urkesteen nieuwe etalage Hoogstraat 22 HENK DE RUITER Beenklachten Drog. REIN KOK GARAGE JAN JANSEN Benzinepompbediende Ongeschoolde werkkracht Garage R. Vonk-Veenendaal horpanta „TREFFER" staat weer aan de spits 2 drukkers drukkersleerling Garage R. Vonk-Veenendaal A. de Kievid BANKSTELLEN Garage Vonk-Veenendaal Ie en 2e MONTEURS Op het spoor der verdwenen vrouwen Het mysterie van de dodende slinger Chauffeur-besteller CHEFFIN Caravans D. v. d. Broek L. IIF.IJ ROEP KAALHEID EEN HALT TOE WIJ IMPORTEREN NU OOK ZELF RECHTSTREEKS UIT ITALIË Benko 2 cil., 499.5 cc, 22 pk, topsnelheid 95 km/u. va f. 4.150.- 4 cil., 767 cc, 32 pk, topsnelheid 110 km/u. Garage „De Klomp „De Gelderse Vallei" SPIJK autobekleding hemels en kappen VAN DELFT'S KINDERWAGENS NAAR Voor het te laat is! CITROëN OCCASIONS camping-car J. v. d. Weerd Enorm is de sortering WEEK-END SHIRTS Ook in tricot-enkalon en Bel-O-Fast De nieuwste OVERHEMDEN ook met rond boord. Modern is, tricot enkalon met streep, sterk en gemakkelijk in de was. De mooiste P YAM A'S in flanel en katoen voor dames, he ren en kinderen. Kiest ook voor uw lakens en slopen het merk „TREFFER" Textielhandel Hoogstraat 26 Druk. „De Gelderse Vallei" TE KOOP ADVIESBUREAU en kozen daar het nieuwste en modernste zomerschoeisel voor u uit vanaf f 19.90 Versteeg'» Schoenhandel HUURT OF KOOPT EEN NIEUWE P.A.F. caravan bij caravanbedrijf „LEERSlJTVr H. Slijkhuis, Wij kunnen die mooie nog beter laten zien in onze Het is de moeite waard nu te komen kiezen. Ook voor KAMERBREED-tapijt hét adres Complete Woninginrichting Hoogstraat 20-22 - Tel. 2830 - Veenendaal Bekendmak i ng B I O RHENEN Telef. 08376-2901 N.V. Veenendaalsche Melkinrichting RECTER'S FABRIEKEN N.V. erkende autorijschool V) A. van Bennekom LIBELLE SUP-HOSE De elegante extra-elastische 100% nylon steunkous zonder rubber VARITEX elastieken kousen Het vertrouwde adres Hoek Hoogstraat Veenendaal v.a. f. 3.450.' Compleet compleet <v4 Nieuweweg 190 - Veenendaal - Tel. 2536 GEVRAAGD Wisselende dienst. Zondags vrij. ff Rijksstraatweg 2 - De Klomp - Tel. 08387-250-550 b.g.g. 381 (e.v. gepensioneerd) GEVRAAGD Afwisselend werk. Goed loon. Aanmelden DRUKKERIJ Parallelweg 10 - Veenendaal - Tel. 08385-2022 VERHUUR VERKOOP Dealer Wevo - Campers - Pafs bagagewagens. Rbenen, tel. 08376-300 Amerongen, tel. 03434-2090 VOOR UW NAAR AUTOBEKLEDERIJ Emmalaan 15 VEENENDAAL Hoofdstraat 43-45 Veenendaal Groots assortiment in VOUWWAGENS KINDERWAGENS WANDELWAGENS Bij de eerste verschijnselen van kaalheid (haaruitval, roos) is de hoofdhuid nog aktief. momenteel aan te bieden: IDEAL 1961 km. stand 79.000 IDEAL 1962 km. stand 66.000 2 CV 1962 km. stand 71.000 2 CV 1961 km. stand 30.000 2 CV bestelwagen met open laadbak te gen speciale prijs. Verkoop onder garantie: Inruil-financie- ring mogelijk. Parallelweg 4 Tel. 2545 Agent: Cit.roën-Panhard International-Krupp Doe dan als mevr. Langendijk, Ramsweg 15 te Ens die een kuur met de weten schappelijke haarvoedingspre- paraten volgde, met als prachtig succes: weer een gezonde haardos. Horpanta-preparaten (haar- voedingsmiddelen, shampoo, haarcrème, massage-olie en edelbrillantine) verkrijgbaar In In Veenendaal bij: D.A. DROG. H. JANSEN, Zandstraat 7 In Rhenen bij: DROG. SPRUIT, Fred. v. d. Paltshof 44 Voor een prettige en goed verzorgde vakantie huurt U een bij Buurtlaan-W. 94, V'daal Desgewenst wordt u ge haald en gebracht van en naar plaats van bestemming. VEENENDAAL - TEL. 2686 WIJ VRAGEN EN Parallelweg 10 - Veenendaal Opel-Kapitan, de Luxe, 1961 met radio en schuifdak f 4.500, International vrachtwagen, open laadbak 7 ton 120 PK Ley land diesel f 5.100, International vrachtwagen, gesloten laadbak 6 ton LPG of benzinemotor f 4.350, Parallelweg 4 Tel. 2545 Agent: Cit.roën-Panhard International-Krupp tevens alle verzekeringen Franseweg 127 - Eist (U.) Tel. 08377-387 Hier ziet u bijvoorbeeld twee van onze originele Cleopatramodellen, met héél aparte motieven! Deze modieuze schoentjes hebben wij voor u, in prijzen Op elegante leest geschoeid schoenen van Hoofdstraat 54-56 Telefoon 2167 Veenendaal Kon. Julianalaan 54, Tel. 03434-1790 Vóór en naseizoen extra korting op onze huur prijzen. Caravans vrijgekomen v.a. 1 aug. VRAAGT Aanmelden s.v.p. Parallelweg 4, Veenendaal, Telefoon 2545 Burgemeester en wethouders van Veenendaal maken bekend: dat bij hen is ingediend een aanvraag van Recter's fabrieken N.V. alhier, om vergunning tot het uitbreiden van een ketelhuis aan de Parallelweg nr. 50 op het kadastrale perceel gemeente Veenendaal, sec tie C, nr. 1474. Dit bouwplan is niet in overeenstemming met het ter plaatse geldende uitbreidingsplan. Alvorens een beslissing overeenkomstig artikel 20 van de Wederopbouwwet te nemen, worden de eigenaren van de aangrenzende percelen en andere belangheb benden in de gelegenheid gesteld vóór 9 juni 1964 hun bezwaren tegen het eventueel verlenen van de ge vraagde vergunning schriftelijk bij hun college in te dienen. De hierbovenvermelde bouwaanvraag en de daarbijbe horende vragenlijst en tekening liggen tot laatstge noemde datum ter inzage ter gemeentesecretarie, 2e afdeling. Hoofdstraat nr. 92. Veenendaal, 29 mei 1964 Burgemeester en wethouders voornoemd: de secretaris, Van Manen, de burgemeester, J. Hazenberg. Voor verheugende gebeurtenissen iaat m*»n „ftjn" drukwerk vervaardigen zoals geboorte kaartjes, ondertrouwkaarten, visitekaartjes etc. Drukkerij „De Gelderse Vallei" Parallelweg 10 - Veenendaal - Telefoon 2022* Zaterdag 30 mei 7.30 uur Zondag 31 mei 3 uur. EDDIE CONSTANTINE in de sensationele avonturenfilm in Cinemascope en kleuren met Folco Lulli Juliette Greco. Eddie ontmaskert handel in blanke slavinnen. Een avon tuur vol spanning, humor en charme. Toegang 14 jaar. Zondag 31 mei 7.30 uur. Vertoning van de sensationele film in Cinemascope en kleu ren met Vincent Price - John Herr - Barbara Steele. Het wereldbekende griezelverhaal van Edgar Allan Poe. Toegang 18 jaar. GEVRAAGD voor bezorging van melk en melkpro- dukten met vrachtwagen. Loon vlgs. CAO, met vergoeding voor werkkleding. Zij, die na een korte in werkperiode de bestelling zelfstandig kunnen verzor gen worden verzocht te solliciteren bij de Zuivelstraat 4 - Veenendaal - (ook na 18 uur) (tenminste 25 jaar) GEVRAAGD VOOR één ONZER MODERNE FABRIEKSAFDELINGEN. Goede salariëring. Zaterdags vrij. Gehuwd geen bezwaar. Sollicitaties te richten aan Postbox 3 te Veenendaal. Voor AUTORIJ- en THEORIELES naar •n Lessen in Opel Rekord examen in Arnhem, Amersfoort, Utrecht Lunterse Kade 23 EDERVEEN Telefoon 08387-478 le KLAS STALHOUDERIJ Voor trouwrijden: grijze trouwkoets met witte schim mels, volgrijtuigen met 1 of 2 paarden. Voor begrafenisrijden: le kl. lijkkoets en volgrijtuigen. FIRMA R. v. d. WEERD Slanterweg 58 - Ede - Tel. 8253.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1964 | | pagina 10