Algemene Kunstzijde Unie N.V.-Ede rente geeft ruimte Employé (vrl). A. BAKKENES A. BAKKENES VIANEN N.V. Rijschool C. v. d. Berg L Oskam Caravans Coöp. Raiffeisenbank Hier wordt textielarbeid verricht. Aan de kwaliteit stelt de A.K.U. hoge eisen. Opzeilden aan de Afdeling Personeelszaken van de A.K.U. N.V. te Ede Leeftijd Naam Plaats Gaarne ontvang ik vrijblijvend inlichtingen over de algemene arbeidsvoorwaarden. TE KOOP zwarte grond, alle soorten grint en zand. J. DIEPEVEEN Nederlandsche Handel-Maatscbappij o. v. Bezint eer ge begint Ford Taunus 17 M Super B.M.W. 700 l.s. de luxe Daffodil zeer duidelijk lesmateriaal Wilt u spoedig in 't bezit zijn van UW RIJBEWIJS Transportbedrijf SPIJK autorijles M. VAN BEEK Telefoon 3726 U kunt het toch niet afschreeuwen IJ kunt ook per telefoon nadere inlichtingen verkrijgen. Belt U even met de Heer J. v. d. Plaat, chef Afdeling Personeelszaken. Het telefoonnummer is: 08380-8441 Wanneer U belangstelling heeft voor kwaliteitswerk in een modern bedrijf, stuur dan onderstaande coupon aan de A.K.U. N.V. te Ede. U ontvangt dan alle inlich tingen over de arbeidsvoorwaarden,^enz. Hoogstraat 13-15 - Veenendaal ZITTING ACHTERBERG COUPON Uit! goed voor U „In der WIENER WEINSTUBE" Elke vrijdag, zaterdag en zondagavond C}T[uziek door bekende Musici Hotel - Café - Restaurant - Bar „RUSTWAT" Rhenen - Tel. 529 ■••j n -«©OA peoB |}(n UITGRAVEN VAN BOUW- PUTTEN Telefoon 3459 - Veenendaal Agentschap: Veenendaal - Kerkewijk 61 - Tel. 3941 Vraagt voor zo spoedig mogelijk bij voorkeur met Ulo-opleiding en typevaardigheid strekt tot aanbeveling. VOOR AUTORIJLES NAAR het adres met jarenlange ervaring Wij lessen uitsluitend in nieuw mate riaal o.a.: (STUUR SCHAKELING) (POOK SCHAKELING) (VOLAUTOMATISCH) Gediplomeerd V.A.M.O.R. en B.B.N. instructeur. Iedere maandagavond verkeersles (voor een ieder toegankelijk) met MEER DAN DUIZEND DANK BETUIGINGEN. Wanneer U er nog steeds niet aan toe bent ge komen om een afspraak te maken, dan is dit misschien voor U de gelegenheid. Beleefd aanbevelend Pakhuisweg 6 Telefoon 08385-3500 Bonna Vianen - fabriek van gewapend betonbuizen voor waterleiding en riolering - vraagt wegens zeer snelle uitbreiding van het bedrijf personeel ter opleiding voor BAAS in de betonfabrieken te Vianen. Kennis van de branche is niet vereist, aangezien u een gedegen praktische en theoretische opleiding ontvangt. Ervaring in een leidinggevende funktie strekt tot aanbeveling, ook zij echter, die deze ervaring missen, kunnen solliciteren. Naast leidinggevende capaciteiten is vereist volledig L.O. en practisch technisch inzicht op L.T.S. niveau of gelijkwaardig. Leeftijd 25-40 jaar. Moderne woning op korte termijn beschikbaar. Indien u geïnteresseerd bent, richt dan uw sollicitatiebrief aan onderstaand adres. U ontvangt van ons per omgaande uitvoerige inlichtingen omtrent o.a. opleiding - salaris - arbeidsvoorwaarden en huisvesting. BONNA AFD. PERSONEELSZAKEN POSTBUS 1 - - VIANEN neemt dan les bij de erkende A.V.R. Driftweg 23 B - Eist (Utr.) - Telefoon 08377-281 BILLIJK TARIEF Houdt U van wandelen, dan op 2 mei a.s. naar Amerongen en wandel mee in de 7e Stichtse Heuvelrug wandeltocht. Parcoursen: 40. 25, 15 en 10 km. Inlichtingen bij P. Schouten Amerongen Telefoon 03434-1532 Bergweg 41 - Tel. 2164 Veenendaal Gespecialiseerd in: VERHUIZINGEN EN TRANSPORTEN VERHUUR VERKOOP Dealer Wevo - Campers - Pafs bagagewagens. Rhenen, tel. 08376-300 Amerongen, tel. 03434-2090 bedrijf. Een vertrouwd adres voor Jan Steenlaan 61' Veenendaal ■fr VAMOR-diploma Sinds jaren erkend Talrijke geslaagden ons Wanneer u de goede hoe danigheden van uw artike len onder de aandacht van het kopend publiek wilt brengen. Daarvoor staat „De Vallei" te uwer beschikking. Dit nieuwsblad wordt, doordat het plaatselijk en regionaal nieuws brengt, niet ge lezen, maar „gespeld" van A tot Z. In die sfeer genieten ook uw adver tenties een bijzondere be langstelling. De resultaten bewijzen dat Adverteert dus in De Vallei. Het blad met verreweg de grootste oplaag. Soil, te richten aan bovengenoemd adres. AAMQfSLOTEN BIJ-DE COÖPERATIEVE CENTRALE R Al FFEI S£N-B A N K TE UTRECHT Wat voor ruimte? Ruimte om juist dat te doen wat anders moeilijk bereikbaar is. De kleine dingen èn de grote. Door de gestadige rentegroei. Want zodra die rente op uw spaar boekje bij onze bank is bijgeschreven kunt u rente-van-rente verwachten. Reken maar! Open een spaarboekje bij onze bank. Laat uw geld veilig groeien. Geef uw budget meer ruimte. Maak rente! Elke woensdagmorgen van 9.30-12.00 uur in „Bethel"

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1964 | | pagina 11