De beste Trui in 't hele land maakt «I in 't GELDERLAND Spencer-Heii Culemborg Fa. A. P. VAN GINKEL Corsetten naar maat Gratis een pak lange beschuit Wed. H. v.d. Kraats Dlctaal Cahiers LEGEIHAAT Een Mimende herinnering Hemenhingslegel S. BOS, 191 »JOROBAZAR* j wc-o^"-rrL lijsensde Feesteen m Dameshanduiemn Me artikelen Fa. F. Ill Bosch Sterke en Solide N.V. Textiel Unie Maakt mooie, moderne wollen Fa. W. v. Schuppen. Coöp. Boerenleenbank yju uerhogen deFeesiureugde inu'daai met Wil staan niet op de fud Hollandse M LI DO wevers sctioennendei W. HUIBERS lAiinte>iinante£.i en S).atneiAo~eden c.ia. Hein imn V>eenendaal T Corsef-Centrale P. TILANUS Levensmiddelen Wat een goécl vèrlichte winkel doet, m. PIET v. d. BOVENKAMP Qp&iqpiaoot nrnktie. Meisje Begin der Fa. HEY Zn. en „PEHAVEE" in 1804 te VEENENDAAL In het jaar 1804 nam een zekere Heer Klaas Hey, die Wolkammer was van beroep, het bedrijf over van de Heer Meyer, gevestigd in het »Gelderland« te Veenendaal. Hier werd ruwe wol gekocht en verhandeld en ook gewassen en geverfd. Dit be drijf bleef vanaf 1804 tot heden in handen van dezelfde Familie Hey. Van Vader op Zoon werd hier in de wol gewerkt n 1. wol kammen, wol verven, handel gedreven in ruwe wol etc. Aan het einde der 19e eeuw werd deze zaak gedreven onder de naam P. Hey Q Zn. De Zn. waren in dit geval de Heer Lammert Hey en Klaas Hey. Beide heren waren van beroep wolhandelaar, verver en wol kammer. In de eerste wereldoorlog 1914-1918 werd dit be drijf onmogelijk gemaakt in hoofdzaak door de maatregelen van N. O. T. en N. U. M. Na deze oorlog werd de zaak onder de Fa. P. Hey Zn. voortgezet als grossierderij in wollen garens en sajetten, terwijl de Heer H. G. Hey begon met het inrichten van een breierij van kousen, sokken en truien. De eerste motor-breimachine werd aan geschaft en van lieverlee heeft zich hieruit ont wikkeld de thans bestaande modern ingerichte tricotfabriek »Pehavee«. Het handelsmerk is n.l. een afkorting van de voorletters van grootvader Paul Hey te Veenendaal (P. H. V.) Dit bedrijf vervaar digt thans op moderne motor-breimachine (links links, jacquard en effen) allen kwaliteiten zuiver wollen pullovers voor dames, heren en kinderen. De Fa. P. Hey Q Zn. werd als zelfstandige zaak voortgezet door de Heer Paul He-y Jr. en is één van de beste groothandelzaken in Nederland gespecia liseerd in wollen garens, kousen en sokken,terwijl deze Fa. ook voor een groot deel de verkoop ver zorgt van de producten uit de beide fabrieken »Pehavee« te Veenendaal en N.V. Spencer-Hey te Culemborg. Fa. Opening Nieuwe Fabriek SPENCER-HEY TE CULEMBORG Wij verwijzen naar een artikel in dit blad van vorige week waarbij uitvoerig verslag werd uitgebracht over de opening van een nieuw fabrieksgebouw tegenover het station te Culemborg. De eerste moeilijkheden van inrichting, opleiding van personeel, het verkrijgen van voldoende ex portorders etc. zijn thans overwonnen en dit bedrijf kan thans de vergelijking met de oudere en langer bestaande bedrijven doorstaan. Hier worden thans zeer moderne artikelen gemaakt op het gebied van gebreide bovenkleding en een deel van de productie wordt op de Nederlandse markt gaarne gekocht. Cancel jneef Pullovers, Vesten, Truien, gemaakt van de beste zuivere wollen garens welke in Veenendaal worden gesponnen en geverfd door Veense arbeiders. Jasjes, Vesten, Slipovers, Badpakken, Zwembroeken enz. Prachtige sortering nieuwe kleuren I Fijne zachte Franse en Belgische wollen Garens. Het gebruik van gemaakte dameskleding is de laatste 50 jaar sterk toegenomen. Op onze modeshow willen wij U tonen, de practische en modieuse modellen van de Ned. Confectie industrie. Reeds thans ontvingen wij grote zendingen DAMESZAAK o Veenendaal in 1549 VEEN EN TURF Bloemenmagazijn »Flora« Veenendaal in 1949 o ZIE HIERVOOR .FLORA'S" ETALAGE Veenendaal Kerkewijk 33 Onze coupeuse is Vrijdag 16 Sept. van 10.00-12.00 en van 13.30-14-30 u. aanwezig bij: Bernhardl. 201 - V'daal Ontvangt U tijdens het 400 jarig be staan van ons dorp. Bij aankopen van F. 2.50 Het vanouds bekend en vertrouwd adres voor betere Pr. Bernhardlaan 169 Telefoon 295 zult U meer dan ooit in de ko mende weken kunnen zien. Waarschijnlijk moet ook Uw Win kelverlichting eens een goede beurt hebben. U kunt dit nooit beter laten doen, dan door een gediplomeerd verlich- tingsdeskundige. Mogen wij de zaak eens voor U bekijken Voor een prima verlichting: Hoofdstraat 114 - Telefoon 319 Ook Uw NEON-INSTALLATIE zullen wij gaarne uit- Veenendaal neemt spaargelden aan tegen 2l/2% rente tot elk bedrag. Verstrekt voorschotten, hypotheken, credieten in rek. crt. Speciale aanbieding met linnen omslag 84 ct. Boekhandel Zandstraat 43 - Veenendaal voeren. VRAAGT REFERENTIE's is onze speciaal ontworpen Een sieraad, practisch en schitterend uit gevoerd Slechts f. 2.75 per stuk in zwaar verzilver de uitvoering Tevens brengen wij een buitengewoon mooi Delftsblauw Wandbord in de handel met het Wapen van Veenendaal. Als U hem ziet moet U hem kopen! Goud, Zilver en Uurwerken Mondorgels van f 0.85Lampions met kaarsjes f 0.45 Guirlandes f0.85 - Feestmutsen f0.30 - Vuurwerk f0.03 - Feesttoeters f0.20 - Vlaggetjes 10.20 - Feest- speldjes f 0.20-Ballonpiepers f 0.15-Klappertjes fO.10 Verder nog Baby popjes f 0.40 - Autotjes f 0.45 - Kruiwagens f2.45 Trekwagens fl.25 - Voetballen f 1.65 - Letterlepel- tjes f 1.15 - Lepelvaasjes f0.65 - Chinesepopjes fO.10 - Bonbonschaaltjes fl.50 -Kinderringenf0.12 Kindertasjes fl.25 - Serviesjes f2.10 - Brandweer fluitjes f 0.15 Zo juist ontvangenGrote collectie's speelgoed. (Komt zien). Doet Uw voordeel koopt bij de ZANDSTRAAT 70 bij de JULIANASTR. TEL. 248 ,^aaien Mrrlicr worden Op ons naai ^CmdS,rleiding - *et onder goede V 0nd'IW:«ecn 8-d keun8e«dug vncn' >1 maar wat g ons bctwW u* Uw docht" K ,n dc toc- ÓinnCn M *CtS ons ovct praten? komen, m«i« c er cens m« komst4in holland;* «iCeENendaal Maar wel hebben wij voor de Feestweek mooie aan biedingen Wollen Japonstoffen Dames- en Herenondergoed IN PRIMA KWALITEITEN Jongens- en Meisjesondergoed IN FANTASIE INTERLOCK Hand- en Theedoeken Zakdoeken enz. enz. Ook voor Uw STOOM- EN VERFGOEDEREN KOUSEN REPARATIE naar Bonbons 38 cent p. 100 gr. voor 30 een; per 100 gr. 2 ons theekransjes 25 cent Verder Chocolade repen Melk en Vanille 15 cent per stuk. Chocolaadjes 50 ct. p. ons Gelderland 6, Veenendaal Wanneer men in 1549 gezegd zou hebben dat in 1949 stofzuigers en electr. apparaten te verkrijgen zouden zijn, dan hadden ze dit voor onmogelijk gehouden. Deze apparaten o.a. electr. fornuizen, Inventum 4 plaats 2 en 3 plaats comforen, electr. ver warming, stofzuigers, Erris, Ruton en Holland Electro en Radio-ontvang toestellen kunnen thans geleverd wor den door het jongste adres. Veenendaal Tel. 565 De Speciaalzaak voor en BERGWEG 37 VEENENDAAL Zaterdagmiddag, 10 September, vanaf 4 uur bij ons steeds verkrijgbaar: prima croquetten en en warme Knakworst Ook aan huis bezorging. M. Alberti - Slagerij Zandstraat 67 Veenendaal Telefoon 608 Voor het a.s. seizoen mooie Bontgarneringen vellen en randen, prijzen zeer voordelig Wegens huwelijk van het tegenwoordige vraagt Mevr. Coster van Voor hout te Leersum per 1 Oct. v.d.e.n. boven 18 j., g. k. koken. Hoog loon- PEHAVEE PEHAVEE" Wett. Ged. LET OP DIT ETIKET iI?°OoooOOO° 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000OOOOOJJJ O O O O O O O O O O O O O O »o0000000oo000000o0o00000000o0000000000000000000000000000000000oo0000000oo0000000ooo000cjfr Fa. A. Achterberg, Pr. r _:„^Uer w°r vX'Xv'' V:W:W- :XvX::v. XvXvvX KERKEN* PATRIMONIUMLAAN 23 TELEF. 795 Onverwoestbare jongensschoenen waar heus geen hoge reparatiekosten op zult krijgen en die boven- dien aan jonge woeten steun geven, bij

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1949 | | pagina 5