V.R.C. zet eindspurt in en versloeg ook Sparta met 4-0 Enthousiasme gaf de doorslag GVVV sloeg in eerste minuten haar slag en won in Amstelveen RAAK Slap spelend Veenendaal verloor met 2-0 van VV Y Misverstand Nuttige overwinning van VCV heren op 01ympia-2 (0-3) DOVO stuitte op te fel spelend 's-Gravenzande 2-0 SNEL Musketiers-junioren kampioen ARAM ARAM Kans DE GROTE OPSTAND TWEEDE BLAD „DE VALLEI" DINSDAG 21 APRIL 1964 Nr. 32 Het is V.R.C. blikbaar ernst met haar pogingen om de degradatie, die de club het gehele seizoen heeft bedreigd, alsnog te ontvluchten. Driemaal achtereen behaalden de VRC'ers een verdiende overwinning en veroverden in de laatste drie weken dus meer punten dan het halfjaar daarvoor. Ook Sparta '57 uit Opheusden moest eraan geloven. Een enthousiast spelend V.R.C. zette de gasten volkomen schaakmat en zegevierde met I0, cyfers die duidelijke taal spreken en die met wat meer overleg beslist groter hadden kunnen zijn. KANSEN De kansen die V.R.C. al in de eerste tien minuten werden aangeboden resulteer den niet in doelpunten. De aanvallers schrokken blijkbaar zelf van de gelegen heid, die de verwarde defensie uit Op heusden zomaar aanbood. P. en L. Re- bergen schoten net naast het doel van keeper v. d. Brink. Toen het V.R.C.-offen- sief maar bleef aanhouden zat een doel punt in de lucht. Vooral toen de ex-V.R.C. doelman v. d. Brink de gewoonte had te ver uit zijn doel te lopen, stapelde zich de scoringskansen op. In de 12de minuut viel de openingsgoal. Een juweel van een doelpunt. P. Rebergen was naar rechts gelopen, doelman v. d. Brink wandelde hem tegemoet, maar de zeer enthousias te C. Rebergen kon nog net de goed ge timede boogbal van zijn middenvoor om buigen tot een gloeiende kopbal, die in een verlaten doel tot rust kwam. Een snel gescoord en prachtig doelpunt. 10 voor V.R.C. Intussen had doelman v. d. Pol aan de andere kant een snipperdag. De Betuwse voorhoede kan geen greintje gevaar ontivikkelen en liet feitelijk 'n armetierig spelletje zien. Panter speelde vlotte partij tegen TOV in Baarn 1-4 Sportver. Panter speelde zaterdag in het mooie Sportpark te Baarn een vlotte partij voetbal tegen het technische team van T.O.V. De Panterspelers drukten goed door en wonnen verdiend met 41. Hoewel er voor beide ploegen geen enkel belang meer op het spel stond werd er knap gevoetbald. De snelle buitenspelers van T.O.V. stichtten veel gevaar voor het Panter- doel, waar doelman van Kooten en spil Spies zich echter uitstekend weerden. Vooral linksbuiten Kasius viel op door snel aanvalsspel. Na 12 miuuten resul teerde het snelle vleugelspel van T.O.V. effect toen Kasius voorzette en de Baarnse midvoor toesloeg met een vlijm scherp schot. 10. Vijf minuten later kwam Panter tot een tegenactie. Rechts buiten Helderman ondernam een actie en drukte de bal vanaf de zestienmeterlijn in de touwen. 11. Even later wist de zelfde Helderman zijn club een 21 voor sprong te bezorgen. Na rust was eerst T.O.V. weer in de aanval en zette Panter onder sterke druk. De achterhoede hield echter stevig vol. Na een kwartier werd de score voor Panter rooskleuriger. Bij een heftige doelworsteling waaraan tal van spelers deelnamen rolde de bal via het lichaam van J. Bolderman in het net. 13. Panter was evenwel nog niet klaar met de rappe buitenspelers van T.O.V., die keer op keer het doelgebied binnenruk ten. Toen invaller-midvoor Joh. Sas na een prachtige achterwaartse kopbal van A. v. Kooten uithaalde voor een knappe schuiver en de stand op 14 bracht, was de tegenstand van de thuisclub gebroken. Het was een op goed peil staande wed strijd, die een bijzonder sportief karakter droeg. Weer verlies voor Merino's 0-2 tegen Montfoort Het is Merino's zaterdag weer niet gelukt de zo nodige winstpunten uit de strijd te slepen. Tegen runner-up Mont foort leed de D.S.-ploeg een 20 neder laag. Het juiste schot in de voorhoede ontbrak. De schutter T. v. d. Berg was nog absent wegens een schorsing die hij ondergaat. Alleen C. Sukkel wist leven in de brouwerij te brengen, maar verder dan enkele schoten tegen de lat en 'n specta culaire kopbal bracht hij het ook niet. Voor de rust wogen partijen aardig tegen elkaar op. Misschien was er een lichte meerderheid van Merino's aan te wijzen. Er zat echter weinig perspectief in omdat de schoten te onzuiver werden gericht. Na 20 minuten nam Montfoort plotse ling de leiding toen spil C. Scholts vol komen mistrapte en de uitlopende doel man Klaassen kon niet verhinderen dat midvoor Spek de bal in het doel knalde. 01. Linksbinnen Sukkel wilde de ver dediging van Montfoort opentrekken, maar zijn schoten ketsten af tegen het houtwerk. Direct na de rust loste van Manen een keihard schot van zeker 20 meter, maar de kogel vloog juist naast. De onvermoeibare C. Sukkel richtte nog eens naar het Montfoortdoel, maar raakte andermaal de lat. Acht minuten voor het einde werd de nederlaag van Merino's bezegeld toen back Gaasbeek een foutje maakte en de linksbinnen, alleen voor doelman Klaassen opduikend, een gemakkelijke taak had. 02. Maar V.R.C. was ijverig genoeg om de Spartanen een voortdurende stroom van aanvallen voor te schotelen. Doelman v. d. Brink zorgde daarbij voor de hache- lijkste situaties. Toen hij na een schot van P. Rebergen volkomen geslagen was doordat hij zijn doel te vroeg verliet, kon stopperspil de Wit hem nog te hulp komen door de bal van de lijn te trap pen. Dit betekende echter uitstel van ten omzetten. executie, want in de 22ste minuut weer was de Betuwse keeper ergens op de cornerlijn aan 't graaien kon C. Rebergen de bal oppikken en het leer genadeloos inkogelen. 20. Zo bleef deze 20 voorsprong tot de rust gehandhaafd. Sparta had niets in te brengen en V.R.C. kon de vele kansen die ontstonden niet in doelpun- VOORZETTEN Na rust werd de Sparta-defensie weer stevig belaagd. Vooral de voorzetten, zowel van links als van rechts stichtten gevaar in het centrum van de verdedi ging. Verwoerd stevende langs de lijn, maar werd ten val gebracht. Weer kwam Verwoerd terug, lanceerde een prachtige voorzet, maar juist iets te scherp, waardoor de kans verloren ging. Voor doelman v. d. Pol werd het nu wel wat mistroostig. Terwijl een zwiepende regenbui het publiek naar de kantine joeg, stond de V.R.C.-doelman huiverend en eenzaam voor zijn kooi. In deze stromende regen xoist V.R.C. nog twee doelpunten te fabriceren. Tien minuten voor het einde pikte Ver woerd vlak bij het doel de bal op, na een voorzet van links en gleed het projectiel over de doellijn. S0. Vij minuten voor tijd, terwijl V.R.C. bleef beuken op de Betuwse achterhoe de, maakte P. Rebergen er nog 40 van, gebruik makend van een algemene verwarring bij Sparta '57. Door deze overwinning kreeg V.R.C. volop aansluiting bij de overige kandi daten en met nog drie wedstrijden voor de boeg zal de degradatiestrijd in deze afdeling nog uiterst spannend worden. Sparta onderneemt een der weinige aan vallen op het VRC doel. De VRC-ers Budding en Rebergen (in licht tenue) ver hinderen de Sparta- middenvoor om te scoren. G.V.V.V behaalde zaterdag een kranige prestatie door C.S.C.A. op eigen (Amstel- veens) veld een 31 nederlaag te bezorgen. G.V.V.V. ging blikbaar van de ge dachte uit dat de eerste klap een daalder waard is en boorde in de eerste 20 minu ten al drie gaten in de Amstelveense defensie. Deze 30 voorsprong was voldoende om een overwinning te consolideren. Want C.S.C.A., dat vooral na rust stevig terugvocht, werd goed aan banden gelegd en het scoren belet. Door deze over winning bezet G.V.V.V. thans de derde plaats achter de koplopers IJsselmeer- vogels en Quick Boys. Al na tien minuten was het raak. Do kwieke en listige Jan v. d. Bovenkamp had goed gezien hoe hij een grandiose blunder in de verdediging kon afstraf fen. Doelman en spil van C.S.C.A. bots ten tegen elkaar op, waarna de kleine man zich meester maakte van het leer en met een zwaai van zijn been in het doel liet belanden. 01. G.V.V.V. speelde in deze beginperiode een fris partijtje, ondanks het meespelen van de invallers Budding en Beukhof. C.S.C.A. moest verschillende malen aan de noodrem trekken. In de 16de minuut was het weer de kleine middenvoor Bovenkamp, die zich een weg baande door de Amstel veense verdediging toen hij de bal uit een goede pass van Beukhof had ont vangen. Tegen het schot van de G.V. V.V.'er was geen kruid gewassen en zo leidde de blauwwitten met 20. Het zou zelfs nog 30 worden toen de D.O.V.O. KRIJGT NIEUWE TRAINER De DOVO trainer Jean Kroesbergen wil met ingang van 1 mei zijn taak neer leggen. DOVO zoekt nu een geschikte plaatsvervanger. Hedenavond zal de be kende Elinkwijkspeler de Jong een proef afleggen. Het is dus nog niet bekend of DOVO deze Utrechtse voetballer als trainer zal aanstellen. TWEE SPELERS VAN G.V.V.V. IN SELECTIE-ELFTAL Op zaterdag 25 april worden in Putten enkele selectiewedstrijden gespeeld door elftallen van de KNVB (Zaterdagvoetbal) Twee spelers van GVVV, t.w. D. van Ma nen en M. v. d. Bovenkamp zijn door de KNVB uitgenodigd in deze selectieteams te spelen. Vanaf heden zal GVVV haar thuiswedstrijden weer spelen op het oude vertrouwde terrein aan de Buurtlaan, in afwachting van het gereed komen van het Sportpark. arbiter een strafschop uitdeelde nadat een der C.S.C.A.-spelers de bal met de hand had beroerd. Gerard Hoedeman maakte geen fout en schoot de penalty beheerst, maar zuiver in het net. 03. ranglijst steeg. Nu vond de thuisclub het welletjes en 1 kwam terug met een serie aanvallen meest geleid over de snelle linkervleugel. In de 34ste minuut wist linksbinnen Fopma zijn kans te grijpen en na een algemene aanval keeper Pavert te ver slaan. 31. Verdedigen Na rust moest G.V.V.V. zich volledig op verdedigen toeleggen. C.S.C.A. wilde kennelijk met inzet van alle krachten de achterstand inlopen. De G.V.V.V.'ers stelden zich evenwel heftig teweer en konden zij soms met moeite het gevaar bezweren. De thuisclub had nog wel een tegenpuntje verdiend, maar het kwam er niet meer uit. Vlak voor het einde moest C.S.C.A. zelfs nog even oppassen voor een gevaarlijke uitval van de Vee- nendalers. Het was en bleef echter 31 waardoor G.V.V.V. twee plaatsen op de Het ivas zondag in de wedstrijd V.V.Y. tegen Veenendaal duidelijk merkbaar dat er, althans voor de geel-blauwen, weinig meer op het spel stond. Vooral de voorhoede vertoonde een lauw en slap spelletje, waarbij het plaatsen en positie- kiezen bovendien slecht waren verzorgd. V.V.Y. speelde evenmin daverend zodat het een zeer matige ontmoeting werd die verre van boeiend of spannend was. betekende deze winstpartij dat men zich op gelijke hoogte met Veenendaal plaat ste en ook vrijwel in veilige haven te recht kwam. De thuisclub speelde feller, enthousias ter dan Veenendaal. Men trok in het be gin het doelgebied van Veenendaal bin nen. Aanvankelijk kon de achterhoede standhouden, maar in de 16de minuut werd een misverstand tussen spil Gerrit sen en zijn keeper Veenendaal noodlottig De V.V.Y.-middenvoor v. d. Hoogen pro fiteerde van het buitenkansje en lepel de de bal in het doel. 10. Het spel golfde wat op en neer en was zeer on nauwkeurig. Kansen voor beide ploegen werden om zeep gebracht. In de 33ste minuut kwam de club uit Ysselstein met 20 voor te staan toen C. Ade laar een gaatje zag en de bal in het on beschermde hoekje schoot. Deze doel worsteling na een hoekschop leverde Veenendaal dus een 20 achterstand op. In de tweede helft heeft Veenendaal wel geprobeerd de achterstand in te lo pen. De afwerking van de aanvallen liet echter te wensen over. De voorhoede was schotloos en speelde niet verrassend. C. Gerritsen kreeg nog een juweel van een kans toen hij alleen met de bal aan de voet voor doelman Van der Linden verscheen. Het werd geen doelpunt want de Veenendaler schoot enkele meters naast. Tegen het einde was het vuur uit de strijd en legde Veenendaal zich ge dwee bij de nederlaag neer. Voor V.V.Y. NSVS haalde puntje weg bij hekkesluiter Dolderse Boys 1-1 N.S.V.S. heeft een kostbaar puntje ver overd middels I1 geRjk spel in de uit wedstrijd tegen Dolderse Boys. Hierdoor is het gevaar iets minder geworden, hoe wel de Neveda-ploeg nog niet geheel veilig is. Voor de rust ging de strijd vrijwel ge lijk op. Rechtsbuiten van Kesteren drong enkele malen het Dolderse doelgebied binnen, maar stuitte dan op de verdedi ging. N.S.V.S. dat met een drietal inval lers binnen de lynen kwam, gaf des ondanks goed partg. Na aanvallen van beide kanten bleef de score tot aan de rust dubbelblank. 00. Na de rust ontstond er een misverstand tussen de N.S.V.S.-ers Gaasbeek en Hui- berts waardoor de rechtsbinnen er van door kon gaan en keeper van Beek kans loos verslaan. 10. Een geweldig tegenoffensief van N.S.V.S. was het resultaat. Het voor- hoedespel was echter te steriel om het begeerde doelpunt in te leiden. Dat tegenpunt kwam dan ook op onverwach te manier. Linksback H. Schoeman ont futselde de Dolderse spelers de bal pre cies op de middenlijn. Schoeman haalde uit voor een verschrikkelijk schot van zeker 30 meter afstand dat hoog tegen de touwen sloeg. 11. Verdere pogingen van N.S.V.S. strandden meest op buiten spel. De thuisclub kwam tegen het einde sterk opzetten, maar N.S.V.S. liet niets meer toe. Met dit gelijke spel kon de Veenendaalse ploeg best tevreden zijn. VOLLEYBAL Goede wedstrijd Donderdagavond j.l. trok het eerste herenteam van VCV naar Zeist om de voorlaatste wedstrijd in de competitie te spelen tegen het altijd fanatieke Olympia- 2. Vorig jaar ternauwernood via beslissingswedstrijden aan degradatie ontsnapt, doen de reserves van Olympia het dit seizoen heel wat beter en bezetten eon goede plaats in de middenmoot in de eerste klasse. Reeds menig hoger geclasseerd team is in Zeist reeds gestruikeld, zodat VCV meer dan gewaarschuwd was. Het werd een goede en vooral spannende partij volleybal, waarin VCV in drie sets aan het langste eind trok met de setzeges van 1512,1512 en 15IS. (S0) VOORSPRONG Reeds in de eerste set bouwde VCV een ruime voorsprong op van 07, hetgeen hoofdzakelijk tot stand kwam middels fraaie aanvallen en goed serveren. Olym pia echter, bekend door haar vechtlust en taai volhouden, kwam ook ditmaal terug en speelde zich met de stand 99 naast VCV. Het werd zelfs nog zeer spannend toen het scorebord 1212 aanwees. VCV kon op dat moment het initiatief geheel overnemen en maakte deze eerste set het eerst uit 1215 (01) De tweede set had een heel ander aan zien. VCV liep een achterstand op van 100, hoofdzakelijk bewerkstelligd door de Olympia veteraan van Schaick, op wiens serve VCV herhaalde malen mis greep. VCV kwam terug tot 105, waar op Piet v. d. Bosch zijn waarde weer eens bewees om eveneens achter elkaar de stand op 1012 in het voordeel van VCV serveerde. Deze mentale opdoffer kwam De '-Gravenzandse sportver. heeft dank zij soms fel voetbal een 20 over winning behaald op een technisch beter D.O.V.O. De gastheren speelden alsof er een kampioenschap voor hen in het vat lag. Ettelijke malen moest de scheids rechter een vrije trap tegen de Westlanders toekennen. D.O.V.O. kwam in het begin moeilijk uit de voeten op dit zeer effectvolle ter rein. De rechtsbuiten Stolze van 's-Gra venzande ontpopte zich al spoedig als een razendsnelle speler. Hij kwam vrij gemakkelijk langs back van Kooten (die de plaats van A. v. Manen innam). Een hard schot van deze Stolze werd door doelman Stomphorst goed gestopt. Bij een misverstand in de D.O.V.O.-achter- hoede kreeg linksbuiten Nieuwkerk een droomkans, maar hij faalde volkomen. Na 20 minuten kwam D.O.V.O. ook los en kon door goed stuwend werk van J. v.d. Kraats het doel bedreigen. De voorhoedespelers van Hal, Diepe- veen en Schoeman waren deze middag echter bepaald niet in vorm. C. Aal- bers, die Mol verving speelde tech nisch behoorlijk maar toonde een te kort aan tempo. Enkele corners op het doel van de Westlanders veroorzaakten hachelijke situaties. Nieuwkerk besluit een solo met I 'n keihard schot, maar doelman Stomp- j horst gaf niet thuis. Aan de andere kant deed keeper Meyer hetzelfde met een j knap schot van J. van Manen. In de allerlaatste speelminuut voor de rust maakte van Laar een foutje en kon mid denvoor Vos beheerst inschieten. 10. Feller Na de rust was D.O.V.O. wel iets fel ler en speelde ook iets beter dan de thuisclub. Keeper Meyer had een snip peruurtje en stond eenzaam voor zijn doel. 's-Gravenzande begon fors te spe len en het was onbegrijpelijk dat spil Baljeu ongestraft bleef toen hij de klei ne Jan van Manen op grove wijze on deruit haalde. De roodwitten werden ge deprimeerd en vermeden angstvallig de duels. Bijna werd het 20 toen van Laar op zijn keeper terugkopte. Toch zou het nog 20 worden toen back van Kooten aarzelde met ingrijpen en middenvoor Vos voor de tweede maal dankbaar ac cepteerde. T. van Laar raakte nog ge blesseerd en werd vervangen door A. v. Manen. D.O.V.O. bleef nog even aanval len, maar het juiste schot was in Vee nendaal achtergebleven. Zaterdagmiddag speelden de junioren van Musketiers en R.K. Unitas te Eist een belangrijke wedstrijd. Musketiers had aan een gelijk spel genoeg, maar daar tegenover stond dat wanneer de R.K. Unitas ju nioren wonnen, zij de kans behielden, om alsnog in punten gelijk te komen. De beslissing is echter niet tot de laatste wedstrijd uitgesteld, want de Musketiers junioren wonnen verdiend met 3-1. ADVENDO VERPLETTERDE ZWAK LANGBROEK MET 7-0 Advendo te Ederveen had zaterdag niet de geringste moeite met het zwakke Langbroek en bracht deze club een duidelijke 70 nederlaag toe. Het was een eenzijdige wedstrijd. Middenvoor Cor Greuter scoorde viermaal, linksbin nen Brouwers wist tweemaal het net te vinden. Voor de rust had Advendo al een 30 score opgebouwd. Door twee doelpunten van Brouwers stond het na een half uur spelen 20, waarna Akihary in het strafschopgebied werd gehaakt en een strafschop mocht nemen. Vanaf de stip schoot de donkere Edervener raak. 30. Na rust kreeg middenvoor Greuter het geweldig op zijn heupen en maakte vier goals aan de lopende band, waardoor het arme Langbroek met een smadelijke 70 nederlaag naar huis moest. Een zenuwachtige, spannende wed strijd waarvoor grote belangstelling was. De Elster-jeugd opende in de eerste helft de score, door een prachtig doelpunt van middenvoor A. Kranenburg, na goed voorbereidend werd van linksbuiten Cor- rie Henzen. 1-0. Met deze stand ging men rusten. Na de thee pakten de Veenenda- lers echter goed aan en toen keeper Gijs- bertsen na een slordige uittrap niet vlug ge.ioeg in het doel terug was, betekende dit 1-1 door de Unitas rechtsbinnen waar door het kampioenschap toch nog in ge vaar kwam. Rechtsbuiten D. Jansen, die goed op dreef was bracht in de reste rende tijd met 2 doelpunten de stand op 3-1. Eén van deze doelpunten wekte de schijn van' hands op, maar arbiter Quint, die zeer goed leidde, wees dit zeer be slist af. Zo kon men aan het eind van de wedstrijd de Musketiers junioren in de bloemetjes zetten. Musketiers 1 dat naar het niet hoogaangeslagen DEV moest 53 „Waar is het graan gebleven?" stamelt de oud ste koopman verbaasd. „En waarom steek je dat stro in brand?" „Het graan heb ik allang in roei boten naar ons schip laten brengen," grijnst zijn broer, als die plunderaars straks hier binnen dringen, vinden ze slechts een uitgebrande graan schuurSnap je, broeder? Ze zullen menen, dat we het graan verbrand hebben en dat zal hun overmoed wel doen afnemen, hahaha!" Inmiddels heeft Aram Viola met zachte drang een zijstraat ingeleid. „We staan hier machteloos," zegt hij, met een gebaar naar de tierende menigte, die nog steeds in felle strijd gewikkeld is met Viola's ruiterij. „Het enige, wat we doen kunnen, is snel terugkeren naar het kasteel en ons gereed maken om Cesare en zijn bende te ontvangen. Want ik vrees, dat hun woede zich ook tegen hun gravin zal keren!" Haastig loopt het tweetal door de stille straten, als Aram het meisje opeens tegen de muur drukt en voorzichtig om de hoek gluurt. In de schaduw van een over het water gebouwd huis verschijnt de silhouet van een roeiboot en in twee van de drie donkere gestalten aan boord herkent Rram onmiddellijk de gebroe ders AvidisWordt vervolgd Volleybal VCV-2 (heren) - MARS-1 (3-1) VCV RESERVES NU VAST OP TWEEDE PLAATS Het is de reserves van de VCV heren gelukt om in Zeist de volle winst te be halen tegen Mars-1. In de eerste helft van de competitie werd het thuis de enige 30 nederlaag van de Veenendalers ge durende de gehele competitie. Met ge mengde gevoelens trok men dus naar Zeist om te trachten middels een over winning definitief beslag te leggen op de tweede plaats in de tweede klas van de bond. Dit is gelukt, zy het dan dat de Zeisternaren het zeker niet cadeau heb ben gegeven. Het werd een enerverende en vooral goede, spannende party volley bal, waarin VCV-2 uiteindeiyk verdiend won met 13. Reeds in de eerste twee sets was dui delijk, dat VCV beter volleybal vertoonde dan Mars. Een byzonder slagvaardige aanval, ondersteund door aardig voorbe reidend werk vanuit de verdediging, over rompelde Mars volkomen, waardoor de eerste twee sets, zij het dan niet zonder felle tegenstand van Mars derhalve ver diend naar VCV-2 gingen (1215 en 9—15 en 0—2) De derde set moest VCV aan Mars la ten. daardoor diverse misverstanden zo wel in de verdediging als in de aanval het initiatief aan Mars moest worden ge laten (1510) en 12. De allesbeslissende vierde set bracht 'n volkomen superieur VCV tussen de lijnen. Zeer regelmatig liepen de Veenendalers van Mars weg en wonnen hogelijk ver diend met 515 en de wedstrijd met 13. Door deze overwinning is VCV-2 defi nitief op de tweede plaats geëindigd en de kans is groot, dat via extra wedstrij den dit team nog kan promoveren. Mocht dit zo zijn, dan heeft VCV twee heren- ploegen in de eerste klas. Dit is in tegen stelling tot veel andere sportbonden n.l. mogelijk in de volleybalbond. Dit kranige VCV-team bleef door deze deed het minder goed. De Elstenaren verloren in Doorn met 2-1, hetgeen een bevestiging van het weinig productieve spel der Elstenaren inhoud. overwinning tevens ongeslagen geduren de de hele tweede helft van de competi tie. Slechts één punt ging verloren tegen de kampioen SOS-3 uit Utrecht. Het is bijzonder jammer, dat in de eerste helft vier wedstrijden verloren gingen doordat door diverse omstandigheden het team steeds weer met een andere opstelling aan moest treden. Dit heeft het team on getwijfeld min of meer de das om gedaan, anders had VCV vrijdag j.l. de vlag kun nen hijsen en een kampioenschap plus een automatische promotie naar de eerste klas van hun heren-reserves kunnen vie ren. Dit mag helaas dus niet zo zyn, maar misschien zit er nog een kansje in als er geen team van district Utrecht degra deert uit de overgangsklasse en de kam pioen van de eerste klasse promoveert naar de overgangsklasse. Overige uitslagen: Salvo-3VCV-3 (he ren) 13. Olympia niet meer te boven en VCV greep ook deze set met 1215 (02) De derde set was wel de beste en aar digste van beide partijen. Rustig en goed volleybal tekende deze geiyk opgaande set tot een gave partij. De VCV-aanval draaide op volle toeren, maar ook Olym pia verstond de kunst op dit onderdeel. Fraaie verdedigingsacties stelden de ploegen beurtelings in staat om in de aanval over te gaan. De spanning steeg weer ten top toen de stand 1313 werd bereikt. VCV was in deze fase van de strijd het meest beheerst en kon derhalve ook de derde set winnen met 1315 en de wedstrijd al met al verdiend met 03. Nuttig Hoewel deze overwinning voorspeld en verdiend was is het voor de Veenendalers toch een zeer nuttige overwinning ge weest. Hierdoor blyft men een topplaats in de eerste klasse bezetten, hetgeen mis schien in de nabye toekomst nog gunstige perspectieven kan bieden. Hopenlyk komt de Volleybalbond nu eens snel voor de draad met definitieve en concrete gege vens omtrent het nieuwe te voeren pro motiedegradatie beleid, zodat ook VCV zich hieraan kan houden. Oranje Wit nam met 2-0 revanche op Soesterberg Zondagmiddag revancheerde Oranje Wit haar 3-2 nederlaag in de uitwed strijd door Soesterberg achter de spar ren met 2-0 te kloppen. In deze faire match had Oranje Wit duidelijk de betere kansen, en vooral in de eerste helft werd er goed gecombi neerd. Toch zou het nog een half uur duren, voor de Elstenaren de leiding na men. Uit een corner van linksbuiten Bos, kopte rechtsbuiten H. Slok raak. 1-0. Ook hierna blijven de Elstenaren aan dringen. Een schot van Bos ging net over, middenvoor Doornspeek had geen geluk met een prachtige kopbal en ook rechtsbuiten Slok zag een prachtig vleu gelschot net over gaan. Soesterberg probeerde met snelle aan vallen het getij te doen keren, maar de Oranje Wit verdediging had er goed het oog in. Met deze 1-0 stand ging men aan de thee. Maar ook na de rust bleef Oranje Wit gevaarlijker. Het spelpeil daalde aanzien lijk en ook de regen deed dit alles geen goed. In de 25ste minuut ontstond voor het Soesterberg doel een hachelijke situa tie, waarbij een verdediger een schot van middenvoor Doornspeek nog kon blokke ren, de terugspringende bal werd echter door de aktieve H. Slok keihard inge schoten 2-0. Hierna werd de stand nog bijna 3-0, maar dit doelpunt werd we gens buitenspel door de goed leidende arbiter afgekeurd. WTout Jansen start in motorcross op Koninginnedag De Veenendaalse 50cc-ryder Wout Jan sen heeft zich niet laten ontmoedigen door de pech die hem vorig jaar dwars zat by de internationale motorcross op de Wielingshenvel. Hij gaat ook dit jaar van start in de senorklasse op Kreidler Florett. De con currentie die Wout zal hebben is nog niet precies bekend. Wel staat vast dat mer- dere renners van naam hun vinnige 50cc crossertjes door het zand van het beruch te gat zullen trekken. Jansen behoort zeer zeker tot de kans hebbers op de eerste plaats. Hij staat na te zijn geweest en na het zilver in de in 1962 en 1963 kampioen van Nederland internationale zesdaagse van vorig jaar thans op de tweede plaats voor het kam pioenschap van Nederland. Twee ritten zijn reeds verreden; in de eerste werd Jansen derde en het afge lopen weekeind werd hij in Apeldoorn eerste van een veld van 26 renners. Vorig jaar won Wout Jansen op de Wielingsheuvel de eerste manche, maar in de laatste ronde van de tweede manche moest hij opgeven door een afgebroken versnellingspedaal na 5 ronden op kop te hebben gelegen. Hij start onder num mer 16. Wout Jansen, de grote kans hebber in de 50 cc klasse op Koninginnedag.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1964 | | pagina 3