Hel Bestuur uen de vereniging „Oranjedag" PIGGELMEE W ttïufy nette jorge mimier Overhemden ueenendaalsclie stoom spinnerij en Mj lil Jan Schouten Dorpsbusdienst ALLES ECHT LEDER Albers Hoor verven en Stomen naar HARDEUELD namen. Stichting Bouinen en Bewaren. SpaarhanH (leenendael en (Men. euilleton ErlhuisLeersum Aduerteert in dB Mad LEVfimUU!! LEIIEBTBMB, REU! NOK Fa. uied. li. ui. de Haas rV^al Er ,s I JONGENSHEMDEN VAN DER ZEE VAN NELLE'S KOFFIE EN THEE Auond hijuepheidsschooi uoor Jongens U'daai Straatprediking Ni. F. QiideuuegTiemens GuteLdien Uitk eeuuren V,e,&ne,ndacijt Jaarna £ac. u.. Ua^idemdd BAenyt aan ai Komt Direct AIS UEVER OPBELT een ooH nuttig vah WË Wê hollahoia „Het tovervisje" AANBESTEDING KIIIOER SCHOOLT» ACTE TASSFn f6.97 Een handige Boodschaptas Yïl&tieiaaw en XimtneïEieden Roem en Zn. Holland ia Tricotagefabriek J. H. W. van Leeuwen Patrimoniumschool A. Zandbtiaat 183 ATTENTIE inricniïng uoor algehele VOETVERZORBIhG Nu de R weer in de maand is. Hebbèn wij weer een grote sortering Levertraan Maakt U al gebruik van de Pin-Up Home perma nent? 345 (na 18.00 uur 330) m ■^Y.TcxA/llK <>5 AMSTERDAM HANDELSAVONDSCHOOL Handels Instituut VAN RIJSWIJK en »DUBBEL W« IC open hun Boeken bij Kleefsmans Boekhuis zal van Veenendaalse- en Gelders-Vee- nendaalse winkeliers gaarne prijsopgaaf ontvangen voor de leverantie van 3700 tabletten Kwatta melkchocolade vóór Dins dag 6 September a.s., des middags 12 uur, ten kantore van de heer H. M. v. Schup- pen, textielhandel »De Globe«, Kerkewijk 15, (t.o. de Chr. Huishoudschool). Een monster is aanwezig op b oven genoemd"kan toor. Mooier uitgevoerd dan vroeger verschijnt het boek voor ieder kind Zandstraat 3 Patrimoniumlaan 8 In verschillende afdelingen van ons bedrijf kunnen geplaatst worden. Leeftijd 2025 jaar. Zij, die een goed vak willen leren, kunnen zich hiervoor aanmelden bij de Portier van de MET LOS EN VAST BOORD Effen en mooie streepdessins. Ook in grotere maten. MOOI EFFEN DESSINS Goed van gaat langer mee, 13 September 1949 om 14 uur zal het gemeentebestuur van Rhenen ten gemeente- huizé aanbesteden: Het bouwen van een Meentopzichters- woning met bijkomende werken aan de Veenweg te Achterberg (gemeente Rhenen.) Bestek en tekening zijn verkrijgbaar ter gemeente secretarie (bestüursafdeling) van Rhenen a f 10. Restitutie f5.bij ongeschonden inlevering op de dag der aanbesteding. VRIJDAG 7 OCTOBER KOMT U herinnert zich de aanvangsregels: ,,//i het land der blonde duinen En niet heel ver van de zee, Woonde eens een dwergenpaartje En dat heette Piggelmee Bestelt het boek voor 90 cent bij Uw winkelier en spaart voor de fleurige plaatjes de ach ter etiketten van. MET STAAF fZ.9o G-ROTERE MAAT §8.75 GEVRAAGD AANNEMERS Zandstraat 141, Veenendaal, Telefoon 455 zal Met ingang van Zaterdag 10 September a.s. de DORPSBUSDIENST wederom gaan rijden. Dienstregelingen verkrijgbaar aan ons kantoor. R. VONK 'r Het boek dat iedere Veenendaler interresseert DE BELANGSTELLING ISENORMi Prijs f. 2.90 ingenaaid, f. 4.25 gebonden in ge- heel linnen. Boekhandel Hoofdstraat 64, Tel. 424, Veenendaal KERKEWIJK 6S - VEENENDAAL Vraagt: enkele nette Meisjes van 16—18 jaar Aanmelden bij de portier tijdens de fabrieksuren. Houdt allen (met spreken in Eltheto Uw gezinnen) deze avond vrij UW KOUSENREPARATIE Vakkundig - Vlug - Voordelig schuin t. o. de J. P. C. Leinweberstraat Depóts Veenendaalse Ververij v.Hardeveld, Beatrixstr. 37 Fa. Achterberg, Pr. Bernhardl. 201 Fa, P. v.d. Bovenkamp, Patrimoniumlaan 23 Fa. F. v.d. Bosch, Hoofdstraat 12 Wilt ge Uw Piano,'Orgel, Accordion vakkundig gestemd, schoongemaakt en gerepareerd hebben stelt U dan in verbinding met JAN VAN EYK, voor heen Hoogstraat 24, V'daal, thans Havikstraat 48 bis Utrecht. Schrijft U even een kaartje en U kunt van correcte bediening verzekerd zijn. Aanbevelingsbrieven van H.H. Musici ter inzage. Beleefd aanbevelend JAN. VAN EYK Fa. v. Hunnik, Achterberg Fa. De Gasfabriek levert goed Gas doch wij leveren PRIMA GASAPPARATEN H. HUIBERS - Loodgietersbedrijf PLEIN ACHTERKERKSTRAAT Evangelisatie Geref. Kerk Kieviet, Houweg 1 Eist openbaar verkopen: Fa. J. Sukkel, Molenstr. 1, Rhenen Fa. v Raay, Fa. Sas, Renswoude Amerongen Dagelijks van 2-6 uur en volgens afspraak Behalve Zaterdags ÜtiOEnLflflf! 32 ueenendaai Net gevraagd Zondags vrij Hulp van werkster aan wezig. Br. onder nr. 321 a/h bur. van dit blad. (Wordt vervolgd) Voorts* hebben wij weer DDT Vliegenvangers (zonder kleefstof) 5 voor 25 ct. Cellofaan papier voor Lampen kappen) per vel 40 ct. Maja Zeep, Shampoo, Parfum, Eau de Cologe enz enz. Drogisterij ««DE VIJZEL.. Henny Jansen Apoth. Ass. Zandstr. 11- Tel. 215 - V'daal Dames Veenendaal. Véèrt vak ^rh,er e heel haa'leven haaf HoUandia C&'7^ krl,9> waar keunS me*s\es van er. nog ti£< EF.N VACANTIEDAG DOORGEBRACHT IN ARTIS is altijd boeiend en bovendien* ontspannend GIRAFFEN - ZEELEEUWEN - ROOF- DIEREN - NEUSHOORNS - ANTILOPEN NIEUWE AANWINSTEN: ZEBRA'S NIJLPAARDEN, R E U Z E N S C H I L D P AD D E N AQUARIUM KINDERBOERDERIJ V VfeoRSociEpeWeirMQ i De^e week hebben wij vyeer HOOFDSTR. 11 VEENENDAAL bij de Markt TEL. 376 De Directeur van de Avond-Nijverheidsschool voor jon gens te Veenendaal maakt bekend, dat de aangifte van leerlingen voormalle klassen van de cursus 1949-1950 zal plaats hebben op Donderdag 8 September a.s. des avonds van 7 tot 8 uur in »De Tekenschook. Deze cursus, welke tevens vervolgonderwijs voor jon gens met ambachtsschool-diploma is, vangt op 3 Oct. aan. De Directeur voornoemd, Tj. van der WAL' VEENENDAAL DE ONDERNEMER Beatrixstraat 37 Veenendaal Het Bestuur heeft besloten ook nieuwe leerlingen aan te nemen per 1 October. Kinderen die voor October 6 jaar worden, kan men aangeven op a.s. Maandagavond 5 October des avonds van 7-8 uur in de school. Voor het Bestuur der school. A. C. SCHfLPEROORTH. d. S. Het Bestuur der Stichting maakt bekend, dat vanaf Maandag a.s5 September, als verhu urder van >>tltheto« zal fungeren A. C. SCHILPEROORT Ker- kewijk 102. Tijdens de schooluren geen bezoek wel daarna tot 7 uur. Namens het Bestuur Ds. K. v.d. POL, Voorzitter. INGAANDE HEDEN IS]HET KANTOOR GEOPEND DAGELIJKS van 9—12'/g en 2-4 uur (behalve Zaterdagsmiddags) VRIJDAGSAVONDS van 7—8 Zandstraat 60 - Telefoon 654 Op ZATERDAG 3 Sept. 1949 des avonds 8 uur ZONDER GELUK VAART NIEMAND WEL door Henk van Heeswijk Ze reden naar de stad en bestelden de verlovingskaarten. Daarna bracht hij Greet weer thuis om vervolgens zelf terug te keren naar de garage. „Blij, dat je er bent," zei Fred, die van top tot teen besmeurd was met olie en smeer. „We hebben een grote vrachtwagen, een Bedford, die ze van morgen op de betonweg in de soep gereden hebben. Er moet een nieuwe radiateur op. Heb jij gelegenheid om naar de stad te gaan en er een te ha len?" Joop had niet zo heel veel zin. Lie ver ging hij vlug eten en dan weer lerug naar „Ruimzicht", maar het werk ging ten slotte voor het meisje, zodat hij er in toestemde. „Is er haast met die Bedford?" „De eigenaar zegt, dat hij hem iedere dag nodig heeft. Hij is vrachtrijder." Dit gaf de doorslag. „Dan moet de man geholpen worden," besliste Joop. Hij ging naar boven om zich te ver kleden en daarna reed hij naar de stad, waar hij na enig zoeken een adres vond, waar hij de bewuste radiateur kon kopen. Het was een groot bedrag en nagenoeg hun hele kapitaaltje ging er mee heen. Maar ja, zo was hun be drijf nu eenmaal. Er ging op de duur veel geld in zitten. Na zijn terugkeer uit de stad bel de Joop zijn meisje op en zei, dat er plotseling zoveel werk was, dat hij die avond niet kon komen. Hij hoorde haar teleurgesteld antwoor den. „Kun je ook niet wat later komen? Bijvoorbeeld om een uur of tien?" „Ik zal êens zien," zei hij, „maai beloven kan ik het niet." In de garage togen ze nu met z'n drieën aan het werk om de wagen weer zo spoedig mogelijk in orde te krijgen. En toen ze er om half elf eindelijk mee klaar waren en Joop er een proefritje mee gemaakt had stond tot zijn grote verbazing eens klaps Greet voor hem. Ze was met de fiets gekomen. „Ik kan er niets aan doen," zei ze, verlegen blozend, „maar ik zou niet kunnen slapen, als ik je van avond niet meer gezien had." „Malle meid," zei hij lachend, maai inwendig dol gelukkig, dat ze zoveel van hem hield. „Ga maar vast naar boven, dan drinken we nog een kopje koffie en breng ik je wel weer thuis." „Ik ben op de fiets." „Hindert niet, die gooien we wel in de wagen." Toen hij zich gewassen en zijn overall uitgetrokken had, snelde hij naar boven, waar Greet hem, met een glimlach op haar aardige ge zichtje, opwachtte. Hij knuffelde haar eens lekker, zonder zich van Fred en de knecht wat aan te trek ken, waardoor Greet opnieuw ver legen kleurde. Fred had inmiddels koffie gezet en nu zaten ze gevieren gezellig babbelend rond de tafel. Maar lang kon het niet duren, want daarvoor was het al te laat geworden. Hij reed de gerepareerde Bedford naar buiten, legde de fiets achterin en reed daarna Greet terug naar ..Ruimzicht". Toen hij afscheid van zijn ver loofde genomen had, liep hij door de achterdeur naar buiten. Even bleef hij staan om een sigaret uit zijn ko ker te halen. Op dit ogenblik hoor de hij stemmen van mannen. Joop spitste zijn oren en luisterde. Het was ruim half twaalf en in het grote huis brandden nog maar een paar lichten. De meeste bewoners hadden zich reeds ter ruste begeven. Per- NotarisD. S. VINK te Amerongen. zal Woensdag 7 September 1949 te 10 uur, te Leersum, op »Ginkelduin« voor de erv. Mevr. Wisboom van Giessendam. a contant, 6-jarig merrie-paard, Arab, half bloed (vader Rythal), open rij tuigje op rubber (Tonneau) 4- wielig rijtuig, platte wagen op lucht, tuig met leren strengen, ander tuigwerk, paardedekens, benzine-motor voor zaagma chine, electr. motor 74 P-k- 2 grasmachines, tuingereedschap, ong. 800 m. draad (oorlogslicht leiding) balen hooi, haverstro, stenen rol, zaagbok, broeiramen, tuinslang op haspelwagentje, Buta-gasfles, spinet, cylinder- bureau, ronde tafel met inleg- bladen. boekenkast, kasten, stoelen, ledikanten, 1 met spiraal, matten, gordijnen, wastafels, koffers, kachels, weckketel en flessen, inmaakpotten, 2 stel ski's, enz. enz. 's-Morgens vóór verkoop te zien. Nader zal worden bekend ge maakt op welke datum de in boedel van »Ginkelduin« zal worden verkocht. soneel zou het dus niet meer zijn. Dat lag, misschien op de huisknecht na, al in bed. Wie kon het dan wel zijn? Nieuwsgierig liep hij enkele pas sen in de richting van het stemmen geluid, tot plotselig een gedaante zich uit het duister losmaakte en in de richting van de woning liep. Vlug verborg hij zich achter een der bo men. Toen de gedaante op een paar me ter van zijn schuilplaats passeerde, herkende hij tot zijn grote verbazing de graaf. De man ging door de ach terdeur de villa binnen. Joop bleef besluiteloos staan. Dat was toch niet in de haak. Wat moest die snuiter zo laat nog buiten doen? Een luchtje scheppen? Maar met wie had hij dan gesproken? Daarvan moest hij meer weten. Vlug liep hij nu door in de rich ting, waar hij de stemmen had ge hoord. Hij kwam terecht op het pad, dat naar de garage liep. In tegen stelling met zijn gewoonte had Joop de grote vrachtwagen aan het eind van de oprit naar de villa gezet, zo dat hij deze avond niet bij de garage geweest was, zoals anders. Nieuws- gierig ging hij nu naar het gebouw. Maar hij was te laat. Toen hij op De R is weer in de maand, Wij leveren U volop met hoog vitamine gehal te. Vraagt tevens onze bekende verdelgingsmiddelen voor vliegen enz. Opnieuw ontvangen Maja artikelen zoals Eau de Sologne. Zeep, Champo. DROGISTERIJ Gelderland 10 - Tel. 760 Speciaal adres Behang, Verf en aanverwante artikelen. een veertig meter afstand was, zag hij, dat iemand de garage binnen ging en de deur achter zich sloot. Enkele seconden later zag hij het licht opflitsen in de boven de garage gelegen woning. En voor het raam zag hij het silhouet van de chauf feur van de graaf. Er was geen ver gissing mogelijk. Hij wist, dat de man daar sliep. Bovendien droeg hij hetzelfde livrei, dat hij aanhad, toen hij de wagen van zijn patroon bracht om te laten repareren. Dus de graaf had een gesprek met die rooie gluiperd. En dat zo laat in de avond en nog wel in het don ker, tussen de woning en de gara ge Nee, er was iets niet in orde met die vrijer. Maar daar zou hij wel achter komen. Vlug liep hij nu naar de Bedford, startte en vertrok naar huis. Toen Joop in de kamer kwam, lag Fred al in bed, vermoeid van de zware taak aan de vrachtauto. Op slaperige toon wenste hij zijn vriend welterusten en draaide zich om naai de muur. Joop trok zijn jas uit en haalde zijn opschrijfboekje voor de dag, waarin hij de namen en, adres sen uit het boekje van de graaf ge noteerd had. Er waren er bij uit Amsterdam, uit Haarlem en uit Den Haag. Ook één in Eindhoven en in Maastricht. Kennissen van hem? Maar dan was die éne toch niet veel bizonders, want dat was in Amster dam, Wijde Heisteeg en dus min of meer een gribus, al wist hij niet pre cies, waar dit straatje uithing. Inmiddels had hij zijn plan ge maakt en met vast opeengeklemde lippen borg hij het boekje zorgvuldig op, waarna hij zich uitkleedde en naar bed ging. De volgende morgen vroeg zei hij tot zijn vriend: „Ik moet vandaag naar Amsterdam. Je zult je, zo goed als het mogelijk is, moeten trachten te redden. Ik neem de jeep mee. Is er iets bizonders aan de hand, dan kun je altijd die Bedford gebruiken, als-ie nog niet opgehaald is."

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1949 | | pagina 4