'deoql^C böotdb BERKO laat U profiteren, door lage prijzen wegens enorme inkoop BERKO ELECTRO f 100,— tot f300- terug 'n COMPRESSOR KOELKAST Kronprinz metalen haardroogkap 'n vierkante agitator wasmachine SCHOONMAAKTIJD VERLICHTING VERNIEUWEN Voor T.V. RADIO, WASMACHINES, CENTRIFUGES en VERLICHTING Het beste, meest gesorteerde en goedkoopste adres!! KRUISWOORDPUZZEL 12 13 KONING ARTHURS MOEDIGSTE MAN Oplossing opgave D 2 MOEDERDAG OPGAVE E 1 V. A. B. KIRPESTEIN CITY-MOTORS-EDE Bevestiging en intree kand. E. M. Bakker voor uw oude wasmachine of centrifuge bij aankoop van een WASAUTOMAAT o.a. A.E.G., Castor, Zanker en andere merken 130 liter inhoud BERKO PRIJS f 298,- 150 BERKO PRIJS f 398,- 210 BERKO PRIJS f 538,- Ook diepvrieskisten v.a. f 598,— met 5 jaar garantie Haardrogers v.a. f 19,50 Theelichten 8,75 Strijkijzers 9,75 Koffiemolens 14,95 Broodroosters 16,80 Mixers 37,50 El. Kookplaten 9,95 Reisdompelaars 6,— 6-T ransistor-radio's geheel compleet 39, El. Bakovens (wonderpan) 38,65 Combinatie-kachel- droogrek 37,50 met oliebad, waarop 2 jaar garantie, met lichte transportschade, nu f 250,— Met verwarmingf 275,— Idem met pomp en verwarming f 298,— Mooie triangels 5-lichts kronen Handstofzuigers Sledestofzuigers v.a. 5,50 22,50 27,50 49,50 99,00 Patrimoniumlaan 45-47 VEENENDAAL Tel. 08385-2954 EDE Maandereind 50 Tel. 08380-3059 Verschijnt als bijlage van het streekblad „DE VALLEI" onder redactie van Tante Jos. Correspondentie te richten aan Tante Jos, per adres Parallelweg 10 - Veenendaal. ONZE JARIGEN 9 mei Didy v. Wijde (Ede) Margriet v. d. Heuvel Bart Keyer Arie Gunter (Amerongen) Bertie v. d. Weerd 10 mei Annie de Kruyff Henny v. Ravenswaay 11 mei Arnoud Ondeweg 12 mei Jannie v. Do'nkelaar (Ederveen) Gert Jan Vermeulen 13 mei Geurtje Lodder (Rhenen) Hans van Gent 14 mei Ad v. Beek Johan Kroesbergen 15 mei Reinie Schrijver Alle neven en nichten een plezierige verjaardag en van harte gefeliciteerd. ZILVERPAPIER EN CAPSULES Beste jongens en meisjes, Van de week heb ik weer veel zilver papier en capsules gehad. Allemaal heel hartelijk bedankt: Anneke, Henk en Han Wijnberger, Johan Beier, Gypie van Hol land en ook mevr. v. Baaren en haar bu ren spaarden weer hard mee. Doen de anderen ook weer eens mee? Tot volgende week en dan hoop ik ook weer zoveel te krijgen. Hartelijke groeten van Tante Jos Beste Ina v. d. Klift. Heel hartelijk bedankt voor je brief. Ik vond het erg leuk weer eens iets van je te horen. Ik heb je naam genoteerd en als je jarig bent zal ik hem in de krant zetten. Fijn hoor, dat je ook met het zilverpapier meespaart. Breng je gauw eens iets? Wens dat meisje uit je klas maar beter schap van me en misschien zit je nu wel naast haar Aan adressen voor speldjes kan ik je niet helpen. Dat zou je iemand uit je omgeving kunnen vragen en misschien weet je broer er nog wel een paar. Veel succes en hartelijke groeten van Figuur a. DE „DENKENDE" BOOT De Amerikaanse Luchtmacht heeft een „denkende boot' gekregen. Wanneer zij het een of ander uit de zee wil ophalen, zendt zij een vliegtuig uit om de juiste plaats te bepalen en als dat gebeurd is wordt zo'n boot „gedropt", die is uitge rust met twee parachutes en een elek trische motor heeft. Zij wordt bestuurd vanuit het vliegtuig en naar het object in de zee gezonden. Wanneer zij er dichtbij is, wordt er een vanglijn vanuit de boot geschoten. Daarmee wordt het object dan naar de boot getrokken. Dan wordt er een net afgeschoten door een soort kanon met vier lopen. De vier „kogels" zijn vastgemaakt aan het net, dat daardoor stevig om het voorwerp in het water blijft zitten. Op hetzelfde moment keert de boot en sluit het net zich steeds dichter om het object heen, doordat de touwen worden aangetrokken. Deze touwen zijn vastge maakt aan de mast, welke omhoog komt als men dat vanuit het vliegtuig beveelt". Alles wat de vliegtuigbemanning nu te doen heeft, is om de boot blijven cirkelen, onderwijl een apparaat slepend, dat de aan het net bevestigde touwen opvist en Tante Jos zo de boot van haar last bevrijdt. Figuur b. KUN JE DIT OPLOSSEN Jan, Bob, Karei en Tom spelen kaart om een vierkante tafel. Jan zit niet tegen over Bob. Tom zit niet rechts van Karei en Karei zit links van Bob. Wie zit er links van Jan? Probeer het antwoord te vinden met behulp van de tekening. Als je dat niet kunt, vind je de oplossing hieronder. aaAOuaSai iiz qog ua uef aaAouaSaj utoj, 'UBf UBA SIJUIJ )IZ iaJB>I :pJOOM}UB JOH Figuur c. VAN WIE IS DIE HOED? Kijk naar de hoeden, welke hier zijn ge tekend, en probeer of je kunt vertellen door wie zij worden gedragen. No. 1 is natuurlijk, van een Indiaan. Maar wie dragen de andere? •uBBjiiodBfi uaa 6 -ou ua joqos uaa 8 *ou 'janqnidjsCu uaa l *ou 'paBBCuBds uaa 9 'ou 'ouiiqsa uaa S -ou 'aspuBiJapa^ uaa -ou 'Jf-inj, uaa g -ou 'saauiqo uaa z 'ou :pjooM}ue ibh (17) De beide koningen trokken zich nu met hun volge lingen terug. Ridder Lancelot ging met koning Bagde- magus mee naar diens kasteel, waar hij die nacht met de koning en zijn dochter feest vierde. Zij gaven hem waar devolle geschenken als dank voor hetgeen hij gedaan had en de volgende ochtend ging ridder Lancelot weg, op zoek naar ridder Lionel, die verdwenen was toen hij in het bos onder de boom lag te slapen. Tegen de koningsdochter zei hij: „Als U ooit mijn diensten nodig hebt, zendt mij dan maar een boodschapper, want ik geef U mijn woord als ridder, dat ik U dan onmiddellijk te hulp zal snellen. (18) Toevallig ging ridder Lancelot precies naar het bos, waar hij had liggen slapen. Onderweg kwam hij een dame B14-64 tegen, die hem op een wit paard tegemoet kwam. Ze groetten elkander en toen vroeg ridder Lancelot: „Schone jonkvrouw, weet U misschien of er hier behoefte is aan iemand, die voor de goede zaak wil vechten?" „Edele ridder", antwoordde de dame, „niet ver hier vandaan, woont een ridder, die door niemand van mijn kennissen kan worden verslagen. Het zou inderdaad geweldig zijn als U hem versloeg. Hij heet sir Turquin en in de kerkers onder zijn kasteel zitten 64 dappere mannen van koning Arthur gevangen. Als U hen bevrijd hebt kunt U mij en enkele andere dames helpen, die voortdurend door de boze ridder worden geplaagd. (wordt vervolgd) Figuur d. VOOR DE JONGSTEN Als je wilt weten, waarom het varken zo druk op zijn fluit speelt, trek dan een lijn van punt 1 naar 2 enzovoorts tot no. 38. Oplossing Hor. 1. hoe, 4. brander, 6. vee, 7. lee, 9. les, 11. gom, 13. enter, 15. sas, 17. aan, 19. gal, 21. eland, 23. Kro, 25. Karei, 28. dar, 29. Doornik, 30. one, 31. etage, 33. les, 34. enige, 36. era, 38. ora, 39. nes, 40. lento, 43. rol, 44. ami, 45. ark, 47. Ger. 49. sperwer, 50. nee. Vert. 1. haven, 2. one, 3. edele, 4. bal, 5. ros, 8. een, 10. erg, 11. gelaten, 12. Man, 14. terrein, 15. sla, 16. stengel, 18. adder, 20. akker, 221. Ede, 22. ara, 23. kol, 24. ons, 26. roi, 27. Lee, 32. ges, 35. nar, 37. alm, 38. oor, 41. eigen, 42. tar we, 44. als, 46. kar, 48. ere. De tweede zondag in de mei N.l. moederdag Is al dichtbij De kinderen, 't zal u niet verbazen Zijn reeds te voren in extase En beraamden al reeds menig plan Wat doe je als vader en als man Je legt je er wat graag bij neer Want vaderdag komt ook weleer Doch zondag a.s. is zij nr. een Al is zij iedere dag degeen Die meestal 't eerst het bed uitgaat Al wordt het 's avonds nog zo iaat Zondag is dat er vast niet bij Denken nu reeds de kinders blij 's Morgens krijgt ze dan thee op bed Nu eens niet door haar zelf gezet Zoals zij anders daag'lijks doet Dat doet haar toch wel even goed Bij 't opstaan Is haar stoel versierd Zo wordt de moederdag gevierd Althans, zo stel ik het mij voor De kinders juichen als In koor Vandaag Is moeder nummer één Verwend door de kinderen niet alleen Zij is ook het centrale middelpunt Van harte zij het haar gegund Begrijpt elk kind wel altijd goed Wat moeder zoal voor hen doet Te weinig staan zij er vaak bij stil Wat moederdag wel zeggen wil N.l. dit, wees altijd lief voor haar Niet één dag, maar het gehele jaar Gelukkig kind, dat moe nog heeft Als je haar een attentie geeft Bedenk dan steeds, er zijn zovelen Die in die moedervreugd niet delen En 't moeten doen met haar portret Waarbij men n' bloem of plantje zet J. M. VEENENDAAL Hor.: 1 deel van een benedenhuis, 5 metselspecie, 10 jongensnaam, 12 wereldtaal, 13 kant, 15 boom, 17 niet gevuld, 18 vervoermiddel, 20 stad in Algerië, 22 boom, 23 bijwoord, 25 bekende afkorting, 26 uitroep, 27 klein soort van piepende trekvogel (ZN), 31 voedsel, 32 spil van een wiel, 34 medelijdend, 41 bijwoord, 42 muzieknoot, 43 water in Friesland, 44 ontkenning (Eng.), 45 jongensnaam, 47 lol, 49 slotwoord van liturgische gebeden, 51 maand van het jaar, 53 hoepel, 55 bijb. figuur, 58 meisjesnaam, 59 aanleg, 60 ook. Vert.: 1 tapijt, 2 tijdrekening, 3 geweven band, 4 landbouwwerktuig, 6 jongensnaam, 7 telwoord, 8 gem. in Gelderland, 9 vaartuig, 11 oude lengtemaat, 14 telwoord (Duits), 15 voorzetsel, 16 soort onderwijs (afk), 17 wandeldreef, 19 vlaktemaat, 21 koor van zangers, 24 lidwoord, 27 jongensnaam, 28 smalle weg, 29 plomp, 30 zoon van Jacob, 33 hoffelijk, 35 oude naam van Ierland, 36 vroeger, 37 rund, 38 achting, 39 water in Limburg, 40 toestel voor de bepaling van de hemelstreken, 45 part, 46 lengtemaat (afk.), 47 de griekse letter p, 48 zwakke, 50 uitgestorven vogelsoort, 5Z voegwoord (Fr.), 54 telwoord (Duits), 56 voorvoegsel, 57 voorzetsel. Kandidaat E. M. Bakker uit Randwyk in de burgerlijke gemeente Heteren in Gelderland zal Hemelvaartsdag (don derdag 7 mei a.s.), 's middags om drie uur, na vooraf 's morgens om tien uur te zyn bevestigd door zyn vader, ds J. Bakker uit Randwyk, intrede doen als predikant van de Hervormde gemeente van Tholen, waar hy beroepen is in de vakature van ds J. den Hoed, die op 18 september 1960 naar Wijk by Heus- den is vertrokken en die daar veertien f dagen later intree heeft gedaan. Kandidaat Bakker werd op 28 no vember 1937 uit een predikantsgezin te Veenendaal geboren. (Zijn vader stond pchtereenvolgens te Bleiswijk 1930 tot 1933; Veenendaal 1933 tot 1953; Giessendam en Nederhardinxveld 1953 tot 1963 en sinds eind oktober van het vorige jaar dient hij de Hervormde Gemeente van Randwijk in de classis Nijmegen). Hij bezocht eerste de H.B.S. te Veenendaal, daarna het christelijk lyceum te Dordrecht en studeerde ver volgens nog theologie aan de Rijks Universiteit te Utrecht, waar hij in sep tember 1961 zijn kandidaats- en ongeveer zestien maanden later in januari van het vorige jaar (1963) zijn kerkelijk examen aflegde. Nadat de heer Bakker van okto ber van het vorige jaar tot januari van dit jaar ongeveer vier maanden stage had gelopen bij ds P. P. J. Monster te Barne- veld (bij ds P. P. J. Monster te Barneveld werkzaam was geweest als leervicaris) werd hij 7 februari van dit jaar na een te Utrecht gehouden colloquium toege laten tot de evangeliebediening in de Nederlandse Hervormde Kerk. HERDENKING IN LOENEN Kardinaal B. J. Alfrink heeft maan dagochtend op de Ere-begraafplaats in Loenen een Heilige Mis opgedragen, ter herdenking aan de gevallenen van de Tweede Wereldoorlog. met wandstatief en extra staand statief, hoog droog- vermogen, thermisch beveiligd, f 59,50. BERKO PRIJSf49,50 H 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 Nu de kachel uit is, voor de kille avonden een straler, badkamer- of ventilatorkachel of 'n radiator. BERKO PRIJS v.af 9,75 f 99 99 99 99 99 99 99 99

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1964 | | pagina 6