dubbel gróót koppen the f „Schoonmoeder" Horlogerie Van Manen A-tje Pickwick Theezakjes 1 h' y -M Uw WONING... Piet v. Beek Woudenberg Bolderman ASCOT HUIS enige ongeschoolde arbeidskrachten N.V. „HEKO SPANTEN" meubelmaker „DE LELIE" trouv<Varl^ L. HEU D.A.F. tentoonstelling buiten-schilderwerk D. v. d. Meijden Bolderman Fri Séva 3* Service Station „RENSWOUDE" 8 voor r: ELEKTRO TECHN. BEDRIJF VITRAGES. GORDUNEK. NAAR EIGEN SMAAK INGERICHT door W. J. VELDHUIZEN KUNSTGEBITTEN REPARATIES KUNSTGEBITTEN Auto huren? Dan naar Chem. Reinigen jumper 9 japoni nr colbert 1, i j topper costuum 9 75 mantel evt. boerderij NU WEER VERKRIJGBAAR 125 liter v. Ginkel Zonen f 297,- P. v. Hoeflaken Zoon Meubelmakerij VAN GULIK VOOR EEN GOEDE WASVERZORGING b. Hoogstede Veerweg 121 Wageningen TeL 08370-2665 A. W. de H a a s speciaal m in autorijles M. VAN BEEK Telefoon 3726 VAN DELFT'S KINDERWAGENS NAAR Hoogstraat 28 - Telefoon 2521 ERMEULFN KOOPT UW DRANKEN Slijterij en Wijnhandel „DE ZWAAI" Garage „DE KLOMP" Technische School Maarsbergen NU is het de tijd voor al uw KERKEWIJK 19 - TELEFOON 08385-2646 HEEFT ALLES wat voor goede huis- houdkoeling nodig is! Heeft niets wat daarvoor overbodig isl En opmerkelijk fraai I Fa. G. J. HIENSCH Plaats een AUTOVERHUUR ZONDER CHAUFFEUR V.W. de Luxe V.W. 1500 V.W. Samba busjes Opeis SERVICE STATION „RENSWOUDE" Elk dubbel groot theezakje is voldoende voor ongeveer 1 liter (ca. 8 koppen) geurige thee! X'/; FIJNE ENGELSE MEUNGy: ELEKTRO-MOTOREN DIESEL-BRANDSTOFPOMPEN DYNAMO'S STARTMOTOREN Grote voorraad ONDERDELEN Voor verheugende gebeurtenissen Drukkerij „De Gelderse Vallei' Emmlaaan 28 - Tel. 2039 Veenendaal GROTE ERVARING OP HET GEBIED VAN WONINGINRICHTING SINGER koelkasten SINGER naaimachines Vraagt inlichtingen of folders. Officieel Sin ger vertegenwoordi ger: Wilhelminastraat 53 Veenendaal Tel. 08385-3573 SINGER breimachines REPARATIES Sneller, beter en goedkoper! A. VAN MANEN Rijksstraatweg 61a, Eist (Utr.) - Tel. 08377-288. Sneller, beter en goedkoper BARNEVELD Gortstraat 12 - Veenendaal In aanb. zijnde eengezlns- won. te koop a/d N. Berg- steinweg in prijzen v.a. 31.000,—. Hyp. tot f 28.500,— be- schikb. Inl.: Elke Wo. en Zat. van 2-4 uur i/h ver koopkant. bU het werk en N.V. UMACO Maliebaan 63 - Utrecht Tel. 11877 Jan Steenlaan 65, Tel. 3705 Veenendaal Verhuur van: OPELS REKORD-VOLKS- WAGENS 1200-1500 - AMI 6 - RENAULT 4 EN DAUPHINE EN ORG. V.W. SAMBA-BUSJES Voor Amerongen: B. v. REMMERDEN v. Reede GinckelL 11 Amerongen tegen ongekend lage prijzen. pantalon -| aa rok 1 l)u verz. 10 ct. per order Davidsplein 8 tel. 2407 TE KOOP GEVRAAGD voor zelfbewoning in Veenendaal. Brieven met omschrijving en opgave prijs onder nr. 2795 aan het bureau van dit blad. de beroemde „INDESIT" KOELKAST 125 liter voor slechts 297,—. Ook grote sortering in grotere modellen, b.v. 230 liter voor 3,46 per week. Alle kasten met 5 jaar garantie op koel- agregaat en een jaar op andere onderdelen. ALLEEN VERKOOP VOOR VEENENDAAL BIJ ONDERSTAANDE ADRESSEN Electro Radio - T.V. Bureau Patrim.laan 39 - Telefoon 2196 VEENENDAAL Electro Radio - T.V. Bureau Pr. Bernhardl. 76 - Tel. 2398 VEENENDAAL WILT U EEN KAST VAN DE P.U.E.M. GEEFT U DEZE DAN BIJ ONS OP Voor spoedige indiensttreding gevraagd HOOG LOON EN HOGE PREMIES. Aanmelden RIJKSWEG 37-41, DE KLOMP-EDE GEVRAAGD bij ACACIALAAN 16 TE RHENEN TELEFOON 685 VOOR UW met auto's zijn wij SPECIAAL ingericht 4-8 pers. auto's disponibel. Tevens inlichtingen ver krijgbaar (ook 's avonds) Dr. Colijnstraat 47 en j. P. C. Leinweberstraat 79 N.V. v/h Fa. Wed. Kerke wijk 91 - Telef. 2845 BRILLEN Hoofdstr. 51 Veenendaal Een vertrouwd adres voor Jan Steenlaan 611 Veenendaal ■H- VAMOR-diploma ■fr Sinds jaren erkend ■Ö- Talrijke geslaagden Hoofdstraat 43-45 Veenendaal Groots assortiment in VOUWWAGENS KINDERWAGENS WANDELWAGENS PRONTO HOEK ZWAAIPLEIN BESPREEKT MET ONS UW FINANCIERINGS- MOEILIJKHEDEN EN UW AAN- EN VERKOPEN VAN VASTE GOEDEREN AKP1A APS KANTQOP Kerke wijk 110 - Telefoon 0 8385-2252- 3900, Veenendaal. O- bij de SPECIAALZAAK met de grootste sortering Verlaat 2 Telefoon 3610 Veenendaal Het Nederlandse vertrouwensmerk TYPEN 600 vanaff 4175,— TYPEN 750 vanaf4475,— Vraagt vrijblijvend proefrit bij Uw Dealer: Rijksstraatweg 2 Ederveen Telefoon 08387-250-550, b.g.g. 381 Op 24 juli van 20.30-22.00 uur en 25 juli van 15.30-17.30 uur en van 20.30-22.00 uur van het creatieve element in het technisch onderwijs alsmede van de vervaardigde werkstukken. TOEGANG VRIJ. wij leveren u hiervoor DE BESTE MATE RIALEN. In grootverpakking SPECIALE PRIJZEN! Voor glad en strak werk schuurmachine en verfbrander te huur. Hiervoor verhuren wij DE NIEUWSTE TROT J WCOSTUUMS MET ALLE TOEBEHOREN Hoofdstraat 46 Rijlessen? Dan naar Jan Steenlaan 65 Tel. 3705 - Veenendaal ERKEND SCOOTER- EN AUTORIJSCHOOL •fr UITSLUITEND NIEUW MATERIAAL EXAMENS IN ARNHEM, UTRECHT EN AMERS FOORT ■fr Gediplomeerd VAMOR- instructeur Voor Amerongen: b. v. REMMERDEN v. Reede Ginckell. 11 Amerongen 140 liter 368,compleet 180 liter 418,compleet 220 liter 508,compleet Stel U eens op de hoogte bij: Zandstraat 111 - Tel. 2678 Markt 17 - Tel. 3486 VEENENDAAL Kost slechts 1,50 t/m 10 woorden, elk woord meer 10 cent. Alle auto's zijn voorzien van papieren voor het buitenland. ONS ADRES Dorpsstraat 112, Tel. 08387-254 In Veenendaal: J. LOURENS, J. P. C. Leinweberstraat 39, Tel. 3529. DOUWE EGBERTS Naast de bekende groene doosjes theezakjes Groot Formaat, biedt Douwe Egberts u thans óók Pickwick theezakjes DUBBEL GROOT, verpakt in een aantrekkelijke rode doos. Handig en gemakkelijk om ca. 8 koppen geurige thee van te zetten. TWrwS INH. 20 THEEZAKJES a 6 GR. is Vraagt uw winkelier! WIJ REPAREREN AL UW: (zo mogelijk een bruikleen-motor beschikbaar) NIEUWE EN GEBRUIKTE MOTOREN VOORRADIG Levering van alle voorkomende Elektr. Apparaten Aanleg van Licht- en Kracht-installaties. W. DE KRUIJF ZUIVELSTRAAT 5 VEENENDAAL TELEFOON 08385-2532 laat men „fijn" drukwerk vervaardigen zoals geboorte kaartjes, ondertrouwkaarten, visitekaartjes etc. Parallelweg 10 Veenendaal Telefoon 2022' Feuilleton van L. VAN SCHOOTEN (19) Langzamerhand kalmeerde ze, leunde tegen hem aan. „Jij idioot", schold hij liefderijk, „ten eerste kan een appeltaart nooit zó mis lukken, dat je hem niet kunt eten en ten tweede vind ik het gemeen, dat je mij jouw appeltaart niet hebt laten proeven. Nou zal ik es boos worden en toen probeerde hij haar duidelijk te maken dat het voor zijn moeder zo moeilijk was te wennen aan de nieuwe toestand, waarin zij niet meer zorgde en alles voor hem deed. „En had jij je zo op deze dag ver heugd?" vroeg hij zacht. „Ja", zei ze „en misschien mis schien komt het daardoor wel dat ik zo lelijk deed ik ben een mispunt, dat weet ik wel ik ben onbillijk Ze valt van 't ene uiterste in 't an dere dacht hij vermaakt. Nu fungeert ze zelf weer als zondebok. Eigenlijk niks voor Jits, zo'n onevenwichtigheid. Zou ze zó van haar stuk zijn zat er soms méér achter? Ze liet hem niet lang in het onzekere. „En juist vandaag", fluisterde ze, „had ik je iets willen vertellen want ik weet het nu wel zeker, Bert het is zo ver als alles goed gaat dan Opeens lachte ze, toen ze zijn ver bouwereerde gezicht zag. „Ja jongetje" en nu was ze weer he lemaal de oude Jitske, „dacht jij dat dat vrije leventje maar zo voortging? Wie trouwt sticht een gezin, nietwaar? Of wou je liever een hondje, of een poes of een kanarie?" „Jits, lieverd!" „Héhé voorzichtig een beetje. Je kraakt me! Je zult me van nu aan wat meer moeten ontzien, jongetje!" Hij staarde voor zich uit. Dat was het. Déórom was het vandaag zo'n extra feestelijke dag en dóérom ook had ze zich de vreugde van deze dag al te makkelijk laten roven. Ze zaten nog lang op. En hun gedachten en hun woorden gingen ver in de toekomst. Tussen hen beiden was de weten schap, dat het eeuwige wonder zich ook in hun huis herhalen zou: het ontstaan van een nieuw leven. „Heb je er al met iemand „Wat dacht je? Vóór ik het jou zou vertellen?" „Je schat!" Maar toen Jitske al sliep, lag Bert nog wakker. Vol verwondering, dat dit geweldige tussen hem en Jitske gebeu ren zou, maar ook niet zonder zorg. Vandaag voor het eerst merkte hij dat er spanning was tussen zijn moeder en zijn vrouw. En zijn gezond verstand zei hem dat hij het was, die hier tussen de wal en het schip zat. „Ze moeten hun verstand maar ge bruiken", dacht hij. ,,'t Zijn geen kin deren meer." En nadat hij, echt-mannelijk, zo het probleem van zich af geschoven had, draaide hij zich om en sliep een mi nuut later de slaap des rechtvaardigen. „Nou", zei Maartje Polderman, nadat ze haar keel geschraapt had, ,,'t is van daag wél een dag van goede tijding!" Ze keek naar haar dochter, die tegen over haar zat, op haar oude, vertrouw de plaatsje. Haar kind, Jitske die haar zo even verteld had, dat ze hoopte moeder te worden. Zij, Maartje, groot moeder. Haar eerste kleinkind! Want Pier was al wel eerder getrouwd, maar daar waren ze nog niet zo ver. „Hoe zo?" vroeg Jitske, „hebt u al méér goede tijdingen gehad?" „Ja meid, 'k wou het je net vertellen maar jij was me met je nieuws voor. Dat is trouwens het allergrootste en beste nieuws hoor. Je zult vader horen en de meiden. Maar weet jeer is vanmorgen een brief gekomen uit Ame rika" voegde ze er geheizinnig achter aan. „Amerika?" „Van oom Piet." Oom Piet was reeds jaren geleden naar de nieuwe wereld vertrokken om daar te gaan boeren. Hij had zeer goed geboerd, had er een eigen farm, was er een silobedrijf bij gaan bouwen en als vader Polderman beweerde dat zijn broer miljonair was, mocht dat mis schien een tikkeltje overdreven zijn, maar dat oom Piet zijn schaapjes op het droge had, was een feit. Vast eenmaal per jaar, op de ver jaardag van zijn broer, schreef oom Piet een brief en zo waren ze op de hoogte gebleven. Van zijn voor - maar ook van zijn tegenspoed. Zijn zoon en zijn dochter waren getrouwd, zaten al lebei op een eigen farm. Maar zijn vrouw was overleden, nu twee jaar te rug. Met al zijn welstand as hij een tamelijk eenzame man, al was zijn vrolijke en levenslustige aard het beste middel tegen zwaarmoedigheid. „Zomaar een brief van oom Piet?" vroeg Jitske verwonderd. Enkele maan den geleden was de jaarlijkse brief op vaders verjaardag gekomen. „Hij komt naar Nederland" liet Maar tje de bom ontploffen. En blij met het nieuwtje en Jitske's verbazing vertelde ze. Oom Piet had er genoeg van. Hij zat daar maar eenzaam. Hij had z'n bedrijf zeer voordelig kunnen verkopen en hij wou nu eerst eens wat van de wereld gaan zien. Hij kon stil gaan leven als hij wilde, maar daar voelde hij zich nog te jong en actief voor. Nu wilde hij eerst eens naar Nederland ko men en zijn familie opzoeken. „Komt hij hier logeren?" „Wat dacht je, dat we hem in een hotel lieten slapen?" „Zou hij er nog aan kunnen wen nen?" „Hij schreef het zelf' betoogde Maar tje „als jullie een hokje voor me hebt waar ik kan slapen en misschien nog een brief schrijven, laat me dan een tijdje bij jullie blijven" las ze van de snel tevoorschijn gehaalde brief, „ik kan me er zo op verheugen weer eens in m'n eigen ouderlijk huis te zijn!" Nou, wat dacht je? Vader is de koning te rijk, die was toch altijd zo op oom Piet gesteld. Al wou-ie hier altijd blij ven, heeft-ie gezegd En met dit grote nieuws kwam Jitske thuis. Bert luisterde met aandacht. Maar toen ze opstond om koffie te schenken zei hij: „Zeg Jitsheb je het al aan moe der verteld?" „Wat?" „Nou zeg wat dacht je?" Er kwam een frons op Jitske's voor hoofd. Gek, haar eerste impuls was ge weest naar haar moeder te gaan om haar het nieuws te vertellen. En het was niet eens in haar opgekomen ook Bert's moeder haar geheim mee te de len. Dat kwam nog wel maar tege lijk begreep ze dat dit voor Bert niet leuk was. Het was zijn kind en het was zijn moeder. „Nee zei ze zacht en een beetje beschaamd. „Ze komt zo direct beneden, zullen we het haar samen vertellen?" „Best" zei Bert opgewekt, maar het zat hem toch even dwars, dat Jitske holderdebolder naar haar eigen moeder was gegaan met het grote nieuws, en dat zijn moeder nog van niets wist. Hij maakte zich zorg om de verhouding tus sen zijn moeder en Jits, en dit was een nieuw symptoom Maria van Hoornwyck toonde zich blij verrast, toen Bert haar vertelde, dat ze hopelijk over enige tijd groot moeder zou zijn. „Ik hoop zo dat het een jongen is" zei ze, „jij bent de stamhouder, Bert". „Nou lachte Bert „als het een schat van een meid is, zoals haar moeder, dan zal ik er net zo blij mee zijn". Die avond was er een prettige vrien delijke stemming. Jitske in de overvloed van haar geluk, was lief en attent voor haar schoonmoeder. Maar die stemming bleef niet. Jitske kreeg een moeilijke tijd. Dik wijls was ze 's morgens zo neerslachtig en voelde zich zo onwel, dat ze maar met moeite haar werk deed. Bert merkte het wel. Ze kon scherp, onbillijk, snau werig zijn. En vlak daarna had ze dan weer spijt, huilde dikke tranen en smeekte Bert om het haar toch niet kwalijk te nemen. Bert wist niet hoe hij het met haar had, tot moeder Polder man, aan wie hij eens heel voorzichtig zijn nood klaagde, hem geruststelde. Jitske was in een onevenwichtige pe riode, voelde zich lichamelijk soms niet best, en hij moest maar geduldig zijn. en haar niet zo serieus nemen. En een paar dagen later, toen Jitske op de koffie was, vermaande ze haar dochter, zonder over Bert's bezoek te spreken, zich er zo goed mogelijk door heen te slaan. „Luister es Jits" zei ze „het is natuur lijk altijd weer iets geweldigs en voor jou is het een gebeurtenis, maar iede re minuut wordt er een kindje geboren. Het is een heel natuurlijke zaak en de wereld draait gewoon door. Je moet je niet alleen maar op je zelf concentreren andere mensen hebben je ook in déze tijd nodig". Jitske beloofde en verdween vol goe de voornemens naar huis. „Ik heb maar groenten voor je geno men" zei haar schoonmoeder „want de groenteman is al geweest". Met andere woorden, dacht Jitske bit ter, jij loopt er maar weer uit en ik moet jouw boodschappen doen. Op hetzelfde moment wist ze dat ze onredelijk was, maar haar goede stemming was weg. „Wat hebt u genomen?" „Worteltjes maar.." „Alweer worteltjes., die hebben we eergisteren ook al gegeten". „Kind, dat wist ik toch niet,,. „Nou, vooruit dan maar. „Zorg dan maar dat je thuis bent als je leverancier aan de deur komt,, merk te Maria op „dan kun je zelf je keus doen. Ik denk jou een plezier te doen, en ik krijg nog een lang gezicht op de koop toe". Jitske wist zichzelf tijdig te remmen. In de stemming waarin ze nu was, zou deze kleinigheid tot een fikse ruzie kun nen uitgroeien, en ze bedacht opeens wat ze haar moeder had beloofd. Ze zweeg en liep de keuken uit. Maria in geen al te beste stemming achterla tend. Haar schoondochter was de laatste tijd verre van makkelijk, dacht ze. Mis schien was dat te wijten aan haar zwan gerschap, maar daar moest ze zich dan maar eens over heen zetten. Ze moest zich niet verbeelden dat de wereld om haar draaide. Bert merkte wel, toen hij thuiskwam, dat de temperatuur niet ver boven het nulpunt was, en toen Jitske nauwelijks iets at zei hij „Kind, eet toch!" „Ik moet geen worteltjes". „Waarom heb je ze dan genomen?" „Je moeder heeft ze genomen." Hij vroeg niet verder, wilde zich maar liever niet verdiepen in ruzietjes tussen Jits en zijn moeder. Maar het ergerde hem toch. Wat drommel, konden die twee vrouwen in dat grote huis niet eens in vrede leven? Hij wist wel dat zijn moe der niet makkelijk was, maar de laatste weken was Jits ook bepaald geen engel. Hij was er helemaal niet zeker van, dat de schuld bij moeder Maria lag, en daar om deed hij er het zwijgen toe. (Wordt vervolgd)

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 6