4<*« PAUK UNIG r Zoekt u prettig en afwisselend werk? Véél magere gelderse HAM Saksische leverworst boterham worst gebr. gehakt leverkaas rookworst 1. hamkaas beruner jachtworst ontb. spek paarde- rookvlees maAT&TOH Druk weekend voor voetbalclubs, alleen V.R.C. en Merino's spelen thuis KERKDIENSTEN ^Schotland n.v. Burgerlijke stand nette meisjes a. TYPISTE b. ASSISTENT GOEDKOPER 09 SPORTPROGRAMMA a a a a a a a a a a Voor betere heren- en jongenskleding DINSDAGKOOPJES KINDER KLEERHANGER Doktoren- en Apothekersdiensten Ingekomen en Weekend-shirts vertrokken ete&J&e (ievonden en verloren MARKTBERICHTEN PROVINCIALE UTRECHTSE ELECTRICITEITS MAATSCHAPPIJ N. V. HENDI fijnmetaal fabriek GEVRAAGD V4N KOUTEN9» bakkerij H.Y.R OXtlf LftftRStfftNTQOR FRMEULFN Te koop: Te huur: Gezocht: Gemeente Amerongen 100 gram 150 gram 200 gram ENORM koopje 100 gram en 100 gram samen HOMBURG vacuum verpakt nu voor elk wat wils 50 gram 50 gram 50 gram 50 gram 200 gram samen MALS 150 gram EN GOEDKOPER EN ALTIJD VERS II Na de interland van vorige week is er voor het komende weekend een ruim programma opgesteld. Enkele van deze wedstrijden zijn van groot belang voor promotie of degradatie. In Veenendaal spelen alleen VRC en Merino's een thuiswedstrijd. Reide wedstrijden zijn van groot belang voor de Veenendaalse clubs in verband met dreigende degra datie. We motten eerbied hebben veur de Nederlandse driekleur. En niet allenig veur ons eigen, nationale, textiel, mar ok veur dat van andere naties. Zo we de eerbied nog niet uit ons zelf in ons moch ten hebben dan zal ons dat van hoger hand bijgebrocht wurden. Gelijk dat in de miiiteere dienst gebeur, de. Ik kan me nog as de dag van gisteren herinneren, dat ik drie dagen provoost op heb zitten knappen, omdat ik niet vlug genogt in de gaten had dat ze op een avond de vlag an 't strijken waren. Beste minsen, ik had 'et gewoonweg niet gezien. Ik liep in gedachten mit m'n etensketeltjie naar de kiepelton om daar een restantje groen voedsel, waarvan me tot op de dag van heden de naam nog niet bekend is, an toe te vertrouwen. 't Kan spinazie geweest zijn, andijvie, stoofsla, snijbiet, ik weet 'et niet. In ieder geval was het groen en daar maak ik uit op, dat het groente geweest mot zgn. Op de roete van de kamer naar de kiepelton probeerde ik het raadseltje op tel ossen. Ik zou toch zo greeg weten wat veur loon ik veur mijn bijdrage tot de verdediging van het vaderland te slikken had gekregen. Alle meugelijke soorten groene groenten probeerde ik me veur de geest te halen en de smaak zo'n bietjie thuis te brengen tot een rauwe stem daar een eind an maakte. He daar, stuk onbeschoft, bin je blind Ka-je niet zien wat d'r gaande is? Ik zag nog net de kaken van de kom- piesmejoor op mekander klappen. Het bericht mos dus onder zijn kepi vandaan gekommen zijn. En mit een masjinaal ge baar daverde ik in de houding. Da's 't ergste was een militeer over- kommen kan, bulderde de mejoor. Op 't eten na, docht ik en ik begos an de zware taak om te proberen de dubbele uit te leggen waarom ik het strijken waar schijnlijk over de kop gezien had. En zo doende niet de nodige eerbied had kun nen betonen. Ik liep d'r an te denken wat we vanavund eigenlijk naar binnen ge war kt hebben, mejoor, zee ik in alle bescheidenheid. Dat kwam me op nog twee dagen provoost ekstra te staan. Veur het negeren van de vlag kreeg ik een dag, mar omdat ik het daarna nog bestaan had te kankeren over het eten mocht ik het dubbele d'r nog es over heen zitten. Beste minsen, veur mijn is in de miiiteere dienst de driekleur na dat veurval altijd de vlag gebleven die de lading mos dek ken. As we weer 'es iets gegeten hadden dat ik niet een-twe-drie thuis kon bren gen dan mos ik onwillekeurig altijd weer naar de vlag kijken. Die vlag hing d'r altijd: of de staat je nou behandelde veur wat je weerd was of niet. En daarover mos ik nou denke toen ik een poosie gelejen kennis kreeg van het besluit van de gemeenteraad om an het misbruik van de vlag paal en perk te stellen. Hoort dit tot de taak van de overheid Is het allemaal nog wel echt als het van boven opgeleid wurdt wat wel en wat niet mag? Gelukkig, we maken in de eerste plaats mit ons eigen geweten uit wanneer het wel en wanneer het niet ge past is om enige landsvlag uit te steken. Pas as tie niet uit hoort te hangen wurden we daar vrir.delijk op gewezen en zo we hem dan niet binnen halen lijkt het me dat we opgeschreven wurden. Persoonlijk vin ik het eerlijk niet zo erg as de visboer de vlag uitsteekt as tie de eerste Hollandse nieuwe op de kar heeft. Dat is toch een nationale gebeur tenis. Mar vrij zeker mag 'et niet. Op Ko ninginnedag is 'et natuurlijk wat anders. Dan heeft het rood-wit-blauw an de vis kraam een andere funksie dan een ha- rinkie an de man te brengen. Nogmaals, het lijkt me niet gemakke lijk om het uit te maken. Daarom hoop ik dat iedereen voor zich bewust de vlag uithangt. En niet zonder na te denken een veelkleurig couponnetje in een bussie steekt. Hoe het zal motten mit al die rood-wit- blauwe embleempjes op vele artikelen van Nederlands fabrikaat is mij nog niet duidelijk. Of is de nationale driekleur uitsluitend iets wat an een stok hangt en kan wapperen Wout Blauwkous Veenendaal gaat op reis naar IJssel- stein. VVY staat gereed de Veenendalers warm te ontvangen. Weliswaar verloren de Ysselsteiners vorige week met duide lijke cijfers, maar op eigen veld is deze club heel wat mans. Bovendien zweeft VVY nog tussen de clubs die kunnen de graderen. Een gelijk spel zou voor Vee nendaal nuttig en voor VVY beslist nood zakelijk zijn. DOVO trekt naar het Westland. In de druivenstreek gaan de roodwitten een bezoek afsteken bij de 's Gravenzandse Sportvereniging. Voor beide clubs staat er geen enkel belang op het spel, zodat het een sportieve, aardige ontmoeting kan worden. ■fr Ook voo:r GVW dat in Amstelveen op visite gaat bij CSCA staat er weinig meer op het spel. Het zal de blauwen niet meevallen met winst onder de rook van Amsterdam vandaan te komen. In de thuisontmoetjng verloor GVW met 3-2 maar intussen is de kracht van CSCA afgezwakt. Een gelijk spel is best moge lijk. ■a Wel belangrijk is de thuiswedstrijd van VRC tegen Sparta '57 uit Opheusden. De kans om de dans te ontspringen zit er nog in, maar een onverwachte nederlaag kan al direct tot degradatie leiden. Op passen blijft dus geboden en winst be halen noodzakelijk. Spelend met hetzelf de enthousiasme als vorige week kunnen de Racingspelers een kleine overwinning bereiken. a De Merino's zullen zich zaterdag in de thuiswedstrijd tegen kampioenskandidaat Montfoort ten volle moeten geven om al thans een gelijk spelletje uit het vuur te slepen. In de resterende vier wedstrij den moet de DS-ploeg de nodige punt jes veroveren anders is de slag onaf wendbaar. Hopelijk wordt daarmee tegen Montfoort een begin gemaakt. RK Unitas kan zondag weer twee pun ten mee naar huis brengen want het be zoek aan Achterveld is een vrij gemakke lijke opgave. Oranje Wit zal wel moeite hebben om op Remmerden van Soesterberg te win nen, maar kan daar misschien wel in slagen. Musketiers is nu praktisch uitgescha keld. In Doorn tegen DEV zullen de El- stenaren evenwel nog eens twee punten willen veroveren. NSVS kan zich een stuk veiliger stel len als de Neveda-ploeg in Den Dolder van de hekkesluiter de Boys weet de winnen. Verliest NSVS onverhoopt dan komt men weer dichter bij het gevaar. Panter reist naar Baarn voor de wed strijd tegen TOV. Deze ontmoeting is van geen enkel belang meer. Uitslag ver moedelijk een gelijk spel. Valleivogels krijgt het in Garderen zeer zwaar te verduren. Als Veluwse Boys, de gastheer deze wedstrijd weet te winnen gaat de vlag in dat Veluwse plaatsje omhoog. Gesteund door haar supporters zal Veluwse Boys zich deze kans om te gaan feesten wel niet laten ontnemen waardoor Valleivogels dus een nederlaag tegemoet gaat. Kulan v/int in Harderwijk zonder eni ge twijfel van het zwakke Zwart Wit. Sportclub Rhenen won vorige week weer met dikke cijfers en zal het zater dagmiddag herhalen in de wedstrijd te gen het zeer zwakke Bunnik. Hierdoor zullen de Rhenenaren de leiders Wouden berg tot cp 1 puntje genaderd zijn. Volop spanning dus in deze afdeling. DVSA (zaterdag) zal de handen vol krijgen aan het bezoekende Rubo dat altijd fors spel laat zien. DVSA zal het kleine kansje willen verdedigen en win nend van de Burgwal stappen. Tenslotte zal Advendo op eigen veld in Ederveen weining moeite hebben met het vrij zwak spelende Langbroek. VEENENDAAL Oudekerk; voorm. 9.30 uur Ds. P. de Jong; nam. 5 uur: Ds. A. Wisgerhof. Julianakerk: v.m. 9.30 uur Ds. D. van den Berg; nam. 5 uur kand. E. M. Bakker. Vredeskerk; v.m. 9 uur Ds. A. Wisger hof; v.m. 10.30 uur Ds. A. Wisgerhof; nam. 5 uur Ds. P. de Jong. Sionskerk: v.m. 9.30 uur kand. E. M. Bakker; nam. 5 uur Ds. van den Berg. Veeneind: nam. 3 uur Ds. D. van den Berg. Dijkstraat: nam. 2.45 uur Ds. P. M. Breugem van Achterberg. Geref. Kerk Vaartbrug: 9.30 uur v.m. Ds. Thijs van Finsterwolde; n.m. 5 uur Ds. van Enk. Geref. Kerk Pctrakerk: 9.30 uur v.m. Ds. van Enk; 5 uur n.m. Ds. Thijs, Finsterwolde. Chr. Geref. Kerk Hoofdstraat: 9.30 uur v.m. leesdienst; 5 uur n.m. Ds. Heer- ma, Nunspeet. Chr. Geref. Kerk Beatrixstraat9.30 uur v.m. Ds. Langbroek; 5 uur n.m. Ds. Langbroek. Geref. Gem. Syn. Geb. Eltheto: 9.30 uur v.m. Leesdienst; 5 uur n.m. Lees dienst. Geref. Gem. in Ned. Fluitersstraat: 9.30 uur v.m. Ds. Mallan; 5 uur n.m. Ds. Mallan. Geref. Kerk Geb. O.C.B.: 9.30 uur v.m. Ds. Wielenga; 3 uur n.m. Ds. Wie- lenga. Ned. Herv. Kerk Sola Fide: 10 uur v.m. Ds. Kalkman, Waddinxveen; 5.30 uur n.m. Ds. Bos. Ned. Prot. Bond: 10.30 uur v.m. Dra. Treffers, Soest. R.K. Kerken: Willibrordkerk: 8 en 10.15 uur v.m. H. Mis; 5 uur n.m. Lof. Salvatorkerk: 8 en 10.15 uur v.m. H. Mis; 7 uur n.m. Lof. Leger des Heils: 10 uur v.m. Wijdings- KLEDINGMAGAZIJN Prins Bernhardlaan 28 - Veenendaal - Telefoon 08385-2608 Wegens groot succes van 17 april tot 24 april geven wij weer een PANTALON CADEAU bij aankoop van een costuum. leuk beklede kinder kleerhanger met kraagrol, door verkeerde opslag zijn de haken iets aangeslagen. Normale prijs 25 ct., nu Q enorm koopje, 5 voor CITROENPERS keurige 2 delige citroenpers met onderbakje, van onbreekbaar plastic, bijzonder /Y OQ handig in 't gebruik BOEK- OF WANDREK voor het opbergen van uw pocketboeken of snuisterijen, met stevig vlakke plateau's, in frisse kleuren uitgevoerd. Nu met 3 schappen 2.60 met 2 schappen 1.75 met 1 schap 0.80 ALLEEN DINSDAG 21 APRIL Hoofdstr. 7 - Tel. 3103 - Veenendaal VEENENDAAL Geboren: Dina Cornelia d. v. T. Spies en Chr. M. Muller; Willem Adriaan z. v. A. van Ginkel en P. Anbeek; Cornelia Johanna Willemina, d. v. R. van Alfen en C. W. van Ingen; Willemijntje Hen- drika, d. v. P. W. van Manen en G. H. Ruiter; Cornelis Teunis, z. v. K. Aalbers en G. van Ginkel; Gerard, z. v. R. van de Weerd en C. Heiwegen; Jannigje Wil- helmina, d.v. H. Gerritsen en J. W. de Koning; Johannes Maarten, z. v. F. G. Schellevis en L. J. Kruiniger; Jan Ger- rit, z. v. J. van Geest en J. Laros; Ma rijke, d. v. G. C. Bos en E. M. Rebergen; Albartus, z. v. A. M. Beckerman en G. E. van den Bos; Hendrik Marinus, z. v. W. Blankestijn en W. van Prattenburg; Mark Nicolaas, z. v. N. van der Ende en B. van de Scheur (geb. te Rhenen); Fe- mia Jansje, d. v. P. W. de Beer en H. van den Berg (geb. te Rhenen). Ondertrouwd: H. L. M. van der Waart met H. E. van de Weerdhof; H. W. J. Boerwinkel met H. A. de Gooijer. Gehuwd: J. van Dijk met G. M. van Hal. RHENEN Geboren: Mark Nicolaas, z. v. Nico van der Ende en Brandina van de Steur; Pieter, z. v. Pieter Bouwes en Alide Jan sen; Jurriën, z. v. Jan Rijksen en Aaltje van der Linden; Pieter, z. v. Gerrit Drost en Christina Maria Dorethea Jan na Kosters; Femia Jansje, d. v. Pieter Willem de Beer en Hilligje Tonia van den Berg. Gehuwd: Dirk Phaff uit Hillegom en Hendrika Remerie uit Rhenen. Kennisgeving van huwelijksaangifte gedaan (niet ondertrouwd): Karei Al- bertus Maria Pas uit Wageningen en Adriana Gerredina Byi uit Rhenen. Overleden: Suzanna Hendrika Fisser, 65 jaar, geh. geweest met Leo van Wijn gaarden; Arie van Eden, 55 jaar, on gehuwd. Elders overleden: te Laren Lambertus Roest, 88 jaar, echtgenoot van Anna Maria Drost. AMERONGEN Geboren: Johannes Cornelis, z. v. H. Willemsen en G. J. van Ledden. Overleden: Neeltje van Dijk, wed. van W. Wegerif, 75 jaar. RENSWOUDE Huwelijk: 8 apr. van Beek, H. M. en van Ginkel, F. Ondertrouwd: 9 apr. Kloot, M. 23 jaar, Veenendaal en Vlastuin, G. 22 jaar, Utrechtseweg 10. SCHERPENZEEL Geboren: Barend, z. v. G. Vermeulen en J. v. d. Haar; Cornelis, z. v. H. In- kenhaag en M. L. Wolswinkel; Teunis, z. v. L. Heemsbergen en J. C. v. d. Brink. Gehuwd: T. H. Veenvliet en J. Wer ner; D. van Veldhuizen en J. Hoefakker. samenkomst; 7.30 uur n.m. Verlos singssamenkomst. Zaterdag 18 april a.s.: Petrakerk: 7.30 uur n.m. Avondstilte. Woensdagavond 22 april 8 uur in OCB gebouw Opwekkings bijeenkomst: Spre ker J. v. d. Berg uit Wassenuaar. Ger. Gem. (syn) geb. Eltheto. zaterdag 18 april n.m. 7.30 u. Dhr. Weststrate van Borssele. Zondag v.m. 9.30 en n.m. 5 uur leesdienst. Donderdag 23 april n.m. 7.30 uur Ds. Sschipaanboord uit Apel doorn. RHENEN Ned. Herv. Kerk v.m. 10 uur Ds. Westra en n.m. 5 uur Ds. Kooreman. Ned. Herk (Ger.) Evang. v.m. 10 uur Dhr. v. d. Veen uit Lopik en n.m. 5 uur Dr. Bout uit Utrecht. Ger. Kerk v.m. 10 uur Ds. L. C. Rietveld uit Wageningen en n.m. 5 uur Ds. H. Volten (Voorber. H.A.) Ger. Gem. (syn) v.m. 10 en n.m. 5.30 uur leesdienst. Woensdag 22 april n.m. 7.30 uur Ds. C. Wisse uit Elspeet. Ger. Gem. Plantsoen v.m. 10 en n.m. 5.30 uur leesdienst. Oud Ger. Gem. v.m. 10 en n.m. 6 uur leesdienst. Woensdag 22 april n.m. 7 uur Ds. v. d. Poel uit Ede. RK Ged. Kerk 8 uur Vroegmis, 10.15 uur Hoogmis en 7 uur Lof. Ned. Prot. Bond 19 uur Ds. F. Sterringa uit Tiel. ELST Ned. Herv. Kerk v.m. 9.30 en 6 uur Ds. Stekelenburg. Ger. Gem. v.m. 9.30 en 6.30 uur lees dienst. Donderdag 23 april n.m. 7.15 uur Dr. Steenblok uit Gouda. Oud Ger. Gem. v.m. 9.30 en n.m. 6 uur leesdienst. AMERONGEN Ned. Herv. Kerk v.m. 10 en n.m. 7 uur Ds. Kaastra. Ger. Ker. v.m. 10 en n.m. 5 uur Ds. Zwaan. Ned. Prot. Band 10.30 uur Ds. J. v. d. Guchte uit Wageningen. RK Kerak 8.15 uur H. Mis. OVERBERG Ned. Herv. Kerk v.ip. 10 uur Ds. Kaastra en 6.30 uur Dhr. j. M. Meyer. Oud Ger. Gem. 10 en 6.30 uur leesdienst Hr. Duim. ACHTERBERG Ned. Herv. Kerk v.m. 10 en n.m. 6.30 u. Ds. Breugem. Oud Ger. Gem. v.m. 10 en n.m. 7 uur leesdienst. Donderdag 23 april n.m. 7 uur Ds. Wiltink van Doetinchem. RENSWOUDE Ned. Herv. Kerk v.m. 9.30 uur (H.D.) en n.m. G.30 uur Ds. v. d. Peut. Ger. Kerk v.m. 10 en n.m. 6.30 uur Ds Slingenberg. EDERVEEN Ned. Herv. Kerk v.m. 9.30 uur Ds. Ver- gunst uit Ede en n.m. 7 uur Ds. v. d. Pol uit Lunteren. Ger. Gem. v.m. 9.30 en n.m. 6.45 uur leesdienst. Oud Ger. Gem. v.m. 9.30 en n.m. 2.30 en n.m. 7 uur Ds. Slager uit Stavenisse. SCHERPENZEEL Ned. Herv. Kerk v.m. 9.30 uur Ds. J. v. d. Heuvel uit Ede (bevestiging van Ds. Cazander) n.m. 2.30 uur Ds. Cazander intrede). Ger. Kerk v.m. 10 en n.m. 6.30 uur Ds. Flinterman uit Den*'Haag. Vrije Evang. Gem. n.m. 3 uur Ds. J. A. Hamers. VEENENDAAL: Dr. E. A. C. Reydon, Kerkewijk 40, Tel. 2134. Zuider Apotheek, Dr. Slot. de Bruine- plein 7. Tel. 3714 (m.i.v. zaterdagmiddag 6 uur). RHENEN: Dr. B. Stegeman, Herenstraat 69, Tel. 315. Apotheek Deys. Op zondag geen dienst, recepten kunnen worden aangeboden in de dienstdoende apotheek te Wagenin gen. ELST, AMERONGEN, LEERSUM: Prak tijken Bakker, v. d. Burg, Kars, Ossen- derp en v. Ommeren: Dr. Th. C. Bak ker Tel. 03434-1495. EDERVEEN, DE KLOMP, RENSWOUDE: Dr. S. T. Hey, De Klomp. Tel. 200. SCHERPENZEEL: Dr. W. van Vulpen, Dorpsstraat. Tel. 03497-220. DE KLOMP EDERVEEN Gebcren: Willem z. v. M. van Maanen en G. Drost. Ondertrouwd: G. A. v. d. Pol en J. C. J. Raijmann. in een enorme verschei denheid. NEEM NU EEN WEEKENDER, dan heeft u er de hele zomer plezier van. WIJ HEBBEN ZE reeds vanaf 9,75 - 10,90 tot 24,75 in Katoen, Ny lon en Terlenka. Hoofdstraat 75 - V'daal GOED VAN VAN DER ZEE GAAT LANGER MEE RHENEN Ingekomen: Bartus C. Drost uit Vee nendaal; Hendrika van Effrink uit Bar- neveld; Berendina H. Gerritsen uit Rhe- den; Theodora A. G. Everaert uit Rot terdam; Johanna Naves uit Utrecht; Egbert Sabel met gez. uit Schiedam; Hiltje Bakker uit Dordrecht; Jan C. van Gent uit Amerongen; Gerdina C. C. Sneek uit Alphen aan de Rijn; Selma van Knotsenburg uit Alphen aan de Rijn; Sara Ouweneel uit Schoonhoven; Gerrit Kooistra met gez. uit Canada; Arie G. H. Kool uit Hilversum; Lucas Blanke uit Nijkerk; Andreas Huijser met gez. uit Leiden. Vertrokken: Cathalina A. Roks g.m. v. 't Hoog naar Veenendaal; Anne Hol- werda naar Leersum; Gijsbertus H. van Geffen naar Veenendaal; Jan van Geen huizen naar Apeldoorn; Vicente Mateos Gonzalez naar Spanje; Jan C. van Doorn naar Lienden; Gerrit je van Laar g.m. de Ruiter naar Scherpenzeel. AMERONGEN Ingekomen: H. J. van OoikBlanken- stijn van Zeist. SCHERPENZEEL Op de woensdag gehouden markt wer den 1.050.000 eieren aangevoerd. De prijs per 100 stuks varieerde van 11,35 tot 12,en die van henneneieren 8, tot 10,De handel was vlug. Op de biggenmarkt bedroeg de aan voer 157 stuks en de prijs per stuk va rieerde van 74,— tot 94,—. De han del was traag. RHENEN Gevonden: wieldop van Volkswagen, wollen das, bruine portemonnee zonder inhoud, blauw-groen jongenscolbert, bruine portemonnee, inhoud 0,48. Verloren: bankbiljet van 10,col bertjasje diverse kleuren, paar bruine lederen handkappen. Weggevlogen: geringde gele parkiet. ELST (U.) Verloren: bedelarmband je, bruine mo torhandschoen, herenbril. Gevonden: portemonnee met 7,50. maakt in verband met de kolenclausule voor de klein verbruikerstarieven aan haar afnemers bekend, dat de REDUCTIE op de kWh-prijs, die in het eerste kwar taal 1964 bij het nachtstroomtarief 0,5 cent per kWh bedroeg en 0,7 cent bij de overige kleinverbruikers tarieven, voor het tweede kwartaal 1964 is vastgesteld op 0,5 cent per kWh zowel voor het nachtstroom tarief als voor de overige kleinverbruikerstarieven. Voor het tv/eede kwartaal 1964 gelden dus bij de vastrechttarieven de volgende kWh-prijzen bij hei GEWONE vastrechüarief 6.9 cent bij het KEUZE vastrechttarief 5,6 cent bij het nachtstroomtarief 3,5 cent Wij vragen enige mensen voor diverse werk zaamheden, zoals het bedienen van AUTOMATISCHE MACHINES METAAL PERSEN ELECTR. PUNTLASSEN Komt u eens kijken en praten. Inlichtingen tijdens werkuren op ons kantoor HOOFDSTRAAT 29 (electriciteitszaak) na werk tijd JULIANASTRAAT 7. Fluitersstraat 8-10 - VEENENDAAL voor het inpakken van koekjes 15 jaar of ouder Vijgendam 17 - Veenendaal - Tel. 3870 Alum tal ■«abaDagc/fbrick FRIBOURG-BEAUREPAIRE-V EEN END A AL Vraagt voor spoedige indiensttreding bij voorkeur met steno-diploma en Mulo-A. Leeftijd 16-18 jaar. OF voor haar afdeling Technische Inkoop. Leeftijd 16 a 17 jaar. Bij voorkeur met Mulo-opleiding en diploma machine-schrijven. Sollicitaties zowel schriftelijk als mondeling te richten aan ons adres: Rozenstraat 19, Veenendaal. AKE Kerkewijk 110 - Veenendaal Telefoon (08385) 2252-3900 EEN WOONHUIS TE RHENEN aan de Bruine Engse weg. Leeg te aanvaarden. Vrije vestiging. EEN PRACHTIGE VILLA TE VEENENDAAL aan de Kerkewijk. Binnenkort leeg te aanvaarden. EEN WOON- EN WINKELHUIS TE VEENENDAAL aan de Dijkstraat. EEN WOONHUIS aan de Fluitersstraat TE VEE NENDAAL. EEN WOON- EN WINKELHUIS IN VEENEN- DAAL-ZUID. EEN WOONHUIS aan de Bergweg. Binnenkort leeg te aanvaarden. EEN WOONHUIS MET BEDRIJFSRUIMTE TE VEENENDAAL aan de Valleistraat. EEN WONINGRUIL. Woerden - Veenendaal. Aan geboden te Woerden een flatwoning, gevraagd een soortgelijke woning. VOOR TIJDELIJK EEN PENSION. In verband met werkzaamheden dient er telefoon aanwezig te zijn. Burgemeester en wethouders van Amerongen maken bekend, dat het in de bedoeling ligt om met toepassing van artikel 20 der Wederopbouwwet de volgende vergunningen te verlenen a. aan het gemeentebestuur van Amerongen voor de bouw van 18 woningwetwoningen op het perceel kadastraal bekend gemeente Amerongen sectie D nr. 2887, 2888 en 2889 ged. gelegen tussen Oranjelaan en Nassaulaan; b. aan de heer L. P. de Maning, kringarchitect namens 12 particulieren, voor de bouw van 12 woningen op het perceel kadastraat bekend gemeente Amerongen, sectie D nrs. 2887, 2888 en 2889 ged. gelegen tussen Oranje laan en Nassaulaan. Belanghebbenden zijn tot en met 28 april a.s. in de gelegen heid eventuele bezwaren aan het gemeentebestuur kenbaar te maken. Burgemeester en wethouders voornoemd, De burgemeester, Jhr. Mr. O. R. van den Bosch; De secretaris, F. C. Magendans. 49 49 45 79 89 79 unie

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1964 | | pagina 2