N.V. AUTOMOBIELBEDRIJF KIRPESTEIN SUCCES VAN BOORDT Naadloze nylons die niet knellen Setter S DANSEN TIJDELIJK NOG NOOIT enige Monteurs HALVE PRIJS L Oskam ADVERTEREN DOET VERKOPEN BERKHOF's Gebr. van Schuppen's Ritmeester Sigarenfabrieken N.V. Veenendaal .DE VALLEI" UW BLAD NYLONS kiest u bij: Dit Is de geschiedenis van een CHEVROLET- en OPEL-dealer aan de zuidelijke Veluwezoom Auto- Rij- en Verkeersschool Amerongen Eist Overberg A. H. VAN WAGENSVELD BOEKHOUDER of AANKOMEND BOEKHOUDER Chemisch Reinigen Schoenreparatie ieder tweede kledingstuk voor de Schoenreparatie heeft u uw schoenen zo goedkoop laten maken! enige timmerlieden en halfwas timmerlieden ongeschoolde arbeidskrachten N.V, „Heko Spanten Apparaten fabriek Oosterbeek Metaal-bewirker voorman DEZE ADVERTENTIE GELDT ALLEEN IN VEENENDAAL Transportbedrgf Gevraagd: metselaars en opperman van DOORN's Bouwbedrijf Buurtlaan O - 7, Veenendaal Telefoon 3229 b.g.g. 2903 Poeliersbedrfyf In onze revisie- en onderhoudswerkplaats kunnen worden geplaatst Vereisten: Diploma L.T.S.-Machine Bankwerken. Sollicitanten kunnen zich melden op de afdeling Personeelszaken, Kerkewijk 115, te Veenendaal. Per luxe touringcar naar de bloeiende bloembollenvelden en Keukenhof Chr, Lagere Landbouwschool te Ede Textielhandel Turkesteen Jac. van Schuppen J. Antonides van den Brink's Textielhandel Firma E. v. Hunnik Zn. z 50 jaar KIRPESTEIN 50 jaar KIRPESTEIN 50 Jaar KIRPESTEIN 50 jaar KIRPESTEIN - 50 jaar KIRPESTEIN - 50 jaar KIRPESTEIN - 50 jaar KIRPESTEIN 50 jaar KIRPESTEIN - 50 jaar KIRPESTEIN - 50 jaar KIRPESTEIN - 50 Jaar KIRPESTEIN - 50 jaar KIRPESTEIN 24 APRIL 1914 1 JANUARI 1924: MEI 1940: SEPTEMBER 1945 22 NOVEMBER 1952 29 OKTOBER 1956 De heer J. J. Kirpestein vestigt te Wageningen een zaak in motor rijwielen, waarin hij al spoedig automobielen gaat verhandelen van de merken Sunbeam en Overland. Het bedrijf verkrijgt het General Motors dealerschap. Het pand in centrum van Wageningen wordt door de oorlogs handelingen verwoest. Een nieuw pand, tijdens de oorlogsjaren met vele onderbrekingen aan de Prof. Ritzema Bosweg gebouwd, wordt in gebruik genomen. Overlijden van de heer J. J. Kirpestein. Vanaf deze datum wordt het bedrijf geleid door zijn zoon, J. C. G. Kirpestein. Opening van een vestiging te Veenendaal, aan de Industrielaan al daar, het Veenendaals Automobielbedrijf N.V., waardoor op effi ciëntere wijze service verleend kan worden aan de uitgebreide klantenkring te Veenendaal en naaste omgeving. Opening van een service-station te Ede, aan de Stationsweg aldaar, City Motors N.V. Het doorsmeren en wassen van automobielen van onze Edese klanten wordt nu ter plaatse uitgevoerd. Ingebruikneming van een hulpgebouw, achter het service-station City Motors te Ede, waarin een reparatie-werkplaats. Hiermede wordt het nu mogelijk te Ede volledige service te verlenen. 9 JULI 1959 MEI 1964 VIERT DIT JUBILEUM MET CLIENTEN EN HUN KINDEREN, EN MET HET PERSONEEL VAN DE DRIE BEDRIJVEN, WAARVOOR HET VOLGENDE PROGRAMMA IS SAMENGESTELD 18 APRIL Operette „Prins Rudi en de Toverstaf" in Junushof voor de jongere kinderen, 's Avonds een diner en feestelijke samenkomst voor het gehele personeel. Vanaf 6 uur n.m. zijn onze be drijven geheel gesloten. 23 en 24 APRIL Skelterwedstrijden uitsluitend voor cliënten, hun dames en hun oudere kinderen. 25 APRIL: Open Skelterwedstrijden, tegen betaling van een startgeld van 1, waarvan de opbrengst bestemd wordt voor een liefdadig doel. 25 APRIL Receptie in hotel „De Wageningse Berg" van 15-19 uur. Gedurende deze receptie is er tevens een show van de nieuwste modellen Opel en Chevrolet automobielen. Geopend tot 22 uur. jaar KIRPESTEIN - 50 jaar KIRPESTEIN - 50 jaar KIRPESTEIN - 50 jaar KIRPESTEIN - 50 jaar KIRPESTEIN - 50 jaar KIRPESTEIN - 50 jaar KIRPESTEIN - 50 Jaar KIRPESTEIN - 50 jaar KIRPESTEIN - 50 jaar KIRPESTEIN - 50 jaar o 50 jaar KIRPESTEIN - 50 KIRPESTEIN EIGENAAR P. G. STAM Zandvoort 7 - Telefoon 1812 Rijksstraatweg 145 - Telefoon 275 Telefoon 03434-1812 Les in Opel-Rekord (stuurversnelling) Opel-Kadett (grondversnelling) Gratis halen en brengen. ERKEND door F-N-O-P en BOVAG Moderne theorielessen. U ontvangt de 120 exa menvragen en de ant woorden in boekvorm, met voorrang-situaties in kleur. TE KOOP 0 Een middenstandswoning langs de Kerkew. Vraagpr. f 75.000, (Binnenkort vrij van bewoning). 0 Een woonhuis aan het Panhuis. (Aanvaarding in overleg). Vraag prijs f 20.000,—. 0 Een enkel woonhuis aan de Ka naal weg. (Binnenkort vrij van bewoning). Vraagprijs f 62.500, De helft van een dubbel woon huis aan de Eikenlaan. (Binnen kort vrij van bewoning). Vraag prijs f 45.000,—. 0 Een woon- winkelhuis aan de Achterkerkstraat met vier slaap kamers, schuren en magazijn. (Vrij van bewoning), f 27.500, RHENEN Een enkel herenhuis met C.V. en prachtig uitzicht over de Gelder se Vallei. Indeling: woonkamer, keuken, kelder, 4 sip. kamers, d.c., garage. Het pand is gelegen langs de Spoorbaanweg. (Binnen kort vrij van bewoning). Vraag prijs f 100.000,—. OTTERLO Vlakbij Natuurbad „De Zanding" een flink enkel woonhuis met een grote tuin langs de Arnhem- seweg. C.V. MAKELAARS- EN ASS.-KANTOOR KERKE WIJK 71 - TELEFOON 3838 - VEENENDAAL Zaterdag 18 april in Torenzicht Lienden Dansorkest „The Riverside Combo" o.l./. Berry v. Buren Aanvang 8 uur. Gevraagd in klein bedrijf voor hele of halve dagen Brieven nr. 143 Boekhandel Visser. Amerongen. Alle hakken Dameszolen Herenzolen Hele nieuwe 1,50 en hakken en hakken dameshakken 3,95 4,95 5 gulden Voor spoedige indiensttreding gevraagd In buitendienst voor montage van kapconstructies Voor de fabriek Aanmelden 9? Rijksweg 37-41, De Klomp-Ede, tel. 08387-641 heeft een positie vrij voor: Zij die ervaring hebben met buisverwerking en goed met mensen kunnen omgaan, genie ten de voorkeur. A.F.O. Panhuis, 6 Veenendaal Bergweg 41 - Tel. 2164 Veenendaal Gespecialiseerd in: VERHUIZINGEN EN TRANSPORTEN Gaan dis komplaat Als man gaan kip van Barkhof aat Heeft u moeilijkheden met de bereiding, vraagt dan GRATIS receptenboek. Boslaan - Veenendael Telefoon 08385-2865 Op 25/4 middagtocht f6,00 p.p. 2/5 corso f 6,50 p.p. 30/4 - 7/5 en 18/5 dagtocht f 6.50 p.p. Veenendaal, vertrek: 25/4 14,00 uur, 2/5 8.30 uur, 30/4 - 7/5 - 18/5, 10.00 uur Aanmelden REISBUREAU DE HAAS N.V. KERKEWIJK 91 - VEENENDAAL - TEL. 2845 Gelegenheid tot aangifte van nieuwe leerlingen bij de dir. der school, Amster- damseweg 57 te Ede, tel 08380-8040 Eerste 2 leerjaren ook algemene vooroplei- ning voor tuinbouwschool, Setter Set maakt modieuze naadloze nylons die niet knellen om het bovenbeen. Vraag naar Setter Set nylons met ELASTABOORD. De zachte, elastische boord. Solidetta en Barletta f2.95 Nudetta f2.50 Hoogstraat 26 - Veenendaal - Tel. 2686 Gortstraat 39 - Veenendaal Haarweg 55 - Overberg - Tel. 349 Franseweg 80 - Eist - Tel. 230 Cuneraweg 225 - Achterberg

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1964 | | pagina 8