k'uS PAUK maa^STOH Sportclub Rhenen kan kampioen worden GVVV-Zwaluwen (v) RINUS HASSELAAR, Burgerlijke stand KERKDIENSTEN Kerkelijke zang- en muziekavond in Chr. Ger. Kerk SPORTPROGRAMMA A.s. zaterdag 4.15 uur Terrein Buurtlaan DINSDAGKOOPJES Boodschappenmand Doos drinkglazen Paard op wielen Gevonden en verloren ORANJEFEEST 1964 MARKTBERICHTEN biedt IJ een costuum van topklasse AMERONGEN Ons Genoegen gaat jubileren Al vroeg telg uit muzikale familie Vrolijk Cabaretier Laat Ingekomen en vertrokken Doktoren- en Apothekersdiensten EDE DS. D. WOLFSON OVERLEDEN Officiële bekendmaking Een op polletiek terrein grasduinende werkgroep onder welke vlag ze varen doet er volgens mij niet zo heel veul toe heeft as zijn mening te kennen gegeven dat er veur „de man in de straat" te weinig op te steken is uit heel veul ge meenteraadsvergaderingen in ons land. En we kunnen kurt bij huis blijven: Vee- nendaal is er ok bij. Ik neem an, dat in de eerste plaats de heren en misschien wel dames van de groep te kurt kommen an hetgeen de Veense gemeenteraad naar buiten uit draagt. Ik meen dat te mogen zeggen, omdat degenen die zich in de groep scha ren het punt ansnijjen. Van hun stand punt uit bezien motten we daar oog veur hebben. De werkers gaan niet op gezette tijjen bij mekander zitten om een kaartje te leggen, mar om achter de eerste linies polletiek te bedrijven. En nou vernemen ze as thuisfront te weinig om zich een oordeel te kunnen vurmen over het polle- tieke steekspul, zoas dat maandelijks in onze gemeente wurdt gevoerd. Het is d'r goed recht om daar een an- marking op te maken. Uiteindelijk zijn zij enkelen van de kiezers die om de vier jaar hun persoontjie naar veuren schui ven om de pesisie van d'r partij in te nemen. En ze maggen verlangen dat in de openbaarheid komt wat hun persoontjie er van terecht brengt. As tie alleen mar in commissies zit te smoezen en in de open bare raadsvergadering niet veel meer be drijft dan een kommetjie koffie of een flessie prik gebruiken dan kunnen ze zich gien oordeel vurmen over d'r geachte af gevaardigde. Ik zei: geachte afgevaardigde. Een be naming, die bij mijn weten in niet veul raadsvergaderingen wurdt gebruikt. In de kamers wel. Ik heb me veur het glas van de teevee wel 'es zitten verbijten omdat iedere keer die woorden „geachte afge vaardigde" mar weer vielen. As de ka- merveurzittter an het begin van de zit ting de leden nou laat merken, dat ze allemaal geachte afgevaardigden zijn dan v/eten ze dat veur de rest van hun lid maatschap, docht ik bij mezelf. Mar iedere keer mar weer: de geachte afgevaardigde, de heer die en die As je effe de moeite neemt om de achtergronden van die poespas, zoas Bram zei, te bekijken dan zit er toch heel veul in zo'n titel. Daar zitten personen in de kamers die afgevaardigd zijn door u en deur mij. Cnze eigen mannen en vrou wen. We hebben ze het vertrouwen ge geven en nou heben we er recht op om ze te volgen in hun verrichtingen. Tot zover kan ik mit de ontstemde werkgroep meemarcheren. Mar het kwaad zit 'em naar mijn be- scheijjen mening niet in alleen de ge meenteraadsvergadering en wat er uit komt. Het zit ok dieper. We stemmen namelijk meer partij dan persoon. In vrogger jaren, ik kan me dat nog levendig veur de geest halen, hadden we bij de stemmingen personen die be paalde distrikten vertegenwoordigen. Die figuren stemde je rechtstreeks en van daag den dag komt er heel wat kijken as je mit een groep een bepaalde persoon mit voorkeur d'r in wil potlojen. En al is de raadsverkiezing dan nog wel iets persoonlijker, toch geven we onze stem veurnamelijk an de partij. En ze kommen dur op het rijtje af in, al naar gelang het an tal roje kringeltjies. De hele polletiek is onpersoonlijk, veur- al as een gemeente groter wurdt. Het is niet meer het gekeuvel en gekijf van de plaatsen, waar de raadslejen d'r on schendbaarheid uit zitten te buiten deur mekander de fraaiste verwijten naar de edelachtbare koppen te slingeren. En laten we nou eerlijk zijn: dat spreekt de meeste minsen het best an. Die raadsverslagen kunnen concurreren mit de bloedigste stripverhaaltjies. Er is geopperd om in ieder geval de belangrijkste zaken breed in de vergade ring uit te meten. Zodat iedereen weet wat er te koop is. Ik zou er an toe willen voegen: en zaken waar iedereen iets van kan snappen. Het veurstel is de moeite waard. De daad is an de raadsleden, mar dan graag ok spontaan. We hebben er niks an as men van te veuren af gaat spreken hoe het verloop van de debatten zal zijn, om dat men in de commissie toch al gemerkt heeft hoe de standpunten liggen. En geen pampiertjies. Uitgezonderd veur de rijmen as d'r weer straatnamen an bod kommen. Wout Blauwkous Op zaterdag 16 mei wordt in de Chr. Ge,r. Kerk aan de Hoofdstraat een muziek en zangavond gehouden. Deze avond aan de vooravond van Pinkste ren is wel een zeer byzondere. Drie Veenendaalse zangkoren zullen hun medewerking verlenen, t.w. het hervormd Evangelisatiezangkoor „Con Amore", het Ger. Kerkkoor „Soli Deo Gloria" en de Chr. Ger. zangver. „Chrigeza". Liturg is de Chr. Ger. predikant Ds. J. Keuning. Om beurten zullen de koren hun lie deren ten gehore brengen, maar ook gezamenlijk met ondersteuning van de aanwezigen. De algehele koor en sa- menzangleiding is in handen van de bekende dirigent van het Residentie- Mannenkoor Jan van der Waart uit Den Hang. Sopraan-soliste is de zan geres Rie Grims-Straatman. Het orgel wordt bespeeld door de or ganist Jan van Weelden uit Den Haag. A. Rijks zal als trompettist de samen zang begeleiden. De voetbalcompetitie loopt ten einde. Beslissingen vallen aan de lopende band. Vorige week kwam NSVS in veiligheid. De grote vraag is: zullen VRC, Merino's en Rhenus de eindstreep halen? Aan de andere kant zyn kampioenschappen voor DVSA en Sportclub Rhenen zee,r waarschijnlijk. Spanning te over in de eindfase van de competitie 1963-1964. Veenendaal speelt zondag haar laatste thuiswedstrijd tegen LVV uit Laren. Een club, die een bijzondere ijver aan de dag heeft gelegd, vooral toen het erom ging spannen of men 3e klasser mocht blijven. De Gooiers zijn zo goed als veilig, maar zullen er nog een punt je bij willen hebben. Een gelijk spel zit er volop in. -B- GVW moet nog vijf wedstrijden spelen. Dat wordt dus hartje zomer voor de blauwwitten. Er zit bovendien nog een klein kansje voor GVW in om bovenaan te eindigen hoewel dat kansje zeer miniem is. Zaterdag ontvangen de Buurtlaanbewoners bezoek van Zwalu wen Vlaardingen en we zijn daarover optimistisch. Twee punten voor GVW in 't verschiet. ■fr DOVO krijgt het lang niet gemakke lijk in de uitwedstrijd tegen kansheb ber SHO in Oud-Beyerland. In de thuiswedstrijd moest DOVO al het on derspit delven tegen de goed spelende SHO ploeg. Nu de Beyerlanders bo vendien een serieuze kampioenskans verdedigen en in eigen home spelen zien we er een kleine overwinning voor de thuisclub in. -ö- Voor VRC wordt het spannend. Nog drie wedstrijden voor de boeg en slechts 1 puntje achterstand op de voorlaat ste. Zaterdag wordt het echter geen „walk over" als men in Bennekom moet aantreden. Een gelijk spel zou VRC al een heel eind in de goede richting brengen. Dan nog Owios en Elburg ver slaan en de haven is bereikt. -B- Eveneens spannend voor Rhenus dat op Candia bezoek krijgt van het de laatste weken wat tegenvallend Maars- sen. Wanneer Rhenus ook deze wed strijd in winst weet om te zetten verla ten de groenwitten de laatste plaats en geven die over aan Wijk. Grijp de kans Rhenenaren en het le klasseschap is praktisch behouden. -B- Wat te zeggen van DVSA waar de zenuwen wel op de proef worden ge steld. Nog enkele wedstrijden te spelen en 2 punten voorsprong. Zondag moe ten de Amerongers naar De Meern dat soms verrassend uit de hoek komt. Ge steund door een legioen supporters, die hun favorieten naar De Meern verge zellen zal DVSA de kans op een over winning proberen te grijpen. Ook Merino's moet in de laatste twee wedstrijden punten verzamelen anders valt de degradatiebijl onherroepelijk. Of NSC zaterdag in Nijkerk nog wel een gewillig slachtoffer zal blijken kunnen we niet voetstoots aannemen. Maar misschien weet Merino's er althans een gelijk spel aan over te houden, waar door men op gelijke hoogte met WJ komt. -B- Sportclub Rhenen kan zaterdag kam pioen worden. Daarvoor is nodig dat de Rhenense club zelf van SVMM in Maarn wint (wat zeer waarschijnlijk is) en dat Woudenberg een puntje in Drie bergen tegen Rubo verspeelt, wat ook voor de hand ligt. Wint Woudenberg dan staan de clubs gelijk. Sportclub moet echter zorgen eerst zelf in Maarn de baas te blijven. -B- Van weinig belang zijn de overige wedstrijden: ■B- Scherpenzeel (zat.) speelt haar laatste wedstrijd tegen NSVS dat de veilige haven al heeft bereikt. Een overwin ning voor Scherpenzeel is wel zeker. -B- Sportver. Panter gaat op bezoek bij kampioen Veluwse Boys. Panter heeft de tweede plaats bereikt en zal die bij een nederlaag weer moeten afstaan. We geven de Veluwse ploeg de kansen. ■B- Musketiers kon in Baarn tegen TOV ook wel eens een kleine nederlaag te gemoet gaan. -B- DVSA wint van Beverweerdse Boys dat staat als een paal boven water. Advendo krijgt nog moeite om in Maarsbergen de jongens van Valken- heide te verslaan. Echt een mandje om mee te pronken, in verschil lende frisse kleuren met plastic versterkt, O QO extra koopjesprijs een fraai etui met 6 verschillende prachtig gekleurde glazen, een lux cadeau en dat voor de O A O prijs van slechts een reuzeverrassing voor de kleuter, 'n groot paard van onbreekbaar plastic met piepstem, 'n Bijzondere aanbieding 1 1 CT Alleen dinsdag 12 mei -*-• J-tJ Hoofd str. 7 - Tel. 3103 - Veenendaal SCHERPENZEEL Op de woensdag gehouden weekmarkt werden 1.025.000 eieren aangevoerd. De prijs per 100 stuks varieerde van f 10,50 tot f 11,25 en die van henneeieren van f 7,tot f 9,De handel was vlug. Op de biggenmarkt bedroeg de aanvoer J 40 stuks en de prijs per .stuk varieerde van f 69,tot f 88,—. De handel was vlot. RENSWOUDE Gevonden: kinderschoentje. Ingezonden Een van de onderdelen van het ge varieerde programma, opgesteld door het bestuur van Oranjedag was de avond voor de teenagers in garage Schoonho- i ven. Het is een groot succes geworden, ruim i 800 jonge mensen vulden de ontzaggelijk 1 grote ruimte geheel. Daar is een feest avond gehouden, waar de Veenendaalse jeugd met plezier en met heimwee aan j terugdenkt. Dit feest dat door het be stuur van Oranjedag in nauwe samen werking met het jeugdwerk „de Instuif" werd georganiseerd, was voor de honder den Veenendaalse jongeren, het hoogte punt van de dag. Ook de organisatoren denken er met plezier over na, want dit was een manifestatie van de Veenendaalse jeugd uit alle lagen en groepen die we hier kennen. Dat dit alles zo goed kon verlopen, is in de le plaats te danken aan de jeugd van Veenendaal, waarvan er 800 bewezen hebben op vrolijke, uitgelaten wijze, correct feest te kunnen vieren. Daarvan was het bestuur van Oranjedag en de leiding van „de Instuif" allang overtuigd, maar nu weet iedereen het. Een feest als we nu hebben gevierd vraagt bijzonder veel voorbereiding, de leiding van „de Instuif" is daarom ieder een bijzonder dankbaar die heeft meege werkt, en er veel vrije tijd voor heeft gegeven. Daardoor kon het feest zo'n groot succes worden. Dit was Veenen daal op z'n best, gezamenlijk ergens je schouders onder zetten om samen te ko men tot een werkelijke algemene mani festatie op de nationale feestdag. Aan de firma Schoonhoven die met enthousiasme zijn garage beschikbaar stelde heeft de Veenendaalse jeugd het te danken dat dit feest kon worden ge houden. De organisatoren zijn er van overtuigd namens 800 Veenendaalse jon geren te spreken, wanneer ook hier de firma Schoonhoven hartelijk dank wordt gebracht, voor dit belangeloos beschik baar stellen van deze fantastische ruimte. Tct slot, de leiding van „de Instuif" is het bestuur van Oranjedag dankbaar voor de samenwerking en het vertrouwen dat ze stelde in de mentaliteit van de jeugd van Veenendaal. Het batig saldo van deze avond komt geheel ten goede aan het algemeen jeugdwerk „de Instuif". Zo vierden we samen Koninginnedag 1964 in Veenendaal. G. v. d. Schee, jeugdwerkleider Eiermarkt: aanvoer 112.000 stuks. Prijzen van f 9,50 tot f 12,50 per 100 stuks voor de grote eieren en van f 6,50 tot f 9,voor de kleine exemplaren. Handel traag. Biggenmarkt: aanvoer 30 stuks. Prijzen van f 65,tot f 85,per stuk. Handel matig. Pr. Bernhardlaan 28 - Veenendaal - Tel. 2608 WONINGBOUW Voor een aantal woningzoekenden te Amerongen komt de oplossing van hun probleem weer wat naderbij. De aan nemer de heer van der Horst te Hoe velaken is nl met de bouw van 18 wo ningwetwoningen begonnen. Tegelij kertijd met deze bouw worden er een 12-tal premiewoningen gebouwd. Deze woningen zijn bestemd voor inwoners dezer gemeente of voor mensen die hier wel werken, maar door de woning nood hier nog geen huis konden krij gen. Dit zijn koopwoningen. De fi nanciering dezer woningen is in han den van de N.V. Bouwfonds Nederl. Gemeenten. Ook voor het verkrijgen van een goede en goedkope eigen woning bleek heel wat belangstelling te bestaan. Al- le 12 woningen hebben n.l. thans een eigenaar gevonden. De muziekvereniging Ons Genoegen bestaat deze maand 45 jaar. Er wordt thans uit de burgerij een comité ge- vormd, dat in de week van 11 tot 17 I mei door middel van intekenlijsten een i beroep zal doen op de burgerij om ga ven voor de muziekvereniging in ont vangst te nemen. Men wil met dit be drag trachten de kleding van de mu zikanten te vernieuwen. Ons Genoegen staat steeds klaar om bij alle mogelijke gebeurtenissen met haar muziek een luisterrijk accent aan het geheel te geven, zoals bijv. bij au bades, jubilea, inzamelingen, Oranje feesten enz. Wat zou Amerongen zijn zonder Ons Genoegen? Ondanks de moeilijkheden die het verenigingsleven ondervindt door de zuigkracht van radio en vooral televi sie heeft de vereniging steeds nog het hoofd boven water kunnen houden, hoewel de financiële problemen steeds groter worden. Regelmatig houdt men oud-papier acties om de financiën op peil te houden. De vereniging staat steeds voor allen klaar, voor de gehele burgerij. Zou deze zelfde burgerij ter gelegenheid van dit jubileum niet eens de handen uit de mouw kunnen steken om klaar te staan voor Ons Genoegen. Het comité wil trachten, zoals gemeld, gelden bij- te krijgen voor de hoognodige ver nieuwing van de uniformen. In keurige kleding zal ongetwijfeld prettiger ge musiceerd worden als in aftandse pak jes. Het comité vertrouwt erop, dat on danks de vele beroepen die op de bur gerij worden gedaan, voor onze mu ziekvereniging iedereen een royaal ge baar zal willen maken. Binnenkort ho pen wij op dit jubileum uitvoeriger te rug te komen. GESLAAGD Onze vroegere plaatsgenoot, de heer L. G. Huskens, die voorheen werkzaam was aan Kamp Overberg en thans ad junct directeur is van het Observatie huis voor jongens te Den Haag heeft het gepresteerd om de acte M.O. pae- dagogiek te halen. Dit is wel een bij zondere prestatie gezien het enorm vele werk dat de kinderbescherming met zich brengt en het werk aan een dergelijke inrichting in het bijzonder. „De appel valt niet ver van de boom". Dit geldt in 't bijzonder voor nakomelingen van ene Peter Hen- sen die in het begin van deze eeuw in Ingen, net over de Rijn, zelf een aantal tweerijige harmonica's ver vaardigde en er nog goed op speel de ook. De Hasselaars uit Veenendaal stammen van moederszijde van de ze accordeonbouwer af. En ook zij hebben het in de vingers Niet minder dan zes man uit het geslacht Hasselaar bespelen wel het een of andere muziekinstrument. Vooral bekend is de Hasselaars band, die overal in het land optrad bij feestelijke gelegenheden en ca barets. Maar hier vindt U maar twee telgen uit een muzikale familie. Vier anderen blazen mee in de- Harmonie „Caecilia". De allerjong ste is Bartje Hasselaar (13) die thuis oefent op de trompet, ijverig in volume bijgestaan door zijn even eens muzikale vader A. E. Hasse laar. Een der Hasselaars (Sander) heeft bovendien het muziekcorps van Ederveen. onder zijn hoede als dirigent. Wij spraken deze week echter met slechts een der telgen uit de fami lie: Rinus Hasselaar, die samen met broer Co en een outsider de heer Lit de bekende Hasselaars band schraagt. „Ja, op m'n zesde jaar was ik al bezig met slagwerk op de grote trom", zegt Rinus. „Vader bouwde een mooi lokaaltje achter het huis netjes ingericht met een kachel waar mijn broer en ik naar harte lust konden blazen. Op mijn ne gende meldde ik mij aan bij „Cae cilia" en kreeg toen een klarinet in de handen gedrukt. Dat viel niet helemaal mee. Ik liep keurig in de maat mee en was geheel verdiept in de muziek. Bij het verwisselen van een blad trapte ik per ongeluk op de hakken van een voorganger. Ik tuimelde op de grond en de kla rinet volgde dezelfde weg. Het mond stuk was aan diggelen, zodat ik er althans op deze tocht wel mee kon uitscheiden. Later ging het natuur lijk veel beter, want aldoende leert men. Kort voor de oorlog was ik al een aardig muzikant van Caecilia. In de oorlogstijd begon het studeren. Ik leerde in Haarlem en Hilversum het spelen 'op de xylofoon, vibrafoon en slagwerk. Direct na de oorlog werd ik beroepsmuzikant. Mijn broer Co was dat al vanaf 1937. Ik heb maar vier jaar de status van beroeps musicus gehad want in 1949 was het woerd ió aan: moest in 't begin nog wel wennen, maar daar zijn we nu wel doorheen. Het is altijd leuk ook eens in 't Veen op te treden. De laatste keer was dat met Koninginnedag bij de Haas. Dat is zo langzamerhand een traditie ge worden, vertelt Rinus Hasselaar. - een slechte tijd. In Amsterdam b.v. liepen 1500 musici zonder werk. Ook wij raakten uitgerangeerd en huise lijke omstandigheden noopten ons tot terugkeer tot de amateur stand. Ik gaf mij weer op bij Caecilia en werd paukenist. In het dagelijks leven werk ik bij de Scheepjeswolfabrieken. Hoe dat te combineren is? Nu ja, ik heb altijd wel wat snipperdagen. Maar het wordt wel eens bar laat. Midden in de nacht kom je soms thuis van een optreden in Brabant of Holland. Vroe ger moesten we zowat alles op de fiets afcrossen. Nu heeft mijn broer Co, die in Utrecht woont en werkt, een eigen auto en komt hij mij ophalen. Het is inderdaad een druk leven want we worden overstroomd met aanvragen voor een optreden, dan hier, dan daar. Het was wel een hele overschakeling toen we ook aan cabaret gingen doen. Je bent natuurlijk wel muzikaal, maar mensen onderhouden en boeien met een geestige conference is een ge heel ander kapittel. Wij werken mo menteel samen in het cabaret van Koos v. d. Velden dat „Alle hens" heet. Zondag gaf deze cabaretgroep haar 500ste voorstelling in Nijmegen. Ook aan de cabarets van Frans du Mee ga ven we onze medewerking. Of we ook aan de zgn. teenermuzoek doen? Wel ja, wij spelen letterlijk alles. Samen met Willeke Alberti en haar vader heb ben we al heel wat teeneravonden ge vuld. Maar aan de andere kant staan we ook niet vreemd te kijken als men een diner b.v. een ouverture van Bau er of werken van Faust vraagt. Maar ik moet zeggen dat onze mu ziek meer in het lichtere genre ligt. Je moet ook bijblijven met je reper toire. Tegenwoordig zeggen ze: Ook al aan de gitaar? Of doe de bas de deur uit. Woordspelingen op bekende slag zinnen. Dat duidt op een verandering in keus en smaak, vooral bij de jonge ren zegt Hasselaar. Vorige week hadden we de ene avond een optreden in Middelburg, de andere avond in Rotterdam. Dat is wel vermoeiend. Maar dan rust je maar weer even uit. Ik heb vroeger wel eens nachtelijke avonturen meege maakt. Als we dan op de fiets uit Scherpenzeel of Barneveld kwamen, midden in de nacht en onze dynamo vol sneeuw zat en slipte werden we aangehouden door de politie, maar we kregen niet direct een bon. De politie mannen hielpen met een touwtje de dynamo weer tegen het wiel te druk ken. Vroeger waren we met drie Vee- nendalers. Joop Willemsen comple teerde ons trio. We hebben samen veel meegemaakt. Op talrijke bruilof ten van Veenendalers waren we pre sent. Joop is er mee opgehouden zodat we nu met de Heer Lit werken. Het We hebben wel eens vrolijke mo menten meegemaakt. Wij moesten het op een avond eens zonder een trom pettist stellen. Hij was plotseling ver dwenen en pas na het optreden kwam hij te voorschijn. Hij was vanaf het podium in het souffleurshokje getui meld en volkomen buiten westen ge raakt, lag hij onder dat podium. Mijn broer Ko had eens een bijzondere centrabas op de kop getikt. In Den Haag van een Hongaar gekocht. Het bleek later dat dit instrument een zeer bijzonder was en ook kostbaar. De contrabas was in 1700 vervaardigd door Quadanini, een van Stradivarius' beste leerlingen. De oude bas bleef het troetelkind van Ko. ondanks de be langstelling van vele indiders uit bin nen en buitenland, de het instrument wilden kopen. Bent U nog eens van plan naar het buitenland te trekken? Och, misschien voor een incidenteel optreden. We hadden al eens kans om in Heidelberg te spelen, maar er kwam iets tussen en het feest ging niet door. Ik zou wel graag weer te rugkeren tot het beroepswerk, maar ik weet niet of het mogelijk is. Op het ogenblik tob ik wat met mijn hand. Ben er al eens aan geopereerd, maar helemaal goed zit het nog niet. Dat moet ik eerst even afwachten. Het gaat ons momenteel heel goed. Broer Ko is bedreven op de clarinet, alt saxofoon en contrabas. Hans Lit speelt accordeon, piano en orgel en ik ben voor het slagwerk, de xylofoon en vibrafoon. Meestal is er een vocalist die ons begeleidt. In orkesten van Boyd Bachman, bij Johny Ombach en Jan Gorissen waren we echt thuis. De Hasselaar Band, voelt zich eigenlijk overal thuis. Zij zijn welkom bij bruiloften en partijen, maar ook in overvolle feestzalen of cabaretvoorstellingen. De Band is een begrip geworden, niet alleen in Vee nendaal of omgeving, maar in vele plaatsen van ons land. Bij bruiloften in de familiekring zijn alle muzikale Hasselaars verenigd. Met z'n zessen zorgen ze voor de melodieu- se klanken die het feest opvrolijken. Mevr. A. E. Hasselaar, een der echt genotes van de muzikale mannen zegt: Ze mogen overal blazen als ze het maar niet in de kamer doen. Dan ver gaat Je horen en zien VEENENDAAL Geboren: Hendrika Johanna d.v. B. van Veenendaal en J. W. Kampert; Catharina Elisabeth d.v. T. Huiberts en T. van Wal- sem; Paulus Christiaan Gerhardus Maria z.v. A. J. M. Haggenburg en G. T. J. M. van Wegen; Alida Maria d.v. F. van Doorn en M. Valster; Theo z.v. H. Methorst en A. M. Schreuders; Adrie Gijsbertha d.v. G. Ariesen en M. C. Verboom; Francina Aalberdina d.v. C. Methorst en E. Ver steeg; Peter z.v. A. E. Hasselaar en I. van den Heuvel; Wilhelmina Cornelia d.v. J. L. Niessen en C. van der Garde; Gerritje Arrissina d.v. C. M. Drost en H. Versteeg; Cornelia d.v. B. J. Leppers en J. Drost; Caroline Josephine Maria d.v. M. J. van Oosten en W. O. Draisma; Johanna Theo dora d.v. C. A. van Ruremonde en C. van Barneveld. Ondertrouwd: A. van Barneveld en J. R. Grandia; C. van Dijk en P. Verkuijl; W. van Dijk en E. van de Haar; G. Braaf- hart en C. van Ravenhorst; D. Boers en A. Britstra. Gehuwd: G. J. Hootsen en W. G. van Velthuizen. Overleden: Jacobus van Beek, oud 72 jaar, echtgenoot van H. Smit; Teunis van Dijk, oud 52 jaar, echtgenoot van T. Har deman. RHENEN Geboren: Hendrikus Johannes, z.v. E. G. Opperman en D. v. Roekei, Anthonia Gijsberdina, d.v. W. Hartman en A. A. de Gooijer; Monique Karoline, d.v. G. Pas- senier en H. v.Smaalen; Maria Geertruida, d.v. A. L. v. Eldik en H. J. de Rhoter; Maria Margaretha, d.v. A. v. Hattum en A. Boshuis; Petronella Catharina, d.v. A. A. Need en J. F. ter Haar. Gehuwd: J. W. Henzen te Veenendaal en J. v. d. Oosterkamp te Rhenen. Overleden: Arendina Wilhelmina Eigen- raam, oud 77 jaar, echtgenote van Arie Poot AMERONGEN Geboren: Geen. Ondertrouwd: G. G. J. de Kroon en H. G. van Doorn; H. Dorrestijn en M. van Kruistum. Getrouwd: J. Ebbenhorst en C. Th. T. M. Voermans; D. Stuijvenberg en M. van Veenendaal. Overleden: Herman de Haas, oud 75 jaar. EDERVEEN Geboren: Antje, d.v. G, van Essen en J. B. Wassink; Hendrika P., d.v. C. W. Berkhof en H. van Ek. Gehuwd: J. C. Nap en R. van den Brink. RENSWOUDE Geboren: Marijke, d.v. W. Legemaat en J. S. v. .d Burgt; Anita, d.v. R. Lit en D. v. d. Veer; Cindy d.v. R. Lit en D. v. d. Veer. Overleden: te Ede, Arie A. Robbertsen, 17 jaar. RHENEN Ingekomen: Cornelis (Jonkheer) do Beaufort van Zwitserland; Alfonso Alonso Lorenzo van Spanje; Julio Cano Rubio van Spanje; Antonio Rodriguez Martin van Spanje; Miquel Gerbau Andurell van Spanje; Karei A. Dekker met gezin van Kollumerland; Godfried van Harn van Wageningen; Dirk de Fluiter met gezin van Renswoude; Gerrit J. H. Hartemink; George Cohen van Wageningen; Cornelis v. Rotterdam van Utrecht; Aartje W. J. Otte van Eede; Hendrik P. van Eijk van Linschoten. Vertrokken: Willem H. Bosman naar Emmen; Abraham Smit met gezin naar Soest; Aaltje van de Pest g/'m van Lith naar Tiel; Klaas Koster met gezin naar Rolde; Hendrik J. de Boer met gezin naar Ermelo. AMERONGEN Ingekomen: Geen. Vertrokken: J. Rietveld van Lekdijk 8 naar Angerlo. VEENENDAAL: Dr. G. Annot, Kerkewijk 56, tel. 3198. Apotheek Zuidersma. Hoofdstraat 53, tel. 2123 m.i.v. zaterdagavond 6 uur. RHENEN: Dr. P. Rienstra, Bruine Engse- weg 44. Tel. 577. Apotheek Deys. In het weekeinde alleen spoedgevallen. ELST, AMERONGEN, LEERSUM. Prak tijken Bakker, v. d. Burg, Kars, Ossen- dorp, van Ommeren: Dr. Ossendorp te Amerongen. Tel. (03434)1678. EDERVEEN, DE KLOMP, RENSWOUDE: Dr. ter Velde, Renswoude. Tel. 450. SCHERPENZEEL: Dr. M. Pon, Holevoet- plein. tel. (03497) 250. Ds. D. Wolfson, emeritus predikant van de Nederlandse Hervormde Kerk, is in de nacht van zaterdag op zondag na een ziekte van enige maanden op ruim zevenenzestig jarige leeftijd te zijnen huize te Hengelo in Overijssel overleden. De begrafenis zal plaats vinden hedenmiddag op de Algemene Begraafplaats aan de Oldenzaalsestraat te Hengelo in Overijssel, nadat vooraf om één uur in „De Ark" een rouw dienst is gehouden. Dirk Wolfson werd op 24 maart 1897 te Zierikzee geboren. (Zijn vader was daar toen officier van Justitie). Hij bezocht eerst de hogere handels school te Rotterdam en was daarna vele jaren werkzaam als procuratie houder op het sekretariaat van de Deli Plantus Vereniging te Medan op Su matra in het voormalige Nederlands Oost-Indië. Naderhand studeerde hij na zijn te rugkeer in Nederland nog theologie aan de rijks universiteit te Leiden. Nadat de heer Wolfson in 1940 door het pro vinciaal kerkbestuur van Groningen was toegelaten tot de evangeliebedie ning in de Nederlandse Hervormde Kerk werd hij op 22 september van datzelfde jaar (1940) door wijlen ds. J. C. Fischer, toen nog predikant te Winschoten, bevestigd als predikant van de Hervormde Gemeente van Wes- terlee en Heiligerlee in de classis Win schoten. In deze zijn eerste gemeente werd hem in verband met zijn benoeming tot predikant-voorganger van de Stichting Neder Veluwe van de Nederlandse Pro testanten Bond, met als standplaats Ede, met ingang van 25 augustus 1946 eervol ontslag met de bevoegdheden van een emeritus predikant verleend. Bijna vijf jaar later keerde de thans overledene weer als dienstdoend pre dikant in de Nederlandse Hervormde Kerk terug en werd hij op 1 juli 1951 door ds. B. Nijholt, toen nog predikant van de Hervormde Gemeente van Tiel en thans predikant van de Remon strants Gereformeerde Gemeente van 's-Gravenhage, bevestigd als predikant van de Hervormde Gemeente van Tiel, VEENENDAAL Oudekerk: 9.30 uur ds. A. Terlouw; 5 uur dr. C. Graafland. Julianakerk: 9.30 uur ds. A. Wisgerhof; 5 uur ds. D. van den Berg. Vredeskerk: 9 en 10.30 uur dr. C. Graaf land; 5 uur ds. A. Terlouw. Sionskerk: 9.30 uur ds. D. van den Berg; 5 uur ds. A. Wisgerhof. Veeneind: 3 uur ds. A. Stekelenburg van Eist; woensdag 13 mei 7.30 uur ds. Vosman van Rijssen. Dijkstraat: 2.45 uur ds. C. van Viegen van Overberg. Geref. Kerk, Vaartbrug: 9.30 uur ds. Van Enk; 5 uur ds. Van der Linden van Maartensdijk. Geref. Kerk, Petrakerk: 9.30 uur ds. Van der Linden van Maartensdijk; 5 uur ds. Van Enk; zaterdag 9 mei a.s. 7.30 uur Avondstilte. Chr. Geref. Kerk, Hoofdstraat: 9.30 en 5 uur ds. Keuning. Chr. Geref. Kerk, Beatrixstraat: 9.30 en 5 uur ds. Langbroek. Geref. Gem. Syn., geb. Eltheto: 9.30 en 5 uur leesdienst. Geref. Gem. in Ned., Fluitersstraat: 9.30 en 5 uur ds. Mallan. Geref. Kerk, geb. O.C.B.: 9.30 en 3 uur ds. Wielenga. Ned. Herv. Kerk, Sola Fide: 10 uur ds. Bos (H.D.); 5.30 uur ds. Wit van Ede (Open Deur Dienst). R.K. Kerken, Willibrordkerk: 8 en 10.15 uur H. Mis; 5 uur Lof. R.K. Kerk, Salvatorkerk: 8 en 10.15 uur H. Mis; 7 uur Lof. Leger des Heils: 10 uur Wijdingssamen komst; 7.30 uur Verlossingssamen komst. RHENEN Ned. Herv. Kerk: 10 uur ds. N. Koore man; 6.30 uur ds. A. Westra. Ned. Herv. (Geref.) Evang.: 10 en 5 uur ds. Bouw van Ede. Geref. Kerk: 10 uur ds. Groenevela uit Bennekom; 5 uur ds. S. de Vries uit Bennekom. Geref. Gem. Syn.: 10 en 5.30 uur lees dienst; woensdag 13 mei 7.30 uur ds. Van Haren uit Rijssen. Geref. Gem., Plantsoen: 10 en 5.30 uur leesdienst; woensdag 13 mei 7.30 uur dr. C. Steenblok van Gouda. Oud Geref. Gem.: 10 en 5.30 uur lees dienst; maandag 11 mei 7 uur ds. Mieras van Krimpen a.d. IJssel. Ned. Prot. Bond: 10.30 uur ds. J. v. d. Guchte uit Wageningen. R.K. Ged. Kerk: 8 uur Vroegmis; 10.15 uur Hoogmis; 7 uur Lof. ELST Ned. Herv. Kerk: 9.30 en 6 uur ds. A. Stekelenburg. Geref. Gem.: 9.30 en 6 uur leesdienst. Oud Geref. Gem.: 9.30 en 6 uur lees dienst. ACHTERBERG Ned. Herv. Kerk: 10 en 6.30 uur ds. Breugem. Oud Geref. Gem.: 10 en 7 uur lees dienst. AMERONGEN s Ned. Herv. Kerk: 10 en 7 uur ds. Kaas tra. Geref. Kerk: 10 en 5 uur ds. Zwaan. Ned. Prot. Bond: 10.30 uur ds. E. van Loenen uit Amersfoort. R.K. Kerk: 8.15 uur H. Mis. OVERBERG Ned. Herv. Kerk: 9, 10.30 en 6.30 uur ds. Van Viegen. Oud Geref. Gem.: 10 en 7 uur lees dienst; dinsdag 12 mei 7 uur ds. Van Prooyen uit Grafhorst. RENSWOUDE Ned. Herv. Kerk: 9.30 en 6.30 uur ds. v. d. Peut. Geref. Kerk: 10 en 6.30 uur ds. P. W. v. d. Veen uit Scherpenzeel. EDERVEEN Ned. Herv. Kerk: 9.30 en 7 uur ds. A. J. de Jong van Scheveningen. Geref. Gem.: 9.30 en 6.45 uur leesdienst. Oud Geref. Gem.: 9.30 en 7 uur lees dienst; maandag 11 mei 7 uur ds. Toes uit Kinderdijk. SCHERPENZEEL Ned. Herv. Kerk: 9.30 en 6.30 uur ds. P. Zijlstra. Geref. Kerk: 10 en 6.30 uur ds. Slinge- berg uit Renswoude. Vrijz. Herv.: 10.15 uur „De Schans" ds. W. F. Monne uit Zeist. Vrije Evang. Gem.: 3 uur evang. J. W. Delwig uit Rheden. Gemeente Rhenen De raad der gemeente Rhenen; gezien het op 10 maart 1964 ingekomen verzoek van het bestuur van de Stichting Christe lijke kleuterschool „Irene" te Rhenen tot beschikbaarstelling van gelden voor de aanschaffing van meubilair, ontwikkelings materiaal. hulpmiddelen en schoolbehoef- ten ten behoeve van de kleuterschool „Irene" aan de Prins Bernhardstraat; ge lezen het advies van burgemeester en wethouders d.d. 17 maart 1964. gelet op de artikelen 50 en volgende der kleuter onderwijswet; besluit: de gevraagde me dewerking te verlenen. Vastgesteld in de openbare vergadering van 28 april 1964. De secretaris, W. C. Pieters, De voorzitter, H. Griffioen Gemeente Ede KOSTELOZE INENTING EN HER-INENTING TEGEN POKKEN Gelegenheid zal worden gegeven tot kosteloze inenting en her-inenting tegen de pokken in het gebouw van de ge meentelijke geneeskundige dienst, Brou werstraat 3 te Ede, op dinsdag 12 mei 1964 te 15.30 uur. De geschiktste tijd om kinderen in te enten ligt in de leeftijd van drie maanden tot twee jaar. Het kan gewenst zijn tevoren de huis arts te raadplegen. De ouders dienen het oranje inentings boekje mede te brengen. Met nadruk wordt er op gewezen, dat kinderen die minder dan 14 dagen geleden een injectie tegen kinderverlamming, diphterie, kinkhoest of tetanus hebben ontvangen, voor deze inenting niet in aanmerking komen. Ede, 1 me 1964 Burgemeester en wethouders van Ede, welke hij heeft gediend tot 1 mei 1962, toen hem op ruim vijfenzestig jarige leeftijd emeritaat werd verleend. Na zijn emeritaat vestigde ds. Wolfson zich metterwoon te Hengelo in Overijssel, waar hij bij de afdeling van de Ver eniging van Vrijzinnig Hervormden bij stand heeft verleend. Tijdens zijn ambtsbediening als pre dikant van de Hervormde Gemeente van Westerlee en Heiligerlee was ds. Wolfson korte tijd lid van het classi caal bestuur van Winschoten. Tijdens zijn bijna elf jarige ambtsbediening te Tiel was hij o.a. lid van de classicale commissie voor het opzicht in de clas sis Tiel; bestuurslid van de provin ciale vereniging van Vrijzinnig Her vormden in Gelderland en praetor van de ring Tiel.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1964 | | pagina 2