Autorijden leren 1 De laatste medelKamers Bij vakantie hoort gezellige vlotte kleding afwezi Af wezi g afwezig Af wezi afwezig Af wezi g Vakantie-bal AV0ND0PLEIDING „De Gelderse Vallei" „DE VALLEI" UW BLAD Huiskamer f 249.- Eethoek f 98.- Eethoek voor exceptionele prijzen Bankstel f 398.- Bankstel f 329- Bankstellen I f 495.- - f 595.- 1 f 550.- enz. GERRIT VAN BARNEVELD ADRIAAN CHRISTIAAN ZIJDEL NAN ANBEEK-VAN HUNNIK Jan van der Poel Janna van der Poel-Diepeveen H. Geurtsen H. Geurtsen-van Krieke M. KOOIJMAN G. van der LEEUW C. P. ENGEL F. ALMEKINDERS Th. S. TER VELDE J. J. TH. VISSCHER Ned. Middenstands Spaarbank in de „Roskam" Ommeren winkel-woonhuis een RAS-ECHTE verzekeringsman flinke jongeman J. Diepeveen Zn. H.J.M.KLIJSEN 3 ONDEP RUK/TOEZICHT DIPI E GEDIPLOMEERD /CHOENHER/TELLER dan naar de „J A W I K O erkende rijschool ft CHRISTELIJKE TECHNISCHE SCHOOL „TALMASCHOOL" Kerkewijk 69 - Veenendaal 1. O.B.A.O. CURSUS 2. ALGEMENE TEXTIELTECHNIEK 3. CURSUS SPINNEN WOL EN KATOEN 4. CURSUS WEVEN KATOEN VRAAG EN AANBOD Te koop Aangeboden Gevraagd Diversen Gaarne verzorgen wij voor U 9 Ondertrouwkaarten Verlovingskaartjes Geboortekaartjes Visitekaartjes Telefoon 2022 2 lijnen Voor het strand zo n leuke strandset bestaande uit jasje, short en zwembroek vanaf I 1 7.90 Voor bos en heide shorts en zomerpantalons vanaf I 9.75 Weekenders en sportshirts in een zo n geweldig kleuren- assortiment echt teveel om op te noemen BADJASSEN ff 29.95 Nylon en plastic regenjassen speciale aanbieding COLBERTS 35 Speciale aanbieding zomer pantalons ff 14 ^fenk f 145.- - I 179.- I 198.- enz. Exclusief 1 pers. slaapkamer ledikant, tafel, 1 stoel en nachtkastje ff 98.- Zeor mooie SLAAPKAMERS (compleet) met suwide bekleed 2 pers. ff 258.- Interieur matrassen met volle garantie 80 x 190 1 pers. ff 45.- 120 x 190 2 pers. ff 69.- KAPOK MATRAS 2 pers. ff 85.- COUPONS: Tapijt, Lopers enz. voor HALVE PRIJZEN WONINGINRICHTING Veenendaal Tel. 0 8385-2223 FAMILIEBERICHTEN In plaats van kaarten. In volle vertrouwen ging van ons heen mijn innig geliefde man en zorgzame vader in de leeftijd van 48 jaar. G. VAN BARNEVELD- v. d. Lustgraaf Alie Aarjanneke De teraardebestelling zal plaats hebben maan dag 15 juli 1963 te 14.00 uur op de Nieuwe Begraafplaats te Amerongen. Liever geen bezoek. Heden is in Jezus ontslapen mijn lieve man en onze lieve broer, zwager en oom in de ouderdom van bijna 83 jaar. Joh. 17 24 Uit aller naam J. ZIJDEL-KAMPHUIS. VeQnendaal, 11 juli 1963 Verlaat 49 De teraardebestelling zal plaats hebben D.V. maandag 15 juli 1963 om 2 uur op de algemene begraafplaats te Veenendaal. Er zal een rouwdienst worden gehouden om 1 uur in de Geref. Kerk, Kerkewijk 18. Tijdens de ziekte en in de zo droeve en moeilijke dagen, die volgden op het nog zo onverwachte heen gaan van mijn geliefde vrouw en onze zorgzame moeder en oma mochten wij van vele zijden treffende blijken van hartelijk medeleven en warme sympathie ontvangen. Deze hebben ons getroost en bemoedigd en wij zeggen u daarvoor oprecht dank. Namens allen, D. J. ANBEEK Veenendaal, juli 1963 Hoofdstraat 66a Zo de Heere wil en zij leven hopen onze ge liefde ouders en grootouders en op 30 juli 1963 de dag te herdenken waarop zij voor 40 jaar in de echt werden verbonden. Dat zij nog lang gespaard mogen blij ven is de wens van hun dankbare kin deren en kleinkinderen. Utrecht, 12 juli 1963 Justus van Effenstraat 11 Op 17 juli 1963 D.V. hopen onze geliefde ouders, groot- en overgrootouders hun 50-jarige echtvereniging te herdenken. Dat zij nog lang gespaard mogen blijven is de wens van hun dankbare kinderen, klein- en achter kleinkinderen. Eist (Utr.), juli 1963 Woudweg 32 OOGARTS Wegens vakantie van 17 t/m 27 juli Voor spoedgevallen neemt waar: J. van der Drift, oogarts te Ede. Tel. 08380-8326 ZENUWARTS van 13 t/m 28 juli. ARTS van 15 t/m 18 juli a.s. ARTS van 13 juli tot 6 augustus. Plaatselijke collega's nemen waar. ARTS van 18 juli t/m 2 aug. Waarn. dr. S. T. Hey, Tel. 200 en dr. J. H. Rademaker Tel. 201. TANDARTS Herenstraat 94 - Rhenen van 13 juli t/m 3 aug. Spoedgevallen Th. v. d. Spoel. agentschap RHENEN wegens vakantie GESLOTEN van 20 t/m 27 juli. A.S. ZATERDAGAVOND AANVANG 7.30 UUR. DANSORKEST The Riverside Combo TE HUUR OF TE KOOP Gelegen aan Grotestraat te EDE. Tel. 08380-8234 GEVRAAGD voor Veenendaal en omge ving, die t.z.t. het beheer van een bijkantoor kan worden opgedragen. Zonder ervaring onnodig solliciteren. Brieven met uitvoerige gegevens onder nr. 2796 aan het bur. van dit blad. GEVRAAGD voor expeditie werk zaamheden. Prettig werk en prima beloning. TRICOTFABRIEK Veenendaalseweg 1 (bij station De Klomp) VEENENDAAL VOOR VAKWERK Eenvoudlaan 10a, Veenendaal, Tel. 2983 Vanaf heden bestaat er gelegenheid voor aangifte van nieuwe leerlingen voor de onderstaande cursussen: (opleiding examen bewijs algemene ontwikkeling) 2-jarige opleiding 3 lesavonden per week. Deze cursus is bestemd als vooropleiding voor de middelbare of hogere technische opleidingen o.a. machine-construc teur, bouwkundige, opzichter, bouwkundig tekenaar, leraar lager technisch onderwijs, waterbouwkundige enz. Toelatingseisen: Getuigschrift lagere technische school met ruim voldoende cijfers voor de algemeen vormende en exacte vakken of enige jaren U.L.O. Lesgeld 30, per jaar. 3-jarige opleiding 2 lesavonden per week vooropleiding L.O. Lesgeld 20,per jaar. 2-jarige opleiding 2 lesavonden per week getuigschrift algemene textieltechniek vereist. Lesgeld 20, per jaar. 2-jarige opleiding 2 lesavonden per week getuigschrift algemene textieltechniek vereist. Lesgeld 20, per jaar. AANMELDING EN INSCHRIJVING aan de school, KERKEWIJK 69 TE VEENENDAAL. HET BESTUUR. 1,50 per advertentie t.m. 10 woorden, elk woord meer 10 cent. Te koop Borgward met open laadbak, in goede staat 1 ton. Groenelaan 20, Vee nendaal. Prima bromfiets te koop Sparta bouwj. '58. Te bevr. Keucheniusstraat 28, Vee nendaal. Te koop Sparta 250 cc, Parallelweg 15, Veenendaal. Te koop cirkelzaag met mo tor, voor krachtstroom, ook geschikt voor tractor, zware bietensnijder, aardappelrooi ers, werprad, tractorjas met voorruit, Philips schrikdraad toestel, wasvornuis, elektr. houten wasmachine met wringer, inmaakpotten en kleine vulkachel. G. Middel man, Veenendaalseweg 45, De Klomp, 's avonds na 7 uur en zaterdags. Te koop prima nieuwe aard appelen, 15 cent per kg,, en bosbessen bij J. Versteeg, Dijkstraat 183, Veenendaal. Te koop wegens overcom pleet Austin, leuk wagentje om vakantie mee te houden, i.pr.st. prijs 225.G. Nor der, Prunuslaan 8, Rhenen. Te koop een jongens en een meisjesfiets leeftijd 10-14 jaar Boslaan 68, Veenendaal. Te koop Solex, i.pr.st. Mid- delbuurtseweg 16, Veenendaal Te koop z.g.a.n. Solex prijs 150.Ambachtsstraat 18, Veenendaal. Te koop Ford Consul b.j. '56 met ruilmotor. Ook ruilen voor Renault 4 of Fiat. Middelbuurtseweg 6, Vee nendaal. Scooter te koop, als nieuw. Type 1960, voor slechts 550.Westersingel 29, Vee nendaal. Prima Solex te koop. Rijks straatweg 252, Eist (U). Te koop lange witte trouw japon met toebehoren, maat 38-40. Geraniumlaan 18a, Ede 's avonds na 7 uur. Te koop prima brommer Schrijverspark 118s Veenen daal. Te koop V.W. 1300.—, Vee- nendaalsestraatweg 7, Eist (U), Tel. 267. Te koop Opel Olympia 1952 en bandrecorder. Beiden in zeer goede staat. Tel. 3373, Valleistraat 23, Veenendaal. Te koop beton-schuur 2Vs x3 mtr., Paulus Potterstraat 4 Veenendaal. Te koop 130 hennen, WL. gelewiekt 14 weken. Veenen daalseweg 22, De Klomp. Te koop Horcx 350 cc in pri ma staat. Tevens trouwjapon maat 40. Dorpsstraat 97, Renswoude. Te koop prima nieuwe aard appelen, (Perfect), R. Geere- stein, Renswoudseweg 3, De Klomp. Te koop 4 jonge boxers 3 weken oud, gestreept (met stamboon) 100.— per stuk. C. Vink, Dorpsstraat 118, Renswoude. Te koop aangeb. 2 accordeons (80 bassen) a.g.a.n., trouwja pon maat 40, bromfiets merk Solex, gel. 60.000 km. t.e.a.b. motorrijwiel D.K.W. 175 cc. Rembrandtpark 28 Veenen daal, na 6 uur n.m. Te koop duiven- of kippen hok uitneembaar, 2x3 mtr. Nieuweweg 174, Veenendaal Te koop (jscarier. Te bevr. Spar, Burg. Jhr. H. v. d. Boschstraat 120, Amerongen Te koop Renault Dauphine aug. 1959. Het geheel is als nieuw. H. Warns, Amerongen Tel. 03434-1274 Te koop z.g.a.n. wasmachine Gortstraat 65, Veenendaal Te koop prachtige witte trouwjapon lang model, ge heel compleet maat 38-40. Niet in deze omgeving ge dragen. Kon. Wilhelminaweg 36, Amerongen. Te koop Renault 4 bouwj. '52 i.g.st., t.e.a.b., Tel. 08388-979 Te koop goed onderhouden bromfiets merk Puch. Vaste prijs 275.— Alleen vrijdag 12 juli, tussen 18 - 20 uur. Gerritsen Fourages, Ederveen Tel. 298. Te koop een bromfiets, N.S.U. - sport bouwj. '63 Haspel 13, bij de Slaperdijk, Veenendaal. Te koop Schotse collie, 8 weken oud, met stamboon. Engweg 21, Eist (U). Te koop herenrijwiel (Ga zelle) met verlichting. Spoor- laan 13, Veenendaal. Te koop wegens emigratie scooter bouwj. '55. Cunera- weg 362, Veenendaal. Te koop Errcs wasmachine z.g.a.n., nieuw model. G. A. Blankestijn, Schrijverspark 90, Veenendaal. Te koop prima nieuwe aard appelen, 25 cent per kilo. Benedeneind 14, Veenendaal Te koop prima nieuwe aard appelen. Gelders Beneden eind 15, Veenendaal. Te koop Opel Olympia 1957 Opel Rekord '56 i.pr. st. Ter Burg, Oude Dijk 8, Ederveen Te koop Rap bromfiets b.j. '61; 3 versn.; prijs 350. H.M.W. bromfiets 2 versn. prijs 60.Emmalaan 91, Veenendaal. Prima bromfiets te koop, Sparta b.j. '58, Te bevr. Keu cheniusstraat 28, Veenendaal Te koop prachtige Lassie honden, rood-bruin met mooie witte kraag en prima stamboon. Hebt U vakantie? Wij bewaren hem gratis, tot Uw vakantie om is. Prijs billijk. M. v. Beek, Vissers- weg 5 Eist (U). Divan met dessokieed te koop. Dr. Wallerstraat 94, Rhenen. Te koop 1000 prima Provitac hennen, 9 weken. J. W. v. Soest, Koelhuis, Kesteren. Te koop bandrecorder, 2 sporen merk Philips,, en 4 banden. Te bevr. Pr. Bern- hardlaan 80, Veenendaal. Te koop hoogdrachtige zeu gen. Berendsen, Burg. v. d. Boschstraat 49, Amerongen, Tel. 1519. Te koop wegens overcompl. een i.g.st.z. bromfiets Sparta Mulderslaan 33, Veenendaal. Te koop Opel Record 1954, Schras 25, Ederveen. Te koop jonge Pinsters, Eenvoudlaan 53, Veenendaal Te koop een goed gewas vroege aardappelen, aan per celen staande aan de Fran- seweg en Eist (U) A. Putman Rijnstraat 14, Amerongen, Tel. 03434-1541 Te koop 190 roede rogge. Van Manen, Ze Melmseweg 2 Veenendaal. Te koop Philips bandrecorder voor billijke prijs. W. Beere- manstraat 16, Veenendaal, Tel. 3733. Te koop kinderwagen (uit neembaar) prima onderhou den. Westersingel 152, Vee nendaal. Te koop 150 hennen WL. ge lewiekt 11 weken oud. Da Costaplein 8, Veenendaal. Te koop Solex-oto z.g.a.n. H. van Ginkel, Utrechtse straat 20, Renswoude. Te koop prima 2e hands hand- en trapnaaimacbines. Fa. Koomen. Kerkewijk 17, Veenendaal. Te koop heren-, jongens-, en kinderschoenen, half jaar garantie. Schoenmakerij Val kenburg, Gortstraat 25. Vee nendaal. Te koop hooischndders, hooi- harken en harkkeerders. Smederij Merkestein. Tel. 03443-223. Lienden (Gld.). Wij bieden U aan: nieuwe aardappelen, 20 cent per kg. vanaf winkels. Maatkamp's Groente- en Fruithandel, Patrimoniumlaan 52, en Groenelaan 5, Veenendaal. AANGEBODEN Wü bieden U aan: nieuwe aardappelen 20 cent per kg., vanaf win kels. Maatkamp's Groente en Fruithandel, Patrimonium laan 52 en Groenelaan 5, Veenendaal. Lerares zoekt zit-slaapkamer Brieven aan Mej. G. Bos, p.a. Chr. Huishoudschool, Stati onssingel 46 Veenendaal. Dame zoekt een eenvoudig thuiswerk typen of schrijven Jansen, Verloopweg 642, Leersum Wie gaat er met vakantie in de richting Heerenveen, Gro ningen en kan er een paar mensen meenemen tegen ver goeding. Talmastraat 15, Veenendaal. Werkster gevraagd voor schoonhouden van winkel ca. 5 uur per week. Tijden na overleg. W. van Manen en Zn. Hoogstraat 17, Veenen daal. Te koop gevraagd staartklok of andere oude klok. Gene gen goede prijs te betalen. Br. aan M. J. de Haas, Spoorstraat 58, Schoonhoven. Net meisje, 15 jaar 3 jaar Mulo ervaring, zoekt vakan tiewerk omg. Rhenen .Acaci alaan 10, Rhenen. Goed tehuis gezocht voor zindelijk jong poesje. Kastan- laan 26, Rhenen. Zakenman, 54 jaar vitaal ge zond, zoekt passend werk. Tel. 08380-8234. Br. onder no. 2798 a. h. bur. v. d. blad. Te koop gevraagd buta-gas- stel, G. J. Hootsen, Middel buurtseweg 36, Veenendaal, Tel. 3236. Aangeb. bromfiets merk Rap, 3 versn. 1961, slechts 5500 km. gelopen, in prima staat 360.— Van Reedeweg 28, Renswoude. Ijstaarten v.a. 3.—. IJs zeer goed verpakt per hele en halve liter. Cafetaria .Het Grote Dorp", Hoofdstraat 109, Veenendaal, Tel. 2414 of 2596. Voor plaatwerk en uitdeu ken Gebr. Ploeg, Overberg, T»l. 03431-251. Voor Silver match gasaan- stekers naar A. van Walsum, Achterkerkstraat 26, Veenen daal. H. A. Sol. Orthopaedie - bandages - steunzolen - breukbanden - korsetten - enz. Iedere donderdag van 2 tot 5 uur, zitting in Apo theek Zuidersma. Hoofdstr. 53, Veenendaal. Meubelinruilactie. Wij geven voor Uw oude meubels de hoogste inruilwaarde. Tevens leveren wij U alle soorten meubels en vloerbedekking etc. etc. Schrijf aan Postbus 104, Ede.' De best uitgeruste tankwa gen en de beste haardbrand- olie bezorgt Jan Henken, Ko. ninginnelaan 37 te Veenen daal. Tel. 2361. Spaarbank voor Prot. Neder land is wegens vakantie ge sloten van 15 t. m. 29 juli. Nadien weer gewoon zitting vrijdagsavonds tussen 8 en 9 uur in gebouw Unitas, Ach terkerkstraat, Veenendaal. 2 Potten zoet- zure gesneden augurken voor 98 cent. De Spar, Burg. Jhr. v. d. Boschsetraat 120, Amerongen Voor al uw feesten, salade's, gebraden haantjes, warme hapjes, enz. Ook thuisbez. Lunchroom „De L u 1 f e 1", Kerkewijk, V'daal. tel. 2085 Asbest golfplaten en asbest board in alle maten uit voor raad leverbaar of recht streeks van de fabriek. Prij zen ver beneden iedere con currentie. Vraag niet hoe het kan maar profiteer ervan. J. Kool, Holleweg 4, Tel. 08385- 2463, Veenendaal. Bent U nog niet in bezit van een rijbewijs of wenst U hier over inlichtingen, dan kunt U mij bereiken onder Tel. 2414. Eerste Veenendaalse Autorijschool „De Coureur'' Schrijverspark 82, Veenen daal. Dan is Uw succes ver zekerd. Lichtdrukken en fotoco- piëren. Artifoto, Hoofdstraat 34. Veenendaal. Bezoekt iedere dinsdagavond onze theorielessen, aanvang 8 uur. Deze lessen worden gegeven door een ervaren rijinstructeur. Dan is pas Uw succes verzekerd. E. V. A. Schrijverspark 82, Tel. 2414, Veenendaal. Vuile handen krijgt U schoon met Swarfega. Verpakking reeds vanaf 1,55. GeHa van Leeuwen, Hoogstraat 7, Vee nendaal. Voor Valma Autowasproduc- ten naar GeHa van Leeuwen Hoogstraat 7, Veenendaal. Geen zomersproeten meer door Schwanen Weiss van Huize Chic, Patrimonium laan 13, Veenendaal. Een flinke voorraad meube len, waarvan veel als nieuw, vindt U steeds tegen zeer la ge prijzen in het Veense Ver_ koophuis, Hoogstraat 30, Tel. 2209. Veenendaal. Let op! Voor autorijlessen in Volkswagen 1963, naar de Eerste Veenendaalse Autorij school ,De Coureur". Dan is pas Uw succes verzekerd. A. Kool, Schrijverspark 82, Veenendaal, Tel. 2414 of 2596. De onderkant van Uw auto behandelen met Rutexon is het behoud van Uw auto. GeHa van Leeuwen, Hoog straat 7, Veenendaal. Voor 1ste klas schoenrepara tie naar Blankestijn, Dahlia straat 39, Veenendaal. (Rijks gediplomeerd). Vriest al uw goederen, vlees, groenten, fruit enz. in bij Eerste Veenendaalse Diep vries. Komt u eens kijken zonder enige verplichting. Buurtlaan-oost 5, Veenendaal Tel. 3950. Combinatiewasmachines met 200.korting af fabriek, door transport. V.a. 385. met agigator, verwarming en pomp. Voll. service en garan tie. Vierkante dubbelwandige ming v.a. 225.Te bezich tigen aan de fabriek zaterdag van 10-12 uur. Industrieweg zuid, Amerongen, Tel 03434- 1944. Te huur speciale dames- en heren bromfietsen. Geheel automatisch. Bestel s.v.p. vroegtijdig. Adres: D. W. Kulik, Hoofdweg 10, Eder veen. Tel. 260. DRUKKER IJ PARALLELWEG 10 - VEENENDAAL aan de spoorlijn Veenendaal Rhenen GORTSTRAAT 53 Patrim.laan 46 - Veenendaal - Telefoon 3262 DRESSOIR - 4 STOELEN TAFEL TAFEL BLANK - 4 STOE LEN - SUWIDE ZITTING TEAK TAFEL - 4 STOELEN 1 SLAAPBANK 2 FAUTEUILS Bijzondere aanbiedingen ZEER MOOIE VOOR EXHORBITANT LAGE PRIJZEN

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 8