Albers /i§y\ NIWIN FILMAVOND EEN WEEK RECLAME nette Jongens en meisjes GeHau. Leeuwen boodschap tassen Adverteert in dit blad uiadeiiuiassehs gevraagd net Meisje Fa. H. van Capelleveen DE DOCHTER W.A OVER CASSABONS voor oe Scdoomuü KOFFERS r. Ufllf HEnSBERGEfl POStbOX 49 HILLEGOIH CURSUS LASSEN Op Koninginnedag 30 April a.s. PER LUXE TOURIKGCAR ra. Uled. ft. ui. de de Haas, Tel. 345, ueenendaal G* oaiMan nooo ie Eden Fa. wed. A. ui. de Haas, lïiarki 16, ueenendaal TUINGRIND Komt Direct Fa. uied. A. ui. de Haas ld. r. Andeuueg Tiemens 2 Drachtige GELDZEUBEH Vélling Roerende Roederen Wij hebben heden aan te bieden: Jan VAN MEVR. P. VAN D. TE ALKMAAR *BAKKERSNACHTARBEID* VOOR DE VACANTIES U/S UEVER OPBELT inrichting voor algehele UBETUERZORBinG LlltDEItLAAH 32 ueenendaal ïioA de AwantwUeA %eui£teiofi naar HENNYJANSEN Alle kleuren Lak, Grond en Waterverf. Grote sortering gewoon Tegel- en Leerbehang vanaf 60 cent Alle soorten Borstelwerk, Kwasten, Dweilen en/. Grote veile Cellofaan- papier om Lampenkappen enz. enz. Drogisterij «Dl VIJZEL* Henny Jansen Apoth» Ass. Zandstr.il. Tel. 215, Vdaal Mooie sortering Glas papier om op de ramen te plakken. PRIMA LEDER BEIGE en HAVANNAH 47 Breed 20 cm. Hoog Cf 50 cm. Lengte® JL #9 Rits - Sluiting ALLE MATEN POPULAIRE PRIJZEN HOOFDSTRAAT 11 RENSWOUDE De Notaris G. J. Holsheiiuer te Woudenberg is voornemens op WOENSDAG 27 APRIL 194^, des voormiddag» om 9uur, op de boerderij *1 looibroek", C 3 te Ren-ïwoude, ten ver zoeke van de Heer A. Veld huizen, wegens vertrsk naar het buitenland Openbaar te verkopeni tegen contante betaling: LANDBOUWINVENTARIS, LEVENDE HAVE en F.NIG HUISRAAD, als: 6 t.b.c.-vrije Koeien. 3 idem drachtige Vaarzen, 4 Pinken, 2 Kalveren, alles ingeënt tegen mond en klauwzeer, 1 drachtige Zeug, 6-jarige Groninger stam boekmerrie met marrieveulen. Luchtbandenwagen, maaimachi- ne, Wentelploeg, Cultivator, Eggen, Silo opzet, 1 H.A. winter rogge, ongeveer 5000 Kg. Hooi, Silo met kuilvoer, 40 mud Consumptie-Aardappelen, 20O Kippen, 300 Hennen witte leghorns ong, 7 weken oud. Bietenmachine, 3-wielige kar, Kaasbrik, Kaaspers en Vaten, 4509 meter koperdraad, Battings en Timmerhout, Brandhout, Kolenfornuis, Vulkachels, Elec- trische Wasmachine, enig huis raad, E'ectrisch kooklornuis en hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden. Te zien Dinsdag 26 April van 9-5 uur en Woensdag 1 uur voor de verkoop. Nadere inlichtingen bij de Notaris. Stationsweg 32, te Woudenberg. - x*. -v i t\ u.-f k is kct ke««W vilr« 'imQ So* 1 A.'le. r. f c, r f? •L. Prima tafellakens vanaf f.5-60 en 10 punten. Wit- tsL-bte»1 practisch in gebruik afwasbaar en on kreukbaar. Polojiemden; Dames en Heren inter lock. Ook de Rekbare heren pantalon iets voor zwaardere figuren. Wol voor halve punten. Smirnawol in alle tinten a f 1.46 per 100 gr. enz. enz. Ook 's Woensdagsmiddags geopend Op Maandag 25 April in gebouw „Eltheto" Aanvang 8 uur. - Toegangsprijs 75 cent, Vertoond worden de volgende films: Ie Seldaat over Zee 2e Indonesië werkt weer. 3a Ons hart klopt voor de Niwin. Er worden ook wat tekenfilms vertoond, terwijl een snel tekenaar zijn medewerking verleend. De toegangsprijs is laag gesteld om ieder de gelegenheid te geven op deze wijze mede te leven met de jongens over zee. 30 Gladiolen - 25 Anemonen - 50 Rots Oxalissen - 1 Stok Roos - 1 Kamer Begonia - 25 Pioen Ranonkels - 3 Tentoon stelling Dahlia's - 5 Koning» Lelies - 15 Vaste Planten met Plantaanwijzing voor f 3.10 Het bestuur van de avondvaktekenschool Rhenen deelt mede dat. bij voldoende deelname, een Cursus in het electriscb lassen wordt gegeven. Ter voorbereiding hiertoe wordt met medewerking van de N.V. Philips Verkoop Mij. voor Nederland op DINSDAG 3 MEI 1949 des nam. 8 uur in de Brandweercentrale een Lezing gehouden met film vertoning. Gegadigden voor deze cursus alsmede belangstellenden voor de lezing moeten zich melden bij de secretaris van de Avondvaktekenschool, W. C. PIETERS, ten gemeentehuize, bestuursafdeling. naar bel Ganzenbordspel WIE WINI DL POI 7 in bet Olympischstadion te Amsterdam Prijs p.p. f. 6.- incl. Zitplaatsstadion. Zie Raambiljetten. GEEFT U SPOEDIG OP Even een briefkaartje. Je hoorde zeker in Woudenberg ook wel van de opening bij Hein van Schuppen Mijn vrouw heeft er Zaterdag een japon ge kocht en ik natuurlijk even naar de Heren zaak Ik was daar in enkele weken niet geweest, maar ik stond versteld van de geweldige voorraad die hier was. Jongenspakjes, Overhemden, dassen noem maar op. Alles in overvloed. Bewaar dus de punten, als je dan vol gende week hier bent, gaan we samen wel even uitzoeken, Hart. groeten van"oris allen. KEES ■ieder wil haar portret niet in de krant, maar ze is al 19 jaar klant van T)e Qruyler en zegt: ,,Ik zou niet weten, hoeveel gulden ik in die tijd al met de cassabons heb verdiend, maar 't is zeker, dat het er héél wat zijn!" ïïfou, dat wil ik geloven! jQliéén al op koffie en thee voor ons i)ijven krijgen we iedere maand een cassabon van ruim vier gulden. Op alle *De Qruyter s artikelen tesamen maken de cassabons vlug een flink bedrag uit. fXtoeder REKENT met die extra guldens van De Qruyler. Gortstraat 3 Tel. 413 BIJ ELK DE GRUYTER ARTIKEL EEN CASSABON VOOR TIEN GULDEN CASSABONS ÉÉN GULDEN TERUG DE BONS ZIJN IN ELKE WINKEL INWISSELBAAR «74 Tegen bet verzoek van LI. VAN DEN DIKKENBERG, Gelderland nr. 5 om ver gunning tol bet verrichten van bakkersnacbi- arbeid, als bedoeld bij art. 38 der Arbeidswet, in diens bakkerij te Geld -Veenendaal kunnen binnen 14 dagen na heden mondaling of schriftelijk bezwaren worden ingebracht bij het Districtshoofd der Arbeidsinspectie te Arnhem, Emmastraat nr. 71. vraagt enkele Aanmelden dagelijks aan het kantoor te Ederveen. Na 7 uur Emmalaan 84, Veenendaal Tc huur kamers beneden 2» verdieping Zit-Slaapkamer. Allea met gebruik van keuken. Voor de maanden Juni-Juli- Aug. te Katwijk aan Zee 2 min. lopen vanaf het strand, Idiaal voor hen die dicht bij -ee willen logeren. Huurders moeten rekening houden met het houden van de Zondag. Gegadigde zo spoedig mogelijk aanvragen bij v. d. MFI.J Prinse88tr. 18, Katwijk aan Zee, Tel, K 1718-2766 Moeten ook genegen zijn nachtdienst te doen Aanmelden Gavraagd voor d. of d. e. n. Hoog loon. Hoofdstr. 7Q- Veenendaal Verkrijgbaar bij: Bouwmaterialen v. h. DE JONG en SCHOUTE Zandstraat 54a, Tel. 231 Veenendaal 345 (na 18.00 uur 330) Veenendaal. Dagelijks van 2-6 uur en volgens afspraak. Behalve Zaterdags Zoekt Uw voordcel. De allerfijnste Betuwse Bevelan ders zonder blauw en koken niet af f. 5-30 per 70 kg. Wor den franco door Veenendaal thuis bezorgd. Niet goed geld terug J. HUMERI, Vendelsew. 39 Aan het zelfde adres Voer- aardappelen te koop. Gevraagde een natte leeftijd 14 jaar Te KOOP aangeboden Uitgeteld 26 en 30 April Bij: JANSEN, De Geer, Veenendaal. iedere blanke, die zich in deze streken had gewaagd,, gedood, maar nu de vorstin deze vreemdelingen als vrienden behandelde, wilde ieder lonen hoe welkom ze waren. 221 Stoere dragers torsten de teruggevoerde schat ten uit de tempelruïne. De koningin reed voorop in de stoet, en onder luid trompetgeschal werd hel pa leis bereikt, waar de vorstin haar gasten zou ont vangen. 222 Vooral Rob scheen zich in de hoge gunsi var, Scheeba's mo'eder Ie mogen verheugen. Hij werd in de particulire vertrekken van de vorstin toegelaten, waar alleen de voornaamste gasten mochten komen en daar door zijn gastvrouwe met de grootste vrien delijkheid ontvangen. ZONDER OELUK VAART NIEMAND WEL door Honk van Haoswijk „Tja," beaamde Joop, op diepzinni ge wijze nadenkend, „hoe doen we dat net? Het ligt wel in onze bedoeling om binnen afzienbare lijd een knecht te nemen, want we willen er ook wel eens uit, nietwaar? Maar tot zo lang zal één van ons beiden toch op honk moeten blijven. Als we daarom eens om beur ten gingen?" De meisjes keken elkaar lachend aan. Maar namen geen beslissing. Het was duidelijk, dat de een voor de ander geen initiatief wilde nemen. Toen hakte Fred de knoop door. „Ik weet een betere oplossing," vertelde hij. „Het is nog nazomer, en daarvan moeten we profiteren. Ons jeep je is niet bepaald nieuw, maar goed en be trouwbaar. Ik stel voor, dat we de da mes om beurten uitnodigen een tocht- tje met ons te maken. We nemen een lunchpakket mee en picknicken onder weg. Laten we zeggen: Morgen gaal Joop met Greet een toertje maken en overmorgen Annie en ik." „Ja," stemde Joop toe, Greet met hemelse blikken aankijkend, „dat lijkt me niet gek. Doen?" Ze beantwoordde even zijn blik, maar bloosde en keek daarna haar zuster vragend aan, die er blijkbaar ook wel wat voor voelde. En uitein delijk stemden de beide meisjes toe. „Ik kom je morgenochtend om half tien halc-n," besloot Joop op een toon, die geen tegenspraak duldde. En dat was in orde. De dames na men afscheid, terwijl hun handjes iets langer in de stevige knuisten van de beide vrienden bleven rusten, dan ge bruikelijk was. Maar ze hadden er blijkbaar geen bezwaar tegen. Daarna stegen ze op hun fietsen, nagekeken door de jongens, tot ze door de bocht van de Dorpsstraat verdwenen waren. Vervolgens gingen de firmanten over tot de orde van de dag. Dat wil zeggen: Fred ging het avondeten bereiden, ter wijl Joop de jeep grondig ging schoon maken. Het vehikel moest er ii. ieder geval toonbaar uitzien. „Greet is een bijzonder vlotte me4d," concludeerde Joop, terwijl ze aan hun aardappelen met bloemkool zaten, waarbij Fred een soort vleesgerecht had vervaardigd, dat saucijsjes moes ten verbeelden, maar z'n vriend was tezeer met z'n gedachten bij zijn dul cinea, dat hij er erg in had. „Ik vind Annie veel aardiger," ver klaarde Fred. „Greet is me te luid ruchtig." „Best mogelijk," antwoordde de an der, met enigszins opgetrokken wenk brauwen, „maar ze is in ieder geval sportief en opgewekt. Annie zou me te stil zijn." „Daarom is het maar goed," meende Fred, „dat ik Annie aardig vind en jij Greet. Zullen we ook geen ruzie krij gen." En daarmee was zijn vriend het vol komen eens. De volgende morgen was Joop voor dag en dauw al op. Hij schoor zich zorgvuldig, maar toen hij zich gekleed had, bekeek hij zichzelf nog eens met critische blik in de spiegel. Nee, zo kon hij met Greet toch niet uitgaan.. In ieder geval moest hij nog even naar de kapper om z'n haren te laten fat soeneren. En die vouw *in zijn broek was nu ook niet bepaald onberispelijk. Als hij z'n rijbroek eens aandeed? Maar onmiddellijk verwierp hij dit denk beeld weer. Nee, dat ging ook niet. Wacht eens.... In het dorpswinkeltje had hij een aardige flanellen zomer pantalon gezien en niet eens duur. Als hij die eens kocht? En dan z'n nieuwe sportshirt aan. Juist,' dan zag hij er tenminste toonbaar uit. Een geluk, dat hij nog behoorlijke schoenen had. Ruw maakte hij Fred wakker en deelde hem mede, dat hij geld nodig had. Met een slaperig gezicht wees deze naar z'n jasje over de leuning van de stoel, waarin z'n portefeuille was. Zonder enige wroeging haalde hij er 'n paar briefjes uit en stopte die in zijn portemonnaie. Op z'n horloge kijkend, constateerde hij, dal het nauwelijks ze ven uur was. In ieder geval te vroeg om een broek te gaan kopen, maar de kapper kon wel open zijn. In het dorp hadden ze maling aan de openings- en sluitingsuren. Joop wandelde het dorp in en had geluk, want de haarsnijder maakte juist zijn winkel open en Joop stapte als eerste klant naar binnen. De kapper, spraakzaam als al z'n vakgenoten, begon met een praatje over het weer en eindigde met de be langstellende vraag, of de nieuwe ga rage het deed. „Best," antwoordde Joop op bemin nelijke toon. „En weel je wat het leuke is? Al die mensen, die met hun kapot te wagens bij ons stranden, willen van de gelegenheid gebruik maken om zich te laten scheren en soms ook om ge knipt te worden en dan stuur ik ze altijd naar jou toe, omdat ik weet, dat je een prima kapper bent. Ze komen dan ook allemaal vol lof terug en ver klaren op spijtige toon, dat ze het jam mer vinden, dat ze zo'n "kapper niet in hun plaats van inwoning hebben". De haarsnijder glom van trots en dacht in zijn dorpse naïeviteit er geen ogenblik aan om de jongeman, die dit relaas doorernstig had gedaan, te wan trouwen. Hij dankte voor deze geste en smeerde een extra hoeveelheid wel riekend vocht op de weerbarstige ha ren van de garagehouder, zonder daar voor een cent te vragen. Dat moest mijnheer maar beschouwen als ser vice. En hij hield zijn zaak bij voort duren voor recommandatie aanbevo len. Waarop Joop antwoordde, dat zulks natuurlijk vanzelfsprekend was. Glimlachend en tevreden verliet hij de barbierswinkel en wandelde langs het dorpsmodemagazijn. Ja, de broek lag nog in de etalage en zou hem zeker passen. Hij voelde even aan de deur knop, maar deze winkelier was blijk baar niet zo matineus als z'n buurman, de kapper, zodat Joop besloot om over een uurtje maar eens terug Ie komen. Op z'n gemak slenterde hij door de dorpsstraat, groette de verschillende inwoners, die hij passeerde en die hem reeds begonnen te kennen en was in hel best denkbare humeur, met het vooruitzicht op een genoeglijke dag. Fred was inmiddels ook opgestaan en had het ontbijt klaargemaakt. Het beloofde een mooie dag te worden. Al thans voor de tijd van het jaar be gin September was het zelfs op dit vroege morgenuur al behoorlijk warm. (Wordt vervolgd)

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1949 | | pagina 4