PAUK plaatsen in europa dealer UITVOERING GeHa VAN LEEUWEN DOVO tegen hekkesluiter Rijnburgse Boys weer favoriet Louis Petrus van Voort huisen Burgerlijke stand KERKDIENSTEN DOVO RIJNSBURGSE BOYS SPORTPROGRAMMA: OOK GWV KOMT NU IN 'T VELD UW BRIL EEN SIERAAD ZONDAGDIENST ALWEER ZO'N MOOIE BRIL VAN OPTICIEN Ook Vocït 2iekenfonds6zdens!f „toonbeeld van burgerzin" DINSDAGKOOPJES KOP EN SCHOTELS KINDER VERRASSING 0.34 EZELWAGEN DE MEER l/ij hebben \feie temden ktMen ANT. DE RUITER'S énfMAcHTERBim Dr.SloKdeBruïnepl.29-Tel.209l. u kunt ze bewonderen bij WONINGINRICHTING Op et gevaar af, dat jelui zegge: daar hé-je hum weer mit z'n park, waag ik et dur toch nog een keer op. Niet al leen ig omdat ik dur zoo greeg over zou prate, mar omdat deuze zaak ok leeft bij andere fegure in de gemeente. Ge lukkig zijn dur nog alted minse die meeleeve mit zooiets en die begrijpe dat een instelling as een park iedereen ter harte mot gaan. Dit is gien zaak alleenig van de gemeenteraad en van burgemeester en wethauwers, mar van heel de gemeente. De ted is dur jammer gonogt een bietjie naar dat we niet veul meer doen dan stillegies toekijke en dan achteraf kretiek leevere. Dat leere we van de tillevisie, van de krant, van weekblaaje mit plaatjies en stukke sesasie en van allerhande dinge die we zoo mar veur een grijpstuiver of wat opgedist krijge en die anzette tot gemakzucht. Zelf meedoen an alles, beste minse, dat houdt je jong. Hoe vremd et ok mag klinke, een auwe van dage die de bouw van et nijje rusthuis nauwlettend in de gate houdt, die krijgt schik in et geval en dat houdt em jong. Mar goed, terug naar et park. Ik heb van de week iemand gesprooke en die kwam naar mijn smaak mit een prach tig plan op de proppe. Et was een auwe Veense. Iemand die et heele auwe Veen zich nog as een film veur de geest kan toovere, mar die toch ok an de andere kant vree kan hebbe mit de verande- ringe die dur de leste jare zijn opge- trooje. Omdat die man dur van over tuigd is, dat je niet stil kunt gaan zitte. Mit stilzitters boer ie terug, was z'n wijze opmarking. Mar, zooas gezeid, hij blijft verliefd op et gezicht van onze plaats van zoo rond een veertig, veftig jaar geleeje. En daarvan, zee die, moste we een stukkie zien te beware veur ons nageslacht. Ik begreep em in het begin niet zoo best. Ik docht: man, wat wil ie nou fei- telik. Veuruit en et auwe beware. Juust. zee die, van ons toekomstige park, is een soort plaatselik moone- ment te make. Een blijvende tentoon stelling van et auwe Veenendaal. Daar motte we nou mit man en macht es wat amparts van zien te make. Parke heb ie overal. En dur zulle dur honderde in allerlei plaatse mooier blij- ve dan et park wat wij binnen niet lan ge tijd hoope te bewandele. Daarom motte we een andere menier vinde om dur uit te springe. En dat kan. Mit moeite, weliswaar, mar et is uit te voere. Et staat vast dat hier minse zijn die verstand hebbe van et Veen in z'n auwe gedaante. Die et Beneeneind van vrogger nog op dur duimpie kenne, et Booveneind, de Mil- lebuurt, de Geer en neum mar op. Zou de gemeente in samenwerking mit deu ze minse in dat park niet een indruk van dat auwe Veen kunne geeve. Een stukkie rasecht Beneeneind bevurbeld en van alles wat. Netuurlik, et zal meer geld koste. Alleen al veur een klein Beneeneindjie zijn dur bruggies noodig, een nage maakt boerderijtjie en zoo meer. Mar de gemeente heeft de opzet in hande en kan slootjies late grave waar ze dat wil en een eikehoute walletj ie op late gooie waar dat past. De rest zou dan van partikkeliere motte komme. Vanzelf loopt zooiets in de pampiere. Mar die zijn mit allemaal same ok nog es een keer op tafel te krijge. En we krijge dur een stuk his- toorie in de vurm van Cen klein oopen- luchtmuseempie veur terug. Dames en heere liefhebbers, as jelui dur wat veur veule dan is de daad an u. En mocht et zooveer komme dan hoop ik dat Veenendaal as geheel inziet dat et geld dat hierveur wordt gegeeve niet weggesmeete is. Et kan een eere- seluut an onze veurvadere wurde en een weerdevol kedo veur ons nakroost. Wout Blauwkous. A S. ZATERDAG AANVANG 4.15 UUR. TERREIN PANHUIS. Voor het komende weekend zal er wat betreft de zondagsport weinig voetbal zijn in verband met de interlandwedstrijd Zwitserland-Nederland. Toch wordt er ook in onze omgeving a.s. zondag gespeeld. Voor de zaterdagclubs geldt dat er ook in de afdeling vele clubs vrijaf hebben. De Veenendaalse KNVB clubs spelen echter alle drie, behalve „Veenendaal" dat een rustdag heeft. DOVO is zaterdag de enige thuisspelen- de club in Veenendaal en gezien de ui terst mooie positie van de Panhuisclub is nu iedere wedstrijd belangrijk. Ook die van a.s. zaterdag al komt men dan in het veld tegen de rode lantaarndrager Rijns- burgse Boys. Oppervlakkig beschouwd, zou men direct al een grote overwinning voor DOVO voorspellen. Het lijkt ons in derdaad een unieke kans voor de rood- witten om de positie aan de kop te behou den en te verstevigen. Tegen onderstaan de clubs is het echter altijd moeilijk voet ballen omdat die erop gebrand zijn die plaats te verlaten en anderzijds is de sterkere club geneigd hen te onderschat ten. DOVO spelers let dus op uw zaak en onderschat de Rijnsburgers niet dan wordt de fraaie positie geconsolideerd en alweer een steentje bijgedragen aan het begeerde doeleen kampioenschap in Veenendaal. GWV komt nu eindelijk ook in 't veld na de lange rustperiode van drie maan den. In een uitwedstrijd moet GWV naar het verre Klaaswaal om SSS te ontmoe ten. Deze ploeg bleek vorige week slecht te hebben overwinterd. Grote vraag is dus nu, hoe heeft GWV de vorstperiode doorstaan. Uit de thuiswedstrijd destijds is gebleken dat SSS een ploeg is die de volle 90 minuten strijdt. Een 1-3 stand voor SSS werd toen nog juist 3-3. En dan speciaal letten op de man, die destijds alle drie de doelpunten voor de Klaas- walers scoorde, de gevaarlijke binnen- sppeler Tros. Gerust op de uitslag zijn we niet geheel, hoewel we GWV als een pittig elftal kennen, dat altijd moedig doorspeelt ook al lukt het eens niet. Veel succes voor GWV daar onder de rook van Rotterdam. ■fr VRC gaat op reis naar Elburg. De sportclub aldaar heeft tot nu toe geen groots spel laten zien en we zien een volledig VRC dat haar bekende vasthou dendheid in het veld komt, een goede kans maken. Tegen dit zwakke elftal van de Elburgse Sportclub kan VRC mits goed schietend, een overwinning beha len. ■fr RK Unitas is zondag in het veld ge weest tegen Austerlitz en ontvangt nu be zoek aan de Nieuweweg van Scherpen- zeel, een tegenstander van vroeger, die deze competitie wat wispelturig optreedt. Als Unitas haar defensie gesloten houdt kan men de puntjes binnenhouden. ■8- Merino's dat in IJsselstein zo goed voor de dag kwam moet zaterdag in Utrecht WJ partij geven. Als Merino's in staat bleek vorige week zo knap op te tre den hetzelfde spel speelt is een over winning absoluut te bereiken. Voor SVP zien we het donker in. Na het verlies van vorige week is de wed strijd tegen leider SDVB en dan nog wel in Barneveld een nog zwaardere opgave. We hopen dat we het mis hebben, maar we geloven beslist in een overwinning voor de pluimveestadbewoners. Musketiers kan zaterdag afrekenen met Sova, uit Amersfoort dat de voorlaatste plaats bezet. Gezien het belang voor de Elsterploeg moet men deze strijd in winst kunnen omzetten. Oranje Wit zal helaas wel met lege handen uit het woonoord De Biezen in Barneveld terugkomen want Maluku Mu- da in eigen huis is technisch te knap voor de Elstenaren, die ongetwijfeld van goede wil zullen zijn, maar aan de Am bonezen de eer moeten laten. Renswoude dat naar Austerlitz moet kon wel eens twee punten vergaren hoewel Austerlitz over een prima doel man beschikt, die dan toch maar ge passeerd zal moeten worden. Een gelijk spel is het meest aanvaardbaar. Rhcnus dat zondag een jonge ploeg in het veld bracht en op het kantje af ver loor zal op een ongetwijfeld zwaar veld in YVilnis moeten optornen tegen R.K. Stormvogels. Veel minder dan de thuisclub zal Rhenus niet zijn, maar de wedstrijden daar in Wilnis dragen meest een nogal fors ka rakter en normaal en rustig spelend kan de jeugdige groenwitte ploeg, die tegen stander wel baas blijven. De zaterdagploeg van Scherpenzeel zal zich het bezoekende DEV van het lijf moeent houden, hetwelk waarschijnlijk wel zal gelukken. Belangrijk is zaterdag in Amerongen de strijd tussen DVSA en Sportclub Rhe- nen. De vraag geldt hier wie van de twee het leidende NSVS zal blijven be dreigen. De verliezer valt onherroepelijk af en komt niet meer in aanmerking voor de bovenste plaats. Spanning op de Burgwal dus. ■H- Advendo te Ederveen kan zich zaterdag herstellen van de grote nederlaag al zul len de jongens van Valkenheide geen ge willige slachtoffers zijn. Mi Voor de vrouw van heden is de bril méér dan een nuttig instru ment om helder en scherp te kunnen zien. Evenals byoux zijn brilmonturen een belangrijk on derdeel van haar make-up ge worden. De grote verscheiden heid in vorm en kleur stelt haar in staat bij elk toilet en voor iedere gelegenheid een passend montuur te kiezen. Voor uw oog- kleding adviseert u gaarne OPTICIEN-SPECIALIST Pr. Bernhardlaan 4 Veenendaal Telefoon 3784 Leverancier voor alle ziekenfondsen. DOKTOREN EN APOTHEKERS VEENENDAAL: Dr. A. J. Verbeek, tel. 3885. Apotheek Zuidersma, Hoofdstraat 53, Tel. 2123. RHENENDr. Wychers, tel. 328. Apotheek Deys geopend van 11.30 tot 12 uur. (Andere uren uitsluitend spoed-re- cepten). ELST, AMERONGEN, LEERSUM: Prak tijken Bakker, v. d. Burg, Kars, Ossen- dorp en Van Ommeren: Dr. Kars te Amerongen, tel. 03434-1273. EDERVEEN, DE KLOMP, RENSWOUDE: Dr. Hey te De Klomp, tel. 08387-200. SCHERPENZEEL: Dr. v. Vulpen, telef. 03497-220. KERKEWIJK17 VEENENDAAL TEL.3313 WE SPRAKEN deze week met de heer Louis Petrus van Voort- huisen, van beroep commies ten kantore van de NBM te Rhenen. Dat is hij niet altijd geweest. En juist daarom trok deze figuur ons bijzon der aan. Het woord is aan hem. „Ik werd geboren in Rhenen en wanneer ik op 8 april éénenzestig jaar wordt, kan niemand van mij zeggen, dat ik er ooit ben wegge weest. Ik ben geboortig uit het bak kersgeslacht. We waren thuis met z'n vieren. Na de lagere school ging ik naar de technische. Niet om de bak kerij onder de knie te krijgen. Daar had ik totaal niks van terug. Het bakkersleven was ook toen al té zwaar. Ik studeerde in het meubel vak. En toen ik van school kwam ben ik echt in die branche werk zaam geweest, al was het dan ook maar héél kort. Ik kwam namelijk al gauw als wagenmaker bij de NBM. Dat was op 1 april 1922. In 1962 had ik een onafgebroken dienst verband van veertig jaar en voor die prestatie kreeg ik de ere-medaille in brons verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. Bij de NBM trok mij alles aan wat mechanisch was. De hele werkplaats ben ik doorgewor steld. Als metaaldraaier heb ik aan de kleinste en aan de grootste bank gestaan. Het klinkt misschien wat vreemd, omdat ik opgeleid ben in de houtbranche. Maar ik ben dan ook omgeschoold van hout op metaal, vergeet u dat niet. En als klap op de vuurpijl, werd ik nóg een keer omgeschoold, namelijk tot bureel ambtenaar. Die functie bekleed ik nu nog in de rang van commies." XXX Dat is dus in korte trekken de levensloop van Louis van Voorthui- sen. Van hout naar ijzer en van ijzer naar papier, dat uiteindelijk weer van hout wordt gemaakt. Maar Louis is eigenlijk wel een „ijzeren hein" gebleven. Als we tenminste nagaan wat hij - geheel pro deo - buiten zijn ambtelijke werkkring heeft ge presteerd en nóg presteert. „Toen ik in 1922 bij de NBM kwam trok mij al direct de vakbeweging aan. Ik vond het heel noodzakelijk dat de vakbewegng in de toen nog zo moeilijke dagen vcor de werk nemer een stem in het kapittel kreeg. Er moest een zware strijd in die da gen worden geleverd. Ik ontpopte ivoord ió aan: mij als de man der Protestants Christelijke Bond voer Spoor- en Tramwegpersoneel. In een omme zientje had ik zes leden geboekt. Al gauw had ik het aantal opgevoerd tot vijfentwintig. Ik werd bovendien benoemd tot afdelingssecretaris door het hoofdbestuur en dat zette mij tot nog grotere activitiet aan. Tal van latere jaren was ik voorzitter en tot de huidige dag ben ik nog steeds actief bestuurslid van de afdeling Rhenen. Ik heb het gebracht tot ze ventig leden! Als in die dagen een werknemer werd gevraagd om lid te worden van de vakbeweging, dan k\yam steriotiep het antwoord: „ik ben al lid van de bond van Louis!" Zó stond ik niet alleen in Rhenen bekend, maar ook bij het hoofdbe stuur. En nóg is het zo, wanneer men over de afdeling Rhenen spreekt daar in Den Haag, dan heeft men het over Louis." Louis heeft niet alleen hout be werkt en staal gesmeed, of zijn col lega's gekneed tot leden van de chr. vakbeweging, hij heeft ook vanaf zijn vijftiende jaar als enige hobby de muziek beleefd. Acht jaar had hij in Rhenen vioolles van wijlen mu ziekpedagoog Moinat. Vier jaar kreeg hij van dezelfde leraar orgelles. „Toen Moinat stierf moest ik er mee ophouden. Bovendien ging ik toen trouwen en werd het allengs moei lijker. Maar in 1930, dus ook al weer Modern hoog model, vlot decor, diverse kleuren. Om een bijzonder lage prijs te kunnen brengen kochten wij de gehele rv r Q partij. Nu extra koopje U Neem er zes in doos, verschillende kleuren. waar u uw kinderen lang mee bezig houdt: 3 schriften 10 ct. 30 ct. 1 balpen, schrijft kilometers 25 ct. Samen 55 ct. nu slechts voor Voor de keuken, een met rol en bewegende ballen, oersterk plastic, nu slechts U. lO Alleen dinsdag 2 april Hoofdstr. 7 - Tel. 3103 - Veenendaal VEENENDAAL Geboren: Hendrik z. v. D. van de Weerdhof en J. E. Tjapkes; Cornelia Jan netje d. v. G. van de Kolk en J. van Hun- nik; Maria Elisabeth d. v. A. J. P. Ro- zemeijer en A. M. Kraan; Geertruida d. v. H. van Voorst en J. M. G. van den Brink; Rijk z. v. A. Sukkel en J. Ver- woert; Marijne d. v. B. van Kooten en W. D. H. Rauw; Jacob z. v. A. van Dijk en E. van Kooten (geb. te Rhenen); Jeanette Henriëtte d. v. G. van de Lust- graaf en A. M. van Ruiswijk (geb. te Rhenen). Ondertrouwd: W. van der Meijden en M. van Heemsbergen; H. Stuivenberg en M. E. van den Dikkenberg; G. W. van Rietschoten en C. J. van Schuppen; T. van Dorland en A. Budding. Gehuwd: M. van Sloten en M. Helder; A. de Man en T. van Erven; G. Bleijen- berg en J. van Manen; W. A. G. Philips en W. S. M. Mouton; W. ter Haar en E. J. Hiensch. Overleden: Sijbertus van Kooten, 69 jaar echtg. van. G. C. Bouman; Jan Bart Kool, 63 jaar, echtg. van D. J. Diepe- veen; Albert Johan van Ojik, 58 jaar echtg. van H. A. P. Heij (overl. te Rhe nen). RHENEN Geboren: Roelovina d. v. M. Hardeman en R. Hardeman; Jolanda Johanna Ma ria Hendrika d. v. G. W. Kroon en W. B. Richards; Geertruida Alberta d. v. C. A. Drost en C. Valk; Jacob z. v. A. v. Dijk en E. van Kooten, Veenendaal; Willem Hendrik z. v. A. van Dijk en G. van Dor land; Jeanette Henriëtte d. v. G. van de Lustgraaf en A. M. van Ruiswijk, Vee nendaal; Geertruida Jacoba d. v. E. v. d. Scheur en R. Ruijsch; Adriana Willemina d. v. K. Kikkert en A. W. Tevel; Leen- dert Jacobur z. v. J. Ophof en A. de Vos; Andrea d. v. H. Aartse en J. C. van Wijk; Gerdina Hermina Mieke d. v. G. van der Garde en C. van Hunnik. Elders geboren: te Wageningen: Evelien d. v. J. van Soest en J. B. Vrij. Ondertrouwd: H. A. Spies en F. L. Szabang; A. van Ommeren en A. H. Kramp. Gehuwd: E. S. Hogendoorn en L. M. Simon. Overleden: Willem van den Broek 69 jr., echtg. van M. van Velthuizen, Vee nendaal; Albert Johan van Ojik 58 jr. echtg. van H. A. P. Heij Veenendaal. Elders overleden: te Wageningen: Cor nelius van Tintelen 4 weken; Damus Smit 65 jr. echtg. van Ch. Bakker. AMERONGEN Geboren: Cornelis Jan z. v. W. Verhoe ven en A. Stoof. Getrouwd: J. Vos en H. Ploeg. DE KLOMP EDERVEEN Ondertrouwd: H. de Koning en J. G. I. de Koning. Getrouwd: J. W. Slok en A. Heikamp, Veenendaal. Overleden: Maarten Bergwerff, 80 jr. VEENENDAAL Oude Kerk 9.30 uur kand. Joh. van de Bank, 5 uur ds. A. Wisgerhof. Julianakerk 9.30 uur ds. P. de Jong (bev. v. lidm.), 5 uur ds. D. v. d. Berg. Vredeskerk 9 en 10.30 uur ds. A. Wis gerhof, 5 uur ds. P. de Jong. Sionskerk 9.30 uur ds. D. v. d. Berg (bev. v. lidm.), 5 uur kand. Joh. v. d. Bank. Veeneind 3 uur ds. C. van Viegen van Overberg, 2.45 uur ds. P. M. Breugem van Achterberg. Ger. Kerk Petrakerk 9.30 uur ds. Over- duin, 5 uur ds. Houtzager van Drie bergen-Rij senburg. Ger. Kerk Vaartbrug 9.30 uur ds. Van Enk, 5 uur ds. Overduin. Ger. Kerk geb. O.C.B. 9.30 en 3 uur ds. Wielenga. Chr. Ger. Kerk Beatrixstraat 9.30 en 5 uur ds. Langbroek. Chr. Ger. Kerk Hoofdstraat 9.30 en 5 uur ds. Keuning. Ger. Gem. in Ned., Fluitersstraat 9.30 en 5 uur ds. Mallan. Ger. Gem. syn. geb. Eltheto 9.30 en 5 uur leesdienst. Ned. Prot. Bond 10.30 uur ds. De Pree. Leger des Heils 10 uur heiligingssamen komst, 12 uur zondagsschool, 4 uur kindersamenkomst, 6.45 uur open luchtsamenkomst, 7.30 uur verlos singssamenkomst. R.K. Kerk, Salvatorkerk 8 en 10.15 uur H. Mis, 7 uur Lof. Willibrordkerk 8 en 10.15 uur H. Mis, 5 uur Lof. Ned. Herv. Kerk Sola Fide 10 uur ds. De Groot van Nijkerk, 5.30 uur ds. Bos (bed. H.D.) RHENEN Herv. Gem. 10 uur ds. Stekelenburg, 5 uur ds. Kooreman. Ned. Herv. (Ger.) Gem. 5 uur dhr Van Hoeven, Benthuizen. Ned. Prot. Bond „Wapen van Harden- broek" 10.30 uur mej. Dra. J. Ph. Fei- kema. Ger. Kerk 10 en 5 uur ds. H. Schenke- veld te Doorn. Ger. Gem. syn. 10 en 5.30 uur leesdienst. Ger. Gem. Plantsoen 10 en 5.30 uur lees dienst. Oud Ger. Gem. 10 en 6 uur leesdienst. R.K. Ged. Kerk 8 uur Vroegmis, 10.15 uur Hoogmis en 7 uur Lof. ACHTERBERG Ned. Herv. Kerk 10 en 6.30 uur ds. Van Breugem. Oud Ger. Gem. 9.30 en 6.30 uur lees dienst. ELST Ned. Herv. Kerk 10 en 6 uur ds. Steke lenburg. Ger. Gem. 9.30 en 6 uur leesdienst, woensdag 3 april 7.15 uur ds. Ligten- berg uit Utrecht. Oud Ger. Gem. 10 en 6 uur leesdienst, vrijdag 5 april 7 uur ds. Toes van I Kinderdijk. AMERONGEN Ned. Herv. Kerk 10 uur Eerw. heer A. Paauwe, Voorburg, 10.30 uur Jeugd- kapel, 7 uur Jeugddienst,, ds. A. v. d. Most, Rotterdam. Ger. Kerk 10 en 5 uur ds. L. Zwaan. Ned. Prot. Bond ds. J. H. Hanneman, Bilthoven. R.K. Kerk 8 uur Vroegmis, 10.15 uur Hoogmis. OVERBERG Ned. Herv. Kerk 10 en 6.30 uur ds. Van Viegen. Oud Ger. Gem. 10 en 6.30 uur leesdienst, woensdag 3 april 7 uur dhr. Kamp. EDERVEEN Ned. Herv. Kerk 9.30 en 3 uur ds. Schipper. Ger. Gem. 9.30 en 2.30 uur leesdienst. Oud Ger. Gem. 9.30 en 3 uur leesdienst, woensdag 3 april 7.30 uur ds. v. d. Poel uit Ede. RENSWOUDE Ned. Herv. Kerk 9.30 en 6.30 uur ds. L. v. d. Peut. Ger. Kerk 10 en 6.30 uur ds. Ubels uit Ede. SCHERPENZEEL Ned. Herv. Kerk 9.30 en 6.30 uur ds. Zijlstra uit Vlaardingen. Ger. Kerk 10 en 6.30 uur ds. P. W. v. d. Veen (voorber. H.A. en openb. gel.- belijdenis en volwassenendoop). Ver. Vrijz. Herv. 10.15 uur „De Schans" ds. Burger uit Utrecht. Vrije Evang. Gem. maandag 8 uur ds. H. F. Huson uit Velp. drieëndertig jaar geleden, werd ik organist in de Hervormde kerk van Achterberg. Ik ben dat vandaag neg. Wat dat betreft heb ik mij dus ten- volle kunnen uitleven. Maar wat voor u misschien ock wel aardig is om te weten, in 1931 heb ik de zang vereniging „Eben Haëzer" opgericht, waarvan ik nu nog voorzitter en di recteur ben. De leden kwamen uit de plaatse lijke afdeling van de chr. vakbewe ging. Voordien was ik twaalf jaar op de zangvereniging van de heer Moi nat. Ik heb veel van hem geleerd en door latere zelfstudie kon ik er zo veel bij studeren, dat ik nu al vanaf de oprichting de dirigeerstok han teer bij „Eben Haëzer". Want toen de heer Moinat stierf werd de zang vereniging ontbonden. Ik was twee en dertig jaar toen „Eben Haëzer" werd opgericht. Vier jaar had ik ook neg een zangvereniging in Achter berg. Die ging op de fles buiten mijn schuld. Jaren lang heb ik ook in Lienden de zangclub geleid. Daar voor heb ik tenslotte moeten bedan ken omdat het mij te druk werd. In Lienden was ik ook twintig jaar. Vaak ben ik thuisgekomen met een bedorven humeur, maar steeds weer vend ik de kracht om door te gaan met het werk, dat voor mij een hobby is en dat niet wordt betaald. Het is tenslotte amateurwerk. Vaak zijn we naar concoursen geweest. Nooit kwamen we met lege handen thuis." Dat is waar. In gebouw „Irene", waar we de heer Van Voorthuisen juist voor een repetitie spraken, hangt het vaandel, beladen met zil ver. Sinds 1957 heeft directeur Van Voorthuisen het iets gemakkelijker gekregen. Leo van Stempvoort bege leid thans de zang op orgel en piano. Vroeger deed de heer Van Voorthui sen dat er ook nog bij. Maar dan moest het wel een laag instrument zijn, anders kon hij er niet overheen kijken. Hij bediende zich in die da gen van een éénspels-orgel. Het kon precies in een kist. Maar het was voor hem voldoende en meer dan dat. Het liefst gaat de amateur-dirigent met kinderen naar een zangconcours. „Wanneer die een prijs hebben ge wonnen, dan is het echt feest", zegt hij met weemoed in zijn Stem. „Er gens was er aan een zangconcours een kermis verbonden. Op die ker mis stond een kraam waarin je de dikste vrouw van de wereld kon be zichtigen voor slechts één dubbeltje. Na afloop van het concours gingen de kinderen natuurlijk ook in de draaimolen. „Maar toen er één bij die dikke vrouw was geweest, had de peuter aan de directeur gevraagd: „Wanneer ze die nou doodschieten, directeur, is dat dan massamoord?" De heer Van Voorthuisen is een pikeur in het geven van kinder operettes met zijn kinderkoor. Alle stukken die er bestaan heeft hij in middels al gebracht en sommige zijn zelfs al tweemaal opgevoerd. Veel doet hij zelf aan de bewer king van de decors. De costuums worden uiteraard gehuurd. Zo kan Rhenen hem komende zaterdag ook weer bezig zien in „Irene" met „Tijl en de Toverfluit", waaraan veertig kinderen deelnemen. Daar moet je Jobsgeduld voor hebben. En dót heeft de heer Van Voorthuisen. Had hij dat niet dan was hij al lang geen dirigent meer van „Eben Haëzer". Leo van Stempvoort zal hem muzi kaal begeleiden. De heer Van Voorthuisen is een idealist. Wij staan versteld van zijn doorzettingsvermogen en van zijn nimmer aflatende activiteit. De ver eniging „Eben Haëzer" moet hem op de handen dragen HORLOGERIE Hoogstraat 8 VEENENDAAL Telefoon 3194 gymnastiekvereniging „Sparta" op woensdag 3 april en donderdag 4 april a.s., 's avonds half acht in het Verenigingsgebouw aan de Eiken laan. Toegansbewijzen 1,per persoon (kinderen 0,50), verkrijgbaar aan de zaal. Plaatsbespreken 0,10 maandag 1 april, 's avonds van 7-8 uur, aan de zaal, uitsluitend op vertoon van toegangsbewijs. Seniorleden van de groep Kerkewijk kunnen gratis toe gangsbewijs afhalen zaterdag 30 mrt., tussen 2.30 en 3 uur aan de zaal Kerkewijk. U HEEFT IN ONZE ZAAK DAT PRETTIGE EN VEILIGE GE VOEL, DAT U GOEDE SMAAK VOLLE ARTIKELEN KOOPT TEGEN BILLIJKE PRUé. Complete woninginrichting Hoogstraat 20 VEENENDAAL Telefoon 2830 NYLON VELOL'R TRUITJE zowel korte als lange mouw vanaf 3,95 st. per maat. Jongens NYLON JACKS vanaf 15,95. Terlenka lange jongens BROEKEN maat 3 14,75. Grote sortering jaeger SPORTKOUSJES. Nylon-trico kinder overhemd BLOUSES lange mouw maat 55 van 5,95. Dames maat 8,95 Heren WEEKENDERS. Wij hebben de allernieuw ste in voorraad vanaf 8,95 Dames katoenen PETTICOAT 2,95. IN DE SCHOONMAAKTIJD MOET ALLES WEER OPGEKNAPT WORDEN Wij hebben een ruime keus in gereed schappen, die U hiervoor nodig hebt: Kwasten, zagen, schaven, Surform vijlen, Alabastine, muurpluggen, schilderijhaak jes enz. enz. HOOGSTRAAT 7 VEENENDAAL landen in 178 Hoofdstraat 23 - Veenendaal - Telefoon 2223

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 2