u>0U*B(vpi k"$ melis SKOOA'63 PAUK d +lein DIJKSTRA een feest vooraf... Voetbalclubs gaan zich voorbereiden op competitie Prisma-kijker optiek CMiYiOUCT RHENEN V.R.C.-Ritmeester ELST SCHERPENZEEL Burgerlijke stand KERKDIENSTEN Suprania Zilver poetsen? Voortaan slechts 2 keer per jaar! DE VALLEI UW BLAD bankwerker- lasser W. SCHOEMAN Winkelruimte V. A. B. KIRPESTEI N CITY-MOTORS-EDE SPORTPROGRAMMA Veteranen voetbaltournooi Postduivennieuws GVVV hield ledenvergadering Finale zwemvierkamp zuid oost Utrecht in natuurbad Ouwehand Rhenen „Fier Monster" naar Rhenen Veteranen voetbaltoernooi halve finale-wedstrijd Zaterdag 10 augustus - 4 uur n.m. N ederlaag-tournooi v.v. Musketiers P.V. De Instuif Eist VVV fietstocht MARKTBERICHTEN Gevonden en verloren ZONDAGDIENST DE SKODA-COMBI STAAT ALTIJD VOOR U KLAAR een veilige keuze Ingekomen en vertrokken ^an^chuppen Problemen rond openbaar onderwijs te Ederveen- De Klomp Weer een splitsing DINSDAGKOOPJES SCHILMES SPAARVARKEN NEST SCHALEN Wij vragen uw aandacht, Machine- en Constructiebedrijf TE HUUR GEVRAAGD TE KOOP AANGEBODEN WO NINGRUIL Nieuwsblad „DE VALLEI" Ons gemeente- apperaat zal z'n eige ok op de vijfde Viwibeto late zien. De ge meente gaat een stand inrichte. Je zei dur niks kunne koope en ok gien huis kunne bestelle, mar verders toch wel et een en ander kunne zien. De gemeenteraad heeft dur nog wel wat woorde an besteed, veur- dat ze deuze week de gemeente-sikkere- taris de hand ten afscheid ginge drukke. Ik weet niet of et nog verschil maakt of de eedelachtbare veur een groot pebliek prate, mar et spraakwater stroomde in ieder geval rijkelijk. Vierduuzend guide vroege bee en wee veur de grap en dat sommetje had nogal wat indruk op verscheije van de raads- leejt gemaakt. De standpunte hebbe jelui kunne leeze, daarom zal ik dur gien mins meer mee lastig valle. Wel heb ik deur alles heen magge op- marke, dat deuze soort van prissentasie veur et Veen een nijtjie is. Over een jaar of tien wordt over zukke zake niet zo lang meer gedillebereerd. Dan is dat ok weer ingeburgerd. Dan is de burgerzin, waar ok over wier gesprooke, een gewoone zaak gewurde. En de veurlichting deur de ge meente, al kost dat dan een paar cente, ok. Nou mag ik et ok wel, dat de overheid ons es anschouwelik laat zien waar de cente blijve, die deur ons mit mekander tesame bijeen geschraapt wurde. Mar ik heb een heekel an moode-artikele. Et mot niet zoo wurde, dat men zeit: Jonges, daar in dinges hebbe ze al zoo veul van zuk soort dinge gedaan, et wurdt tijd dat wij onze snuut ok es late zien. Anders beginne we achter te loope. Dat is mar al te vaak et geval. Geeft gemeente A een prenteboek van alle mooie plekkies uit dan mot gemeente B die z'n eige niet minder schat ok zoo noodig een persoon met een kiekkast op pad stuure om de zaak op de plaat vast te legge. Je ken toch ommers niet achter blijve Veurlichte is goed, mar dan mit mate. Je mot et de inwoonders en andere be langstellende niet opdringe. Dur wurdt wel es gezeid dat je de minse mit de neus op de peblieke zaak mot drukke, kost wat et kost. Ik bin toch zoo vrij om daar effe anderst over te denke. Et volk mag daarbij zelf ok wel wat veur over hebbe. Je kunt ge rust perbeere om de minse belangstellling veur de zaak te fokke, mar dan ok allee- nig bij degeene die een begin van inte resse in dur hebbe. Begrijpe jelui wat ik bedoel? Dur wier in de bewuste raadsvergadering ok ge sprooke over een blad van de gemeente. Mit allerhande dinge dur in, die veur een burger van de gemeente et weete waard zijn. Dat leste tenminste naar de smaak vandegeene die veur de uitgave de ver antwoording hebbe. Nou komt zoo'n blad, dat een lieve duit gekost heeft, op de vloermat bij de inwoo- ders. Het eene gezin zal het heelegaar deurkijke, omdat et toch al een bietjie belangstelling had veur de zake van de overheid. Maar bij een andere femilie zal et alleenig mar dienst doen as verpakking van een stelletjie afgekloove visgrate en zoo de gemeente ongeleeze weer bereike via de vuilnisauto. Ik bedoel mar te zegge: veurdat men an iets begint mot men goed overweege of et veur de massa zin heeft. Of et bij de meerderheid an zal slaan. Dan pas vin ik persoonlik et ok verant woord. En dan mag et van mijn wat koste. Affijn, we zelle de Vewibeto es afwach- te. Eén keer mot toch de eerste zijn. En dan weet je niet of je raak dan wel mis zult slaan. Ik hoop veur de gemeente van raak. Ik gaai in ieder geval kijke. Wout Blauwkous. VEENENDAAL ■KLL.. De voetbalclubs schudden de zomerrust van zich en gaan reeds in het komende weekend zich prepareren op het a.s. voetbal seizoen, door het spelen van oefenwedstrijden. Hie,r volgt het oefenprogramma Veenendaal treedt zondag met 2 elf tallen aan tegen het naar de tweede klas gepromoveerde SML uit Arnhem, een oude tegenstander van de geel- blauwen. Veenendaal I speelt om half drie tegen SML I en de reserves van Groep A. VRC heeft de eerste plaats bereikt met 7 punten uit 4 wedstrijden. Vrijdagavond 9 augustus om half acht op het terrein van de Merino's treden GVVV en de Merino's tegen elkaar aan om de bezetting van de 2e plaats. Beide ploegen hebben 3 punten uit 3 wed strijden. Groep B. Ie NSVS, 5 wedstrijden 8 punten; 2e Ritmeester 5 wedstrijden 7 punten. Zaterdagmiddag 10 augustus, terrein NSVS de wedstrijd VRC-Rit- meester, aanvang 4 uur. Hieronder volgen de uitslagen van drie wedvluchten waaraan werd deel genomen door leden van de postduiven vereniging De Snelpost. Vlucht Hoek van Holland: G. Diepe- veen 1, 3, 10, 18; D. G. Schans 2; N. Stuivenberg 4, 6; W. H. Roelofs 5; C. van Ginkel 7, 21; G. J. van Manen 8, 27; W. van Ravenswaaij 9; R. v. d. Weerd 11; J. van Geerenstein 12; G. Heikamp 13, 19; A. J. v. d. Kolk 14, 26; E. Sukkel 15, 23, 25; G. de Geit 16, 24; P. W. van Zetten 17; H. Ulrich 20; Joh. van Manen 22. Vlucht Tergnier: E. Sukkel 1, 20, 23, 35; R. Blankestijn 2, 5, 30; P. W. van Zetten 3, 13, 16, 17, 25, 28, 31, 50, 51; A. van Asselt 4, 49, 55, 62; A. D. v. d. Bosch 6; J. van Nieuwamerongen 7, 8, 15, 27, 54; G. Heikamp 9, 56, 57, 60; R. van Doorn 10, 11, 22, 33, 52; E. Heiwe gen 12, 19; A. J. van de Kolk 14; J. van Geerenstein 18, 24, 26, 43; R. v. d. Weerd 21, 58, 59; H. J. de Man 29; A. van Doorn 32; H. Ulrich 34, 47, 61; N. van Barneveld 36, 41, 45; C. van Asselt 37, 39, 40, 42; K. J. Versteeg 38; G. de Geit 44, 53; W. H. Roelofs 46; C. van Ginkel 48. Wedvlucht Bordeaux: A. van Asselt 1; C. van Asselt 2, 9; J. van Geeren stein 3. 5, 8; C. Donkelaar 4; P. W. van Zetten 6, 7; N. van Barneveld 10. GENIET DUBBEL VAN UW VAKANTIE MET EEN Hoofdstraat 51 - Veenendaal Tel. 31 84 De voetbalver. GVW hield maandag avond haar jaarlijkse ledenvergadering. Het bleek dat het afgelopen seizoen voor GVVV gunstig was. Op vereni- gingsgebied zowel als op finantieel ge bied draaide GVVV prima. De invoe ring van de regionale indeling was ook voor GWV een vooruitgang. Men hoopt het komende seizoen eenzelfde succes te hebben als men op het nieuwe sport park speelt. Bij de bestuursverkiezing werden de heren Scholts (voorzitter); W. van Dijk en G. Leppers herkozen. In de elftal commissie namen als nieuwe leden zit ting de heren Boers en B. de Jong. De heer M. Heykamp trok zich onlangs te rug. Zaterdag 17 augustus wordt 's avonds in natuurbad Ouwehand de finale ver- zwommen van de zwemvierkamp tussen de verenigingen Woestduin - Doorn; Poseidon - Scherpenzeel; VZC - Vee nendaal en Forellen - Rhenen, met als inzet de wisselbeker, die sinds vorig jaar in het bezit is van De Forellen. Ook nu staan de kansen op de beker voor de Rhenense vereniging zeer hoog. Na de drie voorgaande ontmoetingen is de stand thans: 1 Forellen met 617 pnt.; 2 VZC met 481 pnt.; 3 Woestduin met 406 pnt. en 4 Poseidon met 231 pnt. Er moeten dus al heel gekke dingen gebeuren wil de bocaal niet voor de tweede maal in Rhenen blijven. De uit vijftig man bestaande drum band „Fier Monster", die 18 augustus gaat deelnemen aan het internationale drumbandconcours in Limburg, komt op doorreis in Rhenen aan en zal op uit nodiging van de Rhenense Midden stands Centrale zaterdag 17 augustus een muzikale rondwandeling maken door Rhenen. De band is in kleurrijke uniformen gestoken en getuige het feit dat men naar een internationaal con cours gaat moet het wel iets bijzonders zijn. Het brengt in elk geval weer wat leven in de Grebbestad. beide clubs spelen op hetzelfde tijd stip. GVVV speelt zaterdagavond om 6 uur tegen het bekende BVC uit Bilt- hoven dat zoals men zich herinnert de bus miste en juist geen kampioen werd. Een goede strijd kan worden verwacht aan de Buurtlaan. DOVO speelt de returnmatch tegen VDZ, nu te Arnhem. De Veenendalers zullen het ongetwijfeld weer moeilijk krijgen tegen het snel spelende VDZ. VRC gaat naar de Betuwe, waar men in Zetten-Andelst een voetbalwedstrijd speelt tegen de plaatselijke club. NSVS speelt zaterdagavond om half zeven tegen R.K. Unitas. -H- Tenslotte weer nieuws van het Ve- teranenfront. De strijd om de boven ste vier gaat zaterdagmiddag beginnen om vier uur op het terrein van NSVS. Hier zullen de teams van Ritmeester en VRC elkaar ontmoeten. Terrein N.S.V.S. A.s. zaterdag 10 augustus wordt een aanvang gemaakt met het nederlaag- tournooi georganiseerd door de v.v. Musketiers. De eerste wedstrijd wordt gespeeld tegen Jonathan (Zeist). De daarop volgende wedstrijden zijn: 17 aug. Musketiers-Merino's (Veenendaal); 24 aug. Musketiers DTS (Ede); 31 aug. SKV (Wageningen). Wedvlucht vanaf Hoek van Holland, eerste duif om 10.10.22 uur. Gebr. Brien- nesen 1, 7, 12; B. Vervat 2, 9, 10; C. v. Viegen 3, 11; G. Hartman 4, 19, 22, 23; J. Kievid 5, 8, 16; M. Brouwer 6, 18; Gebr. Drost 13; J. v. Kooten 14, 21; J. v. Aalten 15; T. v. Maurik 17; G. v. d. Berg 20, 26; W. v. Laar 24; C. v. d. Berg 25. Wedvlucht vanaf Tergnier, eerste duif om 16.14.43 uur. Gebr. Briennessen 1, 21, 41, 45, 49, 50; J. de Kievid 2, 48; W. v. Zetten 3, 14, 46, 51; W. v. Laar 4, 37, 44; B. Vervat 6, 7, 8, 9, 12, 13, 42; G. v. d. Berg 10, 31, 47; Poel Viegen 11, 16; C. v. d. Berg 15; Jac. v. Kooten 17, 28; Doornspeek 18, 20; H. Bouman 19, 25, 29; M. Brouwer 22, 30, 330, 39; G. Hartman 23, 27; M. Boelhouwer 24; H. Ederveen 32; M. Riemsdijk 35, 38; T. v. Maurik 40, 43. Andermaal zal door de VVV een fietstocht worden georganiseerd, die even als de vorige onder de leiding van enige bestuursleden zal staan. Dit keer zal men het zoeken langs de fraaie la nen ten westen van het dorp. Gegadig den kunnen zich verzamelen op de hoek van de Glashorsterdijk en de Pr. Ma- rijkelaan om 18.45 uur op maandag avond 12 augustus. SCHERPENZEEL Op de heden gehouden eierveiling wer den aangevoerd 1.030.000 eieren. De kip peneieren brachten 13.50 tot 14.op, terwijl de prijzen van de henneeieren va rieerden van 7.— tot 12.De han del was vlug. Voor het eerst na enige weken werden er weer biggen aangevoerd, te weten 140 stuks. Hiervan lagen de prijzen tussen 56.— en 70.—, bij vlugge handel. VEENENDAAL Geboren: Jan z. v. G. van Dijk en M. G. Hutink; Willem z. v. K. Koenders en P. Schoeman; Cornelia Anthonia Hendrika d. v. G. J. van Engelenburg en H. van Ma nen; Clasina d. v. G. van Eist en T. van den Bovenkamp; Johannes Cornelis Nico- laas z. v. A. Hardeman en H. H. van Braak; Gijsbertus z. v. J. C. van Schoon hoven en M. van Keulen; Johannes Hen- ricus Maria z. v. J. M. Coumans en M. L. Rebers; Cornelis z. v. A. Hensen en W. G. J. van de Weerdhof; Zwanette d. v. J. Vis ser en W. Tanis; Gijsbert Jacob z. v. D. van Manen en A. van Eldik; Cornelia Hendrika d. v. W. H. Rebergen en B. M. van Soest; Rikkert z. v. J. van Ziel en M. Bronkhorst; Everarda Maria Richarda d. v. P. J. Zeestratenen J. Tijmensen. Ondertrouwd: A. van Ginkel en P. An- beek; T. van de Vliert en Ch. J. van Geenhuizen; P. H. Willemse en I. A. Re bel; W. Hartog en H. van Barneveld; J. Morren en S. van de Haar. Getrouwd: J. C. van Verseveld en C. van Os; G. G. Nelelstijn en H. W. van Holland. Overleden: Hendrika van Stuivenberg, 91 jaar, wed. van J. C. Alberti; Robijn Pauw, 80 jaar, weduwn. van M. J. Bou wer; Antonia van Oosterhout, 69 jaar, echtg. van G. J. Heikamp. RHENEN Geboren: Gerrit Pieter z. v. G. P. Lely- veld en C. Mol; Teunis Albertus z. v. J. van de Scheur en J. Roubos; Jacob z. v. K. de Jong en T. Dirksen. Elders geboren: te Ede: Gerrit z. v. G. van Donselaar en H. C. van der Craats. Ondertrouwd: M. Stomphorst en H. van Geffen; L. Fintelman en J. A. Hage. Overleden Maagje Spruijt, 71 jaar, echtg. van J. Meijer; Rijk van Ewijk, 84 jaar, geh. gew. met S. van Laar; Johanna Wilhelmina Maria van Straten, 31 jaar, echtg. van G. W. Theunissen. Elders overleden: te Wageningen: Jan van der Lee, 60 jaar, echtg. van G. Ver mazen. AMERONGEN Geboren: Paul Cornelis z. v. C. de With en C. VermeijGerrit Johan z. v. T. Rijk- sen en J. ter Maten; Hendrika Dirkje d. v. D. W. Pater en C. H. Visee; Astrid Jolan- da d. v. J. J. van Engelenburg en M. van Leeuwen; Anna Geertruida d. v. Th. Pe ters en G. de Ruiter. Getrouwd: C. van Oostenbrugge en R. A. C. van der Woerd. EDERVEEN Geboren: Johanna W„ d.' v. A. Koudijs en M. W. van Manen; Gerda d. v. H. de Koning en J. G. I. de Koning. Getrouwd: G. Teunissen en J. Bouw. RENSWOUDE Geboren: Jan z. v. C. de Wit en H. G. van den Brink; Mattheus z. v. P. C. Grundmann en G. C. van Eijk. Ondertrouwd: R. Lit en D. van der Veer. SCHERPENZEEL Geboren: Johannes z. v. A. Dorsman en W. Moerman. Ondertrouwd:: W. J. van Hasselaar en G. Bakker; J. van der Zee en Y. H. van Barneveld. Overleden: R. Versteeg, oud 68 jaar, weduwn. van M. Mastenbroek. VEENENDAAL Gevonden voorwerpen in de week van 31 juli tot en met 7 augustus 1963. Bos sleutels; speelgoed Donald Duck; plas tic klerenhanger; wit linker kinderschoen tje met een paar blauwe sokjes; muzikan tenpet; 3 muntbiljetten? witgestreepte blauwe badhandoek en jongenszwem broek; handdoek en 2 zwembroeken; por- broek; handdoek en 2 zwembroeken; bankbiljet; portemonnee met inhoud en opschrift „Monte Carlo"; herenpolshorlo ge met lederen bandje. In de zelfde periode zijn de navolgende voorwerpen als vermrst aangegeven: Blauw grijs poesje; herenregenjas; wiel dop van Volkswagen; gouden trouwring; met incriptie 27-7-'35 H. E.; badtas, inh. badpak, broekje, hemdje, kam en bad doeken; kinderwagenplaid, kleur blauw met witte ruit; rode rechter damesschoen maat 38; beige dames portemonnee met flink bedrag aan geld; groene papegaai; bankbiljet; lichtgrijze jongenstrui; grijze damesportemonnee met inh. w.o. tand- artskaart; rond doublé herenhorloge met idem rekbandje; hoeveelheid kledingstuk ken w.o. herenregenjas, suèdejas, sjaal, colbertjasje enz., verloren op rijksweg 12. ELST Verloren: portefeuille, inh. ca. 300. portemonnee, inh. 3 bankbiljetten van 25.—'. Gevonden: Colbertjasje. RENSWOUDE Verloren: grijze regenjas (met ruitjes), en alpinomuts; plastic regenjas (oranje kleurig), en groene trui tussen Wouden berg en Veenendaal; lichtbruine porte monnee met inh.; grijs meisjesvest; don kerbruine regenjas met zijden das. Gevonden: grijze garbardine regenjas. Blijven staan: herenfiets, Batavus Sport (zwart). VEENENDAAL Oudekerk: 9.30 uur ds. R. de Bruin van Zetten; 5 uur dr. C. Graafland (H.D.) Julianakerk: 9.30 uur ds. A. Gooyer van Wezep; 5 uur ds. A. Jonkers van Oude Tonge. Vredeskerk: 9 en 10.30 uur dr. C. Graaf land; 5 uur ds. R. de Bruin van Zet ten. Sionskerk: 9.30 uur ds. A. Jonkers van Oude Tonge; 5 uur ds. A. Gooijer van Wezep. Veeneind: 3 uur dhr. J. van Woerden van Stolwijk; woensdag 14 aug. 7.30 •spa Rn puenoH 'A Mqp ann Dijkstraat: 2.45 uur dhr. J. M. Meijer. „Elim", Kade: donderdag 15 augustus 7.30 uur ds. P. J. F. Lamens. Geref. Kerk, Vaartbrug: 9.30 uur ds. J. Overduin; 5 uur ds. R. Zijlstra van Ede. Geref. Kerk, Petrakerk: 9.30 uur ds. R. Zijlstra van Ede; 5 uur ds. J. Over duin. Chr. Geref. Kerk, Hoofdstraat: 9.30 en 5 uur Prof. W. Kremer van Apel doorn. Chr. Geref. Kerk, Beatrixstraat: 9.30 uur leesdienst; 4.30 uur ds. M. Vliet- stra van IJmuiden. Geref. Gem. Syn., geb. Eltheto: 9.30 en 5 uur leesdienst. Geref. Kerk, geb. O.C.B.; 9.30 en 3 uur ds. Wielenga. Geref. Gem. in Ned., Fluitersstraat: 9.30 en 5 uur ds. F. Mallan. Ned. Prot. Bond: geen dienst. R.K. Kerk, Willibrordkerk: 8 en 10.15 uur H. Mis; 5 uur Lof. R.K. Kerk, Salvatorkerk: 7.30 en 9.30 uur H. Mis; 8 uur Lof. Leger des Heils: 10 uur Heiligingssa menkomst; 12 uur Zondagsschool; 6.45 uur Openluchtsamenkomst; 7.30 uur Verlossingssamenkomst. Ned. Herv. Kerk, Sola Fide: 10 uur dhr. A. H. van Pijpen; 5.30 uur ds. A. A. Bos. RHENEN Ned. Herv. Kerk: 10 uur dhr. Bouwman; 6.30 uur ds. de Jager. Protestantenbond: 10.30 uur ds. J. de Pree van Veenendaal (Bella Vista). Geref. Kerk: 10 en 5 uur ds. L. Hoorweg van Haarlem E.M. Geref. Gem. Syn.: 10 en 5.30 uur lees dienst. Geref. Gem., Plantsoen: 10 en 5.30 uur leesdienst. Oud Geref. Gem.: 10 en 6 uur lees dienst; donderdag 15 augustus 7 uur ds. Mieras. R.K. Ged. Kerk: 8 uur Vroegmis; 10.15 uur Hoogmis; 7 uur Lof. ELST Ned. Herv. Kerk: 10 en 6 uur ds. v. Viegen van Overberg. Oud Ger. Gem.: maandag 12 aug. 7 uur ds. Mieras van Krimpen a.d. IJsel. ACHTERBERG Ned. Herv. Kerk: 10 en 6.30 uur dhr. v. Woerden van. Stolwijk. AMERONGEN Ned. Herv. Kerk: 10 uur ds. J. de Jager (H.D.); 6.30 uur eerw. heer C. H. W. Kuipéri. Geref. Kerk: 10 en 6.30 uur ds. L. Zwaan. Ned. Prot. Bond: 10.30 uur ds. N. Im- mink van Utrecht. R.K. Kerk: 8 uur Vroegmis; 10.15 uur Hoogmis. OVERBERG Ned. Herv. Kerk: 9, 10.30 en 6.30 uur dhr. Meijer van Veenendaal. Oud. Ger. Gem.: 10 en 6.30 uur lees dienst. EDERVEEN Ned. Herv. Kerk: 9.30 uur ds. M. Otte- vanger em. pred. te De Bilt; 6.30 uur kand. De Jonge van De Bilt. Geref. Gem.: 9.30 en 6.45 uur leesdienst; donderdag 15 augustus 7 uur ds. Aan- geenbrug van Rijssen. Oud Geref. Gem.: 9.30 en 7 uur lees dienst. RENSWOUDE Ned. Herv. Kerk: 9.30 en 6.30 uur dr. Broekhuys van Waverveen. Ger. Kerk: 10 en 6.30 uur dr. Dee uit Ede. SCHERPENZEEL Ned. Herv. Kerk: 9.30 uur ds. P. Zijlstra (H.A.); 6.30 uur ds. I Schipper van Ede. Ger. Kerk: 10 en 6.30 uur ds. J. Firet. Vrije Evang. Gem.: maandag 8 uur ds. P. van Hooijdonk van Zwolle. DOKTOREN EN APOTHEKEN VEENENDAAL dr. H. E. G. Pilon, tel. 2481. Zuiderapotheek, Dr. Slot. de Bruine- plein 7, Tel. 3714. RHENENDr. Stegeman, tel. 315. Apo theek Deys, zondags geopend van 11.30 uur tot 12.00 uur. Buiten deze uren uit sluitend spoedrecepten. ELST, AMERONGEN, LEERSUM: Praktijken Bakker, v. d. Burg, Kars, Ossendorp en Van Ommeren, dr. Os- sendo,rp te Amerongen tel. 03434-1678 EDERVEEN, DE KLOMP, RENSWOU DE: Dr. Rademakers te Ederveen, tel. 08387-207. SCHERPENZEEL: dr. Pon, Tel. 03497- 250. Octavia Combi - geheel compleet - v.a. f 6475,— H. ENGLEBERT N.V. - DOBBEWEG - VOORSCHOTEN - TEL. (01717) 2010' DEALER: Autobedr. H. W. STRAATMAN, Vergersweg 42, Wageningen, tel. 3492 73 Langs de rieten daken der negerhutten dansen kleine vlammen. Snel vreet het vuur verder door het droge riet en de traag opstijgende rookwolken worden dichter en dichter. Dan, als een der Mes- siria-negers op het dorpsplein de brand ontdekt en zijn luide alarmkreet alle blikken naar de bran dende hutten doet wenden, dan verschijnt plotse ling uit de rooknevels een reusachtige gestalte Als een enorme afgod, met in de uitgestrekte ar men twee brandende toortsen, staat daar een af schrikwekkend wezen tussen de helse vuurgloed, het afschuwelijke masker grillig belicht door de lekkende vlammen. Een ogenblik verstomt het ge joel der Messiria'sdan klinkt een wilde, ge smoorde angstkreeten nog eenen nog eenEn heel de primitieve oerangst voor de duistere machten verklankt in een wild, snerpend gegil uit honderden kelen, als de Messiria's in pa niek naar de poort stormen. En tot de laatste neger in het donkere oerwoud verdwenen is, staat daar als een reusachtig silhouet tegen het brandende ne gerdorp, nog steeds, die vreemde schrikwekkende gestalte in de hoofdpoort(Wordt vervolgd) RHENEN Ingekomen personen: H. J. Mol, wed. van Van Baak, van Kortenhoef; W. J. J. de Haan, van Amsterdam; A. Rintjema, van Arnhem; A. van den Berg, van Ech- teld; M. Elderenbosch, wed. van Kliek, van Amsterdam. Vertrokken personen: J. H. Wansink, gez., naar Geldrop; J. A. F. van Bergen, gez., naar Driebergen-Rijsenburg; A. I. F. Kan, naar Leerdam; P. D. Kuipers, gez., naar Amersfoort; R. Sawani, wed. van De Wilde, naar Amersfoort; G. D. Tinga, naar Scheemda; A. van Veenendaal, naar Tiel; H. J. Dijkstra, naar Onstwedde. de grote keuze... de exclusieve modellen... de speciale afdeling... maken het uitzoeken van de bruidsjapon tot een feest vooraf! LID - SYNDICAT - NTERN ATION AL HAOAC (vervolg van pag. 1) Op kerkelijk gebied gebeurde inmid dels ook het een en ander in Ederveen. De Hervormde Kerk, eerst een onder deel van de gemeente in Ede, werd meer Bent U Uw schilmes ook steeds kwijt? Nu kunt U voordelig aanvullen Neem er een extra want A A Q het kost slechts enorm groot spaarvarken van onbreekbaar plastic waar een kapitaal in gespaard kan worden 0.89 extra koopje nest van 5 stuks glazen schalen, grote maat helder glas, onmisbaar in uw huishouden nu slechts ^.4:7 Alleen dinsdag 13 aug. Hoofdstr. 7 - Tel. 3103 - Veenendaal en meer zelfstandig. Jarenlang stond hier de heer De Bruin als oefenaar, maar Ederveen kwam tot beroeping van een eigen predikant. Ds. Bieshaar en ds. De Jong dienden de Hervormde Ge meente. Nadien ds. Treure en thans ds. Schipper. Een andere - streng orthodoxe groep - had ook steeds oefenaars gekend. Met cje komst van ds. Zwoferink werd de Oud Ger. Gemeente als kern gevormd en bij de Geref. Gemeente leidde ds. Kok zondagsmiddags de diensten. Zo werd er een duidelijk onderscheid zicht baar tussen de kerkelijke groeperingen. Dit zou ook op schoolgebied haar in vloed gaan uitoefenen. Nu was de leiding van de bestaande chr. school en momenteel nog in han den van personen, die bij de Geref. of Oud Geref Gemeente lid waren of al thans nauw verwant. Dit had tot ge volg dat de Hervormden, die zich door de komst van predikanten meer zelf standig gevoelden en ook een nieuw kerkgebouw met pastorie in gebruik na men, plannen maakten tot stichten van een aparte Hervormde school, die dan ook in 1957 tot stand kwam. Van grote invloed op het leerlingen aantal was deze totstandkoming. In 1956 telde De Klomp nog 90 leerlingen (in 1957 nog 76) de chr. school aan de Schras daalde van 391 tot 203. Dit proces gaat momenteel nog steeds door en op 16 mei van dit jaar bleek De Klomp nog slechts 33 leerlingen te hebben. De school aan de Schras 160 en de Hervormde school 232. Het totale aantal leerlingen van de drie scholen liep ook terug, een verschijnsel dat op het platteland meer voorkomt. Het streven van de gemeentebesturen om zoveel mogelijk stads en wijkkernen te stichten en anderzijds dat het aantal grote gezinnen ook ten plattelande da lende is, is aan deze daling debet. Zo is er dus het moeilijke probleem van de instandhouding van de school te De Klomp. Oppervlakkig bezien zou men kunnen concluderen dat overplaat sing naar Ederveen althans meer leer lingen zou opleveren, maar van welke omvang dit zou zijn is de vraag. De Valleischool aan De Klomp biedt inderdaad weinig perspectief omdat het bezwaar van het oversteken blijvend is. Moet men de Valleischool dan toch handhaven of overplaatsen? Voor dit dilemma ziet Edes gemeentebestuur zich geplaatst. Een onderzoek dienaangaande onder de ouders lijkt ons de aangewezen weg, hoewel een eventuele heroprichting van een openbare school te Ederveen, wel weer een moeilijke en zware weg zal worden, gelet op de gebeurtenissen uit het verleden, die uiteraard wijzen op een verscherping in de verhouding tus sen openbaar en christelijk onderwijs, gedurende de perioden dat het erom gaat leerlingen van elkaar af te snoe pen (zie 1928) toen het ging om open baar of christelijk en 1957 toen het draaide om de school met den Bijbel en de Hervormde school. Eindelijk! Een zilverpoetsmiddel dat aanslag voor 4-12 maanden verjaagt - dat al die tijd uw zilver sprankelend houdt als op de eerste dag. Hagerty Tarnish Preventive is als babyzeep zo veilig en zacht voor handen en zilver, geeft géén kunstmatige coating. Begroet en beproefd door juweliers over de hele wereld. Hagerty Tarnish Bjeventive schenkt u blijvende zilverglans zonder moeite is verkrijgbaar bij Van dezelfde fabrikant als hei beroemde Hagerty Silver Foam. HOOFDSTRAAT 91 VEENENDAAL Goud - Zilver - Uurwerken I Voor onze grote sortering GEVULDE AMANDEL en ROOMBOTERKOEKJES Onze sortering is weer met enkele zeer bijzondere soor ten uitgebreid. Ons gebak is een tractatie. Deze week tegen speciale prtfs Enthousiast roept Amandelbokkepootjes iedereen 250 §r- 1,45 ha gebak van Vruchtenglacé 250 gr. 1,00 Heerlijke Rumcake per stuk 1,95 HOOFDSTRAAT 21 Telefoon 2136 GEVRAAGD 16 jaar. Cederlaan 13, Veenendaal Tel. 2775. in Veenendaal of omstreken. Brieven onder nr. 2827 aan het bur. van dit blad. Plaats een vraag en aanbod - advertentie 1-10 woorden 1,50 elk woord meer 10 cent Parallelweg 10 Telefoon 2022 VEENENDAAL

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 2