Reuze koopjes Kijkgrijp-slagerij Varkenslappen qq mm mm in de 99 99 HAM LAPPEN 99 Extra koopjes Groente en Fruit Ananas 39 59 CAKE 89 KOELHIJISROOMBOTER voor maar Extra voordelig Nylons kopen naId^T* 1.25 ELK 2de PAAR75 2.48 Ir 3 stuks .65 29 Emmer 50 MARKTKOOPJE alleen dinsdag Mager doorregen Meisjes Gehuwde vrouwen winkelmeisje serieuze werkkrachten OPPERMAN FLINKE ARBEIDSKRACHTEN Geef uw huis vriendelijke ogen DANSEN w 1 Loodgieter/pijpfitter 2 Onderhoudsman kantoorbediende (vrl.) NET MEISJE NETTE KOSTHUIZEN Adverteren doet verkopen! Garage VfDe Klomp Malse magere RUNDER LAPPEN Prima RUNDER ROLLADE 500 gram 500 gram VARKENS ROLLADE van de schouderfilet 500 gram. 29 Varkensfricandeau A 29 500 gram. Magere 500 gram Grote Spaanse SINAASAPPELEN 10 st. Grote Jaffa GRAPE FRUITS 5 stuks KLEIAARD APPELEN Gesneden RODE KOOL 500 gram Wafel koeken BOTERHAMWORST 200 gr 39 Homburg ROOKWORST 250 gr 85 ADVOKAAT a la vanille fl. 2>49 SAMOS v.h. eiland v. 3,95 voor 2.39 BIJ 500 GRAM KAAS EEN PAK Rieten BOODSCHAPPENTAS HAARLAK spuitbus geen 2,25 maar GLOEILAMPEN koopt U nergens VOORDELIGER: 25, 40 en 60 Watt 39 75 en 100 Watt 49 CAHWE Koffie-rood- 250 gram 1,48 KLADBLOCS 200 vel prima papier „SKIP" TANDEN BORSTEL echt haar HANDIGE PLASTIC inhoud 5 1. SLAGROOM- OF VRUCHTENTAART 500 gram MOPAVI N.V. DE HAAS N.V. J. LAMERS Fiat Diesel Borgward-Benzine 1960 van Haaren Chemische fabriek „Rheums" N.V. vraagt voor haar onderhouds-afdeling een en voor de diverse fabrieksafdelingen. diverse toelagen op loon. -fe reiskostenvergoeding. werkkleding vrij -fc 5-daagse werkweek. Aanmelden op kantoor Zwarteweg 3, Rhenen. JAC. VAN SCHUPPEN VOOR t-üa RAAM MANUFACTUREN BEDDENaLEDIKfiNTEN DE ROSKAM KOOPT UW DRANKEN Slijterij en Wijnhandel „DE ZWAAI" 'vFm\s Nutsspaarbank Rhenen JULIANA ZIEKENHUIS voor de telefoon N.V. Machinefabriek „Breda" voorheen Backer en Rueb BEZORGEN ZONDER ZORGEN met de kwieke en voordelige VOLAUTOMATISCHE BESTELAUTO LAADVERMOGEN 400 KG. Prijs af fabriek f 4590.- EDERVEEN - TELEF. 08387-250-350 GESCHILDE V/t kilo BLIK ROOMBOTER PAK GROTE EIER- ELK TWEEDE PAK VOOR IN ONZE GEBAKAFDELING GROTE VIERKANTE NEEM UW VAKANTIE OP ZICHT Bezoek de voorlichtings avond met .kleurenfilms over, MODERNE PAPIERVERPAKKINGSINDUSTRIE Groeneveldselaan 4 Veenendaal vraagt voor haar modern bedrijf en op 13 februari a.s. in hotel „De Korenbeurs" te Veenendaal. Aanvang 20.00 uur. TOEGANG: GRATIS REISBUREAU Veenendaal, Kerkewijk 87-93, tel. 08385-2845 Voor zo spoedig mogelijk gevraagd Levensmiddelenbedr\j f Eikenlaan 79 - Rhenen voor lichte kontrole en inpakwerk- zaamheden. Goed loon. Gratis werk kleding. Zaterdags vrij. Aanmelden tussen 8-17 uur. Groeneveldselaan 4, Veenendaal en 's avonds na 6 uur tel. 08385- 3966-3866. De producente van Te koop aangeboden wegens aanschaf zwaardere wagen laadvermogen 1900 kg. 11 mnd. oud. laadvermogen 1800 kg. met nieuwe laadbak. Slachtproduktenhandel Rijksstraatweg 117, Eist (U) Tel. 325 vezelvllezen HOLLANTOR N.V. TE VEENENDAAL gaat haar productie-programma uitbreiden met een geheel nieuwe groep van artikelen. Er bestaat nu weer de mogelijkheid voor om opgeleid te worden tot het bedie nen van de nieuwste Amerikaanse pro ductie-installaties. Wanneer U voor deze afwisselende en verant woordelijke functie in aanmerking komt, zult U gaan werken in een modern bedrijf, waar naast de bestaande FIRET-tussenvoeringen een groot aantal producten vervaardigd worden o.a. voor de chemische, de automobiel- en de tapijtin dustrie. Diegenen, die een dergelijke kans willen aan grijpen, wordt verzocht zich schriftelijk of mon deling te wenden tot de personeelsafdeling - Verlaat 22, Veenendaal. RHENEN Wat daarvoor nodig is vindt U in een rijke sortering bij Alle soorten moderne vitrage en op vallend mooie overgordijnstoffen in een keur van prachtige tinten. Het is de moeite waard om vrijblijvend eens te komen kijken naar deze heel bizondere voorjaarskollektie. passende vitrages. ENOVERGORD9NEN N PH55END GORD'JH VEENENDAAL GORTSTR.39 TELEF. 2321 IN - OMMEREN. A.s. zaterdagavond Muziek Riverside Combo. bij de SPECIAALZAAK met de grootste sortering Verlaat 2 Telefoon 3610 Veenendaal sn? _j 58 1! 60*^ 62 19 5 HM Irljf, WÊtÊHtM t VOO oneel tdure /oor: d ulct ^ond eldt, CC :.A khede tot f jsitfev irbete zoekt voor spoedige indiensttreding voor de ONDER HOUDSDIENST die tevens bekend dient te zijn met plaatwerk. die o.a. belast zal worden met het schoonhouden van tanks, waarbij gebruik wordt gemaakt van een kolkenzuiger. Dit werk moet ook op zater dag gebeuren. Daarnaast zal hij handlangers- diensten voor het krachtgebouw verrichten. Een rijbewijs voor vrachtauto's is voor deze funktie vereist. Schriftelijke sollicitaties met inlichtingen aangaande leeftijd, opleiding en ervaring te richten tot de Afde ling Personeelszaken. Eventuele mondelinge aanmelding via de Portier (in gang Groeneveldselaan) 's maandags t/m vrijdags van 9-11 uur en van 14 - 16 uur. N.V. Nederlandsche Maatschappij van Kogellagers Wagenlngselaan 2 Veenendaal tel. 08385-2151 vraagt een aankomend Aanmelden kantoor Fred. v. d. Paltshof 16 Rhenen. VEENENDAAL vraagt een Aanmelden bij de directrice. Speelhuislaan 173 te Breda zoekt in Veenendaal voor de duur van en kele maanden voor haar in Veenendaal werkzame mon teurs. Brieven met opgave van prijs en verdere condities te richten aan de Sociale Dienst van bovengenoemd be drijf te Breda. Laden, gaswèg, remmen, afleveren, gaswèg - niet koppelen, niet schakelen. Unieke VOLautomatische aandrijving, robuuste 750 cc - 30 pk motor, geheel gesloten carrosserie, én een VOL jaar garantie (onderdelen en arbeidsloon) ongeacht het aantal kilometers dat kan alleen DAF! DEALER ff

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 5