T e e n e r s Nu opbellen, straks gratis wassen! W. van Schuppeii Zn VOOR ONZE PAKO-RHENEN TIEN TOPPERPLATEN DAM PO Purol houdt hujd ENGLISH ELECTRIC ADVERTEREN DOET VERKOPEN ZO STAAT UW CLUB ERVOOR: Teenagers opgelet Is dit ook probleem? mllie klant van de grote Nederlandse tee HET LAATSTE TEENERNIEUWS JONGE DICHTERS vraagt: SCHERPENZEEL PAKO-RHENEN DOOR PETER PLAAT verkouden smetteloos zuiver Uw bril een sieraad KONING ARTHURS MOEDIGSTE MAN Twee weken of langer een Liberator volautomaat thuis op proef - sonder enige verplichting! gratis kans op één van een tiental uitgeloofde droogautomaien. Unieke combinatieuw complete wasser ij tje-thuis Hoofdstraat 100-102, Tel. 2729, Veenendaal Van vandaag of zal er in de Vallei regelmatig een rubriek verschijnen voor de teenagers. Deze rubriek zal nieuws bevatten over pas verschenen teenagerplaten, nieuwe boeken of films, kortom alles wat de teenagers in teresseert. Wie denkt: Ik zou hier of daarvan wel eens iets meer willen le zen,'moet maar een briefje schrijven. Uiteraard zal er in onze rubriek veel te lezen staan over teenagermuziek, want dat is nou eenmaal iets waar de meeste teenagers belangstelling voor hebben. Vandaag schrijven we be halve over de tophits een en ander over hetgeen er in de teenagerperio dieken te vinden is en nog enkele nieuwtjes van uiteenlopende aard onder de titel Het laatste teenernieuws. Wij hopen dat jullie er veel plezier aan mogen beleven. Vandaag een reeks van de best verkochte grammofoonplaten. Moet dat nou wel?, zo zou je je kunnen afvragen. Maar Peter kan ook zo maar niet raden wat ieder van jullie wil. Wij zijn gek op grammofoonplaten, dol op leuke films en met mij heel wat jongeren lezen veel. Wil je daarover méér in deze rubriek zien? Best, laat dit dan weten. Een briefkaartje aan ons nieuwsblad is voldoende. Als jullie dat ook willen, dan geef ik bijvoorbeeld de volgende keer alleen tophit nummer 1 en daarnaast meer over films en boeken. Hoor ik wat van je? Nu nog even, misschien wel voor het laatst, de volledige tien. 1 Vous permettez monsieur Adamo 2 I want to hold your hand The Beatles 3 I'm the lonely one Cliff Richard 4 Glad all over Dave Clark Five 5 The hippy hippy shake The singing blue jeans 6 Pour ma la vie va commencer Johnny Halliday 7 De winter was lang Willeke Alberti 8 Anyone who had a heart Dionne Warwick 9 Uber den wolken ist sonnenschein Imca Marina 10 Irisch washerwoman The Jumping Jewels PETER Ik ben een regel- matige, dus goede nerbladen. Je kent ze wel. De blaad jes, die (op een heel enkele goede uit zondering na) vol staan met foto's over sterren en sterretjes van het platenfront en advertenties over nieuwe platen. Het merendeel is slecht opgemaakt en biedt bovendien maar heel weinig echt nieuws. Met één ding in die periodiekjes heb ik vooral een heleboel moeite. Dat zijn de advertenties, waarin om „kennismaking" wordt gevraagd. Het is de meest gewone zaak van de wereld als je corresponden tiekennisjes zoekt (schrijf me gerust). Maar wat denk je van de volgende ad vertenties? (stuk voor stuk in onze tee nerblaadjes geplaatst). „Straatarme, Amsterdamse jongeling, 19 jaar, zoekt steenrijk meisje om de weekeindjes aan elkaar te knopen. Wel ke aantrekkelijke bankiersdochter doet er mee? Bezit geen gym. diploma, woon nochtans in Amsterdam-Zuid, enz. Hij is wél eerlijk. Of deze: „Middelb. scholier, 17, met talenknob bel en chansongezwel, zoekt une made moiselle a la Frangoise Hardy met toch een eigen personality: un peu triste, a little beauty en een tikkeltje ontdeu- gend. Om samen gemütlich te babbe len. Graag foto." Zou die jongen nu ook Nederlands spreken? En deze: „Meisjes in Holland! twee leuke bin ken zoeken twee dito meisjes, die zijn: vlot, leuk lief en lang haar h. om in de voorzomer met de brommer op vakan tie te gaan in Nederland en omgeving" Ik vraag me af of er nu echt een meisje is dat zomaar zonder meer op vakantie zal gaan met een jongen, die zij net kent. Eén van de blaadjes (versta me goed, be stemd voor teeners- bevatte kort geleden zelfs een advertentie van een man van 46 die een „jong en vlot meisje" zocht voor „gezellige weekends en vacantie- tochtjes". Ik heb er maar één woord voor: vuiligheid! Ik hoop van harte dat nooit iemand er in zal trappen en dat de redactie van die periodieken een tikkeltje zorgvuldiger wordt. Laten zij gerust hun advertenties als „Twee vrouwelijke olie bollen zoeken twee mannelijke appelflap pen" houden, maar de uitnodigingen voor „vrije weekenden" en „vacantiereisjes" naar de prullebak verwijzen. PETER De Groningse studenten gaan (héél erg officieel) feestvieren in juni. Dan bestaat hun trotse Rijksuniversiteit 350 jaar. Een heel gezapige leeftijd. Aan koningin Ju liana en aan twaalf andere zeer hoge per soonlijkheden zullen ere-doctoraten wor den uitgereikt. Er komen hoogst weten schappelijke conferenties (over „Conflic- tuolcgie", wat dat dan ook zijn mag) en officiële herdenkingen met plechtige re devoeringen door plechtstatige heren. Toch zal de studenterij ook niet worden vergeten. Er komt een speciale gala voorstelling van Nederlands laatste rei zende circus (Boltini), waarbij het er, zo heb ik me laten vertellen, best wel eens heel studentikoos aan toe kan gaan. Nog een jubileum. De Jeugd Luchtvaart Brigade in Nederland bestaat tien jaar. Deze brigade is opgericht naar het voor beeld van de Amerikaanse „Civil Air Patrol". In Nederland valt zij onder de hoedende vleugels van de Kon. Ned. Ver. voor Luchtvaart. Toetreding staat open voor ieder, die in het jaar van aanmel ding 15 of 16 jaar is. De leden krijgen een speciaal uniform (met wings"), excursies naar vliegvelden en zelfs vluchten met zweefvliegtuigen (opleiding voor brevet) en echte luchtmachtkisten. Er zijn ook jaarlijkse uitwisselingen met andere lan den. De beste )5ngelse filmactrice van het mo ment is Rachel Roberts (vrouw van Rex Harrisson) zo heeft een Britse jury uit gemaakt. Zij kreeg, tijdens een rijk diner in Londen, de prijs uitgereikt voor haar rol in „This sporting life". Tot de beste mannelijke ster werd Dirk Bogarde uit geroepen. De beste Engelse filmactrice van het mo de deur. Dus wordt het tijd voor het ma ken van vakantieplannen. Ook Nederland kent sinds enige tijd speciale jongeren reizen van fietstochten tot vliegreizen toe. De fietstochten hebben vooral de Ar dennen tot reisdoel. Overnachtingen veel al in jeugdherbergen. Dat betekent zelf piepers jassen. De verhalen na terugkeer zijn altijd wild enthousiast. Bengt dit je niet op een idee? Als je dezer dagen eens een vrij weekend met goed weer tegenkomt en je vindt het niet al te ver naar Zeeland (hangt wel van je vervoermiddel af) dan moet je de Grevelingendam eens gaan bekijken. Vooral voor vogelliefhebbers interessant, want wat hebben de biologen ontdekt? De trekvogels (in de herfst heen en in de lente terug), gebruiken de dam als rich tingaanwijzer. Werkelijk tienduizenden vo gels waaronder ook heel zeldzame strijken in de trektijd op de dam neer of vliegen er laag overheen. je kunt gebruiken voor verschillende spelletjes en wedstrijden. Bijvoorbeeld de volgende. De spelers beginnen allemaal tegelijk hun tolletje te draaien en degene wiens tol het langst blijft draaien, heeft het spelletje gewonnen. Teken een lijn, op welke de spelers hun tol in beweging moeten brengen. De tol, die het verst van de lijn af komt, heeft het spel gewonnen voor zijn „baas". Neem een groot deksel van een doos, leg het onderste boven op tafel neer, ver deel de binnenkant in vierkantjes, waar je cijfers in schrijft, hoge en lage num- Voor deze keer eens een prijsvraag. Wie weet van wie deze versregels zijn? Om het gemakkelijk te maken: het heeft heel veel met onze leeftijd te maken. „Ik plukte uit verveling bloemen in de weide. Het paard keek met grote ogen." Ra, ra. Oplossingen binnen een week op een briefkaart naar Peter. Je moet naam van de dichter en naam van gedicht noemen. Je kunt me bereiken via het adres van je nieuwsblad. Tot ?iens, Peter Plaat VOOR DE AFD. KUNSTNIJVERHEID MEISJES met ARTISTIEKE AANLEG voor de afd. SCHILDEREMAILLE HANDIGE JONGENS v/d INSIGNE AFD BESTEKAFDELING I PERSONEEL v/d AFD. TAFELGEREI FABRIEK PERSONEEL voor ALLE AFDELINGEN PERSONEEL v/d GALVANISCHE AFD. GRAVEERAFDELING LEERLING GRAVEUR volledige opleiding, zowel hand- als ma chine graveren KANTOOR PERSONEEL MNL. EN VRL. GEBODEN WORDT UITSTEKEND LOON, OPNAME IN PENSIOENFONDS, VERGOEDING REISKOSTEN EN AANDEEL IN DE WINST. VOORAL VOOR JONGEREN DIRECT EEN ZEER HOOG LOON EN GOEDE VOORUITZICHTEN. mers door elkaar en ook een paar nullen. Iedere speler mag zijn tol drie keren rond draaien en telt de punten op, waar op zijn tol blijft liggen. Degene, die de meeste punten behaalt, heeft gewonnen. Je kunt het deksel ook verdelen in stroken en in iedere strook iets schrij ven, dat de speler moet doen als zijn tol daarin terecht komt Bijvoorbeeld: Loop drie keren om de tafel heen met een ap pel bovenop je hoofd. Of drie keren van de ene muur naar de andere muur van de kamer hinken, met een appel tussen je knieën. Of het alfabet van achteren naar voren opzeggen of vijf staten van de Verenigde Staten van Amerika op noemen of een gebakje eten, terwijl je je handen op je rug houdt. Verzin er zelf nog maar een paar bij. Je kunt ook waarzeggertje spelen met behulp van de tol en het deksel. In de hokjes schrijf je dan bijvoorbeeld: Je gaat een lange reis maken. Je gaat trou wen en krijgt twaalf kinderen enz. Je kunt ook het deksel omdraaien zo dat, het op de randen komt te liggen en er putjes in maken, waarin je cijfers schrijft. De putjes, waarin je tol blijft liggen, bepalen het aantal punten, dat je behaalt. Figuur b. DE AFWASMACHINE VOOR DE TOEKOMST? Een Amerikaanse uitvinder heeft in zijn huis in Minneapolis een vreemd ap paraat. Als hij en zijn familie aan het eten zijn is het een eettafel, maar zodra zij klaar zijn met eten wordt het veran derd in een afwasmachine. De bovenkant van de tafel is een grote aluminium bak, waaraan de borden zijn vastgemaakt. Glazen en kopjes zitten vast in speciale gaten en de messen worden in een speciaal daarvoor bestemd mandje gedaan. Sauskommen en scha len staan in het midden van de bak. Na het eten drukt men op een knop, waarop het tafelblad met alles wat daarop staat verdwijnt in dat deel van de machine, waarin de afwas word gedaan. Als al les schoon is, wordt het natuurlijk ook Verschijnt als bijlage van het streekblad „DE VALLEI" onder redactie van Tante Jos. Correspondentie te richten aan Tante Jos, per adres Parallelweg 10 - Veenendaal. ONZE JARIGEN 11 april Aart v. d. Weerd 11 Dikkie v. d. Bovenkamp 12 Gerhard Knot 12 Ditta v. d. Bosch 14 Nelleke v. d. Dikkenberg 14 Riet van Ree (Amerongen) 14 Dicky van Baaren 15 Louis van Beek 16 Aartje v. Nieuwamerongen 16 Joke v. d. Bovenkamp 17 Gerrie v. Dolderen (Achter berg) Allemaal van harte gefeliciteerd. ZILVERPAPIER EN CAPSULES Beste jongens en meisjes. Fijn zeg zo veel zilverpapier en capsules als jul lie van de week weer brachten. Natuur lijk allemaal heel hartelijk bedankt: Lia Wolven, Janny van Schaik, Corry van Zanten, Wilma Hendriks, Thea van de Broek, Jannie van Dam, Ina Graats, Joke en Nard van der Wee, Nelly en Henk Koops, Joke en Wimmie van de Bovenkamp, Drieka Muller, Patty van Riemsdijk, Martin en Ludwig Coumans en Wim de Kaste. Sparen jullie volgen de keer weer zo hard mee? Iedereen de hartelijke groeten van Tante Jos. Figuur a. EEN SPELLETJE GEMAAKT VAN KROONKURKEN Van kroonkurken kun je op de volgen- de manier leuke dingetjes maken. Ver wijder het kurken of plastic plaatje, dat aan de binnenkant zit. Plaats de kroon- kurk met de bovenkant op een dikke laag kranten en sla er met een hamer en een spijker precies in het midden een gaatje in. Neem nu een lucifer, waarvan je de kop hebt afgehaald, slijp er een puntje aan en steek die dan door het gaatje het langste eind moet boven de kroon- kurk uitsteken, zoals je dat op de teke ning kunt zien. Maak wat meer van deze tolletjes, die door de machine afgedroogd. De volgen de keer, dat de familie aan tafel gaat, drukt zij op een andere knop en dan komt de tafel gedekt en wel weer te voorschijn. Figuur c. TOEN KEIZER KAREL DE GROTE HUILDE Op een keer toen Karei de Grote in een stad aan de Middellandse Zee verbleef, landden enkele vikings op de kust en begonnen alles te plunderen en te ver woesten. De soldaten van de keizer ver joegen hen; ze hesen hun zeilen en ver dwenen. Maar de keizer was in een sombere bui. Hij was stil aan het middageten en niemand waagde het tegen hem te spre ken en zijn mannen zagen de tranen langs zijn wangen rollen. Na een poosje gaf hij zijn mannen een teken. Zij naderden hem en hij zei: „Ik huil omdat ik denk aan al het kwaad dat deze woeste Noorderlingen in het land zullen aanrichten als ik dood ben, aan gezien zij nu al op onze kust durven te landen, terwijl ik nog in leven ben." Karei de Grote had gelijk. Vele jaren lang waren de Noormannen een vloek voor Frankrijk, zij roofden en plunder den en in de kerken baden de mensen: „Alstublieft God, verlos ons van de Noor se razernij." Maar de Noormannen ver overden desondanks dat hele stuk van Frankrijk, dat naar hen Normandië is ge noemd. WEDSTRIJD POLITIEHONDEN Voor de wedstrijd met politiehonden, die zaterdag op het landgoed Lambalgen werd gehouden, hadden zich negen deel nemers in laten schrijven. De wedstrijd had een vlot verloop en kan als geslaagd worden genoemd. Na afloop werden door de voorzitter van de plaatselijke vereni ging de heer Van het Spijker, in café Marktzicht de prijzen uitgereikt. De eer- ste werd behaald door Veldhuizen jr. uit Ede met 274 punten; 2e T. v. d. Berg, Barneveld 255; Reeling, Venendaal 243; Henzen, Barneveld 238; 5e D. Plaisier, Scherpenzeel 232 6e Veldhuizen sr., Ede 224; 7e B. Minne, Veenendaal 171 en Gor- temuller, Amerongen 168 punten. GESPAARD Gedurende de maand maart werd bij de rijkspostspaarbank te Scherpenzeel ingelegd f 28.402,34 en terugbetaald f 26.028,57. Over dezelfde periode werd op het bijkantoor van de Nutsspaarbank ingelegd f 49.052,54 en werd terugbe taald f 25.117,14. BOTSING De bestuurder van een personenauto, de heer Boshuis en de bestuurder van een bromfiets, de heer Bos, beiden wo nende te Woudenberg, kwamen zondag avond op de viersprong Eikenlaan - Willaerlaan met elkaar in botsing, ten gevolge waarvan de bromfietsbestuur der en zijn op de duo zittende echtge note zodanige verwondingen bekwa men dat zij op doktersadvies naar het ziekenhuis te Amersfoort zijn overge bracht. Juist het aparte in model en uitvoering dat een be paald type zo bekoorlijk flatteert, bieden wij óók U uit een keur van elegante monturen. OPTICIËN SPECIALIST Prins Bernhardlaan 4 (Zwaaiplein) Veenendaal - Telefoon 3784 LEVERANCIER VOOR ALLE ZIEKENFONDSEN (9) Toen de vier koninginnen met haar begeleiders door het bos reden, hoorden zij een paard hinniken. Toen zij in de richting van het geluid keken zagen ze ridder Lancelot, die nog steeds onder de appelboom vast in slaap was. Zodra zij hem zagen, wisten zij wie hij was en begonnen zij er onmiddellijk over te redetwisten, wie van haar of hij wel het aardigst zou vinden. Ieder voor zich zou hem graag als begeleider willen hebben. (10) Maar de wijste van haar allen zei: „Laten wij er geen ruzie om maken. Ik zal hem wel betoveren en met mij mee naar mijn kasteel nemen. Als hij daar eenmaal binnen is zal ik de betovering verbreken en dan mag hij zelf kiezen wie van ons hij voortaan wil begeleiden." Toen zij er zeker van waren, dat hij nog vaster in slaap was getoverd legden zij hem op zijn eigen schild en lie ten hem door twee van hun schildknapen naar het kas teel brengen. (wordt vervolgd) De official dealer van English Electric (een concern met wereldnaam) is de man die uw persoonlijke huiselijke ken nismaking met écht volautomatisch wassen graag arrangeren zal. Bel hem vandaag of morgen op. Of wip even bij hem binnen, als u dat beter bevalt. Via zijn bemiddeling kunt u tevens mee dingen naar: Neem deel aan de grote English Electric prijsvraag, met tien prijzen, bestaande uit een Liberator droogautomaat. Vraag de English Electric-dealer om de folder met het prijsvraagformulier. De inzend termijn sluit op 1. juli 1964. De jury bestaat uit M. A. Pon, Mw. A. Spoel- van Harlingen en notaris Keetel te Amersfoort. Liberator volautomaat f1295.- Liberator droogautomaat f695.- Een schoonheid met een dubbel-zelf- denkend brein. Eén knop regelt talrijke wasprogramma's. Hij droogt razend snel maar heel behoedzaam tot dampdroog. En kan voor handwas ook alleen als centrifuge gebruikt worden. In tweemaal een handomdraai wentelt uw wasgoed door een koesterende warme luchtstroom, wordt strijk- of kurkdroog naar keuze. Wordt fris en draagklaar door het koele luchtbad dat elke droog- cyclus besluit. Een combinatie voor een prijs die U voor menige andere wasautomaat alleen betaalt. Financiering: Liberator volautomaat bijv. f 1295.- of le betaling 363.50 en 18 termijnen van 60.25. Financiering: Liberator droogautomaat bijv. f 695.- of le betaling 195.40 en 18 termijnen van 32.50. Het beste wasresultaat met OFFICIAL DEALER IMPORT <P0H> AMERSFOORT De Liberator staat altijd paraat! 3e klasse D. KNVB BVC 18 32 Vriendenschaar 18 23 Holland 18 21 Saestum 18 19 Veenendaal 18 19 VVY 17 17 HMS 17 15 LVV 17 15 Hercules 17 14 JSV 18 14 CDN 18 13 Amsvorde 18 8 2e klasse B KNVB z.m.c. IJsselmeervogels 18 27 Quick Boys 19 27 Excelsior '31 17 22 Noordwijk 19 22 GVVV 17 21 CSCA 16 20 Kozakken Boys 16 18 Voorwaarts 17 16 Zuidvogels 18 16 Zwaluwen V15 14 SDCP 17 9 Hoogvliet 17 9 Enter Vooruit 16 4 AFD. UTRECHT ZONDAG le klas B. DVSA 16 25 Voorwaarts 16 23 Bunnik 16 20 Maarssen 15 18 De Meern 14 15 Minerva 16 14 MSV '19 15 13 R.K. Stormv16 12 DEV 15 11 Wijk bij D. 15 11 Rhenos 14 6 2e klasse A. KNVB z.m.c. NDSM 17 28 Zwart Wit '28 19 28 SHO 18 25 Huizen 18 23 Spakenburg 19 22 SSS 17 21 's-Gravenzand. s.v19 18 DOVO 19 18 Ter Leede 18 15 Apeldoorn 18 13 Genemuiden 18 12 Heerjansdam 18 9 ZCFC 18 7 3e klasse Oost KNVB z.m.c. Go Ahead K17 26 Be Quick 'Z8 17 25 Nunspeet 17 24 WVF 15 16 Vroomshoopse Boys 16 14 DOS '37 16 14 Sparta '57 15 13 Bennekom 14 12 Elb. s.c16 12 Owios 14 9 VRC 15 7 2e klasse A: Veense Boys 16 30 Soesterberg 14 20 Scherpenzeel 15 17 Oranje Wit 13 15 Austerlitz 15 14 R.K. Unltas 14 13 Maluku Muda 13 10 Achterveld 14 5 Renswoude 14 4 AFD. UTRECHT ZATERDAG le klas SD VB 19 24 Montfoort 17 23 NSC 18 23 YFC 16 20 Lopik 18 20 Oranje Leeuwen 19 18 VVVM 19 18 Hierden 16 17 Posta 18 16 VVJ 18 14 De Merino's 18 13 Chefana 18 6 3e klasse A: Hulshorst 17 30 Sova 17 25 Stroe 16 19 Kulan 17 19 Tersch. B17 18 EFC '58 15 16 Rood Wit 16 16 Veense B16 13 Zwart Wit 16 6 Hoevelaken 17 2 2e klas A. Vel. Boys 17 27 Scherpenz17 22 Musketiers 15 21 SVP 16 20 TOV 17 20 Valleivogels 18 20 Posthoorn 15 15 NSVS 16 11 DEV 17 10 Veslaco 17 9 Dolderse B17 7 3e klasse B. Woudenberg 16 27 S.C. Rhenen 15 24 Advendo 16 21 Rubo 16 20 DVSA 14 19 Soesterberg 17 15 SVMM 17 13 Valkenheide 14 9 Langbroek 11 4 Bunnik 13 4 Beverweerdse B13 4 KOMT U EENS PRATEN OOK VOOR U HEEFT EEN PASSENDE EN GOEDBETAALDE WERKKRING! TELEFOON 08376-224

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1964 | | pagina 6