Doe mee aan de JUBILEUM-SPAARACTIE van de V.W.V DAMESAFDELING HERENAFDELING VAKANTIEREGELING Veenendaalse bakkers VAKANTIEREGELING Veenendaalse Melkhandel ZIE ONZE ETALAGES NU 10% KORTING NU 10 KORTING Zomermantels Regenmantels v.a. Mantelkostuums Japonnen Blouses en truitjes Rokken Sportkleding: f. 19,, f. 29,, f. 39, f. 34.75 f. 29.75, f. 49.75 f. 9.75, f. 16.75, f. 19.75 f. 4.90, f. 9.75 f. 7.90, f. 9.75 Kostuums Kolberts Pantalons Terlenka v.a. Jacks f. 69.-, f. 89.- f. 19.75 f. 19.75 Regenjassen v.a. f. 12.75 Vesten en truien v.a. f. 14.90 net winkelmeisje BEN-HUR Drie dolle tantes woningstoffeerder R. MIDDELHOVEN gediplomeerde GEZINSVERZORGSTERS JONGEDAMES A. van Ojik Met vakantie Louis van Beek Zn. AUTOVERZEKERING Puntlasbedrijf f 50.- sparen is voor f 60.- kopen Gevraagd: B IO RHENEN VAN HIERDEN'S woninginrichting Poeliersbedrijf J. KWAKERNAAK De Hervormde Commissie voor maatschappelijk werk en gezinsverzorging te Veenendaal VANAF MAANDAG 15 JULI t/m 10 AUG. 1963. N.V. Vlamovensteenfabriek Van Hesteren en Janssens FABRIEKSARBEIDERS MONTEURS Tricotfabriek J. DIEPEVEEN Zn. Auto- en Scooterrijschool, Verkeersschool Aan onze afnemers, Ass. Kant. „NEERLANDIA" AUTOMONTEURS ONDERHOUDSMONTEUR AUTOSERVICE EDE N.V. met grote capaciteiten PUNTLASWERK Hotel-Restaurant Stuyvenberg - Eist (Utr.) o.a. jacks, lange pantalons badpakken in de „MEISJESHOEK" koopjes In alle artikelen. voor vakantie prijzen o.a. met onzichtbare foutjes. ook lichtgewicht V.3. donkere kleuren V.a. I. a. 7./ +J Voor Uw Jongens extra voordelige aanbiedingen. Levensmiddelenbedrij f H. van Voorthuizen Kerke wijk 76 Telefoon 2135 VEENENDAAL Zaterdag 13 juli t/m donderdag 18 juli 6 avonden, aanvang 7.30 uur Toegang alle leeftijden Verhoogde toegangsprijzen. CHARLTON HESTON JACK HAWKINS HAR JA HAZANZELT STEPHEN BOYD Metro Goldwyn-Mayer presenteertWILLIAM WIJ- LERS meesterwe,rk Winnaar van 11 oscars, waaronder voor de beste film van het jaar. Zondag 14 juli 3 uur, vertoning van de vrolijke film: met VIVI BACH GUNTHER PHILIPP BILL RAMSEY GUS BACKUS. Een dol dwaze klucht in kleuren. Toegang alle leeft. Plaatsbespreken per telefoon nr. 901. te Ederveen vraagt een bekwame en een handige JONGEN die het vak wil leren. Wij geven 15-2O°/0 korting op overjarige dames- en herensportrijwielen (merk PHOENIX) RIJWIELHANDEL Valleistraat 99 - Veenendaal Rijksstraatweg 87 - Leersum - Tel. 03434-1354 SPECIALITEIT IN: verse BRAADKUIKENS WILD en GEVOGELTE Dagelijks VERSE EIEREN uit eigen bedrijf. Wilt u dus steeds lekker eten, dan moet u dit adres beslist niet vergeten! Elke zaterdag thuis bezorgen. vraagt voor spoedige indiensttreding enkele Sollicitaties te richten aan de leidster MEVROUW C. H. WORST-VAN DOORN, Rembrandtpark 32 II te Veenendaal, tel. 3855. Hierbij maken wij bekend, dat voor de plaat selijke bakkers het vakantie-tijdvak is vast gesteld Om een en ander zo vlot mogelijk te laten verlopen, verzoeken wij u beleefd doch drin gend, het brood aan de standplaatsen en winkels vóór 1 uur af te halen. Gedurende de vakantie wordt alleen tegen kontante betaling geleverd. Voor uw medewerking zeggen wij u bij voor baat dank. DE VEENENDAALSE BAKKERS. GEVRAAGD voor onze Steenfabrieken, alsmede voor onderhoudsafdeling. WONINGEN EVENTUEEL BESCHIKBAAR. Sollicitaties schriftelijk of mondeling aan onze personeelsafd. Bonegraafseweg 6 te Ochten. heeft in haar confectie-afdeling plaats voor enkele nette voor diverse werkzaamheden. Hoog loon Prettige werkkring Zaterdags vrij Aanmelden: VEENENDAALSE WEG 1 (bij station De Klomp) VEENENDAAL. W. C. Beeremansstraat 5 - Tel. 3886 van zaterdag 13 juli t/m maandag 22 juli. Wij beginnen maandag 29 juli weer met een nieuwe theorie- en verkeerscursus, met nieuw modern materiaal. Aanvang 7 uur precies in gebouw Ceacilia aan de Klaas Katerstraat. Komende week (13 t/m 20 juli) zullen wij WEGENS VAKANTIE GESLOTEN ZIJN. Wilt u s.v.p. hiermee rekening houden met uw bezoeken en opdrachten. U weet: 's vrijdagsavonds zijn we open tot 9 uur. We tekenen, straks weer gaarne tot uw dienst, met hoogachting, ACHTERKERKSTRAAT 16 0 Groothandel in Huish. artikelen enz. met speciale afdeling Textiel-kleinvak. Voor particulieren ZONDER eigen risico Standaarddekking f 1.000.000. Premie 75,binnen Nederland of 100, buitenland. Voor auto's tot 10.000,30 °/o korting indien u al een jaar elders schadevrij reed. Voor ambtenaren nog goedkoper tarief. Faliseweg 43 - WAGENINGEN Telefoon 08370-2493 GEVRAAGD en Prettige werkkring en goede beloning. Aanmelden: Veenderweg 31 - EDE - Telefoon 08380-8397 Hierby maken wy bekend, dat voor de plaatseiyke melkhandel het vakantie- lijdvak is vastgesteld van 15 t.e.m. 27 juli a.s. Het is de bedoeling dat elke Veenen daalse melkslijter 2 wijken voor zijn rekening neemt. Er wordt gebeld ten teken dat de „melkslijter" voor uw woning staat. Om één en ander zo vlot mogelijk te laten verlopen, verzoeken wij u vrien delijk om de melk- en melkprodukten aan de wagen of bakfiets af te halen. Tydens de vakantie wordt alleen tegen kontante betaling geleverd. Vanzelfsprekend worden grootverbrui kers, zieken en ouden van dagen, die bezwaarlijk melk kunnen halen, ge woon bediend. Men wordt verzocht dit in overleg met de melkhandelaar te regelen. Voor uw medewerking zeggen wij u bij voorbaat dank. HET BESTUUR. gelegen in omgeving van Veenendaal, heeft nog tijd beschikbaar voor het uitvoeren van Nauwkeurig, vlot en billijke prijzen. Brieven onder nr. 2797 aan het bur. v.d. blad. Iedere dag VERSE ZALM, TONG en PALING verder alle WILDSOORTEN en onze bekende PIEPKUIKENS, Uw zaak voor recepties en trouwpajtyen. A. STUYVENBERG, Eist (Utr.)

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 5