zal U gegeven worden door welke gehouden zal worden *op Maandag van Fa< de Haas, Kerkewijk. In afwijking van de circulaire kan nog wor den medegedeeld dat tevens op deze ver gadering over 't onderwerp: Toegang vrij Debat vrij Het Bestuur «f m w Zie etalage op stalen onderschip geheel in blank eiken opgetrokken. Bevat: Salon met gemetselde schoorsteen en haardzitje, dressoir, boekenplanken; geheel ingerichte keuken, 2 slaapkamers, W.C. met doorspoeling, diepe kasten. Electrische verlichting. 7 Spels Worcester" harmonium met 2 manualen, pedaal, zwelkast electr. wind voorziening, Met 5 jaar schr. garantie van G. A. Goldschmeding s Piano- en Orgelhandel. Raadhuisstraat 48, Amsterdam. Onder de overige prijzen bevinden zich ZES complete waterdichte KAMPEERTENTEN met toebehoren (2 3x2 m) TWEE speciale PHILIPS RADIO TOESTELLEN, geschikt voor elke net-spanning en accu. ZES prima RIJWIELEN merk „PON", ZES TUINAMEUBLEMENTEN, Horloges, Wekkers, Vulpenhouders, Lederen week-end Jassen, Luxe- en gebruiksvoorwerpen. Boeken enz. MEER DAN 1000 PRIJZEN. Uplossingen op briefkaart met bijplakking van 50 ets aan postzegels boven het verschuldigde porto van 6 ets aan Actie Herbouw Diaconessenhuis Arnhem. Inzendingen uiterlijk Zaterdag 9 Augustus posten. Prijstoekenning 12 Augustus. Ieder mag zoveel oplossingen inzenden als hij wil. Een boekje bevattende de namen en adressen van alle prijswinnaars wordt franco toegezonden aan iedèr d(£ daartoe 15 ets extra bijplakt en in de linker-bovenhoek het woord „lijst" vermeldt. Toestemming verleend bij beschikking van Z.E. de Min. van Justitie op 20 Maart 1948, 2e Afd. A no. 1828. en HOOFDSTRAAT 10 TELS6R-VKNENDAAL aan uBrcnsunnBii su ui. Eert WALA BEHA voldoet aan alle eisen, di« de moderne vrouw oan haar bustehouder kan stellen. Voor ieder figuur kunnen wij de echte WAIA-BEHA weer beperkt leveren. Komt U eens kijken bijt uw BELANG (extra fijne kwaliteit) HOOGSTRAAT 7 - TELEFOON 251 - VEENENDAAL als le hypotheek LOOSDRECHTs WONINGBUREAU Ass. Kantoor Parallelweg 1Veenendaal, Tel. 400 Ingevolge Ministeriele beschikking kunnen thans als leerling worden toegelaten zij, die bij de aanvang van de nieuwe cursus op 1 September a.s. ZC8 klassen van de lagere school door lopen hebben. In verband hiermede is aangifte van leerlingen nog mogelijk en wel tijdens de schooluren tot en met Maandag 28 Juni a.s, Toelatingsexamen; Woensdag 30 Juni 1948. Het Be8tuur Beatrixstraat 37 Telefoon 264 OTTO VAN CELREWEG 31 - WAGENINGEN Hier tegen is een goed medicijn een ROBOT alarm installatie. Voor inlichtingen voor Veenendaal en Omstreken.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1948 | | pagina 4