Fa. Alberti-Ravenhorst Een nieuwe lente, Een nieuw geluid Vebotex SKODA DE VALLEI UW BLAD S. J. van Wijk Pr. Bernhardl. 22, Tel. 3029,Veenendaal CITROËN occasions Garage R. VONK VEENENDAAL flinke medewerkers administrateur SPORT Employé (mnl.) De doodsklok luidt Helden commando BANKSTELLEN vanaf f360 - tot f 1100. en EETHOEKEN Zon manhaftige jongen heeft alles mee een auto in de kleine klasse? dan is NSU favoriet! OCCASIONS 1 VW Kleinbus 1962 2 VW 1500 - 1962 1 VW 1200 - 1961 1 VW 1200 - 1960 alleen deze met schuifdak 1 VW 1200 - 1958 1 VW 1200 - 1959 Rubberfabr. H. Timmer n.v. „W.S.B." N.V. ©5 .IDEALE'KLEPING f VOOB PB MODERNE MANj HOOFDSTRAAT 13 - VEENENDAAL Stichting Natuurbad „BERGBAD" DE TWENTSCHE BANK N.V. TE KOOP AANGEBODEN WONINGRUIL Nieuwsblad „DE VALLEI" B IO RHENEN Telef i8376.901 Nu, na de schoonmaak, is de tijd gekomen om uw huis opnieuw fris in te richten. Wij hebben een grote collectie duurder en vanaf f 120.- tot f 500 en duurder Een ruime sortering vindt V by: Kerkewijk 37 - Veenendaal - Telef. 2730 o zo zuinig met dure benzine sterke NSU-motor motorvermogen 36 pk topsnelheid 120 km/u volop ruimte voor 4 personen luxe. degelijke afwerking moderne lijn «tóü grote kofferruimte viertakt NSU-wereldservice eerste klas lakwerk 4 versnellingen gesyn.hroniseerd vraag een brochure of kom eens kijken in zijn guitige hespakje, waar hij zich 'vrij in roeren kan omdat het best een stootje kan velen. Zo ziet u hem het liefst, omdat die vrolijke ruit hem zo plezant staat en omdat de stofTerlenka is - dus kreukherstellend en gemakkelijk .wassen. Maten 0 t/m 6. 5 jaar 13.50 Regelmatig aan te goede gebruikte bieden Citroën's 2 CV - AMI 6 ID-IDeal verkoop onder garan tie, inruil en finan cieren mogelijk. Agent: Citroen - Pachard. Caravan 1958 International, Krupp Tevens aangeboden inruilwagens VW 1959 de Luxe f2350- Renault R4, Luxe. 1962 1 2 9 5 0.- 1500.- Parallelweg 3-4-5 - Tel. 2545, Al deze wagens worden onder garantie verkocht. Afd. verkoop ook zaterdags geopend tot 17.00 uur. Garage De Haas n.v.p Kerkewijk 87-93, Veenendaal, tel. 2845. Sportlaan 32 - Driebergen - Telefoon 03438-2141 WIJ VRAGEN: die een goed loon willen verdienen. WIJ BIEDEN een prettige werksfeer hoog basis-loon zeer hoge premie-uitkering reiskostenvergoeding goede sociale voorzieningen aanvullende pensioenregeling gratis bedrijfskleding U kunt bij ons werken in 2-ploegendienst in welk geval voor uw vervoer wordt ge zorgd; óf in normale dagdienst. Komt u eens bij ons praten. Wij laten graag zien, waar uw plaats in ons bedrijf zou kunnen zijn. Ook kunt u in KESTEREN op maandagavond 20 april a.s. tussen 8-10 uur, persoonlijk contact op nemen in Café „De Kuip" (H. J. van Kleef), Stationsweg 2. U ontvangt dan alle gewenste inlichtingen over de aard van het werk, de verdiensten enz. Fabriek voor winkelbetimmeringen voor diverse bran ches te Scherpenzeel vraagt voor spoedige indienst treding: VEREISTEN In staat om zelfstandig een boekhouding te voeren. Energiek en belangstelling voor de commer ciële zijde van het bedrijf. Goede opleiding, bij voorkeur op M.B.A. niveau. Leeftijd 21-30 jaar. GEBODEN WORDT: Prettige en zelfstandige werkkring. Goede honorering. Vijfdaagse werkweek. Met vakantie-afspraken wordt rekening ge houden. Schriftelijke sollicitaties met vermelding van opleiding, ervaring en verlangd salaris te richten aan bovenver melde onderneming, Glashorsterdijk 94, Scherpenzeel (Gelderland). maakt bekend Dat op dinsdag 21 april woensdag 22 april vrijdag 24 april van 4 7 uur n.m en op zaterdag 25 april van 10-13 uur Schriftelijk bestelde abonnementen kunnen worden afgehaald aan de kassa van het Bergbad Kerkewijk 3 Veenendaal vraagt voor spoedige indiensttreding (vrij van militaire dienst) Sollicitatie gaarne met opgave van genoten opleiding. Plaats een vraag en aanbod- ad vertentle 1-10 woorden 1,10 ('elk woord meer 10 cent Parallelweg 10 Telefoon 2022 Zaterdag 18 april 7.30 uur; zondag 19 april 3 uur, vertoning van de sensationele Wild-West film in kleuren: met LEE J. COBB - GEORGE C. SCOTT - JAMES DRURY Gevangenen zijn ontsnapt kinderen worden gijzelaars kerels staan machteloos! Toegang 14 jaar. Zondag 19 april 7.30 uur, vertoning van de aangrijpende oorlogsfilm met HOWARD KEEL - TINA LOUISE - WARNER ANDERSON De hel en de glorie van het gepantserde commando, hel op wielen". Toegang 14 jaar. .De een veilige keuxe (ook voor uw vaoantle) Met een caravan de bergen in? Dat doet de Skoda met plezier. Omdat hij zo'n enorme trekkracht bezit: de Skoda Combi b.v. trekt gemakkelijk op 2000 m hoogte 825 kg over hellingen van 20 Een bijzondere prestatie, zoals duidelijk blijkt uit het officiële overzicht van trekkrachtgegevens voor caravanners, dat u bij elke Skoda-dealer kunt krijgen. Geheel compleet v.a. f 4990.Skoda Super f 5250. Skoda Combi f 6395.— H. ENGLEBERT N.V. VOORSCHOTEN (01717) 2010 MEER DAN 70 DEALERS DOOR GEHEEL NEDERLAND. SKODA-DEALER AUTOBEDR. H. W. STRAATMAN - VERGERSWEG 42 - WAGENINGEN - TELEFOON 3492

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1964 | | pagina 7