Moederdag Ant. de Ruiter I I I I I I Henk de Koning ALLEMAAL MOEDER! 10 mei MOEDERDAG 10 mei J0R0 BAZAR J. VAN WIJK CAMIRA N.V., Kleefsmanvs Boekhuis 22 OCCASIONS A. BEEKHOF Ds. C. Smit Wilt U Moeder écht verwennen INPAKKERS AFWEZIG Aangifte van leerlingen 710.- Johanna Theodora Charlotte C. de Lange AAAAAAAAAAAAAAAAA A U slaagt beslist voor een leuk en blyvend cadeau by A. MULLER MAARTJE CORNELIA 1924 - SOLI DEO GLORIA - 1964 C. C. Boers P. C. Boers-de Jong J. W. DE KASTE A. DE KASTE-WINK Service Station Renswoude M E U B ELGEBIED, BERGMEUBELEN EETKAMERS BANKSTELLEN e.d. DE STICHTING NUTSSPAARBANK WAGENINGEN a. een jongeman voor kantoorwerkzaamheden b. een jongedame voor kantoorwerkzaamheden en loketwerk JORO BAZAR Gratis zilverzegels Woensdag 13 mei D.V. 7.30 uur n.m. hoopt van Sliedrecht voor de Kiesvereniging der S.G.P. te Leersum voor te gaan, in de Oud Geref. Kerk te Leersum. „DE VEENSE KLEUVER" NETTE MEISJES HERVORMDE ULO'S VEENENDAAL Grote keus in Lycra step-ins panties Ant. Achterberg Beter kan het niet MAATKLEDING MAATKLEDING MAATKLEDING Anne v. Manen Nog geen cadeau voor Kom dan gauw bij ons nog iets uitzoeken. HANDSCHOENEN SHAWLS En niet te vergeten onze mooie collectie baddoeken. 6 modellen, waaronder de nieuwe Skybolt v.a. AANGEBODEN WONINGRUIL Nieuwsblad „DE VALLEI" Plaats een A-tje dan naar »Speciaal« die heeft het ROKKEN v.a. 16.50 BLOUSES v.a. 3.95 Schorten waaronder de nieuwste JAPONNETTE van favorita TRUITJES en VESTJES glansgaren 5Oen 6 75 kleuren- rose, bleu, geel, en groen Zomerpyama's poplin Nachthemden Sjaals Handschoenen v.a. 2.95 BADHANDDOEKEN TAFELLAKENS Verpakte cadeaux: zoals THEEDOEKEN BADLAKENS ZAKDOEKEN enz. En natuurlijk »Speciaill PATRIMONIUMLAAN 40 voor NYLONS INDUSTRIELAAN 38 VEENENDAAL In dit, nog jonge bedrijf met grote toe komstmogelijkheden, kunnen direct ge plaatst worden, die de te vervaardigen plastic-producten nauwkeurig en snel kunnen controleren en inpakken. STERKE JONGENSKLEDING KLEDING &tfus w* JAPONNEN CITlodeUuize PATRIMONIUMLAAN 46-48 - TELEFOON 3262 FAMILIEBERICHTEN Met grote vreugde geven wij kennis van de geboor te van ons dochtertje en zusje Wij noemen haar José C. A. v. Ruremonde C. van Ruremonde- van Barneveld Marjan Veenendaal, 3 mei 1964 Rembrandtlaan 25 van 7 t/m 31 mei Schoonheidsspecialiste Dennenweg 3 - Rhenen LAAAAAAAAAAAAit A Na enkele weken van Éiekte nam de Heere uit ons midden de heer vele jaren mocht hij als concierge op onze school zijn arbeid verrichten. De Heere trooste zijn vrouw en kinderen. Bestuur, personeel en leerlingen van de Juliana van Stolbergschool. Veenendaal, 7 mei 1964 De God des Verbonds nam tot Zich ons dochter tje en zusje in de leeftijd van ruim 4 jaar. „Hij gedenkt aan Zijn verbond tot in eeuwig heid". Psalm 105 8a Veenendaal, 5 mei 1964 Beatrixstraat 65 Fam. Ds. C. Langbroek-'t Hart Onze geliefde ouders, grootouders en pleegouders en hopen op D.V. 21 mei a.s., de dag te herdenken waarop zij 40 jaar geleden in het huwelijk werden verbonden. Dat God hen nog vele jaren voor elkaar en ons moge sparen, is de wens van hun dankbare kin deren, kleinkinderen en pleegkinderen. Veenendaal, A. H. C. Boers G. M. Boers-van Beek Chris, Bert en Peter H. A. P. Boers W. Boers-van Beek Chris D. A. W. Boers G. A. B. Boers-van Eden Barbara W. J. A. Boers C. C. Boers Jr. Goes, Joh. Geleynse H. Geleynse-van de Bovenkamp Veenendaal, Julianastraat 9 Gelegenheid tot feliciteren: donderdag 21 mei 1964 van 15.00 uur - 16.30 uur, in Hotel „La Montagne", Kerkewijk, Veenendaal. Woensdag 20 mei, D.V. hopen ouders onze geliefde en de dag te herdenken dat zij 50 jaar in het hu- wij lijk zijn verbonden. Dat wij beiden nog lang mogen behouden, is de wens van hun dankbare kinderen en kleinkin deren. Veenendaal, mei 1964 Julianastraat 54 DANKBETUIGING Voor de zeer vele bewijzen van deelneming die wij mochten ontvangen bij het overlijden van onze ge liefde man, vader, behuwd en grootvader JAN TAKKEN betuigen wij u onze oprechte dank. Th. H. Takken-de Fluiter kinderen, behuwd- en klein kinderen. Veenendaal, mei 1964. Zandstraat 167. DANKBETUIGING VOOR DE VELE BLIJKEN VAN BELANGSTELLING EN GESCHENKEN ONDERVONDEN BIJ HET 40- JARIG BESTAAN VAN ONS HOTEL WILLEN WIJ LANGS DEZE WEG EEN IEDER HARTELIJK DANK ZEGGEN. R. Volmer Hotel „De Grebbeberg" Grebbe weg 101 RHENEN DANKBETUIGING Allen die hebben medegewerkt aan het tot stand komen en welslagen van de grote rayonvoetbalwedstrijd op Koninginnedag willen wij hiermede nog eens hartelijk dank zeggen. In het bijzonder burgemeester Hazenberg, de Konink lijke Voetbalbond, besturen van alle voetbalvereni gingen buiten en in Veenendaal voor het afstaan van haar spelers en de spelers zelf, bestuur voetbalver. Veenendaal, muziekgezelschap Caecilia, Roode Kruis en E.H.B.O. en de politie van Veenendaal. Directie Uitg. en Red. Nieuwsblad „De Vallei" OPEL CARAVAN type 1500 1958 met radio en im perial OPEL REKORD type 1500 1962 OPEL REKORD type 1500 1961 OPEL REKORD type 1500 1961 4-deurs 2 VWs DE LUXE 1960 met schuifdak VW DE LUXE 1959 VVV DE LUXE 1958 met schuifdak en radio VW DE LUXE '57 VW DE LUXE '56 met schuifdak RENAULT DAUPHINE '58 met schuifdak Alle wagens worden onder garantie ver kocht, financiering mogelijk. Dorpsstr. 112 - Renswoude - Tel. 08387-254 Zoekt U iets degelijks op BEKIJKT U DAN DE COLLECTIE BIJ WONINGINRICHTING KI. Katerstraat 5 - Telefoon 2287 Ook voor vaste vloerbedekkingen op kamerbreedte het adres. vraagt voor spoedige indiensttreding: vereist: Mulo of Handelsdagschool; kantoor- en/of bankervaring strekt tot aanbeveling. Leeftijd omstreeks 21 jaar. vereist: Mulo-opleiding en enige kan- toorervaring. Leeftijd 17 a 20 jaar. Voor toegewijde krachten bestaat het vooruitzicht op een prettige werkkring en een goede toekomst. Brieven met volledige inlichtingen te richten aan het Bestuur van bovengenoemde stichting. Stationsstraat 3, Wageningen. Voor Moeder vindt u beslist een leuk cadeau in de Een kleine greep uit onze grote sortering: Weekend- en boodschappentassen, strijkplanken ook Tornado en Brabantia, bloempotten ook in koper, bijzettafels, verchroomde koffie en thee potten, kop en schotels, gebakstellen, cake schaaltjes, theemutsen, elek. theelichten, vuur vaste schalen, kruimelvegers, portemonnees, sieraden, kapspiegels, fotolijsten. leuke dessins tafelzeilen, centrifuges enz. enz. te veel om op te noemen. Welk bedrag u ook wilt besteden, al tijd is er wel een aardige verrassing waarvan Moeder veel plezier heeft en iedereen krijgt natuurlijk Loopt U vrijblijvend even binnen en maak rustig uw keus in de Davidsplein 9-10 OOK OP BETAALZEGELS Tel. 2617 Door INDUSTRIE EN HANDELSONDERNEMING gevraagd voor magazijnwerkzaamheden. Aanmelden: Tijdens kantooruren Klaas Katerstraat 47 A, Veenendaal. Aangifte formulieren kunnen worden gehaald of aan gevraagd bij een der hoofden: G. Verheul, Geerseweg 29, Tel. 3801 b.g.g. 08380-9673 of G. J. H. de Vries Dennenlaan 6, Tel. 3917 of 2180. Om zeker tc zijn van plaatsing dienen de formulieren uiterlijk 16 mei te worden Ingeleverd. Voor leerlingen die reeds via het hoofd van de lagere school zijn aan gemeld behoeft niet een nieuw formulier te worden in gevuld. HET BESTUUR. v.a. f 6,95 v.a. f5,95 Lovable beha's v.a. f 2,95 (ook in stretch) Veenendaal-zuid draagt prettiger zit beter wordt naar wens ge maakt maar dan vervaardigd door Pr. Bernhardlaan 17 (t.o. Julianakerk) Telefoon 2074 Veenendaal in diverse kleuren in verschillende maten en kleuren, zakdoekjes - kousen - schortjes - dus ters - badjasjes - pantalons - badpak ken - pracht onderjurken - zomer- pyama's - pullovers Hoogstraat 12 Veenendaal Telefoon 2627 PUCH FANS Pr. Bernhardlaan 110 - Tel. 3731 Veenendaal TE KOOP Plaats een vraag en aanbod-advertentie 1-10 woorden f 1.80 elk woord meer 10 cent Parallelweg 10 Telefoon 2022 Kost slechts 1,50 t/m 10 woorden, elk woord meer 10 cent. 17, met voering enorme sortering en BATIST NYLON 1 Wij bieden actieve mannen van 18 jaar en ouder een verantwoordelijke taak, waaraan een goede honore ring en uitstekende sociale voorzieningen zijn verbon den. Mondelinge of schriftelijke sollicitaties aan de afdeling personeelszaken van Camira N.V. (ingang Carolan (Holland) N.V.) Industrielaan 38 te Veenendaal. Cowboy IN DE HEREN CONFECTIE- AFDELING vindt U kostuums zowel klassiek als modern in alle prijzen. VLOTTE MANLIJKE REGENKLEDING gemaakt uit Terlenka en Nino-Flex Bijzonder fraai SPORTIEF STOER GEWILD VOOR DE MODERNE VROUW CHARMANT LINNEN PAKJE Een van onze vele exclusieve modellen f 54 - fraaie pastel kleuren In Terlenka - Arnel en Linnen VLOT £tt JEUGDIG Speciale openingsprijs f 6.75 VLOT en JEUGDIG In onze VERWENHOEK vindt U voor alle lieve moeders iets persoonlijks. Sjaaltjes - Handschoenen - Colliers - Zakdoekjes - Dusters - Truitjes enz.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1964 | | pagina 14