0 Wij vragen Uw aandacht voor enkele zeer laag geprijsde Philips mixer van f 39.- RUIMT OP van y huppen EETHOEK BANKSTELLEN Een partij wollen merkdekens Onze tapijtafdeling tegen Spotprijzen Weer uit voorraad leverbaar de bekende Fa .W. HUIBERS Meisjes en/of gehuwde vrouwen Henriette R. M. Plomp AFWEZIG „DE GELDERSE VALLEI" bezorger medisch analyste Voor chemisch reinigen VAN HOFWEGEN La Mode banketbakker Universeel gereedschap slijper Henrica van Doorn-van Hardeveld GERRIT VAN HARDEVELD Tricotfabriek HARWIG N.V. Rhenen VERLOVINGSKAARTJES ON DER TROUW KAARTEN VISITEKAARTJES DE ESKIMO MARKTHAL VANAF 18 JANUARI A.S. Zie de advertentie elders in deze krant. Komt u vrijblijvend kijken. ALLEEN GEOPEND OP VRIJDAG EN ZATERDAG Pr. Bernhardlaan 28 (naast Julianakerk) 0 DAMESZAAK HERENZAAK f 84,50 vooral KINDERKLEDING jé Nieuwsblad „DE VALLEI" van uw garderobe -AfMAcHTERBfm Dr.Slol.de Bruïnepl. 29 -Tel. 2091- DAMES... 3 0 PROCENT KORTING Fa. T. Bolderman U kunt liet toch niet af schreeuwen De laatste modelkamers bie den wij aan voor nog niet ver toonde prijzen 108,00 - 129,00 198,00 - 365,00 295,00 - 249,00 20% extra korting In onze beddenafdeling vindt u nog bijzondere koopjes van diverse artikelen voor exorbitant lage prijzen FAMILIEBERICHTEN Na een korte ziekte nam de Heere tot Zich, onze lieve zorgzame moeder, groot- en over grootmoeder in de gezegende leeftijd van 90 Jaar. Ps. 51 berijmd. Grimsby Ontario M. C. Koster-van Doorn (Canada), P. Koster Veenendaal, C. H. van Doorn A. van Doorn-Rozendaal Wageningen, G. C. Verweij-van Doorn A. M. Verweij Rozendaal (G.), N. Verweij-van Doorn J. H. P. Verweij Veenendaal, M. L. Huizinga Kinderen en kleinkinderen. Veenendaal, 12 januari 1963 Nieuwe weg 241 De begrafenis heeft plaats gehad op woensdag 16 januari op de begraafplaats te Veenendaal. Voor uw medeleven betoond bij het overlijden van mijn lieve man en onze zorgzame vader betuigen wij u onze hartelijke dank. H. C. van Hardeveld-Davelaar en kinderen. Veenendaal, januari 1963 Julianastraat 13 DANKBETUIGING Langs deze weg betuigen wij onze hartelijke dank aan alle familieleden, vrienden en ken nissen, alsmede de muziekvereniging „Cres cendo", voor hun blijk geven van belangstel ling en medeleven op de dag van ons 25-jarig huwelijksfeest en tevens het 25-jarig bestaan van onze zaak. Fam. F. v. d. BERG. Eist (Utr.), Veenendaalsestraatweg 7 Dankbetuiging Onze hartelijke dank aan de verloskundige Zr. M. A. Liem, voor de vakkundige en bijzonder prettige wijze waarop zij de geboorte van onze zoon heeft behandeld. Veenendaal, 14 januari 1963 Jan Steenlaan 43* Vraagt voor directe indiensttreding voor diverse werkzaamheden. Mondelinge of schriftelijke sollicitaties aan ons adres CANDIALAAN 5, RHENEN. KINDERARTS van 18 jan. tot en met 3 febr. a.s. VOOR GEBOORTEKAARTJES GAAT U NAAR PARALLELWEG 10 VEENENDAAL HÉT f Mantels f 19,-; f 39.-; 59,- Japonnen f 6,75; f 9,75; f 19,75 Rokken f 9,90; f 11,90; f 14,90 Jacks vanaf f 9,75 Pantalons vanaf f 6,90 Onze stoffenafdeling wordt op geheven I De mooiste stoffen voor halve prijs. Wollen coupons van af f 4,90 voor een rok of een jasje. Kostuums vanaf kleine maten. Kolberts 19,75; f 24,75; f 29,75 vooral kleine maten. Pantalons f 19,75; f 26,75 Winterjassen f 19,75; f 39,75 Regenjassen f 24,75; 29,75 Overhemden f 6,90; 7,90 Truien en vesten 7,90; 9,90 Handschoenen f 6,90; 8,90 in onze herenzaak, voor uw meisjes en jongens: Winterjasjes, ook met teddy voe ring vanaf f 19,75 Manchester jongens pantalons met 30 korting. Manteltjes met capuchon f 19,75; f 29,75 Jurkjes f 4,90; 6,90 Deze week 10% korting VOOR SPOEDIG GEVRAAGD EEN VOOR EDERVEEN. De bezorging dient in de middaguren te geschieden. Aanmelden: PARALLELWEG 10 - TEL. 2022 - VEENENDAAL Op het klinisch-chemisch laborato rium van het PROT. CHR. STREEK ZIEKENHUIS te Bennekom ontstaan wegens huwelijk binnen kort twee vakatures voor Schriftelijke sollicitaties te richten aan de medisch directeur. Dr. Slot. de Brulneplein 29 - Veenendaal Telefoon 34U4 HONDERD AG MEEGEGEVEN. ZATERDAGS TERUG Partij flanellen LAPPEN, p. m0,75 gebloemd en effen. Pracht DAMESPYAMA'S normaal 12,95, nu 8^5 Ontvangen: Dames PYAMAJASJES 3.90 Flanellen HERENPYAMA'S 7,95 3 snelheden Bergweg 1 5 - Telefoon 2623 - Veenendaal LA MODE ruimt alle Hoeden, Sjaals, Handschoenen, Paraplu's, Tassen op, tegen zeer lage prijzen HOEDEN BUITEN DE OPRUIMING Dus nu nog gauw een mooie hoed gekocht. Restanten Handschoenen, vanaf 0,79 Sjaals, vanaf 1, Kindermutsen 0,79 Damesmutsen, vanaf 2,50 TEVEEL OM OP TE NOEMEN. het grootste en voordeligste adres voor de vrouw! HOOFDSTRAAT 108 TELEF. 3324 BROOD- EN BANKETBAKKERIJ Achterkerkstraat 60 Veenendaal vraagt voor zo spoedig mogelijk een Wanneer u de goede hoe danigheden van uw artike len onder de aandacht van het kopend publiek wilt brengen. Daarvoor staat ..De Vallei" te uwer beschikking. Dit nieuwsblad wordt, doordat het plaatselijk en regionaal nieuws brengt, niet ge lezen, maar „gespeld" van A tot Z. In die sfeer genieten ook uw adver tenties een bijzondere be- 'angstelling. De resultaten bewijzen dat. Adverteert 1us in De Vallei. Het blad net verreweg de grootste oplaag. zoekt voor de afdeling MACHINEWERKPLAATS een Leeftijd tot 40 jaar. Voor deze funktie is grondige ervaring een vereiste. Sollicitaties met inlichtingen aangaande leeftijd, op leiding en ervaring te richten tot de afdeling Per soneelszaken. Eventuele mondelinge aanmelding via de Portier (ingang Groeneveldselaan) 's maandags t/m vrijdags van 9-11 uur en van 14-16 uur. N.V. Nederlandsche Maatschappij van Kogellagers Wageningselaan 2 Veenendaal tel. 033C5-2151 nu graag euen uw bijzondere aandacht uoor onze OPRUIMING Ronde tafel en 4 stoelen met plastic be- kledingstof Waaronder zeer exclusieve modellen; 3-zits bank, 2 fauteuils o.a. Van Wijk, Aabe, enz met biedt u nog diverse soorten vast tapijt voor prijzen die u versteld doen staan. BOUCLÉ 100 cm breed, per meter vanaf 8,00 BOUCLÉ LOPERS diverse soorten 50 cm breed, per meter vanaf 3,45 70 cm breed, per meter vanaf 4,98 HOOFDSTRAAT 23 TELEFOON 08385-2221 VEENENDAAL

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 6