niet bellen voor kwitanties Autorijden leren? JAWIKO Tieners dragen graag Setter Set F11 een feest vooraf... KOOP NU 'N KOELKAST BIJ BERKO! BERKO ELECTRO, BERKO ELECTRO, Méér kracht voor veilig passeren met Gulf Super N0-N0X TE KOOP A. H. VAN WAGENSVELD A.v/d WEIRD PERSOONLIJKE LENINGEN „DE LELIE" H00IGRAS Coöp. Raiffeisenbank ELEKTR0 TECHN. BEDRIJF HflRDEVELD ATTENTIE! Horlogerie Van Manen A. BAKKENES A. BAKKENES VEILING Rijschool C. v. d. Berg Hoewel Mexico AUTO-DROP TE KOOP zwarte grondy alle soorten grint en zand. J. DIEPEVEEN autorijles M. VAN BEEK Telefoon 3726 AUTO UNION 0000 DKW MAAK 'N ONTDEKKINGSRIT BIJ: FA. W. WAAYENBERG VOOR EEN GOEDE WASVERZORGING Hebt U nog geen rijbewijs? „Jolanda" G. Hardeman Dames- en Herenschoenen Fa Finkenflügrl KOOPT UW DRANKEN Slijterij en Wijnhandel „DE ZWAAI" Gemeente Rhenen Het gemeentebestuur van Rhenen zal op woensdag 3 juni 1964 des voormiddags 10 uur in hotel „De Koning van Denemarken" alhier publiek verkopen het hooigras op de uiterwaarden bij de stad en te Remmerden. ëfn 11 vaiiAchuppen voor Luxe- en vrachtwagen ff erkende rijschool Eenvoudlaan 10a - Veenendaal - Tel. 4130 Hoogstraat 13-15 - Veenendaal ZITTING ACHTERBERG ELEKTRO-MOTOREN DIESEL-BRANDSTOFPOMPEN DYNAMO'S STARTMOTOREN Grote voorraad ONDERDELEN /njjajaikmeltye/Lf émAty'if&mwe/i WATERDKHThaken door W. J. Veldhuizen Hoogstraat 28 Telefoon 2521 hoek;zwaaiplein Bezint eer ge begint Ford Taunus 17 M Super B.M.W. 700 l.s. de luxe Daffodil zeer duidelijk lesmateriaal W. WAAIJENBERG H. B. GAASBEEK VEWASCO Uw volautomatische Zelfbedienings wasserij. Op alle werkdagen door lopend geopend van 7 uur 's morgens tot 9 uur 's avonds. Op zaterdag van 7 uur tot 12 uur 's middags. Fa. W. van Beek Zn. Fa. J. van de Bosch Fa. Piet van Beek Textielhandel Turkesteen VEENENDAAL nylons in de nieuwe Rosella kleuren Jac. van Schuppen J. Antonides van den Brink's Textielhandel Firma E. v. Hunnik Zn. n Ook voor uw Vts&rei Maakt nu uw keuze uit onze enorme sortering met steeds de nieuwste snufjes naar het HENGELSPORTHUIS FfiMFUlFN Wilt u spoedig in 't bezit zijn van UW RIJBEWIJS in dc gordel ligt van het tropisch overgangsklimaat, zijn de temperaturen er, tengevolge van de hoge ligging, grotendeels veel lager. De jaartemperatuur van de stad Mexico be draagt slechts 15 gr. C. In een rol AUTO-DROP vindt U op elke tabletver pakking een interessant verhaal. Vraag naar Per rol 25 ct. Nu ook verkrijgbaar in grote rollen van 40 ct. SPECIAAL in BRILLEN Hoofdstr. 51 Veenendaal UITGRAVEN VAN BOUW- PUTTEN Telefoon 3459 - Veenendaal Een vertrouwd adres voor Jan Steenlaan 61' Veenendaal VAMOR-diploma Sinds jaren erkend Talrijke geslaagden f 5695,- Snelle, comfortabele en laaggeprijsde familie wagen met enorme kofferruimte voor bagage van 5 personen. Felle motor met laag benzine verbruik. Veilige voorwielaandrijving. Inspectie- l km. Veel ruimte voor 5 beurten om de 10.000 personen. Airconditioning, verwarming en sUii Sublieme wegligging. defrosters. Gesynchroniseerde 4-versnellings- bak. Stuurschakeling. DEALER VOOR Veenendaal - Rhenen - Eist - Achterberg - Amerongen - Leersum - Overberg en Val- keüheide. Dr. Slot. de Bruïnestraat 3 - Tel. 08385-2771 VEENENDAAL B. Hoogstede Veerweg 121 Wageningen Telefoon 08370-2668 Dan even bellen 4001: De erkende Autorijschool materiaal Theorieschool, modern Bedfort vrachtwagen. en nieuwe Beleefd aanbevelend, Jac. v. Ruysdaelstr. 7 Veenendaal Voor betere WIJ DOEN VOOR UW VOET WAT MOET Ook voor losse steunzolen VAKKUNDIGE REPARATIES 1 minuut vanaf de Markt Modieuze schoentjes voor gevoelige voeten. Alleen bg Achterkerkstraat 32 Veenendaal, Tel. 2043 bij de speciaalzaak met de grootste sortering Verlaat 2 Telefoon 3610 Veenendaal de grote keuze... de exclusieve modellen... de speciale afdeling... maken het uitzoeken van de bruidsjapon tot een feest voorèf I Betaalt mevrouw dan nooit? Wel ja, mevrouw betaalt precies op tijd. Maar mevrouw heeft een hekel aan onnodig naar de voordeur lopen. En wéér gestoord worden. En wéér geld wisselen. Waarom? Omdat zij alles via haar rekening bij onze bank laat betalen. Dat is een enorm gemak. Dat brengt rust in huis. Doe iets voor uw rust. Rust en rente gaan samen wanneer u een rekening bij onze bank opent. Wacht daar niet mee. Iedere bel minder is winst. 1* b.g.g. 2983 Grote sortering - lage prijzen. Reeds 'n 130 liter KOELKAST voor f298,- Ook 150 - 210 - 240 liter kasten tegen Berko Prijzen. VOOR TRANSISTOR RADIO'S IS BERKO OOK UW ADRES! 2-6-8-10 Transistor-radio's reeds vanaff 17,50 EDE, Maandereind 50, telefoon 08380-3059. VEENENDAAL, Patrimoniumlaan 45-47, Telefoon 08385-2954 Elke woensdagmorgen van 9.30-12.00 uur in „Bethel" AANGESLOTEN BIJ DE COÖPERATIEVE CENTRALE R Al FFEISEN-B A N K TE UTRECHT WIJ REPAREREN AL UW: (zo mogelijk een bruikleen-motor beschikbaar) NIEUWE EN GEBRUIKTE MOTOREN VOORRADIG Levering van alle voorkomende Elektr. Apparaten en „TEN" autoradio's. Aanleg van Licht- en Kracht-installaties. W. DE KRUIJF ZUIVELSTRAAT 5 VEENENDAAL TELEFOON 08385-2532 A}!"*"' STOMERU BERTRIXSTR.37 TEL 24I5 VEENEN0RRL Bij aankoop van minimaal f 2,50 aan naalden, garen, olie enz. een SINGER SPELDJE gratis. Voor een Singer naaima chine, breimachine, schrijf machine en koelkast, ook steeds voorradig inruil naaimachines. Ook voor reparaties (alle merken), inruil, taxatie en financiering naar: Alleen Singervertegen- woordiger voor Veenen daal en omstreken: Wilhelminastraat 53, Tel. 08385-3573 PRONTO VOOR AUTORIJLES NAAR het adres met jarenlange ervaring Wij lessen uitsluitend in nieuw mate riaal o.a.: (STUUR SCHAKELING) (POOK SCHAKELING) (VOLAUTOMATISCH) Gediplomeerd V.A.M.O.R. en B.B.N. instructeur. Iedere maandagavond verkeersles (voor een ieder toegankelijk) met MEER DAN DUIZEND DANK BETUIGINGEN. Wanneer U er nog steeds niet aan toe bent ge komen om een afspraak te maken, dan is dit misschien voor U de gelegenheid. Beleefd aanbevelend Pakhuisweg 6 Telefoon 08385-3500 'v-£*v' v •- Super No-Nox, de superbenzine van Gulf, geeft méér kracht voor veilig passeren, want Gulf Super No-Nox geeft een schone verbranding en mini male aanslag. Daardoor volledige economische verbranding. En daardoor blijvende, veilige kracht. Rijd bij ons binnen! Tank snel de veilige kracht van Gulf Super No-Nox of verzeker U van een vakkundige, doeltreffende service! Wij beschou wen het als een erezaak Uw auto in topconditie te houden. Official Dealer D.K.W. - AUTO UNION Dr. Slotemaker de Bruinestraat 3 Veenendaal - Tel. 2771 N 46 beëedigd als Makelaar en taxateur in roerende en onroerende goederen, verzorgt gaarne voor U VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN WONINGBEHEER TAXATIES AAN- EN VERKOOP VAN VASTE GOEDEREN Hoofdweg 101a Telefoon 259 Ederveen Julianastraat 74 Veenendaal Hoofdstraat 6 Veenendaal Emmalaan 28 Veenendaal Hoogstraat 26 Veenendaal AMWI - oe ruggesteun voor Uw gezondheid! De HELFT van een dubbel WOONHUIS aan de Kerkewijk met o.a. beneden 2 woonka mers en zijkamer. Een enkel WOONHUIS met C.V. aan de Ka- naalweg, waarin o.a. grote woonkamer, keu ken, 3 slaapkamers, kelder, en flinke tuin. Een groot BEDRIJFSPAND met magazijnen en kantoren met bovenwoning in de Hoofd straat. Een enkel woonhuis met ca 270 m£ bedrijfs ruimte nabij de Industrielaan. De HELFT van een dubbel WOONHUIS aan de Sav. Lohmanstraat. Het pand is gemoder niseerd. Indeling: 2 kamers beneden, 3 slaap kamers, zolder, keuken, flinke tuin. Een royaal enkel WOONHUIS nabij de Ju lianastraat. Indeling: 2 kamers, kantoortje, winkel, 3 slaapkamers, w.c., d.c., bedrijfs ruimte. Inlichtingen C.V. MAKELAARSKANTOOR Kerkewijk 71 Tel. 08385/3838 ..-„rim A A I KecJcewgk17 -Tel.3313 Setter Set denkt aan tieners (en aan twens). Setter Set maakt speciale slanke nylons voor ranke benen. Sterke naadloze nylons die vol maakt passen. Daarom doet u zo heerlijk lang met Setter Set! koopt u bij: Textielhandel Turkestecn Hoogstraat 26 - Veenendaal - Tel. 2686 Gortstraat 39 - Veenendaal Haarweg 55 - Overberg - Tel. 349 Franseweg 80 - Eist - Tel. 230 Cuneraweg 225 - Achterberg werphengel molen reeds vanaf f 12,95 Zie ook onze showroom op nr. 80 bertrixstr.76 - showroom 80 tel:296s - veenendaal Notaris P. W. Maris te Veenendaal is voornemens op woensdagen 3 en 10 juni a.s. bij inzet en toeslag des avonds om 7 uur in Hotel „De Korenbeurs" aan de Markt te Veenendaal publiek te verkopen ten verzoe ke van zijn opdrachtgevers: HET HERENHUIS MET TUIN, STAANDE EN GE LEGEN TE VEENENDAAL AAN DE MARKT NR. 6 MET DE ERFPACHT VAN DE GROND, KADASTRAAL BEKEND GEM. VEENEN DAAL, SECTIE D, NR. 854, GROOT 2.92 ARE. Het pand wordt vrü van huur en bewoning geleverd. Door de gemeente Veenendaal is vrye vestiging toe gestaan. Grond-, straat- en waterschapslasten: f96,43 p.j. Jaar lijkse erfpachtscanon: f 1,09. Eenmalige recognitie van 2% der koopsom t.b.v. de Hervormde Gemeente te Veenendaal. Betaling en aanvaarding 15 juli a.s. Be zichtiging op dinsdagen 2 en 9 juni a.s. des n.m. van 2-4 uur. Kerkewijk 110 - Veenendaal Tel. (08385) 2252-3900 KERKEWIJK 110 - VEENENDAAL Telefoon 08385-2252-3900 VERZORGT VOOR U VOOR ELK DOEL neemt dan les bij de erkende A.V.R. Driftweg 23 B - Eist (Utr.) - Telefoon 08377-281 BILLIJK TARIEF

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1964 | | pagina 11