vrouwelijke kracht geeft u aan moeder... Setter S Berends' Tricotagefabriek N.V. CHEF IN DE AFDELING VLAKGLAS secretaresse/typiste Van Dijk, Recticel N.i. MAN EN MOD IN ZON EN ZOME Noodklokken over Washington theezakjes Caravans L00NADMINISTRATEUR ASCOT ENERGIEKE JONGEMAN Horlogerie Van Manen nette en actieve jongelui ADVERTEREN DOET VERKOPEN U ziet het steeds meer! Douwe Egberts Gevraagd voor spoedige indiensttreding voor onze afdeling mechanische administratie (pons kaarten). Leeftijd 18-20 jaar. Enige ervaring strekt tot aanbeveling doch is niet vereist. Na gebleken geschiktheid goed salaris. Indien wonende buiten Rhenen worden reiskos ten vergoed. Sollicitaties schriftelijk of mondeling te richten aan te Rhenen. P. V. Veen N.V. TE KOOP zwarte grond, alle soorten grint en zand. J. DIEPEVEEN „DE VALLEI" IFW BLAD SPIJK PERZIKEN f>a varkenslappen i GQ 3 slavinken 1,19 Vet gerookt spek a "7Q rabarber q gq Zomerspinazie q gq GROENWOU DT 's LOKHORST N.V. FLINKE MONTAGEMONTEUR handhaaft zijn OUDE PRIJZEN voor Chem. Reinigen A. G. v. d. BERG SUPERMARKET W.S.B. Hoogstraat 28 - Telefoon 2521 hoek zwaaiplein „SEKUNDO" a. enige nette inpaksters b. gehuwde dames c. enige ongeschoolde jongens d. nette werkster Recter's Fabrieken N.V. (MNL. EN VRL.) NYLONS Textielhandel Turkesteen Jac. van Schuppen J. Antonides van den Brink's Textielhandel Firma E. v. Hunnik Zn. Zon en zo'n blazer en 't zit mode-goed zo'n heerlijke een-of tweerij blazer eens aan. Voel om Uw schouders hoe lekker, de spiegel hoe goed deze zit. Bekijk de tige melton-of barathea kwaliteit.Mode-kleure blauw, zwart en camel. Met een bijpas pantalon gekombineerd past U helemaal zonnebeeld van de zomer. Blazer f59,- f79,- Terlenka pantalon f44,-f 49,- Het gebruik van Pickwick Theezakjes blijft nog steeds hand over hand toenemen. Deze handige theezakjes geven een rijkdom aan smaak en geur. En altijd thee van dezelfde verkwikkende sterkte! Bovendien: het staat zo uiterst verzorgd! 95 ct Groen doosje (Groot formaat); 20 zakje». Elk zakje voor 4 a 5 koppen thee. f138 Rode doos (Dubbelgroot); 20 zakje», Elk zakje voor ca. 8 koppen thee. (voor een theepot van 1 liter) TZ6S AMERSFOORTSE GLASHANDEL Amersfoort vraagt voor spoedige indiensttreding: Ervaring met alle soorten vlakglas alsme de dubbele beglazing vereist, terwijl te vens initiatief, tact en doorzettingsver mogen noodzakelijk is. geboden wordt: a) 5 daagse werkweek b) salaris in overeenkomst met capacitei ten en verantwoordelijkheid. Voor het verkrijgen van eventuele woon ruimte kan bemiddeling worden verleend. Sollicitaties schriftelijk te richten aan boven genoemd adres, kanhoorhoudende Arnhemse straat 14 te Amersfoort Tel. 03490-14176-12556. UITGRAVEN VAN BOUW PUTTEN Telefoon 3459 - Veenendaal VERHUUR VERKOOP Dealer Wevo - Campers - Pafs bagagewagens. Rhenen, tel. 08376-300 Amerongen, tel. 03434-2090 BIJ f 5,— BOODSCHAPPEN Een literblik voor IjUJJ Mager doorregen 500 gram IjUw 500 gram V j fl 51 Gesneden jonge t Op ons internationaal georienteerd kantoor is plaats voor een Behoorlijke kennis van de Engelse taal is noodzakelijk. Wij garanderen naast uitstekende sociale voor zieningen, een goede honorering en een prettige werkkring op klein kantoor. Groeneveldselaan 8, Veenendaal Telefoon 2985, GEVRAAGD: om opgeleid te worden tot uitvoerder. Hoog loon! Aanmelden: MONTAGE EN METAALHANDEL N.S. Emplacement, Ingang Geerseweg, Veenendaal. Tel. 3655. Op ons kantoor is plaats voor een Gevraagd wordt iemand, die in staat is zelfstandig de loonadministratie te voeren voor het zich nog steeds uit breidend fabriekspersoneel. Sollicitaties aan Spoorstraat 13 KESTEREN Tel. 08886-451 - 7 lijnen. COSTUUM a MANTEL 3 DEMI JAPON 1 7C TOPPER A? i «I jumper".'.'.'.' 100 VEST Davidsplein 8 VEENENDAAL Telefoon 08385-2407 PRONTO BS. N.V. INDUSTRIE en HANDELSONDERNEMING Fabriek voor Winkelbetimmeringen voor diverse branches v.raagt voor haar afde ling BOEKHOUDING en ADMINISTRA TIE die opgeleid wil worden voor een zelf standige functie in deze afdeling. Bij gebleken geschiktheid ligt hier een aantrekkelijke taak met goede toekomst mogelijkheden. Kennis van boekhouden vereist. Uitvoerige schriftelijke sollicitaties met beschrij ving van genoten opleiding, behaalde diploma's en eventuele ervaring op boekhoudkundig en administratief gebied te richten aan bovenge noemde onderneming, Glashorsterdijk 94, Scher- penzeel (Gld.) N.V. BISCUITFABRIEK Verlaat 33 te VEENENDAAL vraagt: voor de inpakafdeling. voor halve dagen voor inpakwerk. voor kantoren. Hoog loon, reisvergoeding. Aanmelden dagelijks van 8-5 uur. te Veenendaal vragen voor het ver pakken van geneesmiddelen, cosmeti sche artikelen, enz. Gunstige arbeidsvoorwaarden en sociale voorzieningen. Prettig, rustig en zelfstandig werk. Goede sfeer en net milieu, met 's mor gens een kopje koffie en 's middags thee. Alleen dagdienst. Direkt eerste werkweek goed loon. 2 weken vakantie en 5 snipperdagen per jaar. Beneden 18 jaar 7 snipperda gen. Vakantietoeslag, Aandeel in de winst. Pensioenregeling. Reiskostenvergoeding. Werkkledingregeling. 5-daagse werkweek. De Personeelsafdeling, Parallelweg 50, Veenen daal is gaarne bereid alle gewenste inlichtingen te verstrekken. ■fr ■a a a a a Geef iets persoonlijks, geef iets blijvends geef prachtige Setter Set nylons in speciale geschenkverpakking. Setter Set nylons in de nieuwe Rosella kleuren- een geschenk om te zoenen! Al vanaf f 1.98 Hoogstraat 26 - Veenendaal - Tel. 2686 Gortstraat 39 - Veenendaal Haarweg 55 - Overberg - Tel. 349 Franseweg 80 - Eist - Tel. 230 Cuneraweg 225 - Achterberg HOOFDSTRAAT 90 VEENENDAAL TELEFOON 08385-2163 door MIA BRUYN-OUWEHAND „Kom je nu van de Shenandoah-vallei?" „Regelrecht. Ik moet rijkleren bestellen in Washington. Daarbuiten is niets te krijgen. En ik moet er toch aardig uit blij ven zien." „Om de volgende stafofficier in je net te lokken." „Zo is het. Ik moet alleen opletten, dat ik zelf niet verliefd word." „Dat zou fataal kunnen zijn," geeft Rose toe. „Blijf je hier slapen?" „Graag. Dan ga ik eerst een stalling zoeken voor dat arme paard van me. Ik hoop, dat hij de terugtocht nog halen zal." „Koop hier een ander." „Zo'n knol hier van het Noorden? Nee, nee, Washington mag me kleren leveren, voor paarden ga ik naar het Zuiden." Ze stond op. „Tot ziens, zo meteen." Rose hoorde haar zingen in de hall. „Bring me back to my sunny old South Nacht in de Shenandoah-vallei. Een schaduwloze duisternis. Het hinniken van een paard. De roep van een nachtvogel. Dan stilte weer. Alleen de wind die in het kreupelhout zucht. En twee fluiste rende stemmen. „Ik zie geen hand voor ogen." „Je zult moeten wachten tot de maan opkomt." „Blijf bij me." „Onmogelijk! Veel te lang al was ik van mijn post." „Je houdt niet van me." „Belle „Anders zou je bij me blijven." „Wil je me tegen de muur hebben?" „Ach kom! Zo'n vaart zal het niet lo pen. Een officier. Van hoge familie." „Een court-martial met de oude Scott weet van geen genade." „Lincoln zal je gratie geven." Het meis je lachte geluidloos, 't leek meer een snik. „Hij heeft zo'n week hart, zeggen ze." „Ik zou geen gratie vragen." „Goed, ga dan maar, ga dan maar. Wellicht zien we elkaar nooit weer." Ze had haar arm om de hals van de jonge officier en kuste hem. Hij hield haar tegen zich aan. Haar kus was koud geweest. En in zijn arm bleef haar lichaam onverschillig. „Raad selachtig ben je," zei hij, haar loslatend. „Nooit weet ik zeker „Wat niet?" „Of je me liefhebt. Soms denk ik „Nu wat?" „Dat je mijn ongeluk zult zijn." Ze lachte weer haar geluidloze snik. „Altijd bang." „Nee, nee, ik en niet bang. Niet voor de dood." „Waarvoor dan wel?" „Wist ik dat maar. Ze zeggen, dat er overal verraad is. Johnston moet gewaar schuwd zijn voor de slag bij Bull Run. Zonder hem had Beauregard niet McDo well kunnen verslaan." „Praatjes. Maar ga dan nu. Je had toch haast?" „Alleen plicht." Al die tijd hadden ze hun paarden bij de teugel gehad. Hij stapte nu uit de zwart heid van de bosschage in de duisternis van het opene. Het paard tastte over de ruigte van de begroeide bodem en vond het pad. Het stapte voorzichtig, de oren gespitst. Zonder een woord steeg hij op. Belle Boyd sloeg een arm om de hals van haar paard. Ze streelde het over de neus. „Lieveling, lieveling," murmelde ze diep bewogen. Houd ik toch van hem? vroeg ze zich af. Gf meer van jou? En ze kuste het paard met tedere kleine zoen tjes op de neus, waar ze de gevoeligste plek wist. Het donker werd doorschijnend. Een bergkam rees op, zwart tegen een lichtere hemel. Schijn van een onzichtbare maan spreidde schaduwen van bossen. Een ogen blik vlamde het boven de berglijn, een zwaarmoedig rood dat in geel overging. De maan verscheen, bol en goedig en keek met een dom gezicht de vallei in. Belle, tegen haar paard geleund, wachtte tot ze begon te klimmen; snel verliezend aan omvang en verblekend in wit glanzend veld. Ze zette haar voet in de stijgbeugel. Maar zag de oren van het paard zich waakzaam spitsen. Luisterend bleef ze in dezelfde houding. Stemmen, half gemom peld gepraat, was er achter het bosje waarin ze nog half verborgen was. Een patrouille, wellicht van de Noorde lijken. Ze legde haar hand over de neus van het dier, streelde streelde. De stemmen trokken af. En behoed zaam, het paard leidend bij de teugel, waagde ze zich uit de schaduw in het helle. Nu rijden, rijden. Nauwelijks in het za del galoppeerde ze, het dier op de hals kloppend met liefkozingsklanken, de open plek over tussen de wouden. Eenmaal aan de andere zijde van dit meer van glan zend maanlicht zou ze veilig zijn. De weg was slecht, vol kuilen van de regens en met diepe moddersporen die de ossekar- ren erin getrokken hadden. Ze joeg haar paard langs de grasrand, die vaster was, soms gelopperend, soms dravend, vrezend dat het zou struikelen. Het was een ruin van drie jaar, krachtiger dan een dames paard afgericht als dat van een kunst rijder of officier. Niet te jong mocht het zijn voor dit werk; nervositeit en onstuimigheid waren hem afgeleerd; niet te oud ook, omdat snelheid noodzaak was; en moed mocht niet in bedachtzaamheid zijn overgegaan. Van paarden hadden de Zuiderlingen ver stand, de rijke planterszonen, die ze voor sport en artistiek vertoon africhtten. De Yankees wisten ze alleen te gebruiken als vervoermiddel en voor grof landbouw- werk. Hun emotionele geheimen bleven hun verborgen. Het woi'dt weer een rit van een hele nacht. De maan is ondergegaan. Over de bergen in het Oosten, de Blue Ridge, be gint de hemel rozerood te kleuren als ze de eerste schildwachten van het leger van generaal Johnston bereikt. De jon gens kennen haar, ze groeten en vragen niets. Johnston is al op en zit aan zijn eerste kop koffie. Ze wordt dadelijk toe gelaten. ,Ha, Miss Boyd. Ik had u zo vroeg nog niet verwacht. Heeft het weer een paard gekost? U moet gejakkerd hebben. Vlug een kop koffie?" „Graag-. Ik val om van slaap." „En? Bent u iets te weten gekomen?" Ze lacht. „Jordon was zo vriendelijk mij in te lichten. Generaal Banks ligt in het noorden van de vallei met één divisie. Méér schijnen ze niet te hebben om Washington te beschermen. De arme jon gen werd nerveus van mijn bezoek. Er is overal verraad, klaagt hij." „En de forten om Washinton?" „Als altijd. Deplorabel. En geen soldaat om ze te beschermen." „De cavalerie?" „Een handjevol ploegpaarden." j „Ja, ja die schijnen ze nu te kunnen i missen. Ik heb gehoord, dat de Yankees j mechanische landbouwwerktuigen hebben i uitgevonden. Of ze met stoom gedreven j worden? Hebben ze er een kolenwagen aanhangen?" „Dat weet ik niet, generaal. Van tech niek heb ik geen verstand. Daarvoor ben ik een te goed Zuiderling. In elk geval, de cavalerie betekent niets. Als u zag hoe die jongens te paard zitten! Als zoutzak ken. Geen kwestie van, dat ze een hin dernis kunnen nemen of een stroom over zwemmen. Die cavalerie hebt u dadelijk in de pan gehakt." Johnston knikt peinzend. Eén divisie, overlegt hij. Daar zullen we niet veel last mee hebben. Belle drinkt haar koffie. En dan zoekt ze een tent op van een van de stafoffi cieren, die zijn hard legerbed voor haar opschudt. „Wilt u waswater hebben, miss?" vraagt hij. „Dank u. Ik verlang alleen naar slaap." Hij laat haar alleen en zij valt op de brits neer en slaapt dadelijk de verkwik kende slaap van zorgeloze en avontuur lijke jeugd. Onder de brandende zon van hoogzomer stormde een ruiter door de onafzienbare prairie. Het was een pezig man met een verwarde haardos en een vuurrode ver warde baard. De eindeloze ruimte joeg hem geen angst aan. Hij lachte herhaalde lijk in zich zelf, zette zijn borst uit en haalde diep adem of hij juist aan een groot gevaar was ontsnapt. Ongetwijfeld kende hij het wilde terrein. Geen ogen blik hield hij in om naar rechts of links de omtrek te verkennen. De ene glooiing na de andere lieten de snelle hoeven van zijn paard achter zich. En eindelijk rukte hij zijn slappe vilthoed af en zwaaide er mee. Het was een groet in het niets. De witte vlek kwam snel nader. Zijn ver om er zich iets van aan te trekken. De witta vlek kwam snel nader. Zijn scherpe ogen hadden zich niet vergist. Het was een tentenkamp. Het tentenkamp j dat hij zocht. Bij zijn aankomst sprong een schild wacht in de blauwe uniform van de Noordelijken in de houding. „Kolonel Grant," gebood de vreemde ling. Zelf droeg hij een uniform die weer en wind over zich heen had laten gaan. Maar de distinctieven duiden de briga dier-generaal aan. (wordt vervolgd)

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1964 | | pagina 12