voor de schoonmaak 11 De gezamenlijke UW KIND IS HET WAARD ANBEEK H.H. Aardappeltelers S. C. II. EEH U/EEK RECLAME: Hens&ergen. Posi&QK a9. Hillegom Voor i'eruen eo stomen ,T naar HAROEVELD Komen. Geopend UiERKKLEDIIIG! 0. u. I TYPISTE MM. Heer o. kihherl uan Zeist albers i I VERLOVINGSRINGEN GELUK HFRUORMDE JEUGDRAAD Ie UeetMaal P AASARTIKELEN zoem u Betiang 01 ueri? HRUIDEDiERS Zandstraal 9 OPRICHTIKGSUERGADERiKG -ü [ij. f. andewet. 'OM KomtD/rect Fa. uien. A. w. de Haas EEN AANSTAANDE A-. HUISVROUW™ AAN HET WOORD TRAININGSPAKKEN M. de ruiters ManMurenMei IJssalon „HOLLANDIA" 5 et. per ladder tel. 991 A. UAN HOBOKEK A CO. HYPOTHEEKGELDEN OOK NU albers GEKIEEHTE RHEHEH Tijdelijke AANBIEDING Ds. e e DE LOOZE uan Hlluersum „0 NS H U WE LU K" MODEVAKSCHOOL PAASEITJES en FIGUREN Aanbesteding De Vallei ook Uw blad! I HOOfdSlr. 56-60 - TBI. 69a ALS UEVER OPBELT Sprookjes Kinderkleding lïianchesiemroeKen Sireeparoehen moiesKinbroeken wollen Groenen Bakkers Droeken Jongens broeken mouwvesten Sioiiassen Blauwe hielen Grijze meien Schilders overalls Siga renm aker ssctio rten werk overhemden enz. enz. Kousenreparatie- inrichting Chr. Hist. Kiesueren. te Renswoude i Lederen Boodschaptas f 10.50.- f-jc IjVtJCTl Hoogstraat 14 - 16 Algemene Ledenvergadering Chocolade eieren Bonbonnières enz. haa, gebak van öukstR^ inrichting uoor algehele U0ETVERZ0R6IIIG mam 32 veenendaal Grote sortering SCHOONMAAKARTIKELEN: WRIJFWAS SCHUURPOEDER AMMONIA BORSTELS 345 (na 18 00 uur 330) BEZEMS SPONSEN etc. SODA, 3 pond voor 25 cent ZEEP, 1 stuk huish.zeep 25 cent Wé"' Veenendaal U/ed. GAASBEEK H. H0F1AII0 E C. mULLER J. O'iSIERBiEK 0. TAKKEIt Parallelweg Kerkeuiijh Gortstraat Pr. Bernhardt. Bergweg Achterberg IYI. KOSTER Groep J. ü.d. HAAR Renswoude J. U. UOORTHUIZEft zo 'n echt leuk manteltje. Wij ontvingen de nieuwste modellen in Echt iets aparts Zuiverwollen stoffen Alleenverkoop HOOFDSTRAAT 73 DE ZAAK IN CORSETTEN- KOUSEN - BABYARTIKELEN- TRICOTAGES. Algemene Bedrijfs Bond uan Aroeid(st)ers in Uoedings en Genotmiddelen Bedrijuen x 50 Oxalissen - 25 Anemonen - 1 KAMER BEGONIA - 5 Konings Lelies - 30 Gladiolen g g in 2 kleuren - 3 Tentoonstelling Dahlias - 1 schitterende STOK ROOS - 15 jj Zware Vaste Planten VOOR 13.~ mini Heden speciale aanbieding TIJDELIJK HOOFDSTRAAT 112 1 er iemand van sparen weetdan ben ik hetwant elke gespaarde gulden brengt mijn trouwdag dichterbijledereen spaart mee voor mijn uitzet; ik krijg de cassabons van thuis en van de tantes. Alleen al de cassabons van de koffie en thee maken het sparen dubbel en dwars de moeite waard Dat weet ik vast voor straks: de Gruyter's 100/0 korting op kojfie en thee zal ik me niet laten ontgaan 665 ZATERDAG] 26 MAART HET KWALITEITS IJS en nu MET SLAGROOM COUPES - SORBETS enz. - Diverse soorten ACHTERKERKSTRAAT 28 Wij hebben voor U; Alles weer volop bij: Vakkundig, Vlug, Voordelig ongeacht lengte of soort. Depóts Fa. F. v. d Bosch Hoofdstraat 12 Fa. A. Achterberg, Pr. Bernhardlaan 201 Fa. P. v. d. Bovenkamp, Patrimoniumlaan 23 Fa. Sukkel Molenstraat 1, Rhenen Fa. Kieviet, Houweg 1, Eist (U) Beschikbaar Op boerderij' n tot 50% der taxatie, 3% rente, tot 60% der taxatie 31/4%, op woon- en winkelhuizen van 31/2°/o tot 4%, al naar gelang van de taxatie. Assurantie-, Hypotheek- en Woningbureau BROUWER, Kanaalweg 2, Tel. 290, Veenendaal Te£ houden^ op Dinsdag 29 Maart a.s. In de CHRSCHOOL te RENSWOUDE Alle die de C.-H. beginselen zijn toegedaan worden verwacht H. J. KONINGS Mms Door V daal en Omstreken v eel goedkoper 1 pits Petroleumstel m. lekblad 3 pits Petroleumstel m. lekblad Electr. Comfoor, 2 plaats Warmte-lampen 100 Watt 60 Watt Droog§tralers voor 100 kuikens Compleet met kap Complete Keukens 24-delig met emaille broodtrommel 698 12.69 72.60 1.40 1.25 7.75 1675 18.75 f 83.35 Geha van Leeuwen Hoogstraat 7 Tel. 251 Veenendaal IN 14 KARAAT No. 127 LOHMANSTRAAT NIEUWE MODELLEN MODERNE KLEUREN VANAF F. 12 40 der Coöp. Boerenleenbank «Veenendaal» op Donderdag 31 Maart 1949 om acht uur in het gebouw der Bank Agenda: 1. Opening. 2. Notulen vorige vergadering. 3- Verslag Kassier 4. Verkiezing van Bestuursleden, Leden Raad van Toezicht. 5. Rondvraag. 6 Sluiting. D.V. DONDERDAG 31 MAART een BELANGRIJKE VERGADERING In de OUDE KERK Over het onderwerp Gelegenheid tot vragen stellen. Oeen toegang onder 18 jaar. Speciale les ingesteld worden alles eigen werk en sierlijk opgemaakrj verder grote sortering j SCHOENHANDEL Dagelijks van 2-6 uur en volgens afspraak. Behalve Zaterdags Dan naar HENNY JANSEN Glans-, Lak- en Grondverf in bussen met een zuivere inhoud van 1 K.Gi of 1 Pond Behang en Trgelbehang vanaf S 0.60 Glaspapier om op de ramen te plakken (In diverse dessins) Voorts hebben wij een grote sortering Borstelwerk,Sponsen, Dweilen, Wrijfwas enz. Tegen uiterst concurrerende prijzen Drogisterij ««DE VIJZEL« H nny Jansen Apoth. Ass. Zandstr. IJ, Tel, 215, Vdaal Vergeet vooral niet onze be kende Plastic Verf eens te proberen I Zo juist ontvangenPijpen Laurierdrop en Wybert Speciale '-1 Veenendaal. Heden weer leverbaar alle sooren goedgekeurde Pooftaardappelen, van de zand en kiel WEDERVERKOPERS W. C. v. Dam, Rijksstr.w 75, Eist. H. Lodder, Rhenen W. v. Manen, Veenendaal. Patrimoniumldan 31 Telefoon 643 - 448 VEENENDAAL Hoofdbestuur: HERM. HbYEKMANSW, 20, Amsterdam Z. Aanp^s'oten Mi het N V. V BAHHERS, SLAGERS. ARBEID,ST)ERS IN DE ZOETIUARENBEDRIJUEN Van VEENENDAAL en OMSTREKEN Bezoekt de OPENBARE VERGADERING Van boven vermelde bond Op Maandag 4 April a.s, 's avonds om Half Acht ln ha.t G^b. »De Samenwerking*, Nieuwew V'daal Spreker: J. v, d AAR, Deventer KOMT ALLEN KOMT ALLEN I ANNIE DE B. UIT UTRECHT Beatrixstraat 37 Veenendaal BIJ ELK DE, GRUYTER ARTIKEL EEN CASSABON VOOR TIEN GULDEN CASSABONS ÉÉN GULDEN TERUG DE BONS ZIJN IN ELKE WINKEL INWISSELBAAR BANKIERS RHENEN vragen een SPREKER Lld van de 2e Kamer der Staten Generaal rol'en onze Laat Uw voeten geheel pijnloos behandelen. Manicure, Pedicure en mas sage. Verwijderen van wratten eo overtollig haar. Kanaalweg 5 Veenendaal Fabriceert zelf Daarom is Met voortas en Rits Breed 4 0 c M. Hoog 30 c,M. Ritssl. 46 c.M. ZIET El AL AGE Burgemeester en Wethouders van Rhenen vestigen er de aandacht van belanghebbenden op, dat de Commissie ter bevordering van de rundveefokkerij in de provincie Utrecht dit jaar de voorjaars keuringen, bedoeld in artikel 4 van het Utrechts Stierenreglement 1936, zei houden op Vrijdag April a.«. des namiddags 3 uur op het terrein van de heer T. VAN DE SCHEUR, Cuneraweg '34, boerderij »Stuivenest«, Khenen, 21 Maart 1949 Burgemeester en Wethouders vernoemd L BOSCH VAN ROSENTHAL De Secretaris, Th. v. d. WILLIK 1» 5» TELEFOON 702 car_HE SOftABEi HET BESTUUR SPREKER AANVANG HALF ACHT - U KOMT TOCH OOK ZANDSTRAAT 39 - VEENENDAAL Vanaf 1 April zal er voor meisjes die de lagere school hebben veriaiep en nog geen 14 jaar oud zijn, een dVa^ehil1EhIbI^G7N T inlich,'D8en aan de school, dagelijks behalve Zaterdags. De Directrice. M. A. E, GERRITS ZIJ STAAN OP GOEDE VOET C) U staat op goedevoel wanneer U onze moderne, pret tige schoenen draagt ZIE ONZE ETALAOE'S Namens zijn opdrachtgever zal ondergetekende op Woens dag 6 April a.s. Om 3 uur in Café van Kessel a/d Nieuweweg te Veenendaal, in hst openbaar aanbesteden overeenkomstighet Aanbeatedingsreglement W. B,: Het boa wen van oen Woon- huii Nieuweweg te Gel*. Veenendaal Perc. A. de bouw. Perc. B. glas- verf- en behans- werk. Bestek en tekeneniog verkrijg* baar a f 5.per stel (restitu tie f 2.50) bij de architect G. Hardeman Jr Hoofdweg 55, lel. 2/o te Ederveen. B. uersteeg's

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1949 | | pagina 4