El Cid DE VALLEI OCCASIONS Ursus, de wreker der slaven Call-girls in gevaar WERKEN BIJ VERZEKERINGEN LUXOR CHEVROLET HRRDEVELD voor de Jeugd [a hl I ARAM Moeder mag niet sterven A. W. de H a a s R. A. I. HONDERS TYPISTE medewerker/ster metselaar A. H. VAN WAGENSVELD THEATER J v V. A. B. KIRPESTEIN veenendaal CITY-MOTORS-EDE e (Don 't ever die, Mama) een boeiende en ontroerende film met INEKO ARIMA KIYOHI HIRABAY ASHI JIRO YAMAZAKI en TSUTOMU SHIMOMOTO. Op zaterdag 2 februari a.s. in gebouw „Eltheto" Aanvang 20.00 uur Toegang 14 jaar. „JOLANDA" G. Hardeman BELANGRIJKE VEILING TE RENSWOUDE N.V. HAMEBO BLANKEN-PLOEG N.V. Scherpenzeel (Gld.) Bestelwagens Vrachtwagens Tractoren Inruilen - Financieren B I O RHENEN deskundige voorlichting, vakkundige plaatsing €n antenne-bouw .de juiste aankoopprijs en de meest cou lante service f ALS trots ze gel van vakmanschap vinot u het uitsluitend bfj handelaren.vere nigd in de nederlandse vereniging van ra oio-detailhandelaren AUTORIJLES „HET CENTRUM" M. VAN BEEK STOMERU BERTRIXSTP.37TEL:Z«I5 VEENENDRRL HUURHUIS MET SIGARENWINKEL Onze ASSURANTIEMAN weet er alles van. CHARLTON HESTON SOPHIA LOREN RAF VALLONE GENEVIEVE PAGE JOHN FRASER in de grootse film van SAMUEL BRONSTON Zaterdag slechts 1 voorstelling. Dinsdags is ons theater gesloten. Verschijnt als bijlage van het streekblad ,.De Vallei" onder redactie v. tante Jos Correspondentie te richten aan tante Jos, per adres Parallelweg 10 Veenendaal DE JARIGEN VAN DEZE WEEK ZIJN: 31 jan. Riet van Appeldoorn 1 febr. Ria Turkesteen Teuni v. Manen (Rhenen) Jaap Scholman 2 Rita van de Berg 3 Annie Lodder Peter Zegers Ellie Roor Gerard Beyer Riekje Bulsink 4 Jaapje Hage Alie Hovestad (Rhenen) Teuni Jagtenberg (Overberg) Jaap Tennapel 5 Ineke van de Weerd 6 Martha van de Haar Alle jarige jongens en meisjes heel har telijk gefeliciteerd. En ik wens jullie alle maal een hele prettige verjaardag. Tante Jos. ZILVERPAPIER EN CAPSULES Meisjes en jongens het was weer gewel dig zoveel zilverpapier ik van de week van jullie gekregen heb. Ik kreeg drie dozen vol van Bert Scheffer. Geweldig Bert. Heel hartelijk bedankt, ook voor je brief. Je krijgt ook nog een briefje van me terug. Ik kreeg ook een grote doos vol van Arie van Stokkum en van Janny van Ravenswaay heb ik ook nog zilverpa pier ontvangen. Jullie hebben werkelijk fantastisch gehoor gegeven aan mijn op roep. Meisjes en jongens allemaal heel hartelijk bedankt. Tante Jos. Beste Bert, Heel hartelijk bedankt voor je dozen zilverpapier en je briefje. Dat was in eens geweldig veel. Dus je neemt altijd de capsules van de melkflessen die jullie op school krijgen mee. Dat zullen er dan wel elke dag heel veel zijn. Vind je het fijn in Arnhem op school? Het is natuur lijk wel een heel stuk van huis. Bert, ik vindt het fijn dat je door blijft sparen en als ik weer capsules krijg doe je er dan weer een briefje bij, dat vind ik leuk. Tante Jos. Maar Bert was niet de enige van wie ik een briefje kreeg. Ik kreeg er ook één van Ellie Weisfelt. Ze schreef me dat ze erg blij was met het prijsje dat ze ge wonnen heeft. Nou Ellie dat doet me groot plezier. Je hebt er dus een mooi boek voor gekocht. Dat boek van Gulliver's reizen is wel erg mooi hoor. Ellie, de hartelijke groeten van Tante Jos, maar ook de andere jongens en meisjes de bes- ste groeten van Tante Jos. Figuur a. Een spaarpot Als je een spaarpot nodig hebt, en wie heeft dat tegenwoordig niet, kun je er vlug één maken van een leeg busje, een stuk vilt en een eindje draad. Maak het blikje grondig schoon en haal alles weg, dat er van het deksel over is. Plaats dan de bodem van het blikje op het vilt en teken een cirkel uit. Knip die uit en knip dan een stuk vilt, dat lang en hoog genoeg is om de zijkanten van het blik te bedekken. Beide stukjes vilt festonneer je om en in het midden van het rondje knip je een gleuf, die je eveneens omfeston- neert. Vervolgens naai je het rondje en het langwerpige stuk met kruissteekjes aan elkaar, terwijl je ook de einden van EEN BEROEMDE VUURTOREN life 1 De Eddystone Vuurtoren op een rots in het Kanaal is één van de beroemdste vuurtorens ter wereld. Hij werd gebouwd in het jaar 1700 door Henry Winstanley die vele moeilijkhe den moest overwinnen, zelfs nog voordat hij met bouwen kon beginnen. In die tijd dachten namelijk vele mensen, dat een vuurtoren meer kwaad dan goed zou doen. Hij zou na melijk de weg kunnen wijzen aan zeerovers en vijandelijke schepen. Vreemd genoeg werd Winstanley overvallen en ge vangen genomen door Franse kapers, terwijl hij in de buurt van de vuurtoren verbleef. Op bevel van de Franse Koning werd hij echter al gauw vrij gelaten. 2 Toen duurde het niet lang meer voor de vuurtoren ge bouwd werd. Hij zag er niet uit zoals de tegenwoordige vuurtorens en leek meer op een Chinese toren en hij was gemaakt van hout. Maar Winstanley dacht, dat hij stevig ge noeg was. Hij zei dan ook, dat hij in de vuurtoren veilig zou zijn, zelfs als er een wervelstorm opstak. Dat gebeurde in november 1703, toen een cycloon Engeland teisterde. Win stanley nam de wijk naar de vuurtoren. Toen na een week de storm afnam en de hoge golven tot rust waren gekomen was er van de vuurtoren geen spoor meer te bekennen en ook Winstanley was in de zee verdwenen. Later werd er een nieuwe Eddystone vuurtoren van hout gebouwd. Deze werd door de bliksem getroffen en verwoest. Sedertdien zijn de vuurtorens van steviger materiaal gemaakt en kunnen zij de wind als de zee weerstaan. het lange stuk op dezelfde manier aan elkaar vast maakt. Zo krijg je een vilten hoesje over het blik en als je je spaar pot nu nog wilt versieren, knip je kleine stukje goed uit of vilt, die je op het hoes je vast lijmt. Dit is een aardig cadeautje voor een verjaardag of voor andere fees telijke gelegenheden. Figuur b. Planten in je vensterbank Als je ster-kers kunt bemachtigen, moet je maar eens proberen die zelf te kweken. Je zou ook, als je moeder weer eens worteltjes heeft, haar kunnen vragen de boventoppen eraf te snijden, waarna je dan die toppen kunt zetten op een scho teltje met grind en water. Na verloop van tijd zie je daar dan frisse groene blaadjes uitkomen. Je moet er dan ech ter wel voor zorgen, dat het grind voch tig blijft en dat de schotel volop in het licht staat. Je kunt ook een klein grasveldje maken of een polletje, als je het liever zo noemt. Maak een spons nat en doop die in gras zaad, dan zal het niet lang duren voor je iets ziet gebeuren. Maar ook hierbij moet je er aan denken, dat je de spons goed vochtig houdt. Figuur c. Een tekening in één ononderbroken lijn Probeer eens of je deze tekening in één streep kunt maken, dus zonder je potlood Figuur d. van het papier af te nemen, zonder een andere lijn te kruisen en ook zonder twee maal over dezelfde lijn te gaan. Dit is het antwoord op de vraag in fi guur c. Figuur e. Van vijf vier maken n r i Leg zestien lucifers op tafel, zodat ze vijf vierkantjes vormen, zoals je ziet in de tekening. Nu moet je proberen om maar twee lucifers te verplaatsen, zoda nig, dat er maar vier hokjes over blij ven. Figuur f. B Si Hier zie je dan het antwoord op de vraag in figuur e. bS2 41 ONTWERP EUROPAZEGELS 1963 Voor de op 16 september a.s. verschij nende Europazegels 1963 is door de post administraties van de 19 landen van de CEPT (Conférence européenne des Admi nistrations des Postes et des Télécommu- nications) het ontwerp gekozen van de Noor Arne Holm. De afbeelding toont vier in elkaar ge vlochten lijnen, die in het midden van de tekening vier vierkantjes vormen, waarin de letters C, E, P en T zijn ge plaatst. Dit zal de achtste uitgifte zijn in het kader van de Europese samenwerking op post- en telecommunicatiegebied. 24 Voordat de samenzweerders een kik hebben kun nen geven, liggen twee van hen reeds bewusteloos ter aarde. De derde, die door Aram besprongen is, tracht wanhopig aan diens knellende greep te ontkomen. Dan treft Arams vuist hem met volle kracht op de slaap en met een zwakke kreet zakt ook hij ineen„Snel, tussen de rotsen met hen!" zegt Aram op gedempte toon en hij werpt een onrustige blik in de richting van de boten, waar de Messiria-krijgers zich bevin den. Maar alles is zo vlug in zijn werk gegaan, dat de negers blijkbaar geen onraad bespeurd hebben. Als ze de slappe lichamen tussen de beschermende rotsen gesleept hebben, steekt Falco de jager zich, op Arams bevel, in de de wijde jas van de baardman en zet diens hoed op. Aram doet evenzo met de mantel en hoed van de tweede bewusteloze. „Breng hen snel naar Barranca," beveelt hij dan zijn overige man schappen, die tussen de rotsen naderbij gekomen zijn. „Wij drieën nemen hun plaats in, zodat de negers van op een afstand zullen menen, dat hun aanvoerders er nog zitten." Even later zit het drietal wat ineengedo- .ken met de rug naar het strand te praten. „Ze hebben blijkbaar niets gemerkt," zegt Aram opgelucht, maar nauwelijks heeft hij de woorden van de lippen of op het strand klinken voetstappen en een Messiriakrijger, gewapend met schild en lans, duikt achter hen op (Wordt vervolgd) PRESENTEERT EEN JAPANSE CINEMASCOPEFILM VAN TAKASHI TOKUOKA Kaartverkoop en plaatsbespreken op de dag der voorstelling van 15.00 tot 16.00 uur en vanaf 19.00 uur aan de zaal. VOOR UW trouw\>arly met auto's zijn wij SPECIAAL ingericht 4-8 pers. auto's disponibel. Tevens inlichtingen ver krijgbaar (ook 's avonds) Dr. Colijnstraat 47 en J. P. C. Leinweberstraat 79 N.V. v/h Fa. Wed. Kerke wijk 91 - Telef. 2845 SPECIAAL in BRILLEN Hoofdstr. 51 Veenendaal Wilt U vlug Uw rijbewijs halen Neem dan les bij ERK. AUTORIJSCHOOL voor Veenendaal en Omstr. Wij lessen met een Fiat 1100 Jac. van Ruysdaalstraat 7 VEENENDAAL Op MAANDAG 4 FEBR. a.s. des v.m. te 10 en n.m. te 2 uur zullen in de zaal van café C. Bos, aan de Arnhemseweg no. 3 te RENSWOUDE, ten verzoeke van de heer W. J. B. Kok te Apel doorn publiek om con tant geld worden ver kocht Haakse slijpmachines 220-380 volt, elektr. boormachines 6-10-13-15-16 mm, elektr. slijp- en schuur- machines 89 dl, gereedschapskasten, alsmede verdere elektr. materialen en een grote partij gereedschappen, zomede enkele prima Zwitserse polshorloges. Te zien telkens een uur voor de verkoop. A. VAN DIJK Deurwaarder Joh. v. Oldenbarnevelt- laan 17, AMERSFOORT, Telefoon 19412 van 7 t./m. 17 februari 1963 NIEUWE MODELLEN o.a. 404 STATIONWAGEN 404 CABRIOLET EN ANDEREN. WOUDENBERG TELEFOON 03498-572-334 FIAT DEALER - RHENEN, TEL. 200 VRAAGT in bezit van ulo of gelijkwaardig diploma, en enigszins bekend met lichte administratieve werkzaamheden. Prettige werkkring 5-daagse werkweek. Op onze afdeling BOEKHOUDING is plaats voor een mnl. of vrl. voor de Debiteuren-Administratie. Diploma's Mulo en Typen vereist. Diploma Stenografie strekt tot aan beveling. Sollicitaties aan Industrieweg Nrd. 1 AMERONGEN STICHTING VALKENHEIDE te Maarsbergen. Gevraagd voor de Technische Dienst een t Aantrekkelijke werkkring en goed loon. Aanmelding uitsl. schr. met vermelding van uitvoerige gegevens. Renault-Dauphine '61 3400,— Renault-Ondine '61 3950,— Peugeot-403 '60 ƒ4600,— Citroën Ideaal '59 2950,— Citroën-2 cv '60-'61 2600,— 3000,— Renault-4 cv '55-*56 1350,— 1550,— Ford-Taunus 17 M, '60, be- stelw. m. ruiten 2600, Renault 1100 kg. '57 1850,— Renault-Estafette '61 ƒ4100,— Volkswagen pick-up '54 975,— Volvo-diesel, 115 pk tan- demas '59, open laadbak, gerev20.000, MAN-diesel, 120 pk, open laadbak, '56 4500,— Renault-Galion '57, 2800 kg, open laadbak 1950, Farmall cub, 10 pk 600, Farmall super A Petr. met hydr. hefinr. 1800,— John Deere B Petr., 28 pk1500,— Allis Chalmers WC, 28 pk800 Farmall M Petr., 30 pk1800 Bautz Diesel, 11 pk 1800, Hanomag Diesel R 12, 12 pk met maaibalk.. ƒ2100, Farmall DLD Diesel, 14 pk3500,— Massey Harris Diesel, 55 pk m. hydr. hefinr. 4000, Farmall DED Diesel, 20 pk m. maaibalk 3500, Farmall D 440 Diesel, 40 pk4000,— Case LAH Diesel, 55 pk5000,— Telefoon 03497 - 241 (3 lijnen) Zaterdag 2 februari, 7.30 uur; zondag 3 februari, 3 uur, ver toning van de sensationele film in cinemascope en kleuren ED FURY MOIRA ORFEI. De onverschrokken Ursus maakt een eind aan de tirannie van een bloeddorstige Koningin. Toegang 14 jaar. Zondag 3 februari, 7.30 uur, vertoning van de sensationele avonturenfilm EMBLEEM WAARBORGT u B/J AAN- KOOP VAN TV - OF RAOlO-ONTVANG TOESTEL Pubiikatie: Nederlandse Vereniging Radio Detailhandelaren, Gewest Utrecht. Een vertrouwd adres voor VAMOR Instructeur Jan Steenlaan 611 NIEUW telefoonnr. 3726 Kostverloren 8, Telef. 3068 PHILIPPE CLAY DARIO MORENO. Een doortastende inspekteur beleefd talrijke pikante en ge vaarlijke avonturen. Toegang 18 jaar. AANGEBODEN TE VEENENDAAL. GEVRAAGD andere HUURWONING of KOOPHUIS. Brieven onder nr. 2526 aan het bur. van dit blad. betekent: een interessante werkkring met een goed loon en een aantrekkelijke premieregeling onder een gunstige C.A.O. Muziek tijdens het werk, ver goeding van reiskosten en een actieve reisvereni* ging, die u de gelegenheid geeft meer met uw geld te doen in de vakanties. Meisjes met interesse voor verantwoordelijk werk kunnen inlichtingen krijgen bij: Tricotagefabriek N.V., Vogelenzangweg 37, Rhenen Tel. 08376-379 KERKEWIJK 71 - TELEFOON 3838 - VEENENDAAL VEI VEENENDAAL VAN VRIJDAG 1 t/m DONDERDAG 7 FEBRUARI. ELKE AVOND 7.30 UUR, ZONDAG 3 EN 7.30 UUR E L C1D is niet alleen een epos, waarin een kleurrijke avontuurlijke t(jd met duels en veldslagen op grandioze wijze herleeft. EL CID is bovenal een film, die tegen de magistrale achtergrond van het Spanje uit de 11e eeuw een liefdesverhaal vertelt zoals de ge schiedenis maar zelden heeft gekend. Toegang 14 jaar. Wegens grote lengte der film VERHOOGDE TOEGANGSPRIJZEN VENDELSEWEG - VEENENDAAL - TELEF. 2376 Plaatsbespreken dagelijks van 1 tot 2 uur aan de kassa, 10 cent, ook telefonisch: nr. 2376.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 4