Moeders C.D. ruimt op G. MEI - HOGllMt 23 nieuuie zaan «oor UERUEit en sin naar HMDEVELD komen Leert uw eigen vaderland kennen door ,.dë haas" Unieke vacantierelzenl dagmeisje Beiers Achterberg SS VACANTIE Gesloten k Grom Riieesier liierpöMrnooi. Heelmis Beehhuis HfPOTHEEKGETDER KYLOn KEG LIDO smio H. J. TAKKEN UloniilGRDiL: Rectificatie OITBEIKIGG «p SchoenengeM VERSTEEG FAVORIET ROBMSON- SM1MLEH B. UEBSTEEG'S Banketnahkers Gediende. naar Drukkerij na eelderse vaim. 6eheei glazen Kinderpo's prils I 3.25 Bahhersbediende M. Baars ffleiaaiunfaBrieK je Paardenkop'' Geha v. Leeuwen In Herenmodeartikelen brengen wij deze week iets bizonders. Jonge cocher spaniels EEN FIJNE TRACTATIEI! MOMJLES! Fa. uied. A. ui. de '1 Dassen, omw/c/tr van n (CEïïSficftaJ AANDENKEN ALLES MOET WEG! Overheerlijk Frambozen Ijs Heerlijke. Croquetten Prima Salaatjes HET GROTE DORP Heden ontvangen: nertreH 5 uur. Donderdag 30 Juii 1948 uerireü 6 uur uertreh 5 uur tocht rond het ijselmeer en over af sluitdijk, heen via Amsterdam, Purmerend, Hoorn, door de WIERINGERMEER naar Den Oever, hier gaan wij over de 30 km. lange Wereldberoemde AF SLUITDIJK naar Zurich waar we in Friesland weer aankomen, verder via Bolsward, Sneek, langs de Frie- sche Meren naar Lemmer, vanhier dwars door de nieuwe N O. Polder naar Kampen, Harderwijk, Barneveld naar Overhemden, Handschoenen, Bretelles, Sokken, PR!/IA VAKKm/G 2 neite Keuken-uierkmeisjes E. W E L S BUURTSTEEG137 - UEEItEKOAAL IYIELK CHOCOLAATJES BITTERE CHOCOLAATJES BISCUIT MET DE AMBULANCE- AUTO VAN j. v. d. vflüAdh, Het DQuoien van eensemi- permanente schooi mei 5 leslokalen. Zeer practisch zijn de zo juist ontvangen scheerzeepDon Reserue E TadaH ook deze weex weer uolop oropartlKeien Pr. Bernhardt. 121, van alle leeftijden voor de verschillende afdelingen van ons bedrijf. Flink loon, prettige werkkring. Aanmelden dagelijks aan de fabriek. Rhenen-Remmerden. Heden etaleerden wij in onze zaak HOOFDSTRAAT 23 Ol d. Flnisch Huiskamer wwumu*1 f 4 Stoelen Eiken Rookstoel met prima Ku sens voor slechts f57.- Uitschuiftafeis iets beschadigd voor slechts f4/.- Verder nog vele andere Meubelen tegen zeer lage prijzen. o.a SCHILDERSTUKKEN op doek Voor Spotprijzen. Bekende levensverzekeringsmaatschappij vraagt voor Veenendaal en omstreken Plus provisie. Br. onder nr. 589 a h. bur. v.d. blad. Bereidt uit verse Frambozen. TELEFOON 402 - VEENENDAAL Zaterdag 10 Juli9 uur is uitgebreid tot ELST en OMGEVING Rijksstraatweg 149, v h garage de Kroon ïllop kinderwagens 1145.- uiandeluiagens 168.50 Koientornulzen u.a. 1129.50 Luxe Salamanders f 75. Huishoudkachels f 66.50 geëmailleerd Koflie-percoiator 15.65 Fluitketels 1620 inmaakpotten in diuerse maten v a. 10.45 Hoogstraat 7. Veenendaal maandag 26 Juli 1948 uertreh 7 uur UertreK 7 uur Naar ROTTERDAM (Maastunnel, Roltrap, gelegenheid tot rondvaart in de havens), DEN HAAG (Mesdag, Binnenhof), SCHEVENINGEN strands, boulevards en gelegenheid tot een zeetocht.) Per persoon f 6.00. DWARS DOOR BRABANT, via Driebergen, DEN BOSCH, TILBURG, BREDA, over de herstelde MOER- DIJKBRUG naar DORDRECHT, ROTTERDAM(door MAASTUNNEL en gelegenheid tot RONDVAART) via Gouda, Utrecht naar huis. Per persoon f 6.50 Dinsdag 27 Juli 1948 uertreh 8 uur Uertreh 10 uur Naar VALKENBURG bezichtiging van de grotten, mijnen, het prachtige Geuldal, Drielandenpunt 5enz. Per persoon f 8.00 Tocht van EVACUATIE HERINNERINGEN, via Utrecht, Gouda naar HAASTRECHT, STOLWIJK, BERGAMBACHT, AMERSTOL en STREEFKERK, met gelegenheid tot bezoek aan kennissen. Per persoon f 5 00 28 JUii 1948 Naar ENSCHEDE, via Veluwe, Apeldoorn, Deventer, Uertreh 7 uur terug over Hengelo, Zutphen, Arnhem. In Enschede gelegenheid tot familiebezoek. Per persoon f 6.00 huis. Een prachtige tocht. Per persoon f 8.00 Naar WALCHEREN, via Den Bosch, Bergen op Zoom, Goes, naar MIDDELBURG en VLISSINGEN (bezich tiging van de verwoestingen enz.) terug via Breda, Go- richem. Per persoon f 9 00 Naar Barneveld, Harderwijk (strand en zeebad), langs Uddelemeer naar APELDOORN (Speeltuin, Echoput enz.) dan over Ede naar huis, een prachtige tocht voor de kinderen (thuiskomst 8 uur. Per persoon f 4.00, per kind f 2,50 PER BOOT NAAR VOLENDAM en MARKEN, Wij brengen U per touring car naar Harderwijk. Hier ligt een van de mooiste passagiersschepen voor U klaar (met muziek en film aan boord), die U naar Volendam en Marken vaart. In Volendam staan de touring-cars weer op U te wachten en brengen U naar Amsterdam, Schiphol en bij goed weer naar Zandvoort. De Boot is overdektPer persoon f 8.50 (bootreis inbegr.) Uertreh 639 UUP Naar ALKMAAR (wereldberocmde kaasmarkt) heen over Amsterdam, terug over IJMUIDEN (sluizen, hoog ovens), Zandvoort, Haarlem, Schiphol en Hilversum. Per persoon f 6 50 Maandag 2 Augustus: dezelfde tochten als Maandag 26 Juli 1948. Dinsdag 3 Augustusdezelfde tochten als op Dinsdag 27 Juli 1948. Woensdag 4 Augustus: dezelfde tochten als op Woensdag 28 Juli 1948. Donderdag 5 Augustus: dezelfde tochten als op Donderdag 29 Juli 1948. Vrijdag 6 Augustus: dezelfde tochten als op Vrijdag 30 Juli 1948. Opgave zo spoedig mogelijk aan ons kantoor Markt 16 dagelijks van 8.30 tot 18 uur, daar de plaatsruimte Vrijdag 30 Juli 1948 gertrsk 7.30 uur nog beperkt is. TELEFOOH 345 A.s. ZATERDAG tevens weer verkoop van Breiwol „SIRENE" De enige kwaliteit die Zeewater-, Chloor-, Zon- en lichtecht is! DOOR TIJDIGE EN REGELMATIGE REPARATIE VAN UW KOUSEN BESPAART U GELD EN TEXTIELPUNTEN Gevraagd net Mevr. v. d. VEER Kerkewijk 153 t.o. Marechausseekazerne. In de week van 18 t/m 24 Juli zijn gesloten C. van LENS Cuneraweg, M. KOSTER Ach- terbergsestraatweg. In de week van 25 t/m 31 Juli D. CORNE- LISSEN, Cuneraweg en van WIJK. Cuneraw. Gedurende deze 14 dagen wordt geen brood aan huis bezorgd. Gelieve bonnen en geld mede te brengen. Wegens zijn alle slagerijen te Veenendaal van Zaterdag 24 Juli 's middags 1 uur tot en met 28 Juli. ZATERDAG 17 JULI -f' AANVANG 3.30 uur. DEELNEMENDE VERENIGINGEN; HAA, GEBAK VAN^/ ÓIjkStR^ Heropend is NU De Eerste ueenendsaise autorijschool „DS COUREUR" SUCCES VERZEKERD J. B KOOL Door het Ned. Herv. Rusthuis te Rhenen wor den voor direct gevraagd: voor dag en nacht. Aan- me den bij de Directrice 's avonds tussen 7 en 9 uur. r f i n te9en 5 pct-zonder 37*% Financiering van Auto's Machines. Adm. en Ass. kantoor is ruim gesorteerd in: en 1001 andere artikelen. Bij ons is Uw snoepbon goed besteed. GELDERLAND 6 UW BES1 s*2 cLaakv/tesi/y Abusievelijk werd in de advertentie van de Chr. Hist. Kiesvereniging in de naamlijst opgenomen de naam K. L. Verhoef, Parallelweg 86 AANBESTEDING De Ver. Overbergsbelang maakt bekend dat van de nieuwe bonkaarten voor alle inwoners van Amerongen, Leersum en Overberg zal plaats hebben op Dinsdag 13 Juli van 9-12 en van 1-3 30 uur in Garage Engelenhoven. Ontvangen: SCHOENHANDEL HOOFDSTR. 56 60 - TEL. 694 HUIZE SCHUURING IN DIVERSE MATEN Zie etalage! Zie etalage! Drogisterij „DE VIJZEL" Henny Jansen Apotb. Ass. Zandstr. 11, Tel. 215, V'daal Depót van de bekende Nutricia Artikelen. Heren denk aan Uw Militair pas uit Indië terug heeft in de omgeving van Be nedeneind foto verloren, was een gedachtenis aan zijn zuster. Terug te bezoTgen op: Gevraagd Volslagen of halfwas Genegen een wijk te venten. Gasthuisstraat 3. Rhenen Groot Dressoir Dressoir iets beschadigd f980- voor§4®7-" Zwaar eiken modern Dressoirs van f 265 - voor f 144 - Old Finisch Theemeubel van f125 - voor f64- Zaterdagmorgen 9 uur extra koopjes! Vast salaris. Met genoegen kunnen wij de inwoners van E st- B tuwe mededelen, dat onze verkoop van tex'ie^goe- deren ingaande Wij hopen door goede bediening en sortering, als mede kwaliteit en billijke prijzen, V ree ls genoten belangstelling in onz3- zaken te Rhenen-Veenendaal. ook in onze nieuwe zaak te mogen ondervinden. ||qUq Beleefd aanbevelend, VUllu voordelig. Veensche Handelshuis VAN HUN NIK. Groot kapitaal beschikbaar als le hypotheek LO ^SDRECHTs WONINGBUREAU Ata. Kantoor Parallelweg 1, Veenendaal, Tel. 400 Beatrixstraai 37 Telefoon 264 pracht kwaliteit „TRICOLlNt" met 2 boor den. in diverse dessins. van Binnenlands fabrikaat. vooroorlogse uitvoering. van zuivere wol. Firma L. HEY KOUSEN REPARATIE INRICHTING T ij d e lij k adres. Fa. F. VAN DEN BOSCH - HOOFDSTRAAT 12 Tevens verlengen wij Uw kousen en voorzien Uw sokken van nieuwe voeten. Nog af te geven twee prima jonge zwarte Cocker- Spa^lell Vader uit Engeland geimporteerd. Met stamboom R. v. 8, Prijs billijk. Fieldstone Kennels Vossenfaam Eist (Utr.; ,,V.Z CD Veenendaal, „Heptu- nus", Arnhem, „De Vest Naar den, „Flevo", Nijkerk. - Dat zeggen de klanten, die hün ge bak en koek van DIJKSTRA heb ben. Steeds groter wordt de kring van fijnproevers» We zijn niet het goed koopst en of we de beste zijn Neemt U ook eens een proef en oordeelt U zelf. Etalage- carton Crepe- papier Oranje golfcarton Postzegels voor verzamelaars Zandstraat 3 Patrimoniumlaan 8 Ondergetekende maakt bekend dat zijn winkel weer Eerste kwaliteit brood, beschuit luxe broodjes gebak en diverse soorten koekjes op de keuze bon» H. van de Veer Brood en Banketbakketij Renswoude Erkend gedipl. automobielin structeur Achterkerkstr. 18, Vdaal Rijksstraatweg 49, Eist. U LLU borgen voor elk doel. Vrijbl. voorw. SCHRIJFT ALLEN. Br. porto antw. Spaarcred. Inst. Mathen.weg 110 R'dam-W, Wij verleenden reeds HONDERD DUIZENDEN GULDENS vereisen vakkundige reparatie. DAAROM HOOFDSTRAAT 10 T£L56? VEENENDAAl voor Uw Kousenreparatie. VEL/6 SOEPEL 345 ina 18.00 uu r 330) Veenendaal. GEVRAAGD een eventuele reiskosten worden vergoed. Achterkerkstraat 8, Veenendaal Gevraagd te Rhenen of Om geving, ruime woning. Aange boden pracht woning te Utrecht (centrum.) Te bevragen bij de Portier, Steenfabriek «Vogelenzang® Rhenen. Want een WALA-BEHA is ook in uitvoering en pasvorm werke lijk verrassend! Daarom wordt de vraag naar die prachtige WA LA-bustehouders met de dag groter en kunnen wij slechts beperkt leveren. Toch hopen wij U van dienst te kunnen zijn Hoofdstraat 2-4, Veenendaal Tel 300 UW BELANG Namens zijn opdrachtgeefster »Het Bestuur van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van een School met deD Pijbei te Rensweude« hoopt onder getekende op Maandag, 26 Juli 1948 des mergens 10 uur ten Ge meentehuize van Rerswoude in het openbaar oen te beitcden overeenkomstig het aanbeste dingsreglement W. B, Bestek en 2 tekeningen zijn verkrijgbaar ten kantore van da Architect tegen betaling van f10. per stel (franco per post f 10.25) Bij ongeschonden inlevering direct na de aanbesting wordt f5-- per stel gerestituteerd. De Architect ALB, H. NES, Barneveld Krommestraat 12 - Tel. 205 Giro 169788 De bekende met neus (Leder zool) Voor DIRECT GEVRAAGD BEKWAAM VEENENDAAL

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1948 | | pagina 4