Doe mee aan de JUBILEUM-SPAARACTIE van de V.W.V Z ER Mul. WERKNEMERS arolan n. v. Winkelpand met woonhuis AFWEZIG K. KROL le en 2e kapster a. onderhouds monteurs b. aankomend elektricien ADVERTEREN DOET VERKOPEN U kunt nog koopjes halen ANT. DE RUITER KOOKSTER BOERDERIJ de fraai Boerderijtje Herv. gezinszorg komt nu in aanmerking voor subsidie f 50.- sparen is voor f 60.- kopen Dirk Kloot en Corrie Verbeek Jan van Hall Betty Kammeraad A. Gerritsen Jannet A. Bolderman Ilse Margot Koetser-Scheidemann per 1 september te huur op Hoofdstraat 104. Drog. J. F. TAK D. Blankespoor G. C. van Har de veld GERRITJE MARIA B. Stegeman, arts bakker bakkers- leerling Dameskapsalon J. FLES K. VERMEER EN ZN. JULIANAZIEKENHUIS Te koop aangeboden VRAAG EN AANBOD Te koop VEENENDAALSCHE Goede loonregeling •fa Een prettige sfeer Geen ploegendienst Gratis bedrijfskleding Reiskostenregeling Voor inlichtingen en sollicitaties kunt U zich wenden tijdens de kantooruren tot 6.00 uur Schoolstraat 9 Veenendaal. fSP/C: ra Krentenbrood-reclame slechts f 1.15 Te koop gevraagd Gevraagd Aangeboden Te huur Woningruil Diversen INMAKEN - WECKEN OF DIEPVRIEZEN Eerste Veenendaalse diepvrieskluis J. van de Kraats Vervoer gehandicapte kinderen naar „De Hoogstraat" SCHERPENZEEL VOOR DE VROUW Een zomerpotpourri UITBREIDINGSPLAN „DRAGONDER" KLAAR FAMILIEBERICHTEN hebben de eer U, mede namens wederzijdse ouders, kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking D.V. zal plaats hebben in het gemeentehuis te Renswou- de op donderdag 22 augustus om 13.30 uur. Kerkelijke bevestiging door de Weleerwaarde Heer ds. F. Mallan in de kerk van de Geref. Gemeente te Ederveen om 14.00 uur. 8 augustus 1963 Veenendaal, Nieuweweg 240 Renswoude, „Overeem" 1 Toekomstig adres: Nieuweweg 240a, Veenendaal en geven U kennis van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking D.V. zal plaats hebben op woensdag 21 augustus a.s. om 10.30 uur op het Gem. huis te Aalsmeer. Het huwelijk zal worden bevestigd om 11.15 uur in de Oosterkerk te Aalsmeer door de Weleer waarde heer ds. M. Heijmans. Gelegenheid tot feliciteren op de trouwdag van 5-7 uur in gebouw Trefpunt te Veenendaal. Aalsmeer, augustus 1963 Veenendaal, Middellaan 103 Alsmeer, Aalsmeerderweg 289 Toek. adres: Julianastraat 19, Duiven. ONDERTROUWD: en Huwelijksvoltrekking op 22 augustus a.s. om 14.00 uur ten gemeentehuize van Veenendaal. Huwelijksinzegening om 14.30 uur in de Ned. Herv. Kerk „Sola Fide" door de weleerw. heer Ds. W. Goedhart uit Emmen. Veenendaal, 8 augustus 1963 Kerke wijk 50 Westersingel 912 in hotel „De Korenbeurs" Toekomstig adres: Populierenlaan 7, Veenendaal. Receptie: 7-8.30 uur n.m te Veenendaal. Enige kennisgeving Heden overleed tot onze diepe droefheid onze lieve vrouw, moeder, behuwd- en grootmoeder in de ouderdom van 52 jaar. Veenendaal: Th. J. Koetser Israël: D. Goldschmidt-Klein Dr. J. M. E. Goldschmidt en kinderen Amsterdam: R. A. de Haas-Koetser J. de Haas De teraardebestelling heeft inmiddels plaats ge vonden Rouwbezoek Joh. Verhulststraat 127 hs Amsterdam. Amsterdam, 8 augustus 1963 Voor uw medeleven betoond bij het overlijden van onze lieve man en vader JOHAN BOERS Zeggen wij u hartelijk dank. H. Boers-Bos Hetty Veenendaal, augustus 1963 Eikenlaan 16 Te bevragen bij Hoofdstraat 106 Veenendaal In plaats van kaarten GETROUWD: Gerpeente-secretaris Weduwnaar van Johanna Cornelia Konings en Weduwe van Gerrit Johan de Ruiter Het huwelijk werd in alle stilte voltrokken ten gemeentehuize van Veenendaal. De huwelijksinzegening had plaats in de Ned. herv. kerk te Hemmen (Bet.) door de Weleer waarde heer Ds. A. A. Bos, Ned. herv. predi kant te Veenendaal. Ons adres is na 15 augus tus a.s. Middellaan 26 te Veenendaal, telefoon 08385- 3085. Veenendaal, 8 augustus '63 Met grote dankbaarheid aan God en innige blijd schap geven wij U kennis van de geboorte van onze dochter D. H. Rijnders P. C. Rijnders-v. Laar Dicky Veenendaal, 8 aug. 1963 Dr. Slot. de Bruinestr. 1 Wij noemen haar MARGARET Op D.V. «zaterdag 24 augustus hopen wij met onze kinderen de dag te herdenken waarop wij vóór 25 jaar in de echt wer den verbonden. A. Kool W. E. Kool-Berlang Arie en Janny Maaike Rhenen, augustus 1963 Spoorbaanweg 21. Gelegenheid tot feli citeren: zaterdag 24 augustus van 3-5 uur in Hotel „De Grebbe- berg", R. Volmer, Rhenen. van 12 aug. tot 5 sept. Praktijk wordt waargeno men door de collega's. GEVRAAGD en Cuneraweg 173 ACHTERBERG GEVRAAGD Herenstraat 14, Rhenen Tel. 08376-492 INDUSTRIELAAN 38 VEENENDAAL vraagt voor spoedige indiensttreding: Gegadigden dienen bereid te zijn in continue dienst te werken. plm. 16 jaar. AANMELDEN TIJDENS DE KANTOORUREN. LANGS DEZE WEG ZEGGEN WIJ HARTELIJK DANK AAN ALLEN DIE BELANGSTELLING HEB BEN BETUIGD BIJ DE HEROPENING VAN ONZE ZAAK. Rijksstraatweg 66 - Eist Utr. ONDERJURKEN 3,98 Glansgaren dames PULLOVERS 7,50 Glansgaren meisjes PULLOVERS 3,50 Wollen baby TRUITJES 2,19 Meisjes VESTEN 9,50 Korte JONGENSBROEKEN 3,98 4,98 Meisjes ZOMERPYAMA'S 3,98 Heren PYAMA'S 6,50 DUSTERS gekleurd l.m7,50 DUSTERS gekleurd k.m4,95 WIEGDEKENTJES 9,50 WIEG bekleed 55,— WIEG bekleed 40,— LEDIKANTJES 28,— LEDIKANTJES 36,— Flanellen LAKENS gekleurd 5,50 LAKENS glad 180 5,50 150 5,50 LAKENS geborduurd 180 5,95 THEEDOEKEN 0,69 0,95 BADDOEKEN vanaf 1,29 ZAKDOEKEN 4 voor 1,— KOUSEN per paar 1,25 WOL 100 gram 1,49 Witte TAFELLAKENS 3,98 KEUKENVAL per meter0,75 TAFELKLEEDJES 1,98 - 1,49 2,49 Driehoek BOX 25, Hoogstraat 12 Veenendaal Tel. 2627 VEENENDAAL vraagt AANMELDEN BIJ DE DIRECTRICE. in Oost-Groningen. Gemengd bedrijf groot 42 ha. Brieven onder nr. 2840 a. h. bur. v. d. blad 1,50 per advertentie t.m. 10 woorden, elk woord meer 10 cent. Te koop i.g.st.z. mooie haard prijs 50.Groenelaan 32, Veenendaal. Te koop 3-pits gasstel, z.g.a.n. Koninginnelaan 43, Venen- daal. Te koop sperciebonen, 65 ct. per kg. Spoorlaan 45, Vee nendaal. Te koop mooie stevige boere- koolplanten. Kwekerij A. Loef, Sandbrinkstraat nabij postkantoor, Veenendaal. Te koop Sparta bromfiets '62, z.g.a.n., 6800 km. Rijksstraat weg 19, Eist (U). Te koop sperciebonen en snij bonen. Schot, Veenendaalse- weg 8, Fazanterie, De Klomp. Te koop een z.g.a.n. wringer met bok (A.C.M.E.), twee tei len, wasketel en gascomfoor. 'sAvonds na 7 uur. Schrij verspark 156, Veenendaal. Te koop prima 2e hands hand- en trap naai machines. Fa. Koomen. Kerkewijk 17, Veenendaal. Te koop heren-, jongens-, en kinderschoenen, half jaar garantie. Schoenmakerij Val kenburg, Gortstraat 25, Vee nendaal. Te koop 2 fauteuils en 4 stoelen, z.g.a.n. G. v. Laar, Grindweg 19, Achterberg, Tel. 719. Mooie gezonde hennen te koop, 7 weken, H X R. Haal- boom, 'Beeremanstraat 8, Veenendaal. Te koop kinderwagen, Koel- stra, half hoog model. Dr. Colijnstraat ll1, Veenendaal. Te koop een toom biggen. W. Hardeman, Haarweg 6, Overberg. Te koop een wandelwagen met voetenzak. Gr. v. Prin- stererstraat 5, Veenendaal. Te koop prima aardappelen per mud. 15 ct. per kg. M. Boonzaaijer, Munnikeweg 139, Veenendaal. Te koop goed onderhouden tuinmeubelen. Zijlstra, Val- leiweg 119, Rhenen. Te koop moderne kinderwa gen. Br. onder nr. 2830 a.h. bur. v. d. blad. Te koop goed onderhouden motor Expres Twin 250 cc. Ook genegen te ruilen voor bromfiets in goede staat. Paulus Potterstraat 16, Vee nendaal. Te koop Batavus AVhippet, b.j. 1962. wegens aanschaf motor. Pr. Beatrixlaan 47, Amerongen, na zes uur n.m. Huisvrouwen van Veenendaal en omstreken, profiteer deze week van onze Alléén a.s. zaterdag op de markt te Veenendaal KRENTENBROOD van 1,25 voor Tevens 10 heerlijke cocos-macronen voor slechts b DE O RAAF'8 GOLDEN CAKE- EN KRENTENBROODBAKKERIJEN SPAKENBURG TEL.C03499) 441 of vrijstaand huisje voor zelfbew. Herstelwerkzaam heden geen bezwaar, omg. Scherpenzeel, Renswoude. Brieven met prijsopgaaf on der nr. 2839 a. h. bur. van dit blad. Te koop 1200 roeden nagras. Heemsbergen, Valleistraat 102, Veenendaal. Te koop vcrwarmings ele ment, 2.60 mtr lang. met ther mostaat, z.g.a.n. KI. Kater straat 103, Veenendaal. Te koop Gog Icar T 600, b.j. '59, in prima staat. Molen straat 51, Veenendaal. Te koop flinke woning met grote schuur. Br. onder nr. 2831 a.h. bur. van dit blad. Te koop bruikbare vracht auto, 3Vs ton's Bedford, b.j. '54. J. Hertog, Graanhandel, Nieuweweg 110, Veenendaal, Tel. 2139. Te koop sperciebonen a 50 ct. per kg. Rijksstraatweg 219 Eist (U). Wandelwagentje te koop. Fr. Halslaan 122, Veenendaal. Te koop betonplatenschuur, 3 X ruim 5 mtr. Te bevragen Koninginnelaan 67, Veenen daal. Te koop prima naaimachines wegens ruimtegebrek voor abnormale lage prijzen met 3 jaar garantie. Handnaaima chines v.a. 40.fsalonkast- naaimachines v.a. 60. elektr. in koffer v.a. 125. G. v. d. Garde, Naaimachines, Gelderland 9, Veenendaal, Tel. 233Z. Showroom geopend vrijdagsavonds tot 9 uur, zaterdags tot 6 uur. Te koop jongens sportfiets, in prima staat. Gerard Dou- straat 16, Veenendaal. Te koop 2 Solexen en Beri- ni M 21. G. Mater, Engweg 17, Eist (U). Te koop Borgward 1953, 1V« ton, open laadbak, i.g.st. Groenelaan 20, Veenendaal. Te koop Sparta-brommer en goed onderhouden kinderwa gen. Grutterstraat 13, Rhenen Te koop in prima staat zijn de Berini bromfiets. Groene- veldselaan 118, Veenendaal. Te koop goed onderhouden kamcrameublement, tafels, stoelen enz. Na 6 uur. Lein- weberstaat 15, Veenendaal. Te koop scooter Bella Zun- dapp 1956. Nieuwe Veenen- daalseweg 13. Rhenen. Sperciebonen te koop voor 50 ct. per kg. A. Pluygers, Vissersweg 7, Eist (U), Tel. 08377-279. Te koop Sparta brmfiets b.j. '61. Fluiterstraat 58, Veenen daal. Te koop 9 biggen. Panhuis 99, Veenendaal. Te koop V.W. '59, in goede staat. Te bevr. MeindertHob- bemastraat 62, Veenendaal. Te koop mooie Gordon Set ter, pups. Moeder: kampioen Amèbile. Vader Bonny Prin ce Charley van het Bosland. Adres: Mej. Nijenhuis, Wille- brordweg 7, Rhenen, Tel. 08376-474. Gevraagd flinke werkster of meisje voor de huishouding. Tijden nader overeen te ko men. Mevr. Zuidersma, Hoofdstraat 53, Veenendaal. Gevraagd le kapster. A. Wolfs-Rijsemus. Grotestraat 29. Ede, Tel. 8023. Gevraagd bediende bij de benzinepomp van de Wed. H. Hupkes. De Klomp 4. Ederveen, Tel. 08387-439. Gevraagd voor tijd. ongem. zit-slaap-kamcr, met gebr. van keuken, in Ede of omg. Br. onder nr. 2832 a.h. bur. van dit blad. Gevraagd per 1 sept. een net meisje voor hele of hal ve dagen, of een werkster voor enkele dagen per week. Mevr. D. J. v. Hunnik, Ker kewijk 170, Veenendaal, Tel. 3292. Gevraagd werkster voor vrij dagmiddag. Nw. Veenendaal- seweg 23, Rhenen. F 100.— BELONING. Voor de persoon die net paar aan kamers o.i.d. helpt in Vee- nendal, Eist, Rhenen, Wage- ningen, Ede, Renswoude, of Scherpenzeel. Reeds met weinig tevreden. Br. onder nr. 2833 a.h. bur. v. d. blad. Gevraagd werkster voor 2 maal per week. Mevr. Hom- merson, Stationssingel 40, Rhenen. Meisje gevr. voor hele of halve dagen. Mevr. Moens, Bergweg 30, Rhenen. Gevraagd net meisje voor 'smiddags. Mevr. Brouwer, Acacialaan 1, Veenendaal. Gevraagd net meisje voor halve dagen. Mevr. Kool, Schrijverpark 82, Veenen daal, Tel. 2414. Gevraagd werkster (voor de zaak). Kapsalon v. d. Kraats, Kerkewijk 66, VeenendaaJ, Tel. 2251. Gevraagd hulp in de huis houding voor dag of dag en nacht. Leeft. 17 jaar of ou der. Mevr. W. Budding, p.a. Fa. v. d. Bosch, Hoofdstraat 12, Veenendaal, Tel. 3075. Alleenstaande heer biedt in woning aan alleenstaande dame tot 40 jaar. Br. on der nr. 2834 a.h. bur. v. d. blad. Te huur speciale dames- en heren bromfietsen. Geheel automatisch. Bestel s.v.p. vroegtijdig. Adres: D. W. Kulik, Hoofdweg 10, Eder veen, Tel. 260. Te huur moderne winkel ruimte aan de Pr. Bernhard- laan te Veenendaal. Geschikt voor vele doeleinden. Te be vragen onder nr. 2835 a.h. bur. v. d. blad. Kamers te huur voor één of twee dames. Br. onder nr. 2837 a.h. bur. v. d. blad. Voor verhuur VW, 16 cent per km naar Ab Kool, Schrij verspark 82, Tel. 2414. Aangeboden: hoekhuis aan de Valleistraat, bev. woon kamer, 3 sl. kamers, gr. keu ken, kelder, gang, douche, wc, grote schuur (6X4 mtr). Gevraagd: in aanbouw zijn de woning aan de Nijver heidslaan of elders in Vee nendaal. Br. onder nr. 2836 a.h. bur. v. d. blad. Aangeboden: te Veenendaal, nieuwe, vrije 4-kamerwoning met grote keuken. Gevr.: liefst grotere woning in om streken Veenendaal. Br. on der nr. Z838 a.h. bur. v. d. blad. Wist U alle soorten duiven- voer en andere artikelen ver krijgbaar zijn bij J. A. Veer, Rijksstraatweg 46, Eist (U). Voor veilig verkeer bij Ab Kool in de leer. Bezoekt on ze leerzame theorielessen, el ke dinsdagavond, 8 uur. Schrijverspark 82, Veenen daal, Tel. 2414. Verloren geel wollen vest. Omgeving Julianastraat naar Grebbeberg. Gaarne terug te bezorgen. Julianastraat 20, Rhenen. Combinatiewasmachines met 200.— korting af fabriek. Kjeine schoonheidsfoutjes door transport, vanaf 385. met agigator, verwarming en pomp. Voll. service en garan tie. Vierkante dubbelwandige wasmachines met verwar ming vanaf 225.Te be zichtigen aan de fabriek, zaterdag van 10 tot 12 uur en donderdagavond van 7 tot 9 uur. Industrieweg, zuid Amerongen, Tel. 03434-1944. Voor autorijles naar een er kend adres. Wij leren U vlug ger, veiliger en beter. Ab Kool, Schrijverspark 82, Vee nendaal. Silvermatch gasaanstekers. A. v. Walsem, Sigarenmaga zijn, Achterkerkstraat 26 Veenendaal, Tel. 3179. Per N.B.M. naar de Efteling iedere Dinsdag en donder dag. Vertrek Lunteren Sta tionsstraat 15. 8.45 uur; Ver trek Ede, V.V.V.-kantoor 9.05 uur; Vertek Wageningen Au tobusstation 9.15 uur; Ver trek Rhenen, V.V.V.-kantoor 9.30 uur. Prijs p.p. 3.75, kinderen 2.50. U geeft toch zeker ook de voorkeur aan DIEPVRIES? Met diepvriezen heeft U geen tijdrovende bezigheden meer zoals met wecken en inmaken. Komt U eens geheel vrijblijvend een kijkje nemen in onze diepvrieskluis. De huurders zijn er vol lof over. U spaart tijd enUw groenten, vis of vlees behoudt haar vitaminen. Er zijn nog enige kluizen te huur voor de prijs van 60,per jaar. Wilt U meer weten over diepvries? Komt U dan eens praten. Buurtlaan-oost 5 Veenendaal, tel. 3950. Volkswagen kleuren in han dige spuitbusjes om zelf klei ne beschadigingen bij te wer ken, 6.50 en 12.75 per bus. Fa. Zimmerman en zoon, Sandbrinkstraat 1, Veenen daal. Alluminiumcondensstrip op elke gewenste maat bij „De Houtspecialist", Patrimoni- umlaan 55, Veenendaal, Tel. 3520. Wil degene die woensdag middag j.l. bij het Bergbad de verkeerde zwarte Gazelle damesfiets met trommelrem- men heeft meegenomen deze weer s.v.p. terugbrengen naar het Bergbad. Logeetje zeer gedupeerd. Een flinke voorraad meube len, waarvan veel als nieuw, vindt U steeds tegen zeer la ge prijzen in het Veense Ver. koophuis, Hoogstraat 30, Tel. 2209, Veenendaal. Voor plaatwerk en uitdeu ken Gebr. Ploeg, Overberg. Tel. 03431-251. Lichtdrukken en fotoco- piëren. Artifoto, Hoofdstraat 84, Veenendaal. De best uitgeruste tankwa gen en de beste haardbrand- olie bezorgt Jan Henken, Ko ninginnelaan 37 te Veenen daal. Tel. 2361 Vuile handen krijgt U schoon met Swarfega. Verpakking reeds vanaf 1,55. GeHa van Leeuwen, Hoogstraat 7, Vee nendaal. De onderkant van Uw auto behandelen met Rutexon is het behoud van Uw auto. GeHa van Leeuwen, Hoog straat 7, Veenendaal. Voor al uw feesten, salade's, gebraden haantjes, warme hapjes, enz. Ook thuisbez. Lunchroom „D i L u 1 f e 1", Kerkewijk, V'daal. tel. 2085 Voor le klas schoenreparatie naar Blankestijn, Dahliastr. 39 Veenendaal. Spoedrepara- tie in 1 dag klaar. Voor filmpjes, blitz-lampjes, ontwikkelen en afdrukken: Drog. De Helm, Dr. Slot. de Bruineplein 25, Veenendaal. Voor Valma Autowasproduc- ten naar GeHa van Leeuwen Hoogstraat 7, Veenendaal. Vriest al uw goederen, vlees, groenten, fruit enz. in bij Eerste Veenendaalse Diepvries. Komt u eens kij ken zonder enige verplich ting. Buurtlaan-Oost 5, Veenendaal. Tel. 3950. Steeds voorradig inruil TV's geschikt voor 2e programma. Voll. garantie, fin. mogelijk. Nieuwe TV 59 cm beeld, reeds vanaf 5.99 per week. Ook voor reparatie zijn wij speciaal ingericht. „De Kam pioen", Hoofdstraat 39, Vee nendaal. Tel. 2137-2030. Asbest golfplaten en asbest board in alle maten uit voor raad leverbaar of recht streeks van de fabriek. Prij zen ver beneden iedere con currentie. Vraag niet hoe het kan maar profiteer ervan. J. Kool, Holleweg 4, Tel. 08385- 2463, Veenendaal. H. A. Sol. Orthopaedie - bandages - steunzolen breukbanden - korsetten - enz. Iedere donderdag van 2 tot 5 uur, zitting in Apo- De hervormde gezinszorg, officieel: de hervormde commissie voor maatschappelijk werk en gezinsverzorging, komt thans in aanmerking voor subsidie. Voorheen was dit niet het geval, omdat men niet beschikte over een gediplomeerde gezinsverzorg ster en om die reden werd in 1961, toen daarom was verzocht, geen gemeentelijke subsidie toegekend. Terwille van de consequenties deelden B en W toen mee, dat zij slechts bereid waren de raad subsidieverlening voor te stellen, zodra aan de rijks- voorwaarden was voldaan. Dit is nu het geval. Het rijkssubsidie bedraagt 30 °/o van de salarissen van de gezinsverzorgsters en van het salaris van de leidster en 25 'la van de salarissen van de helpsters. Echter dit subsidie wordt slechts toegekend als de gemeente in deze kosten dezelfde per centages bijdraagt. Hieraan ligt, volgens B en W, de ge dachte ten grondslag dat met een goede gezinsverzorging allereerst het plaatselijke belang is gediend. Als de gemeente min der subsidieert dan de percentages die voor het rijkssubsidie gelden verstrekt het rijk geen bijdrage. Daarom adviseren B en W de raad tot genoemde percentages subsidie te verle nen, met ingang van 1 april jJ. Over 1962 zal dit ongeveer 900 gulden zijn en over dit jaar ongeveer 2500 gulden. Het bestuur van de neutrale b.l.o.- school, verbonden aan het revalidatiecen trum „De Hoogstraat" in Leersum heeft de gemeenten, waaruit leerlingen van die school afkomstig z(jn, verzocht deel te ne men in de kosten van het vervoer. De wijze waarop deze kinderen thans naar- en van Leersum worden vervoerd is niet bevredigend en niet in het belang van de kinderen. Men wil ze daarom per taxi laten vevoeren, wat vrij kostbaar is. B en W ontkennen dat niet, maar in het 'belang van het gehandicapte kind stellen zij de raad voor geldelijk aan de vervoers- regeling mee te werken. Zij zijn van me ning, dat niets moet worden nagelaten om deze gebrekkige kinderen waar moge lijk te helpen. Het gaat om drie Veenendaalse kinde ren en de kosten, die nog niet precies zijn te bepalen, worden gesteld op drieduizend gulden. Deze kinderen kunnen niet ge plaatst worden op de plaatselijke b.l.o.- school, omdat ze lichamelijk gehandicapt zijn. PAARD BOTST TEGEN AUTO Op de Barneveldse weg liep een los lopend paard, eigendom van de heer v. d. F. tegen een passerende auto op. Het dier had wonder boven wonder geen ernstig letsel. De personenauto kwam er met een gedeukt spatbord en een kapotte koplamp van af, zodat de heer H. v. d. H. uit Soest zijn reis kon ver volgen. In de zomer is onze voeding heel vaak beter samengesteld dan 's winters. Een goed idee is om in de overige jaar getijden door te gaan met: veel groente en fruit te eten. U weet het: ongeveer XU kg aan groente per persoon en elke dag wat fruit; groente en fruit bij het brood te ne men en aan de warme maaltijd ge- Het ontwerp van het uitbreidingsplan „Dragonder" is thans in zoverre gereed, dat het door de raad kan worden vast gesteld. B. en w. doen de raad dan ook een voorstel in die richting. Het plan is de diverse commissies heelhuids gepasseerd en heeft voor ie dereen ter inzage gelegen. Dertien per sonen hebben bezwaren ingebracht. Voornamelijk zijn dit mensen, die zich door uitvoering van het plan in hun broodwinning geschaad zien. Op o.a. de de overwegingen, dat de gronden nodig zijn voor de huisvesting van Veenendaals steeds groeiende be volking en dat een passende schadere geling voor de gedupeerden verzekerd is, stellen b. en w. voor alle bezwaar schriften ongegrond te verklaren. Zoals men wellicht weet wordt het plan „Dragonder" in hoofdzaak be grensd door Buurtlaan-oost, Prins Bernhardlaan, Valleistraat en Polder weg. regeld de groente rauw te geven. Denk daarbij niet alleen aan sla, maar ook aan andijvie, worteltjes, bleekselderij en de nog jonge rode en savooiekool; ■ö- weinig vet (boter, margarine en an dere vetsoorten) in het eten te ver werken; goed voor uw gezondheid, en niet alleen bij warm weer; veel karnemelk en yoghurt te ge bruiken - evenals gewone melk ver hogen zij de waarde van de maal tijden. Waar u speciaal bij warm weer op moet letten om voedselvergiftiging te voorkomen: bewaar levensmiddelen, die snel aan bederf onderhevig zijn, zo koel mogelijk. Zorg, dat u weinig of geen resten hebt. Koel resten vlug af en dien ze de volgende dag niet op, voor u ze goed doorgekookt hebt. Kies bij voorkeur vlees, dat door en door gaar gegeten wordt - braad voor al gehakt goed gaar. Neem als het warm is alleen biefstuk en dergelijk rood vlees wanneer de sla ger het onder koeling bewaart en u het thuis ook in een koelkast kunt zetten of meteen na ontvangst kunt klaarma ken. Neem verpakt vlees en vis direkt uit de verpakking. Voorkom het zuurworden van melk door losse melk meteen na ontvangst te koken, zo nodig 's avonds nogmaals. Ook gepasteuriseerde melk in een ge opende fles zal 's avonds wel eens ge kookt moeten worden. Gebruik geen zuur geworden melk. Zeer vitamine C-rijk zijn de volgende seizoenprodukten: paprika's, rode kool, bloemkool, aardappelen, snijbonen, rode maar veel meer nog zwarte bessen. Besteed niet te veel tijd, geld en brandstof aan inmaken. Bedenk daarbij dat bederf altijd mogelijk is wanneer u „weckt". Profiteer eerst volop van de verse groente en vruchten en de bui tenlucht en maak alleen in wat u wer kelijk te veel hebt.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 6