t La Mode Kom gratis ijs eten Van Renselaar's AGENTSCHAPPEN „DE VALLEr Advertenties en abonnementen Van Wijk Van Wijk VIERDE BLAD „DE VALLEI'' VRIJDAG 29 MAART 1963 Paaswijding Bejaarden R.S. en Juncker Rijwielen RIJWIELEN BROMFIETSEN Nr. 26 La Mode ENKELE ERVAREN VERKOOPSTERS 2 NAAISTERS of meisjes, bij Van Renselaar ter ere van onze NIEUWE SOFT IJSINSTALLATIE. Brood- en Banketbakkerij - Chocolaterie en IJsbereiding O-APkZ AUTO UITGEBRAND Op de Meentdijk is gisterenmiddag de personenauto van de heer v. d. B. uit Ede in brand gevlogen. Hoewel de po litie later nog trachtte te blussen werd de auto een volledige prooi der vlammen. JUBILEUM-UITVOERING VAN „CON AMORE" Ter gelegenheid van het 25-jarig be staan geeft het Ned. Herv. Evangelisatie- Koor „Con Amore" morgenavond in de Oude Kerk op de Markt een uitvoering. Het programma vermeldt verschillen de liederen, terwijl ds. A. Vroegindewey een toespraak zal houden. ONGEVAL BIJ D.S. VAN SCHUPPEN Tijdens het schoonmaken van machi nes met benzine is op de Kon. Scheepjes- wolfabrieken brand ontstaan. De met benzine doordrenkte overall van de 22-jarige werknemer v. d. K. uit Opheusden vatte vlam, waardoor de jongeman ernstige brandwonden opliep. Hij werd onmiddellijk overgebracht naar het ziekenhuis, waar zijn toestand thans zeer bevredigend blijkt te zijn. VOETBALVER. UNITAS HAD CONTACTAVOND In een opperbeste stemming hielden de leden van de R.K. voetbalvereniging. Unitas zondagavond j.l. hun contactavond. Ook de donateurs waren vertegenwoor digd. De voorzitter, de heer M. Zuppelli, heette de aanwezigen welkom en daarna was de muziek aan de Valleimixers, o.l.v. de heer Labee. De leiding van een ge slaagde polonaise had de heer T. Han- nisse. VLIEGTUIG MAAKT NOODLANDING OP IIUIS. Een testpiloot en zyn assis tent zyn om het leven gekomen toen zjj woensdag met een tweemotorig toestel van het type Varsity een noodlanding moesten maken op het dak van een huis in Glouchester (foto). Drie vrouwen die zich in het huis bevonden, kwamen te midden van een grote ravage met de schrik vrij. Het vliegtuig miste op zeer korte afstand een scholencomplex, waarin zich meer dan duizend kinderen bevon den. Aangenomen wordt dat het onge luk is te wijten aan het weigeren van de ene van de twee motoren, waarop het vliegtuig bij wijze van proef vloog. TWEEDE PRIJS VOOR JONGE KAPPER Dinsdag zijn in de Gevato-zaal te Drie bergen wedstrijden gehouden voor het landskampioenschap van kappers. Het is de 16-jarige Matthijs van Hardeveld jr. uit Veenendaal gelukt in de eerste ronde een prachtige tweede plaats te behalen. Hiermede wist hij z ich te plaatsen voor de 2e ronde die op 23 april a.s. te Den Haag wordt gehouden. Evenals voorgaande jaren hoopt de stichting O.C.B. ook nu weer een spe ciale Paaswijding voor de Veenendaalse bejaarden te houden. De wijding is vastgesteld op de avond van 5 april a.s., in gebouw „Eltheto". De leiding van de avond is in handen van de heer Meijer, terwijl verder me dewerking zal worden verleend door de Chr. Oratorium Vereniging. Er zullen weer bussen rijden volgens de dienstregeling die in het bezit is van de bejaarden. Het bestuur verwacht, dot weer velen deze avond zullen willen meemaken. kunnen worden opgegeven btf de onderstaande adressen: VEENENDAAL: Van Barneveld, Sig.magazijn „De Vallei", Pr. Bernhardlaan. RHENEN. J. Bovenschen, Oude Veenendaalseweg 1. E. van Daalen-Meeuwisz, Julianastraat 20 ELST Van Laar, Rijksstraatweg. G. H. B. Hulsebos Jr., Rijksstraatweg 162, Telefoon 212. ACHTERBERG. R. Rijkse, Dijk 8 AMERONGEN: G. Drost, Kon. Wilhelminaweg 42 OVERBEKG: G. van de Brandhof, Haarweg 67. RENSWOUDE: Jongetjes, Dorpsstraat 39 - Telefoon 08387-560 EDERVEEN: D. van Baaren, Hootsenplein 10 SCHERPENZEEL: P. de Jonge, Lindelaan 36, Telefoon 473. EN BIJ DE BEZORGERS VAN „DE VALLEI" Pr. Bernhardl. 110 Telefoon 3731 RAP: Speciaal gebouwd voor twee volwassen personen. Dat betekent: Samen uit - samen thuis, in de kortste tijd en voor de laagste kosten! Dat is RAP rijden. U koopt nu al een RAP voor 625,—. PUCH: Fel, stijlvol, onvermoei baar. PUCH oogst sportieve be wondering, want een PUCH „wint" het in sterkte, soepelheid en uithoudingsvermogen! PUCH: vanaf 680, Het speciale adres voor de dames, die een mooie hoed verlangen. Prachtige kleuren en kwaliteit Laag in prijs, U weet het de grote zaak met de grootste sortering in HOEDEN, SJAALS, HANDSCHOENEN en PARAPLU'S HOOFDSTRAAT 108 - TEL. 3324 - VEENENDAAL Voor verkoopsters, die het plezierig vinden het betere genre damesconfectie te verkopen en in een gemoderniseerde zaak te werken, is plaats bij: Wy vragen: minimum leeftijd 19 jaar. Voor ons atelier: die het vak willen leren. Of U nu Opa, Oma, Vader, Moeder of Jantje wordt genoemd, telt niet mee, ons ijs is voor iedereen. Woensdag 3 april van 3-5 uur, geven wij GRATIS ijs. Wij hebben tevens voor U: alle gebak en stuks artikelen uit onze banketbakkerij. In onze automatiek viert kwaliteit haar hoogtij. Voor uw gezellige dagen likeuren en wijnen. Prach tige sortering in Paasartikelen, luxe dozen, luxe kop- en schotel, bonbons en chocolade. Ons adres is: J. van Renselaar, Munnikenweg 1, Veenendaal.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 8