OPRUimiHG ALGEDIEIIE UEROflDERIHG ToanbanKroiien F- B.van den BOSCH iirouuuelijlie Kantoorbediende 6UTAGAS c.v. Hein van Schuppen Veenendaal Huistiondsfer GELD uerKrifoDaar HAAST Uleiins UACfiilTIEl vin BeairiHslr. 4 naar Snauw 13 CHR. U. L. 0. SCHOOL Handelsavondschool Hem li vin iraitoli ol nmnie mar Brilman -MEUBEL- 605.- 405.- 74.25 145.- 106.- 121.- Cltem. PM. Fabriek vl 0. H. RECTER voor luniliedruKwerh Gelderse vallei ZATERDAG 17 JULI 9 UUR De aanbiedingen zijn beperkt dus haast U gtzinrzomsier, Komt Direct \als uever opbelt Rieuui Herenrijuiiel Doel MOM TIMMERLIEDEN en METSELAARS gevraagd E. J. VERMEULEN Aannemer Renawoude blouses tweedjassen inmaken zender lang koken l mei Feria inmaakdruptuis a 75 cent Bekwame; 6. 8. Petroleum tfjipia één tm/éosn spaakleis (;f 731 Cooper a I ie ve Boerenleenbanken Landbouwdagschool Achtarbarg EtrsU Varhuurinrichting „DE KLOMP" TIMMERMAN Thans geëtaleerd attftd weikocn At TOONKAMER* DRUKKER IJ VEENENDAAL m Onze eerste opruiming na de bevrijding brengt bijzondere koopjes Deze opruiming juist voor Uw vacantie brengt U de gelegenheid nu voor weinig geld U goed te kleden. i v. d. faslpasse* deux kvft&i/j IM A. ui. de In onze Dameszaak monTELS vanaf toppers japorieh rokkefl euniMi capes (puntan vrij) F. 20.50 12.00 0.90 8.90 8.90 «.90 Extra aanbieding: Zomarstolten Kinderjurken Hand- an Theedoeken Herenzaak: Enkele herehcostuuffls uanaf herehpahtalohs Blauwe jorbehsplusfours johbehspakjes 1-5 laar Gummi jasser (puntan vrij) Extra aanbieding F. 39.00 14.- 7.- 11.- 26.- 4.90 N m o m m o m Tc Koop Egyptisch katoenen windjacks F. 22.60 Jonganslaslas 1-6 laar Lederen Jassen mmiML voop mufmi/fm BIJ Advartaart in dft blad. U maakt 40 tot SI glazen por uur DragiaCarfj „Dl VIJZEL" Henny Jansen Apoth. Am. Zaod.tr. 11. Tol. 215, Vd.al Depêt vao da bakanda Nutricia Artikalan. 08Z8 waak waar oropartikeiea o a WyDart en Drapioiile'a a 5 ct. gevraagd in gezin waar moader ziek is. Aanmelden Kerkewijk 130 Veenendaal. zonder borg, voar alle doel einden, door ona apaarcrediet. systeem. Vraagt inlichtingen Ï1 Van 15 Juli tot 21 Juli ENORME PRIJSVERLAGING. Harenschoenen Damesschoenan, diverse modellen Kinderschoenen Witte sokjes vanaf Witte kniekousen vanaf Veters 2 paar Schoencreme 2 doosjes Da voorraad ia baparkt, 990 8 90 6.85 0.35 0 80 014 0.38 HOOFDSTRAAT 10 TRAPVEBgNOMl ZIE bTALAGE. van da Coöp. Vereniging „DE EENDRACHT" TE VEENENDAAL Op Maandag 19 Juli as. in de bakkerij van de Coöp. »De Eendracht* des 's-avonds te 7 30 uur Puntan van bahandaling i 1. Opening. 2. Notulen van de Secretaris. Verslag, Secr. Commissie van Toezicht. Rekening en verantwoording Boekhouder. Verslag Comm. van Verificatie. Bespreking Verlies- en Winstrek. Benoeming Comm. van Verificatie. Rondvraag. Sluiting. Dringend goede opkomst-verzocht, wegens - belangrijke besprekingen Groene lidmaatschapkaart mede brengen s. v. p. HET BESTUUR 3- 4. 5. 7. 9. De gezamenlijke Petroleumbezorgers 5 maken bekend dat ia de week Geen Petro van 14 JULI tot 3 Aug. I leum kan bezorgd worden 1 Tonden hun weg naar de Coöperatieve Boerenleenbank. Zij zochten en vonden daar de veiligheid van het eigen beheer en bovendien hoge rentevergoeding. Maar de bank doet meer Rekening Courant Voorschotten Hypotheken en Girokantoor IaL over alle financiële aangelegenheden. Aangesloten bij de Coöperatieve Centrale Kaiffeisen-Bank te Utrecht Hiermede delen wij U mede, dat onze zaak in Kruidaniarswaren, Boter en Kaas, Chocolade en Suikerwerken, Wijnen, Bieren en Limonades verplaatst is Opening ZATERDAG 17 JULI a.a. 10 UUR Aanbevelend W. VAN KESTEREN Gedurende ds vecantie worden alle •choolzaken behandeld door «le Heer A. AUGUSTEIJN Kerkewijk O Veenendasl (Zuid) Landbouwhuishoudscheel Rhenen Aangifte van leerlingen voor 4e in Sent. a.a te openen lend- bouwhuishoudschool kan geschieden Te Rhenen op Dindag 20 en Donderdag 22 Juli van 2-4 uur bij de leraressen van de kookcursussen in de O.L. school te Achterberg Dinsdag 20 Juli van 2-4 uur bij Mej. Romp inde O.L. school. Toelatings eisen het naet vrucht doorlopen hebben van de 6e kl. der lagere school. Leerlingen voor het eerate leerjaar (aanvang Sept.) kunnen zich aanmelden tot IS Aug. bij het hoofd der Lagere Land- bouwachool Br. Ingseweg 21 te Rhenen en bij het hoofd der O.L. school te Achterberg. Het 7e leerjaar der lagere school moet doorlopen zijn. Dan geven wij U de Likeur bijna voor niats. ala U bij ona Porselein en Glaewerk huurt Indien besteld alles Voorradig Let op *t adres Voor Porselein Glaawerk Tel. 241 K 8387 Photostandaards Voor Galanterienaar Scheardozan Naaidozen Patrimoniumlaan drie Zakmessen Wie is ar |,enagen om aen in zijn bedrijf op te nemen om gezamenlijk verder te werken ook wel genegen om later het bedrijf over te nemen. Br, onder nr. 590 s. h bur. v. d. blad IN DIVERSE MATEN Qfl fiaMfiinaQ n BMnH uC Hoogstraat 9-11. Huiskamer, eikenhout, modern dressoir, prima bekleding Huiskamer Old finisch prima stoffering Th emeubels vanaf Dressoirs vanaf (12 modsllen) Opklapbed 1 per» met ombouw Opklapbed 2 pers. met ombouw CO Ui 0 LU liJ Q UJ N Groot kapitaal beschikbaar als le hynotheek LOOSDRECHTs WONINGBUREAU Aas. Kantoor Parallelweg 1, Veenendaal, Tel. 400 voor spoedige indiensttreding gevraagd. Liefst met enige ervaring. Vlot kunnende typen. Schriftelijke sollicitaties aan VEFNENDAAL 3* ^16 OVERWIN DIE ELLENPiCC MERVOSITEITcn MACHTELOOSHEID Vraag ons een goed tonicum waarvoor wij als drogisten kunnen instaan! Drogisterij reik kok. Apoth. ass. Tel. 760 Gelderland 10 V'daal. opRuimm Want een WALA-BEHA is ook in uitvoering en pasvorm werke lijk verrassend! Daarom wordt de vraag naar die prachtige WA LA-bustehouders met de dag groter en kunnen wij slechts beperkt leveren. Toch hopen wij U van dienst te kunnen zijn Hoofdstraat 2-4, Veenendaal - Tel. 300 UW BELANG Diaconie der Geref. Kerk e Veenendaal vraagt die in' gezinnen waar de moeder ziek of zwak is de huishouding op zich kan nemen. Sollicitatie of pers. aan melding bij Mevr. v. Loo Bergweg 34 Veenendaal. 345 Caa IS.CO uur33«) Va en end aal. co Butagas installatie te ruil voor genegen bij te betalen HOOFDSTRAAT 11 Veenendaal. met linnenkap. Te bezichtigen Garage de Haas, Fa. J. de Ruiter Jzn. Pr. Bernhardl. 168 Veenendaal. Laat Uw likdoorns, eelt en kalknagels geheel pijn loos behandelen. Massage, verwijderen van wratten en overtollig haar. H. J. KONINGS Kanaalweg 5 N Eiriti Vitniiiuui AuttriiseMii „DE COUREUR" SUCCES VERZEKERD J. B. KOOL Erkend gedipl. automobi elin» •trueteur Achterkerkitr. 18, V'daal Rijksstraatweg 49, Eist.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1948 | | pagina 4