(MAFT) VAN DIJK Pfaff verlaagt de prijzen van de ZIGZAG- naaimachines HRRDEVELD BIO RHENEN Eddie schiet met scherp Blanke vrouw in de jungle assistente FINANCIERINGEN Neem wiü meer I Horlogerie Van Manen NU L. HEIJ mss mjnjaS Kan el tye/i f danAty'Ofrmwe/i WATERDICHT haken DE LELIE" A. W. de H a a s Was-demonstratie T. HASSELAAR RITMEESTER SIGARENFABRIEKEN N.V. VEENENDAAL chauffeur-pakhuisknecht A. H. VAN WAGENSVELD autogeen- en elektr. lasser draaier Gebr. van Ginkel timmerlieden, metselaars en opperlieden-steigermakers HET VERLATEN EILAND Voor bruikbaar ijzer, balken, pijpen enz. METAALHANDEL EN SLOOPWERKEN Hoogstraat 28 - Telefoon 2521 Kerkewijk 9 - Telefoon 08385-3043 Veenendaal VAN DELFT S KINDERWAGENS NAAR trou>v\>arl^ poor BEATRIX5TB 37 TEL 2415 VEENENDAAL BRILLENPARADE DE RONDO Eddie Constantine „JOLANDA" G. Hardeman „DE VALLEI" UW BLAD In onze revisie- en onderhoudswerkplaats kun nen worden geplaatst enige Vereisten: diploma L.T.S. Mach. Bankwerken. Sollicitanten kunnen zich melden op de afdeling Personeelszaken, Kerkewijk 115 te Veenendaal. AISELMRSKANTflQR VOOR EEN GOEDE WASVERZORGING HOLLANDIA TRICOTAGEFABRIEK N.V. Kerkewijk 57, Veenendaal van de chef Gevraagd J. J. VAN DEN BORN N.V. Graanhandel - Achterberg BINNEN 24 UUR van auto scooter tractor bulldozer etc. C. DAVELAAR 15 MAAL ZOVEEL LICHT HEEFT GROOTVADER NODIG... Dijkstraat 85 - Veenendaal - Telefoon 3969 PRONTO HOEK ZWAAIPLEIN voorheen f. 498.- NAAIMACHINEHUIS Hoofdstraat 43-45 Veenendaal Groots assortiment in VOUWWAGENS KINDERWAGENS WANDELWAGENS SPECIAAL in BRILLEN Hoofdstr. 51 Veenendaal VOOR UW met auto's zijn wij SPECIAAL ingericht 4-8 pers. auto's disponibel. Tevens inlichtingen ver krijgbaar (ook 's avonds) Dr. Colijnstraat 47 en J. P. C. Leinweberstraat 79 N.V. v/h Fa. Wed. Kerkewijk 91 - Telef. 2845 STOMERU SPECIAALZAAK HOOFDSTRAAT 51 (naast de apotheek) Telefoon 3184 Veenendaal. 1.295,— met een volautomatische was machine. U komt met uw wai wanneer u wilt. is een van de weinige was automaten waarvoor geen krachtstroom installatie nodig Sav. Lohmanstraat 48 - Tel. 3216 ZATERDAG 9 FEBR. 7.30 UUR ZONDAG 10 FEBR. 3 UUR in de sensationele avonturenfilm met CARLA MARHER - ALBERT PREFAAN. Eddie Constantine in zijn nieuwe avonturen vol spanning en mysterie. Toegang 14 jaar. ZONDAG 10 FEBR. 7.30 UUR. Vertoning van de aangrijpende film in kleuren met ANGIE DICKSON - PETER FINCH - ROGER MOORE. De ongelijke strijd van een jonge vrouw tegen de krachten der natuur in een fascinerende omgeving. Toegang 14 jaar. Wilt U vlug Uw rijbewijs halen Neem dan les bij ERK. AUTORIJSCHOOL voor Veenendaal en Omstr. Wij lessen met een Fiat 1100 Jac. van Ruysdaalstraat 7 VEENENDAAL fóOKl'EUItS VOOR FINANCIERING VAN MOTOR VOERTUIGEN, LANDBOUWMACHINES, DRAGLINES, BULLDOZERS, ENZ. Kerkewijk 110 - Telefoon 0 8385-2252- 3900, Veenendaal. W B. Hoogstede Veerweg 121 Wageningen Tel. 08370-2665 heeft op de afdeling personeelszaken een vaca ture voor Haar taak zal zich op de volgende gebieden bewegen: personeelsadministratie correspondentie tüdschriftencirculatie bibliotheekbeheer assistentie bq incidenteeel voorko mende werkzaamheden. Voor dit verantwoordelijke, interessante en af wisselende werk in een bedrijf met een groot aantal vrouwelijke werknemers zoeken wij een meisje van 18-20 jaar van tenminste Mulo ni veau met typevaardigheid. Buiten bovengenoemde kwalificaties hechten wij grote waarde aan de voor dit werk onontbeer lijke karaktereigenschappen. Soil, met uitvoerige gegevens onder bij sluiting van een recente pasfoto kunt u richten a/d chef personeelszaken. KERKEWIJK 71 - TELEFOON 3838 - VEENENDAAL Gevraagd lste KLAS en een lste KLAS Automobielbedrüf Bruinehorstweg 2 08387-256-540. - Ederveen - Tel. BOUWBEDRIJF Haarweg 17 - Overberg - Tel. 03431- 313 en 221. VRAAGT Licht boven de garage is's avonds zo gemakkelijk en voorkomt spat borddeukjes. Als grootvader 's avonds zit te lezen, hebben z'n oude ogen 15 maal zoveel licht nodig als die van zijn kleinzoon van 10. Met de leeftijd stijgt de lichtbehoefte; onderzoekingen wezen dit uit. Zorg daarom voor goed licht in huis voor jong en oud, overal waar het nodig is. Goede verlichting kost maar zo weinig. Voor een paar centen méér heeft U al heel wat extra licht. Met licht wordt Uw huis een comfortabel huis - een huis waarin licht U dient bij werk en ontspanning. zal hij een goede lamp zeker waarderen. Licht aan weerszijden van de spiegel. U ziet boter waar U zich scheren moet en die schei ding trekt U beslist in één keer Ook bij televisie-kijken is licht nodig Het voorkomt vermoeid heid door P. DE VRIES (14) Jonge, dacht Kees, wat een service. Dat is hier af. Hij ging zitten op een der metalen stoelen en plaatste zijn koffer naast zich. Het meisje ging tegenover hem zitten met een lijvig spoorboek in de hand, waarin ze ijverig ging bladeren, terwijl ze af en toe iets op een blocnotevel schreef. Het duurde geruime tijd en Kees wist niet anders te doen dan een van zijn sigaretten op te steken, totdat het meis je gereed zou zijn met haar werk, dat nogal ingewikkeld scheen te zijn. Maar na enige tijd was ze klaar. Ze schoof het velletje, dat ze van haar blocnote afscheurde naar hem toe en zei, wijzende met een bloedrood gelakte nagel „Om precies half elf gaat er een sneltrein naar Sydney. Daar moet u overstappen, maar hebt u vrijwel me teen aansluiting op de expres naar Brisbane. Daar bent u dan vanavond tegen zeven uur. Om half acht vertrekt de laatste sneltrein naar Rockhampton, die daar net om middernacht aankomt. U kunt daar overnachten en de eerste trein morgenochtend nemen naar Townsville, maar u kunt ook met de nachttrein doorreizen naar die stad. Dan bent u er morgenochtend om half zes. Om zeven uur negen vertrekt daar een trein naar Cloncurry en daar bent u dan om twee uur drie. Dat is de snelste verbinding." Kees had met stijgende verbazing ge luisterd. „Dus, als ik het goed begrijp, is het anderhalve dag en een nacht reizen, aannemende, dat ik in Rock hampton meteen de nachttrein neem. Maar lieve help, hoeveel kilometer is dat dan wel Het meisje lachte. „Ruim drieduizend kilometer, meneer. Maar met onze snel treinen gaat het vlug genoeg. U kunt natuurlijk ook met een vliegtuig naar Brisbane gaan, maar dat zal weinig schelen, want van Brisbane naar Rock hampton gaan maar twee sneltreinen per dag en de ochtendtrein kunt u dan toch niet meer halen." Kees nam het papiertje in zijn han den en keek alle tijden van aankomst en vertrek nog even door. Dat waren hele afstanden. Enfin, er was geen an dere mogelijkheid. Hij had gelukkig nog ruimschoots de tijd om even naar de Bank te gaan en geld te halen, want voor deze lange reis zou hij na tuurlijk niet genoeg op zak hebben. Hij vroeg de prijs van een reisbiljet naar Cloncurry, maar die viel nogal mee. Hij zou het net kunnen betalen van de Australisch ponden, die hij uit Apeldoorn had meegenomen. Doch de Bank in Melbourne was ingelicht en daar had men nog meer Australisch geld voor hem gereed liggen. Hij dankte het meisje voor haar inlichtingen en vroeg meteen het adres van de Victoria- bank, alwaar hij een half uurtje later arriveerde en nadat hij zich had ge legitimeerd, ruim voorzien werd van ponden. Op straat keek hij op zijn horloge: half tien. Over een uur ging de trein. Jammer, hij had wel iets van Mel bourne willen zien, maar daar had hij nu geen tijd voor. Op het station zou wel een gelegenheid zijn om wat te eten en anders wel in de trein. Met dezelfde tramlijn, die hem naar de Bank gebracht had. reed hij terug naar het station en kocht daar een kaartje voor Cloncurry, dat echter geen kaartje, maar een boekje met een aan tal biljetten was. Op elk biljet stond een aantal kilometers en op de eerste twee blaadjes werd met een groot stem pel het woord „Sydney" gezet. Op het geweldig grote station had hij eerst wat moeite om zijn trein te vin den, maar eindelijk zat hij rustig in een comfortabele coupé en precies op tijd vertrok de trein. Kees was op weg naar Cloncurry. De treinen reden hier tenminste op tijd, ondanks de grote afstanden. Want het scheelde nauwelijks een of twee minuten met de tijden, die het meisje op het papier had geschreven en zo be reikte Kees, na een prachtige tocht langs de oostkust van Australië, om precies middernacht Rockhampton. Daar stond een lange nachttrein met bestem ming Townsville al gereed en Kees nam plaats in de vrijwel lege coupé. Hij trok zijn schoenen uit en maakte het zich voor de nacht gemakkelijk. Maar van slapen kwam. ondanks zijn vermoeid heid, niet veel. Na een paar uurtjes ging hij weer overeind zitten en keek door het raam naar het door de maan verlichte landschap. Af en toe stopte de trein ergens een poosje en dan be merkte Kees, dat er een andere loco motief voorgekoppeld werd. Of men passeerde een hel verlichte trein, waar na het weer donker werd en de nacht trein langzaam verder kroop langs de kust. In Townsville had hij ruim ander half uur tijd en Kees maakte van deze gelegenheid gebruik door een hartig ontbijt te nemen. Gedurende de lange treinreis had hij niet veel gegeten, doch des te meer gerookt. Hier verzond hij een telegram naar Tom met de mede deling, dat hij om drie uur in Cloncurry zou arriveren en schreef een korte luchtpostbrief naar huis, waarin hij vertelde, dat hij nagenoeg op de plaats van bestemming was aangekomen na een voorspoedige, zij het ook ver moeiende reis. Om zeven uur stapte hij in de trein voor de laatste etappe, die altijd nog een afstand had van bijna zevenhonderd kilometer. Even over drieën reed de stoffige trein het lage station van Cloncurry binnen. Kees hoefde niet bevreesd te zijn, dat hij dit station voorbij kon rij den, want de trein ging niet verder. Hier eindigde de spoorbaan en Kees, die het laatste uur steeds naar buiten had gekeken, had gezien, dat het hier grotendeels bergland was. Links en rechts verhieven zich de pieken en pla teaus van heuvels en bergen, soms be groeid met dichte wouden, soms ook af gedekt door een witte laag sneeuw. Nu was hij dan eindelijk op de plaats van bestemming, na de halve wereld rondgereisd te hebben. Kees voelde zijn vermoeidheid al niet meer, maar sprong kwiek uit de wagen en volgde de an dere reizigers naar de uitgang. Cloncurry bleek nogal een stad van enige betekenis te zijn, want er was daar op het stationsplein heel wat ver keer. Kees knipperde even met zijn ogen tegen het felle zonlicht en keek toen in het rond. Opeens zag hij Tom en gelijk tijdig zag zijn oude wapenmakker hem ook. Ze snelden op elkaar toe, dwars door het drukke verkeer. „Ha, die Kees!" riep Tom lachend uit, terwijl hij de reiziger hartelijk de hand drukte en joviaal op de schouder sloeg. „Drommels, zeg, dat heb je snel gedaan. Je hebt ook gedacht: ik laat er geen gras over groeien, he? Een bof, dat het vrijdagmiddag is. Anders zou ik beslist niet weg gekund hebben. Maar kom mee, dan gaan we naar huis." Kees volgde zijn vriend en stapte achter hem aan in een der vele langs de trottoirs geparkeerde auto's. Tom startte en even later reed men over het drukke plein en sloeg de wagen een hoofdstraat in. XXX Tijdens de rit vertelde Tom van zijn werk. „Er zijn hier een aantal koper mijnen en bij een van deze werk ik nu al ongeveer een half jaar. Een beste job en goed loon. Ik rijd de hele dag met een vrachtwagen het erts naar het station, waar het overgeladen wordt in de wagons. Zoals je ziet, heb ik er zelf al een wagentje van overgehouden. Een tweedehands dingetje hoor, maar hij rijdt puik. En je moet hier haast wel een wagen hebben, want hier zijn af standen, die je zelfs op Nieuw-Guinea niet kent." Na een poosje reden ze over een stille buitenweg. „Zeg", informeerde Kees, „waar gaan we eigenlijk heen?" „Naar huis" antwoordde Tom lachend maar hij begreep onmiddellijk wat zijn vriend bedoelde. „O, Cloncurry is zo groot. Dat plukkie huizen, dat je bij het station gezien hebt. is eigenlijk maar een voorstadje. Cloncurry zelf is veel groter. Maar wij wonen er net voor, dicht bij de mijn." Langzamerhand begon iets van de werkelijkheid van Tom's woorden tot hem door te dringen. Lieve help, wat een land, waar je een nacht en ander halve dag achtereen in een trein kon rijden. En nu had hij nog maar door een klein gedeelte van Australië ge reisd. (Wordt vervolgd)

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 6