IN KAMP AMERONGEN pompvers ZONNIG ZOMEREN IN KATOEN ,j<zArti\cto VEENENDAAL ELST DE KLOMP LUNTEREN „Rassenprobleem'' wordt in Australië met verschillende ogen bezien TWEEDE BLAD „DE VALLEI" VRIJDAG 9 AUGUSTUS 1963 Nr. 63 Moderne camping? Een week leven in de natuur Naar druk-op-de-knop systeem Water en wakker Fa. L. HEY Ook „Veenendaal" thans ingedeeld Kinderspelen in de Jan van Goyenstraat GESLAAGDEN INSTITUUT „DUBBEL W" VEENENDAAL Automobilist, die botsing veroorzaakte, reed snel weg Ds. H. J. van Schuppen tachtig jaar Welwillendheid in onderlinge verstandhoudingen „Out oasts Onderlinge verstandhoudingen De opvoeding S^ich oHup Levensstandaard ALWEER ZO'N MOOIE BRIL YAM OPTICIEN Ook Oodt ZiekenfcmdsCeden ff WATER Onlangs drukte Tante Leen in het kamp Amerongen (bij het Egélenmeer - Red.) op een mooie, gloednieuwe zelfsluitende kraan. Zo stroomde een fractie van een seconde later het eerste (officiële) heerlijk zuivere leidingwater Kamp Ameron gen binnen. Daarmee was een feit geworden, waarvoor enkele jaren hard ge ijverd was: Kamp Amerongen was aangesloten op de waterleiding. Voor we nu iets meer vertellen over de waterleiding van het Kamp, is het misschien goed eerst nog iets over het Kamp zelf te vertellen. Iedereen, die nog nooit in Kamp Ame rongen geweest is, maar wel weet dat er ieder jaar van begin mei tot eind september honderden gepensioneerden en personeelsleden van (voornamelijk) de Rotterdamse- en Amsterdamse SNV- Havenbedrijven met hun gezinnen naar toe gaan, stelt zich dat Kamp misschien als een kampeerplaats nieuwe stijl voor. Of. om het nog beter te zeggen in de taal van een tijd waarin ieder jaar min der mensen thuis vakantie houden en dichte horden wegen (en bermen) be volken, als een camping. Welnu, niets is minder waar. Kamp Amerongen is geen camping mét grote parkeerplaatsen voor grote auto's en hele casino's - compleet met juke-box, tv en dansorkest - om de kampeerders te vermaken. Er hangen geen trekauto- maten aan de bomen en er staat geen patattent En wie niet een week zonder ijs uit een karretje kan, zal er een wan deling van een uur naar „de bewoonde wereld" voor over moeten hebben om het te halen. Nee, Kamp Amerongen is rust, heerlijke, ongestoorde, rustige rust op een prachtig terrein met naald- en loofbomen, zand, struiken en heide aan de voet van de Amerongse Berg. Kamp Amerongen is ouder dan de meeste campings. Het is geboren uit een „vorstelijk" initiatief en de gedach te om vermoeide, hard werkende stads mensen een week te laten uitrusten in de intieme, ongerepte puur-natuurlijke omstreken van Veenendaal. Als je het Kamp binnenrijdt, zie je de eerste van de 12 huisjes nauwelijks. Ze liggen, de kasteelnamen die ze dragen alle eer aandoende, waardig en een beetje ter zijde, tussen de heerlijke bomen. Er leidt gelukkig ook geen pad van schillen en dozen naar toe. Kamp Amerongen is een prachtig schilderij met twaalf mooie zoekplaatjes. Het Kamp vraagt - en krijgt op die vraag telkens een overstelpende hoe veelheid bevestigende antwoorden - mensen die in hun vakantie nu eens niet alle alle comfort, maar sfeer, geur en behuizing van het leven in de na- tuur willen hebben. Er is geen electrici- teit; je ziet er dus weer mannen met de scheerkwast; je ziet er dus olielam pen aan de lage, houten zoldering han gen, je ziet er geen tv en je hoort er (bijna) geen radio's en de koffie wordt er met de hand gemalen. Er is in de huisjes geen telefoon; niemand kan hier dus uit z'n bed gebeld worden. En er was, sinds de opening van het Kamp in 1949 en gedurende de 10 jaar, dat de onvermoeibare Oom Frans en Tante Leen het Kamp nu al weer beheren en werkelijk Oom en Tante zijn voor allen die er komen, ook geen water leiding. Was het dan toch de bedoeling meer hedendaags gemak in het Kamp te brengen? Neen, het was een hygiëni sche eis en een tegemoetkomen aan de wensen van de oudere gepensioneerde bewoners van het Kamp, voor wie het water halen te bezwaarlijk werd. Oom Frans kan over het tien jaar water halen heel wat vertellen: „Eerst gebeurde het met emmers, onder 't juk. Maar dat beviel niet, heen en terug zo'n dikke kilometer lopen voor een paar emmertjes water. Vergeet U niet dat we heel wat nodig hadden, vooral bij het wassen van de (170) dekens en de (400) gordijnen. Toen is er een klein tankwagentje ge komen, dat loonde de moeite meer, maar het bleef voor de oudjes toch tob ben." Het is duidelijk, dat de 76-jarige Oom Frans, die nog één keer de kleinste tankwagen van het SHV-concern wil trekken en de mannen van de water leiding helpt bij het dichtgooien van de diepe kuilen, dit noch voor hemzelf, noch voor Tante Leen, die er nóg jon ger uitziet, zegt en gezegd heeft. Zo kwam de waterleiding. Met zeven aansluitingen voor huisjes en extra aan sluiting in het huisje van Oom Frans en Tante Leen, als een cadeautje van de mannen van de N.V. Veenendaal- sche Waterleiding Maatschappij, die on der leiding van de heer D. J. Brinks, Technisch Bedrijfsleider, in anderhalve maand voor water zorgden. En zo kwam er tóch een druk-op-de-knop systeem, want de heer Brinks liet - tegen open- laten-staan en verspilling - zelfsluiten de kranen installeren! En hoe smaakt nu dat water? Waar komt het vandaan? Er komt verschrik kelijk veel kijken voor een waterleiding. De heer Brinks, jarenlang in 't vak, legt dat graag dat graag allemaal uit, ter wijl Tante Leen met het ene kopje Thee (met een hoofdletter) na het andere ons over de smaak niet lang in het onzekere laat. Het water wordt door de N.V. Vee- nendaalsche Waterleiding Maatschappij - in tegenstelling tot vele andere nog een particuliere waterleidingbedrijf, dat er een grote eer in stelt zijn klanten snel en goed te helpen - op een diepte van 125 meter geboord. Twee dikke kleilagen zorgen voor een natuurlijke reiniging; het enige, dat de Maatschap pij er uit moet halen is het ijzer, dat nu juist het pompwater van Kamp Amerongen ongenietbaar maakte. Dan wordt het ijzervrije water in de 32 me ter hoge toren gepompt en dan, ja dan verder in de leidingen, die nu juist niet naar het Kamp liepen Dus moest die leiding er komen: 1800 meter van asbest-cement met een dia meter van 80 mm. De hoofdleiding heeft overal een dekking van 1.10 meter, dat is dus absoluut vorstvrij. De aansluit- leidingen zijn van messing en polya- theen. Voordat het water in de leidin gen stroomde, moesten die nog gezui verd worden en pas toen grote stromen water het chloor weer verdreven had den, ging een monster van het water ter keuring naar het laboratorium. En dan zijn we eindelijk weer waar we be- bonnen: Tante Leen kan de kraan in drukken en een kopje Thee gaan zet ten. Wie nu het kamp nadert over de dijk, die in vroeger tijden de slapende men sen op het naderende gevaar van het wassende Rijnwater wees, de z.g. Sla- persdijk, weet, dat de vijand van wel eer een vriend van het heden is, want diep onder in de dijk stroomt nu onge vaarlijk, ontij zerd grondwater naar het Kamp Amerongen. En dat water zal daar zeker weer eens zijn oude werk zaamheid, zij het in andere zin, her vatten: Slapende mensen wakker ma ken. (Uit; LOGBOEK, maandblad voor het personeel van de tot het SHV-concern be horende ondernemingen). Hoofdstraat 45, Telefoon 2165 Frans Halslaan 26 Telefoon 3044 De indeling van de voetbalvereniging „Veenendaal" voor het seizoen '63-'64 is thans bekend. Veenendaal is weer in gedeeld in de westeliüm_derde klasse D. en ontmoet de volgende tegenstanders Amsvorde (Amersfoort); BVC (Biltho- ven); CDN (Driebergen); Hercules (Utr.); HMS (Utr.); Holland (Utr.); J SV (Jut faas); LVV (Laren); Saestum (Zeist); Vriendenschaar (Culemborg) en VVY (Ysselstein). Nieuwelingen zijn Amsvorde, LVV en WY. Verdwenen zijn Ultrajectum (pro motie) Zeist en Woerden (degradatie). De jeugdige bewoners van de Jan van Goijenstraat hebben zich zaterdag te goed gedaan aan, door enige actieve ouders ge organiseerde, kinderspelen. Om de prijzen te kunnen beschikbaar stellen hebben de bewoners het nodige geld hiervoor bijeen gebracht en zijn enige leveranciers royaal geweest om de middag met limonade en snoep te vervolmaken. De jeugd heeft sportief gestreden om een prijsje te kunen bemachtigen. Het hoogtepunt vormde wel de leuk uitgedos te fietsen en autopeds, waarmee deze mid dag werd geopend. Al met al geeft men er in de Jan van Goijenstraat blijk van team geest te bezitten. POSTDUIVENNIEUWS De E.V.P.V. De Luchtreiziger nam af gelopen week deel aan de vlucht vanuit Hoek van Holland. De duiven werden los gelaten om 9 uur, de eerste melde zich om 10,12 uur bij de heer W. J. van Dam. De uitslag is verder: W. J. van Dam 1-16-23; F. Spies Z-4; H. v. Kooten 3-6-17-18; J. H. Heikamp 5-19- 20; A. v. Barneveld 7; H. v. Ravenswaay 8; W. Brouwers 9-14; J. v. d. Sluis 10-11; A. v. d. Bovenkamp 12-21; K. v. d. Heu vel 13; H. v. d. Dikkenberg 15; C. v. En gelenburg 22. Ook werd deelgenomen aan de vlucht vanuit Tergnier (Frankrijk), de duiven werden losgelaten om 13 uur, de eerste melde zich reeds om 16.17 uur bij de heer H. Beijk, de verdere uitslag is: H. Beijk 1; G. Muller 2-9; G. Tasse 3; J. v. d. Sluis 4-29-38; B. H. E. Schuurman 5-8-12-32-33; H. de Vos 10-11-13-15-20; W. J. v. Dam 14-16; H. v. Kooten 17; J. Kei man 7-18; O. Nekeman 19; A. Slotboom 21-23-24-27-28-31-36; W. Slotboom 22-Z5; H. Zwijnen 26; C. v. Engelenburg 6-30; M. Heikamp 34-35; W. Wolfsen 37. A.s. zaterdagmorgen om 8.30 uur zal het inkorven zijn voor St. Chislain Hornu in de vlucht vanuit Engeland Southend. Van het Instituut „Dubbel W" te Vee nendaal slaagden in het afgelopen cur susjaar de volgende leerlingen: MACHINESCHRIJVEN EN STENO GRAFIE „Groote" onder leiding van de heer A. Anbeek: Veenendaal: de dames F. van den Bovenkamp, C. Coumans, G. van Dijk, D. de Gooijer, A. W. Huiberts, M. van Manen, T. Merlijn, T. Pater, T. de Roder, L. Roelofsen, Tr. Schoeman en de heren J. Flaman, C. van Ginkel, H. de Gooijer, C. J. Slok, H. Vos en G. van de Weerd. Ede: de heer M. van Donkelaar. Van de Hervormde ULO te Veenendaal, (hoofd de heer G. J. H. de Vries), de leer lingen: Elly Gaasbeek, Corrie van Ginkel, Jany van Kooten, Heinie van Ravens waay, Dikky Schoeman, Steven Huibers, Adrie de Kleuver en Dick Vink. MIDDENSTANDSDIPLOMA onder lei ding van de heren D. P. de Ruiter en A. C. Schilperoort: Veenendaal: de dames A. Achterberg, C. Bolderman, A. van Doorn, E. Hasselaar, A. Knol, W. Koopman, D. van de Lustgraaf en de heren J. van Ame rongen, J. Brands, R. van de Brink, H. van Dam, Joh. van Eftgelenburg, A. van Ginkel, M. Kloot, A. van de Meyden, P. Robbertsen, P. van Schuppen, D. Valken burg en P. van de Weert. Amerongen: de heer H. van Barneveld. Ederveen: Mej. G. Nab. Eist: Mej. G. van de Berg en de heer B. Vervat. Renswoude: de dames G. van de Pavert, N. van de Vliert en de he ren A. van de Berg en D. Bouw. Rhenen: de heren G. Groenen, B. Janssen en J. A. Smit. PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN van de Ned. Associatie, onder leiding van de heer D. P. de Ruiter: Veenendaal: Mej. W. Otte en de heren W. van Barneveld, P. van Binsbergen, C. Diepeveen, A. van Doorn, W. van de Haar, R. Ravenhorst, L. Roks, J. Straks, A. van Viegen en H. van de Weerd. Ede de dames W. Dekker, G. Methorst en de heer J. Diepenhorst. Eist: de heren Z. Hensen, C. Rebergen en J. A. Rebergen. Rhenen: Mej. S. van de Brink en de heer J. Verhaar. Wageningen: de heer G. Bongers. PAKTIJKDIPLOMA M.B.A., van de Ned. Associatie, onder leiding van de he ren J. Bogerd en A. Dek, Veenendaal: de heren E. Bouman, J. Diepeveen, J. van Engelenburg en G. van Leeuwen. Benne- kom: de heer J. Wien. Rhenen: de heer J. van Daalen. Wageningen: de heer G. Jansen. P.V. DE INSTUIF TE ELST Wedvlucht vanaf St. Ghislain Hornu Frankrijk, le duif meldde zich om 13.15.02 uur. Verdere uitslagen waren M. Riemsdijk 1, 24; M. Brouwer 2, 12, 13, 21, 53; B. Vervat 3, 45, 56, 64; Poel- Viegen 4, 31, 33, 42, 46, 60, 67; W. E. van Laar 5, 10, 26, 32, 36, 40, 41, 48; Gebr. Brienesse 6, 7, 15, 22, 25, 37, 44, 47, 52; A. van Doorn 8; J. de Kievid 9, 18, 35, 57, 58; G. Hartman 11, 50, 51; G. Brie nesse 14; W. van Zetten 16, 19, 63; C. v. d. Berg 17; T. van Laar 20; H. B. Bouwman 23, 54; C. van Viegen 27, 43; M. Boelhouwer 28, 34; Gebr. Drost 29; G. v. d. Berg 30, 39, 59, 61; D. Wijkniet 38; J. Swetselaar 49; H. Doornspeek 55; A. J. Bos 62, 66; H. Ederveen 65. Zondagavond ontstond een botsing tussen twee personenauto's op de rijksweg bij de Klomp. Uit de richting Ede naderden twee personenauto's be stuurd door de Heren D. uit Utrecht en R. uit Den Haag. Uit de richting Eder veen kwam een volkswagen, die zon der voorrang te geven aan de voor ste auto overstak in de richting Vee nendaal. De heer D. kon door plotse ling te remmen een botsing voorko men, maar door deze onverwachte ma noeuvre botste de achteropkomende auto, bestuurd door R. tegen de achter bumper van de Utrechtse auto. Beide wagens kregen behoorlijke schade. De automobilist, die zo onverhoeds de rijksweg was overgestoken en het on geluk had veroorzaakt was intussen verdwenen. De politie uit Ede nam de zaak in onderzoek. Zondag heeft ds. H. J. van Schuppen, emeritus-predikant van de Hervormde gemeente te Lunteren, zyn tachtigste ver jaardag gevierd. Overeenkomstig de wens van de jubilaris werd dit heuglijk feit niet op officiële wijze gevierd met ge dachtenispredikatie of andere toespraken. Wel heeft ds. H. P. Zwets tijdens de mor gendienst in de Hervormde kapel, die door de jarige predikant werd bijgewoond, aandacht aan het bereiken van deze mijl paal besteed in zijn preek over spalm 31 16a: Mijn tijden zijn in Uw hand. Ds. Zwets gewaagde met dankbaarheid van het vele werk, dat ds. Van Schuppen vooral voor de Hervormde gemeente van Lunteren, die hij bijna 25 jaar diende, heeft verricht. Na de kerkdienst maakten velen gebruik van de gelegenheid om ds. Van Schuppen geluk te wensen met het feit, dat hij de tachtig-jarige leeftijd in zulk een goede gezondheid mocht be reiken. „Veronderstel dat een inboorling dezelfde opvoeding en onderwijs had als gij, zou hij dan in staat zijn om hetzelfde werk dat gij doet te verrichten?", zo luidde de vraag welke enkele jaren geleden in een enquête onder de Australiërs werd gesteld. Hierop werd door 99% van het aantal ondervraagden bevestigend geantwoord. Dit typeert de welwillendheid en onderlinge verstandhouding tussen de Australiërs en de inboorlingen. Inderdaad, Australië voert een „white Australia policy", dat wil zeggen, het is niet bereid om kleurlingen op te nemen. Het kan zijn dat de „officiële" redenen daartoe verschillen van die der bevol king in het algemeen, doch in elk geval staat men beslist welwillend tegenover de eigen, zwarte bevolking. Waarbij ik evenwel niet zou wilen beweren, dat overal die verstandhouding niets te te wensen overlaat. Ik herinner mij b.v. mijn eerste be zoek aan het stadje Moree,. in het ach terland der staat Nieuw Zuid Wales. Dit is het centrum van een gebied waar in de zeer gefortuneerde schapenfokkers wonen. Ook het duurste ram „woont" daar en het gezegde, dat de Australiër rijdt op de rug van het schaap, ziet men in die plaats bewaarheid. Het is ook een plaats, waar zich veel inboorlingen bevinden. Van de 5.000 in woners heeft 10 pet. „inboorlingenbloed" in zich. Het zijn ook vooral de inboor lingen die hier als arbeidskrachten die nen. Doch het is hen verboden om ge lijktijdig met de blanken de bioscoop te bezoeken; de toegang tot bepaalde zalen en zaken is hen verboden. Hier zijn deze inwoners, zoveelste rangs burgers. Stel daar weer tegenover b.v. Alice Springs, het stadje in het „dode hart" van Au stralië, diep in het achterland. Hier vindt men een sterk „zwarte" bevolking die er rustig en tevreden temidden van de blanke burgerij woont en werkt. In hun „settlements" vinden zij een goede verzorging en diverse faciliteiten zijn hen toegekend. En hier trof ik dan ook een heel andere geest en verstandhou ding aan dan in Moree. Het is waar de inboorlingen vinden bijzonder in en rond Alice Springs een „schuilplaats", verdreven als zij in vroe ger jaren zij uit de kustgebieden. Het is moeilijk geheel juiste cijfers te verkrij gen omtrent het aantal inboorlingen en „half bloeds" in Australië. Men heeft echter berekend, dat in de staat Queens land er 11.364 volbloed en 27.620 half bloed inboorlingen wonen. In West Au stralië zijn er dat resp. rond 9.000 en 7.765; in Nieuw Zuid Wales 2500; en 13.260; in Zuid Australië 2.5000 en 3.500; in de „Northern Territory", het achter land dus 16.000 en 2.400, terwijl zich in de staat Victoria alleen nog ruim 2.000 „halfbloeds" zouden bevinden. Opval lend is het grote aantal van in de staat Nieuw Zuid-Wales, waar duizenden zich IS ER VERBAND TUSSEN ARSENICUM EN KANKER? In liet jongste nummer van de „Britisch Medical Journal" bespreken twee artsen het mogelijk verband tussen het medici nale gebruik van arsenicum en longkan ker. Arsenicum is al zeer lang toegepast bij de behandeling van huisaandoeningen, bloedarmoede, vallende ziekte, asthma e.d. De artsen, Dr. A. O. Robson en Dr. A. M. Jelliffe, die beiden aan het Middlesex zie kenhuis in Londen verbonden zijn, zeggen dat algemeen wordt aangenomen dat arse nicum die middels de mond wordt toege diend, huidkanker kan veroorzaken. Zij hebben nu meegedeeld dat bij zes patiën ten na de toediening van arsenicum, arse- nische huidveranderingen optraden en daarna bronchiale kanker. in en rond Sydney hebben gevestigd. Zij leiden in hun kamp in „La Perouse" een vrij armoedig leven, afzonderlijk ook van de bevolking dier miljoenenstad. Geheel anders is de situatie weer in Adelaide, de hoofdstad van Zuid-Austra- lië, waar de inboorlingen temidden van de blanke bevolking woont en een uit stekende onderlinge verstandhouding en samenwerking bestaat. Een onderzoek heeft uitgewezen, dat in genoemde stad plm. 100 volbloed inboorlingen gezinnen zijn gevestigd en zij ook regelmatig hun vrienden en familie ontvangen, die nog in afgezonderdheid leven. Er wordt alle moeite gedaan om de in boorlingen in de gelegenheid te stellen zich te ontwikkelen. Dit kan middels schoolbezoek, indien daartoe de gelegen- HOOFDSTRAAT 84 VEENENDAAL PASFOTO'S IN 10 SECONDEN KLAAR heid bestaat, anders schriftelijk, indien de inboorling kan lezen. Het is echter ge bleken, dat lang niet altijd de inboor lingen er prijs op stellen in het moderne leven te worden opgenomen en zich bij voorkeur daarvan verre houden en liever het veelal gemakkelijke eigen le ventje wensen voort te zetten. In de hier voor genoemde enquette werd ook de vraag gesteld ,of de inboorlingen op ge lijke wijze behandeld dienen te worden als de blanke bevolking. Hierop werd door 54% van het aantal ondervraagden bevestigend geantwoord, terwijl 35% een afzonderlijke behandeling wenselijk achte. Hetgeen bij de meeste Australiëers als het grootste bezwaar tegen een ruimer toelating van andere rassen geldt is, het gevaar tot verlagen van de levensstan daard, welke in Australië op een hoog peil staat en die men beslist wil handha ven. Het is ook om die reden, dat er be zwaren zijn tegen bepaalde immigranten uit de meer zuidelijke staten van Europa, omdat zij wat levensgewoonten, huisves ting enz. betreft grote verschillen te zien geven met die van de Australiërs. En waar dit land de laatste 15 jaren een verzamel plaats is geworden voor een groter aan tal nationaliteiten, dan men op de vin gers van beide handen kan tellen, is het geen wonder, dat de Australiër op hen allen een critisch oog houdt gevestigd en daardoor ook het „rassenprobleem" met verschillende ogen beziet. KERKEWIJK17 VEENENDAAL TEL.3313 De tegenwoordige strandensembles van een katoenen stof behoeven niet alleen aan het strand te worden gedragen. Ze zijn zo gemaakt, dat men er ook in andere vakan tieoorden en zelfs thuis in de tuin bijvoorbeeld plezier aan beleeft. Het linker model heeft een pantalon met een Amerikaanse voorsluiting en ceintuur, schuine in- steekzakken en splitjes onder aan de pijpen. In dezelfde kleur heeft het hesje een streepdessin. Het rechtse model heeft een bloes met boothals en voorsluiting. (Sturka) Het was tegen het einde van de barre winter 1962-1963, dat we getroffen werden door een volmaakt zomerse etalage, waarin temidden van kledingstukken van een onverantwoordeluchtigheid, werd medegedeeld, dat men in ruil voor 50 Nederlandse guldens eigenaar kon worden van een compleet zomerkostuum. Daar men in Nederland niet meer zo gul is met lage prijzen en iedere zakenman bereid is om, luidkeels kankerend op de sluipende geldontaarding, ieder kwar taal enige percenten „hoger te gaan zitten", drensden wij aarzelend de winkel binnen. Of we dat pak van eh was het niet vijftig gulden? even mochten zien. Tot onze verbazing en achterdocht tegelijk deed de verkoper nog moeite ons het pak te verkopen. Nou, compleet was het niet. Er zat geen voering in, er mankeerde een borstzak en het had maar één binnenzak. Van onze aanmerkingen te dezen keek de verkoper op. „Maar mijnheer", zei hij, „dat is expres zo gemaakt. Het is een lichtgewicht kostuum voor de warme dagen. Daarom heeft het geen voering en is het aantal zak ken ook minder dan gewoonlijk. Maar het is wel van katoen", zei de verkoper, blijkbaar opgelucht dat hij weer iets po sitiefs kon noemen. „Kun je het dan gewoon wassen?" vroegen we met het air van kenners. „Dat ook, mijnheer", deed de verkoper geduldig, „maar belangrijker is de luchtigheid van het kostuum dankzij die katoen. Het is een mooie stof, het is lekker poreus, het zit allemaal zo gemakkelijk enn„En het kreukt", zeiden wij bokkig. Toen kwam de verkoper met zijn gemeenste wapen: „Ja mijnheer, u moet een katoenen kostuum weten te dragen. Het kreukt meer dan een wollen kamgaren, maar dat geeft nu juist dat ongedwongene, dat gemakkelijke, wat we in de zomer zo graag hebben. En nu moet u niet denken dat u in de plooi moet lopen. Nee, gewoon dragen als ieder ander kostuum en u zult zien dat het enorm meevalt". Nu zitten we zonnig te zomeren in ons katoenen, ongevoerde, met minder zakken be deelde lichtgewicht kostuum van 50 gulden. Van de klodder slagroom die we er gisteren op hebben gemorst, is niets meer te zien, want de vlek was er met wat water zo uitgehaald. Het wordt ons, mannen van deze tijd zoals het in de advertenties heet wel gemakkelijk gemaakt. En beslist niet alleen de mannen, want wat ma ken ze tegenwoordig niet van katoen! Kijk er de genieters van een zonnige dag maar eens op aan. Voor de dames en de kinderen, voor de jongelui die zich „tiener" noemen en voor hen die reeds aardig op leeftijd raken is er een volledige katoenen garderobe, mo dieus, kleurig en zorgeloos draagbaar voor iedere zomerse dag die het Ne derlandse klimaat maar aan ons wil afstaan. Paul Vander De jassen van badstof (een katoenen lussenstof) kunnen ook thuis gedragen worden. Vooral voor kinderen is dat gemakkelijk. Dit kleuter- jasje in streepdessin en met opgestikte zakken heeft een ruime shawl kraag lekker warm na het bad. (Model F.F.) Deze zogenaamde heuppantalon van pepita popeline heeft schuine Italiaanse insteekzakken en een gesp. Hij is gemaakt uit een stevige, katoenen stof en kan daarom thuis in de was als hij eenmaal vuil is. (Model Sturka). Ééndelig katoenen badpak met fantasiedessinering en rimpelelastiek in de taille. De inzet laat de diep uitgesneden ruglijn zien, die momenteel zeer in de mode is. (Model Triumph International). Het kleine meisje heeft een badpakje aan dat het voor deze kinderen altijd goed doet. Het is een katoenen rokmodel met een strikje in de taille en om de hals een bandje. (Model Tweka).

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 3