Gert van de Weerthof Voor onze oudere lezers enige betaalde voetballer in Veenendaal VC Veenendaal gaf volleyball-les aan Set Up3-0 F.LST II «CU H YfêOlIf T Schaatswedstrijden op „De Blauwe Kamer" in Rhenen AMERONGEN ARAM De vorst van Sup rania EDERVEEN SCHERPENZEEL TWEEDE BLAD „DE VALLEI" WOENSDAG 16 JANUARI 1963 Nr. 5 OP 18-JARIGE LEEFTIJD AL SEMI-PROF VOLLEYBALL: Zaterdag belangrijke wedstrijd: VC Veenendaal - USSI (heren) V. A. B. KIRPESTEIN Forellen-heren wonnen met 9-1 van Hios Winnaar s Ab van Manen en Dick van Zanten ZEER GROTE DRUKTE BIJ IJSWEDSTRIJDEN Jaarvergadering Geld. Mij. van Landbouw DIEREN IN 'T NIEUWS In Veenendaal, dat (nog altUd) versto ken is van betaald voetbal, woont toch echt een semi-profspeler. Op Buurtlaan- wesl 24, inwonend by z(jn ouders, troffen we Gert v. d. Weerthof (24) aanvoerder van profclub .Wageningen", gehuwd, va der van twee dochters en werkzaam op de Ritmeester Sigarenfabrieken. Gert stamt uit een echte voetballersfa- milie. Zowel zijn vader als zijn oom waren bekende voetballers uit de jaren dertig in „Veenendaal"! Wie kent niet de helaas te vroeg overleden Bart v. d. Weerdhof, een steunpilaar voor de geel-blauwen en dat jarenlang. Als knaap van acht jaar was Gert al bezig om balletjes te koppen, dribbelen en straatvoetbal te bedrijven. Nog altijd is die speelsheid bij hem aan wezig want ziet hij een stel knapen voet ballen, dan sluit hij zich direct aan. Op 14 jarige leeftijd speelde Gert in de junio renelftallen van GVVV en blonk direct uit door zijn handige schijnbewegingen en stoptechniek. Een echte sjouwer is Gert nooit geweest. Hij laat het li'efst de bal het werk doen en plaatst op de centime ter nauwkeurig. Na een jaar in het eer ste van GVVV te hebben gespeeld vielen de capaciteiten van de zeer jonge voet baller ook in de omgeving in het oog. De toenmalige voorzitter van de Keuzecom missie en bestuurslid van het Arnhemse Vitesse, de heer Hoolboom kwam de 17- jarige Gert polsen om voor Vitesse uit te komen. Ook van „Wageningen" kwam toen al een aanbod. Gert accepteerde niet. Hij heeft een bescheiden natuur dat bleek overduidelijk uit een voorval in 1956 toen Gert nog maar 16 jaar was. Hij ontving van de KNVB het vereren de verzoek uit te komen in het Neder landse Jeugdelftal in plaats van de Vo- lewijckers speler Kick, die verhinderd was. Toen Gert in Zwolle arriveerde, waar de wedstrijd werd gehouden, bleek Kick toch present. En hoewel de officials Semi-profvoetballer G. v. d. Weerdhof Bouwer van vele aanvallen aandrongen dat v. d. Weerthof mee zou spelen omdat Kick had afgeschreven meende Gert dat hij zijn plaats maar aan de Amsterdammer moest afstaan. Inmiddels was zijn oom de GVVV doel man Hans van Rotterdam naar Zwolle vertrokken om daar het doel van PEC te verdedigen. Gert echter stond ny in het eerste van „Veenendaal" en toonde zich een knappe binnenspeler. Ook als specia list in het nemen van strafschoppen bleek hij een kei. Op onze vraag hoe hij toch steeds weer de vijandelijke keeper weet te misleiden vertelt hij wederom bescheiden dat hij tevoren een schijnbeweging maakt, waarna hij de keeper de verkeerde kant in laat duikelen. Ook thans nog in „Wa geningen" is het penalty-nemen de taak van Gert en negen van de tien zijn raak ook. CARRIERE Gtrt's carriere begon in 1957 toen hij oom Hans volgde om in Zwolle het elftal van de groenwitte PEC spelers te ver sterken. Als rechtsbinnen maakte hij me nig goaltje voor de Zwollenaren. Wel be zwaarlijk vond Gert het feit dat hij iedere donderdagavond om vijf uur uit Veenen daal moest verstrekken om de training te bezoeken. Soms arriveerde de 18 jarige dan 's nachts om 1 uur, half twee weer in zijn ouderlijk huis. Na drie jaar in Zwolle zijn (talrijke) talenten in het PEC team te hebben ver toond kwam „Wageningen" met het twee de aanzoek. Ook al terwille van de af stand besloot Gert zich bij Wageningen aan te sluiten en heeft hiervan nog steeds geen spijt. In het elftal van de Bergbe woners is hij zo langzamerhand een begrip geworden. Hoewel Gert zelf het liefst als halfspeler opereert, omdat hij dan als ste nendrager voor de aanval, kan zorgen, stelt Wageningen het meest op de plaats waar men hem nodig heeft als steunpilaar. Valt de midvoor uit, of is niet in vorm, er volgt een beroep op Gert en dan is hij opeens aanvalsleider. Het meeste genoe gen had Gert tijdens wedstrijden samen met Charley v. d. Weerd. Immers, Charley ais geroutineerde voetballer, sleepte de anderen mee naar het succes. Gert vind ook dat men altijd moet proberen de medespeler zo mogelijk de best speelbare ballen toe te schuiven. Aan hard door de lucht spel of lange centers heeft Gert zijn hart niet verpand. Hij zoekt het meer in het listige afnemen van de bal en als men cp doel schiet moet men althans uit bei de ooghoeken naar het onbeschermde hoekje kijken. De status van semi-prof blijft een druk bezet leven vergen, ook van Gert. Drie maal trainen in een week en als de com petitie draait tweemaal anderhalf uur. Gert rijdt momenteel met de Utrechtse trainer v. d. Laan mee naar Wageningen, zodat het vervoer geen probleem meer is. Wel is Gert soms de gehele zondag van huis want reizen naar b.v. Be Quick, Groningen of R.B.C. Roosendaal vergden veel tijd. Pasgeleden maakten de Wage ningen spelers zelfs nog een vergeefse reis naar Heemstede waar men in de sneeuw tegen RCH moest voetballen. Na pech met de bus onderweg bleef er toen het veld toch te veel sneeuw bevatte aan vankelijk niets anders over om maar met de Haarlemmers te gaan klaverjassen. Het huidige betaalde voetbal vindt Gert inderdaad geen sinecure want het is veelal op hardheid gebaseerd omdat in de strijd om de winst de „money" ook meetelt. Vooral als men middenvoor speelt heeft men direct de vijandelijke stopper op je lijf. Nog onlangs in een goede wedstrijd in Arnhem moest Gert tegenover de Vi tesse spil Beekman ondervinden dat deze speler de dekking zeer zwaar toepast. Bij Wageningen heeft Gert het best naar zijn zin, al is het wel eens moeilijk om bij het begin van een seizoen als de club weer nieuwe aankopen deed de nieuwelingen direct in de spelsfeer te trekken. En wat „Wageningen" betreft, wij veronderstellen dat men ook daar tevreden met Gert is, want hij is een joviale kerel, die ook een tegenslag weet te overwinnen, niet klaagt en een sportman „up to date" is. GERT WACHT OP SCHRIJVERSPARK In de meer persoonlijke sector, wat zijn gezin betreft, hoopt Gert, met nog negenenzeventig anderen, op het gereed komen van de 80 flats in het Schrijvers park, waarvan hem er een is toegewezen. Met zijn (jonge) echtgenote, die alle successen van haar man via een hele se rie krantenknipsels en unieke foto's in een plakboek bewaart, en zijn twee schat tige dochters (die helaas het voetspoor van vader wel niet zullen drukken; er is nog geen damesvoetbal in Veenendaal) zal de enige semi-profvoetballer uit onze plaats, dus nog dit voorjaar een eigen nestje hebben. Wij wensen de sympathieke Veenendaalse sportman Gert v. d. Weert hof nog veel succes zowel op het groene veld (met eventueel nog mooie aanbiedin gen) als in zijn persoonlijke en gezins leven. De eerste wedstrijd die VC Veenendaal (heren) in 1963 heeft gespeeld, heeft een zeer ruime 3-0 zege opgeleverd. Het Utrechtse Set Up was op alle onder delen van het spel zoveel zwakker dan de VCV-ers, dat het voor de hand zou hebben gelegen, dat VCV zich zou hebben laten verleiden tot een onattent spel letje. Hieraan hebben de Veenendalers zich gelukkig niet gewaagd en zo werd het zp nu en dan toch nog een aantrekkelijk zij het zeer eenzijdig duel. Ondanks het feit, dat de VCV-ers nog één wedstrijd van het eerste deel der competitie '62-'63 moeten spelen (tegen UPS I), spelen zij zaterdagmiddag in de zaal van de Hcrv. ULO aan de Wes tersingel de returnwedstrijd tegen het sterke USS I uit Utrecht. De Veenendalers hebben in de eerste .helft uitstekend gespeeld na een wat aarzelend begin. Slechts één wedstrijd ging verloren en dat was juist van deze tegenstander die zaterdagmiddag in Veenendaal op bezoek komt. Voor de Veenendalers is dit een uitstekende ge legenheid te bewijzen, dat hun huidige goede vorm voldoende stabiliteit heeft gekregen om ook sterkere tegenstan ders te kloppen. Een nieuwe overwinning zou de toch al hooggenoteerde Veenendaalse kam pioenskansen nog verder doen stijgen. Immers een achterstand van twee pun ten op koploper SVV, dat bovendien nog naar Veenendaal moet komen, is beslist te overbruggen. Ondanks het feit, dat VC Veenendaal het ditmaal zonder Gert van de Bovenkamp moet doen, voorspellen wij een wellicht moeizame doch daarom niet minder waardevollle overwinning voor VC Veenendaal. Het eerSte damesteam speelt in de Oude RAI te Amsterdam woensdag avond tegen Armada zonder veel hoop op een redelijk resultaat. Het derde damesteam speelt donderdagavond in de zaal van het Chr. Lyceum tegen de Valk I een wedstrijd welke beslissend kan zijn voor het kampioenschap: Zo wel de Valk als VCV zijn nog onge slagen. Het wat lauw spelende Set Up heeft reeds vanaf het begin getoond geen enkele hoop te hebben op een rede lijk resultaat. In de eerste set uitte dit zich onder meer in het slechte ser veren. Mede hierdoor konden de zeer attent spelende Veenendalers snel een 8-1 voorsprong nemen. Na een time-out bij deze stand kwam Set Up nog tot 9-5, doch toen de VCV-aanvallers het tempo wat ver hoogden kwamen de SU-ers zelfs aan blokkeren niet meer toe en zonder te veel inspanning werd Set Up met 15-5 geklopt. In de 2e set is Set Up eenmaal aan de leiding geweest: 0-1 door een goede service. Toen was het weer allemaal VC Veenendaal wat de volleybalklok sloeg. Tactische plaatsballen boven op de technisch zwakke SU-ers van Dick Bos en Willemsen, keiharde aanvallen van alle VCV-ers en niet te vergeten het zeer goede serveren van vooral Roel Sipkema en Dick Bovenschen. Via time-outs van Set Up bij 7-2 en 11-2 ging ook deze set met 15-5 naar VC Veenendaal. In de 3e set werd Wim Willemsen gewisseld voor Gert van de Boven kamp, wie men het gemis aan training steeds meer begint aan te zien. Deze set werd die van Dick Bovenschen, die elf maal zijn keiharde en vooral scher pe services in de Set Up-defensie liet dreunen. Ook in deze set bleek, dat de Veenendalers in goede mentale vorm steken: geen enkele maal werd - ook niet wanneer men een grote voor sprong had bereikt - nonchalant met de vele kansen omgesprongen, die deze tegenstanders boden. Zo werd ook deze set een duidelijke zege: 15-5. Voor deze wedstrijd speelde het res. herenteam tegen Hercules I uit Woer den. De VCV-ers moesten eerst een 0-2 achterstand oplopen eer zij besef ten, dat een nederlaag tegen deze tech- VEENENDAAL CITY-MOTORS-EDE nisch matige tegenstander niet nodig was. Het optimale resultaat zat er toen niet meer in, doch het gelijke spel werd in ieder geval na veel spanning coch nog bereikt: 2-2. Uitslagen van deze week: Dames: VC Veenendaal III - Gevu III: 3-0. Heren: VC Veenendaal I - Set Up I: 3-0; VC Veenendaal II - Hercules I: 2-2; VC Veenendaal III - SOS IV: 1-3. de Zwarte acoorde deze voor de zesde maal, 6-1. Ton van Dijk deed er een schepje bovenop en bracht de stand op 7-1. Een doorhaalbal van Brouwer le verde de Hios-ploeg een corner op, doch Brouwer hield zijn doel schoon. De Forellen kwamen opnieuw terug. Nu met een combinatie De Kruijf-Van Dijk en het werd 8-1. Sjors Jansen nam tenslotte nog een goed gerichte corner, die door Ton van Dijk werd benut, 9-1. Het eerste zevental van de Rhenense Zwem- en Poloclub „De Forellen" won zondagavond in Hilversum de wa ter polocompetitiewedstrijd van „Hios" uit Hilversum met 9-1. De Rhenense heren kwamen zwaar gehavend in het strijdperk, doordat verschillende spe lers het af hadden laten weten. Doelman v. d. Straten loopt nog steeds met een gebroken pink uit een vorige wedstrijd, zodat ook hij moest worden vervangen. Niettegenstaande al deze pech gelukte het de Rhenenaren het Hilversumse Hios een fikse afstraf fing te geven. Al direct na het beginsignaal be landde een keihard schot van Piet de Zwarte tegen de lat. Dit was een goed voorteken, want dezelfde speler scoor de even later het eerste doelpunt, 1-0. Gerard Baars maakt direct daarop van links de tweede goal, 2-0, waarna uit goed samenspel van Sjors Jansen, Epi Landman en Piet de Zwarte, laatstge noemde de stand op 3-0 bracht. Doelman Brouwer kreeg vóór rust éénmaal een moeilijk moment, toen een teruggespeelde bal in Hios-handen kwam, doch hij keerde het schot voor treffelijk. Met „motor" Ton van Dijk in de achterhoede en de jonge De Kruijf, die zich in dit millieu al zeer goed thuis voelde, kon de Rhenense ploeg echter weinig meer gebeuren na deze snelle uitloop. Na rust een mooie combinatie tussen Van Dijk en Landman. Laatstgenoemde scoorde prachtig het vierde doelpunt, 4-0. Na een schot van Piet de Zwarte tegen de paal, redde Hios de eer, door doelman Brouwer te verschalken, die over de bal sloeg, 4-1. Landman maakte er met een schitte rende draaibal 5-1 van en uit een mooi samenspel tussen Sjors Jansen en Piet WANDELAARS SCHUDDEN BEVOLKING WAKKER De voedselinzameling van de Cult. Nat. Hist. Ver. die eerst geen succes scheen te worden, heeft zaterdagmid dag opeens een ander aanzien gekre gen. Leden van de w.s.v. „De Rijn- kanters" opperden het plan om zater dag huis aan huis het voedsel op te halen. Nadat eerst een geluidswagen de bevolking over de gang van zaken op de hoogte gesteld had, wisten de „wandelende vogelredders" een aan zienlijke hoeveelheid voedsel bij elkaar te brengen. Het spreekt natuurlijk vanzelf, dat nu de vorst nog steeds aanhoudt, uw voedsel nog altijd van harte welkom is. WE GROEIEN SNEL IN TAL Is dat nu werkelijk waar, dat er zoveel meer oudere mensen zijn dan vroeger? En hoe komt dat dan? Het zijn vragen, die bij menigeen opkomen, die leest over be jaardenzorg, zelfs over een bejaarden vraagstuk. Welnu, begin januari 1961 had het aantal mensen, dat in ons land 65 jaar of ouder was, het miljoen reeds over schreden En daar onze bevolking in totaal 11 miljoen zielen telt, betekent dit, dat ruim 9°/» tot de bejaarden kon worden ge rekend. Een vervelend woord overigens: bejaarden. Daarom spreken we nu zo veel mogelijk over .ouderen" Het toenemen van het oudere deel van ons volk is vrij snel gegaan en eigenlijk gaat het nog steeds sneller. Hier volgen enkele- cijfers om dat te bewijzen. 1899: 300.000 Nederlanders van 65 jaar en ouder, 1920: 400.000, 1930: 500.000, 1960: ruim 1 miljoen, 1970: 1.250.000. Bij deze toeneming dient in het oog te worden gehouden, dat het aantal ouderen sneller toeneemt dan de Nederlandse be volking in haar geheel, hetgeen tot ge volg heeft, dat het aantal oudere mensen een steeds groter percentage van de Ne derlandse bevolking gaat vormen. Men spreekt daarom wel van een vergrijzing van het Nederlandse volk. een verschijn sel, dat men trouwens in alle landen met een Westerse beschaving aantreft. Straks zal U duidelijk worden waardoor. Maar eerst enige cijfers, die de toeneming van het percentage laten zien. 1900: 6V»; 1930: 6.3*/«; 1952: ruim 8°/o; I960: ruim 1970: 10°/». Er is dus niet alleen een groei van het aantal, maar ook een procentsgewijze toename. Wat is van dit alles de oorzaak? We moeten nu bedenken, dat de mensen meer kansen hebben om een hoge leeftijd te bereiken, als gevolg van diverse om standigheden. Allereerst is daar dan het lager worden van het geboortecijfer, waardoor er dus naar verhouding min der kinderen zijn. Ten tweede de emi gratie, die juist jonge mensen ons land doet verlaten. Ten derde een betere pre natale zorg (zorg voor het ongeboren kind) en een betere zuigelingen- en kleu terzorg, tengevolge waarvan er meer ba by's en kinderen in leven blijven dan vroeger. Ten vierde een verbetering van de so- De Rhenense IJsclub organiseerde zaterdag en zondag afvalwedstryden De strijd van zaterdagmiddag werd gewonnen door de Rhenenaar Ab van Manen. Daarmee won hy definitief de reeds van een vorige wedstryd in zyn bezit zynde wisslbeker. Tweede werd Dick Jansen en de derde plaats bezette J. Zuurbier uit Doorn. Vier werd G. Overeem uit Veenendaal en de vyfde plaats werd bezet door P. v. Eist en G. Hulsebos. De zesde plaats was voor C. Tollenaar en K. v. Doorn. Zondagmiddag werden vier series op tijd verreden. De negen best geklasseerden namen ten slotte deel aan een afvalrace, waaronder zich bevonden de rijders Ab van Manen, Dick van Zanten, J. van Swaaij en verschillende andere bekenden WINTERSERIETOCHT TROK ONDANKS SNEEUW EN KOU 48 WANDELAARS Zaterdagmiddag vond vanaf het Clubhuis in Amerongen de 3e der se- rie's winterwandeltochten plaats, welke georganiseerd zijn door de wandel sport vereniging „De Woudlopers" en welke onder auspiciën staan van de N.C.W.B. Deze keer had men de route niet door de bossen laten lopen, in verband met de dikke sneeuwlaag. Daarom is men nu het winterland schap op de uiterwaarden gaan bekij ken, en liep de route via Lekdijk en kolland. Zowaar ook een prachtroute, al was het hier en daar wel wat koud op de vlakte. Maar zoals van spor tieve wandelaars verwacht wordt, trok men zich daar niets van aan en tip pelden allen de gehele tocht uit. TWEE SLACHTOFFERS DOOR GLADHEID De gladheid in Amerongen heeft zo ver ons bekend in het afgelopen week end twee slachtoffers geëist. De eerste was Cees Meier van de Kon. Wilhel- minaweg, die bij het glijden zo onge lukkig kwam te vallen, dat hij een hersenschudding opliep en het tweede slachtoffer was de heer V. uit Ame rongen. Deze kwam met zijn fiets te vallen en brak op twee plaatsen zijn been. De heer V. werd per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. 19 Een ogenblik staat Aram als verlamd. Een scherpe pijn vlijmt hem door de arm. Dan valt de dolk klette rend op de grond. Haastig raapt Aram het wapen op. De dwerg vlucht hoonlachend de torenkamer in, zijn strijdmakkers achterna. Een duizeling bevangt de jonge ridder. Vaag dringt het geluid van stemmen tot hem door, en als door een nevel ziet hij Agua en en kele anderen van zijn mannen de trap opkomen. Een der soldaten is reeds de torenkamer binnengesneld. Als Aram de torenkamer binnenkomt, heft de man juist zijn zwaard. „Stop Taco! Niet doen! schreeuwt Aram. Maar reeds snijdt het zwaard door het touw, dat van het hemelbed naar het venster loopt. Buiten klinkt een akelige kreet, gevolgd door een doffe klap,De negers" stottert en der diensters, die doodsbleek van achter het hemelbed opduiken. „Ze klommen langs het touw omlaag, ze zijn zeker doodgevallen!" „Wel, deed ik dit niet, dan waren ze zeker ontsnapt" meent de soldaat. Maar Aram valt hem driftig in de rede: „Dat is nog geen reden om hen te pletter te doen val len Taco. Voor dat soort daden heb ik je niet in dienst genomen!" (Wordt vervolgd) uit deze streek. Het werd tenslotte een verwoede strijd tussen Van Manen, Van Zanten, Van Swaaij en Jansen. Laatstge noemde moest genoegen nemen met de vierde plaats. In de voorlaatste bocht vóór de laatste ronde kwamen Van Manen en Van Zanten met hun schaatsen in elkaar. Van Manen raakte uit balans en dit kostte hem de eerste of de tweede plaals. Hij had de gehele wedstrijd aan de kop gereden, doch Dick van Zanten werd nu onbetwist eerste na een felle eindspurt met J. van Swaaij, die goede tweede werd. Hier was de volledige uitslag: 1 Dick van Zanten, Kesteren, 2 J. van Swaaij, Wageningen, 3 Ab van Manen, Rhenen, 4 Dick Jansen, Rhenen, 5 J. v. d. Berg, Amerongen, 6 K. v. Doorn, Rhenen, 7 P. v. Eist, Rhenen, 8 D. de Haas, Kesteren en 9 Van Beek, Rhenen. De voorzitter van de Rhenense IJsclub, de heer D. W. de Jong, reikte in hotel „De Grebbe" de prijzen uit. Op de ijsbaan T.I.G. in de Fliert te Ederveen was zaterdagmiddag en avond de gehele jeugd uit deze streek aan wezig om hun hart op te halen aan de geliefde schaatssport en tevens een ge animeerde „vossenjacht". Jongelui uit Veenendaal, Ede, Wa geningen, Scherpenzeel, Lunteren, Bar- neveld, Renswoude enz. trokken hun baantjes in een bont gewemel. Vooral de gezellige teenagerplaatjes maakten het verblijf op de ijsbaan tot een vro lijke aangelegenheid, 's Avonds vooral zwierden veel paren over de baan. Met de laatste weken zo'n aanhoudende vorst heeft de ijsbaan in de Fliert zich steeds in een grote belangstelling mo gen verheugen. Zaterdagmiddag was er ringrijden om geldprijzen, die veel jongeren op de been brachten in een sportieve kamp. De uitslagen waren: E. Meervold, Renswoude, le prijs; J. Burger, Lunte ren. 2e prijs; R. v. d. Berg, Lunteren, 3e prijs. 's Avonds tijdens een vrolijke jacht op als vervaarlijke nozems verklede vossen, was de gezelligheid wellicht nog groter. Honderden probeerden de „ware vos" te vangen en uiteindelijk gelukte dit ook. De eerste vos werd gevangen door mej. D. v. d. Brandhof uit Scherpenzeel die 10,beloning kreeg als eerste prijs. De tweede vos werd door een viertal jongelui tegelijk opgespoord, waardoor de prijswinnaars een bedrag van 20, mochten delen. De succesvolle vossen jagers waren: mej. Wil van Hall, Vee nendaal; mej. Willie van Ginkel, Rens woude; Wim Hooyer, Scherpenzeel; Anton Veldhuizen, Renswoude. Al met al een dag van uitbundige ijspret voor de jeugd uit de Gelderse Vallei, die op deze prachtige, opgespo ten, dus kunstmatige ijsbaan, op ge zonde wijze hun ontspanning zochten. NIEUW-GUINEA- HERINNERINGSKRUISEN UITGEREIKT In de Van Braam Houckgeest-kazerne te Doorn heeft de commandant, over ste J. A. van Reyn, maandag Nieuw Guinea-herinneringskruisen uitgereikt aan personeelsleden van de Koninklijke Marine, die in het afgelopen jaar in Nieuw Guinea hebben gediend. Foto: Overste van Reyn (rechts) reikt het kruis uit aan overste T. Jonkman (links). OPBRENGST Te Scherpenzeel heeft de jaarlijkse Neerbos-cent een bedrag van ruim 733,opgebracht. Onder leiding van voorzitter J. M. Houterman hield de Gelderse Maat schappij van Landbouw donderdag avond in café Marktzicht haar jaarver gadering. B\j een terugblik op het af gelopen jaar denken wij eerst aan hen die ons in het afgelopen jaar ontvielen, aldus de voorzitter en wel het bestuurs lid de heer A. v. d. Peut en G. van Eist. Beiden memoreerde hjj als pret tige, trouwe en toegewijde leden. Na deze woorden werd een ogenblik stilte in acht genomen. Dat het weer te wensen overliet was volgens de voorzitter niet te verwon deren, want bij iedere jaarvergadering was dit praktisch het geval. Hij sprak zijn vreugde uit over de goede opkomst vele leden hadden hun dames mee gebracht. In het bijzonder werd wel kom geheten de ere-voorzitter van de afdeling, burgemeester Hoytema van Konijnenburg, die volgens de voorzitter altijd veel belangstelling toonde voor het agrarische deel van de gemeente. Ook werden verwelkomt afgevaardig den van de Bond van Plattelandsvrou wen. Het jaar 1962 was volgens de voor zitter voor de landbouw een bijzonder jaar geweest. Maar bij al de onrust, die er heerste rondom het bestaan van de landbouw, wees de voorzitter erop, dat de moeilijkheden niet worden opgelost door een in paniek raken of alleen maar praten over de situaties en de moeilijke omstandigheden. Ook moet worden onder ogen gezien het voor recht van het mogen leven in een vrij land onder regering van het Oranjehuis en met ondanks alle moeilijkheden toch een zekere welvaart. Het is niet de eerste keer, dat de landbouw zich in moeilijkheden bevindt, aldus de voor zitter. Laten wij met een gelovig ver trouwen in de hogere macht, dat ons leven geleid wordt, het hoofd bieden aan de moeilijkheden. Uit het jaarverslag van de secretaris, de heer J. v. d. Vliert, bleek dat de vereniging thans 107 leden telt. Ondanks de gemaakte kosten voor de reis naar de protestvexgadering in Den Haag, kon de penningmeester, de heer A. Werkman, nog een gunstig geluid laten horen. Tot leden van de kascommissie wer den benoemd de heren J. C. van Gin kel en Joh. van Ginkel. In de vakature ontstaan door het overlijden van de heer A. v. d. Peut, werd zijn zoon G. v. d. Peut gekozen. Het aftredende bestuurslid, de heer Methorst, werd herkozen. Na de pauze vertelde de burgemees ter, aan de hand van de door hem ge maakte dia's, iets over zijn reis naar het Middellandse Zeegebied, die hij maakte als geschenk van de gemeente ter gelegenheid van zijn 25-jarig ambts jubileum. ciale omstandigheden, waarbij we den ken aan de Woningwet, aan de Kinder wetten, aan de Veiligheids- en Arbeids wetten. Deze alle helpen er in hoge mate aan mee het sterftecijfer onder jonge mensen te drukken. Ten vijfde, en mis schien is dit wel het voornaamste, de vooruitgang van de medische wetenschap. Op de volgende populaire wijze kunnen we verklaren waardoor het aantal oudere mensen als gevolg van de vooruitgang van de medische wetenschap steeds toeneemt. Door betere zorg voor zuigelingen en kleuters, zelfs voor het ongeboren kind, nam de kindersterfte af en kwam het tenslotte niet meer voor, dat van een ge zin van bijv. tien kinderen er maar twee of drie in leven bleven. Er werden dus meer kinderen groot. Voor die opgroeien de kinderen werden bovendien de levens kansen groter, doordat o.a. door allerlei vaccinaties, het gevaar voor besmettelijke ziekten afnam. Volwassen geworden kre gen diezelfde kinderen meer kans om ouder en oud te worden, doordat de voor uitgang van de medische wetenschap hen ook heen hielp door allerlei ziekten, waar mee vroeger de dood was gemoeid. Men denke slechts aan de uitvinding van de penicilline, aan de vermindering van de t.b.c. Hoe vaak kwam het vroeger niet voor, dat ouders op ongeveer 40-jarige leeftijd stierven, waardoor de kinderen in een weeshuis moesten worden opgeno men. Weeshuizen hebben we tegenwoor dig vrijwel niet meer nodig, maar bejaar dentehuizen kunnen er haast niet genoeg worden gebouwd. In een eeuw tijds is de gemiddelde leeftijd bijna verdubbeld. Be droeg hij in 1860 ongeveer 38 jaar, thans kunnen we hem stellen op ongeveer 73 jaar. Het ouder worden van zoveel meer mensen brengt inderdaad problemen met zich mee: inzake de huisvesting, de zorg bij ziekten en eventuele invaliditeit, de besteding van de tijd na de pensionering. Er rijzen vragen of het goed is de leef tijd van 65 jaar als pensioengrens aan te geven; wat de beste voeding is voor ou dere mensen; enz. enz. E. Rubbens-Franken LICHAAMSOEFENINGEN Armen en kniecn zyn aan de beurt Als er wordt gevraagd hoe lang en hoe dikwijls we deze oefeningen moeten doen, dan is het moeilijk om daarop een af doend antwoord te geven, dat voor ieder een klopt. Want we zijn zo verschillend allemaal. In het algemeen kan men zeggen: iedere dag vijf minuten, 's morgens of 's avonds, en eenmaal in de week drie kwartier op een gymnastiekles voor ouderen, onder bevoegde leiding. Maar vijf minuten schouders rollen of enkels bewesen is voor menigeen weer te lang en drie kwar tier achter elkaar oefenen op de gym nastiekles, is ook weer heel wat; daarom: oefen zolang als het behaaglijk is, wissel de oefeningen met elkaar af en ontspan tussen de oefeningen door. Dat ontsoannen is voor menigeen weer even moeilijk als de oefeningen zelf, maar gaandeweg gaat net bester. Ontspannen is de grondslag van deze gymnastiek Een durende stijfheid van spieren en gewrichten maakt dat men geen controle meer heeft over zijn bewegingen. Het spiergevoel is dan verloren geraakt en tal van ongemakken en ongelukken komen daaruit voort: men heeft geen spierbe- heersing meer en weet niet meer welke bewegingen men maakt. Los en soepel Spieren en gewrichten behoren los en soepel te zijn. Doet U mee? Zittend of staande: beide armen zijwaarts strekken en weer naast de schouders buigen. Het hoofd flink rechtop. Zittend: het onderbeen in het kniege wricht heen en weer zwaaien. Men houdt daartoe net bovenbeen met beide handen vast, zodat de voet de grond niet raakt. Zijn deze oefeningen te gemakkelijk, doe ze dan staande, vlugger en langer. Dan worden ze moeilijker. Albertine Vellenga. DURE GASTEN De nieuwste gasten in Ouwehands Dierenpark, de onlangs aan de heer Ouwehand ten geschenke aangeboden rendierkudde, eten hem niet alleen „de oren van het hoofd" maar bezorgen hem ook „pijn in zijn portemonnaie". De rendieren gebruiken namelijk naast wortelen en brood ook het originele rendiermos, dat uit Scandinavië moet worden ingevoerd. Deze uitheemse mossoort (ook voor de mens is het' eetbaar, het geeft een wat zure smaak) wordt aangevoerd in samengeperste plakken, waarvan elk dier er per dag één verorbert. Zo'n plak rendiermos kost tien gulden. De kudde bestaat uit twaalf dieren, zodat er maar een klein rekensommetje voor nodig is om te weten dat de kudde alleen al voor honderdtwintig gulden per dag aan mos wegwerkt. SPINAAP ZOCHT DE WARMTE Tijdens het schoonmaken van het spinapenhuis in Ouwehands Dierenpark zag één van de dieren kans de benen te nemen en door de openstaande deur het gebouw te verlaten. De langarmige aap zat in een wip boven in een boom. De oppasser maakte zich echter in het geheel geen zorgen. Hij liet de deur op een kier staan en toen hij een uur later terug kwam zat de ontvluchte aap al weer wijd en breed in zijn nachthok. Wat de oppasser verwachtte was ge beurd. De aap had van de kou niet terug en was eigener beweging weer gauw naar de warme kachel gegaan. DAMPENDE ZEELEEUWEN De zeeleeuwen in Ouwehands Die renpark hebben geen last meer van hinderlijk ijs in hun bassin. Iedere dag wordt er namelijk vers water in gedaan, zodat het de kans niet krijgt te bevriezen, omdat de snelle zwem mers het constant in beweging hou den. Wie denkt dat fdeze dieren het koud hebben vergist zich. Ze zijn zó warm, dat de damp eraf slaat wanneer ze aan de oppervlakte komen. Vele winterse bezoekers van het dierenpark op de Grebbeberg staan er telkens weer - diep in hun kraag gedoken - met ver bazing naar te kijken. JONGE BRUINE BEREN Ieder jaar in de maand januari, bijna altijd precies op de dag af, zorgt de berin „Olga" in Ouwehands Dieren park voor nakomelingen. Dit was ook nu weer het geval, doch in afwijking van de vaste regel kwamen de beertjes ditmaal twee dagen vroeger. Hoeveel teddy's er zijn kon nog niet worden vastgesteld, omdat moeder-beer niet toelaat dat er ook maar iemand in de kraamkamer een kijkje komt nemen. Het zullen er vermoedelijk weer twee of drie zijn.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 3