Setter Set geeft de toon aan Setter S wXv.vffl BERKO ELECTRO BERKO ELECTRO NATO TAPTOE VONK'S TOURS ongeschoolde werkkracht 2 Autoplaatwerkers 1 Autospuiter VAKANTIEWERKERS Sc*. „DE LELIE" A. de Kievid DRUKWERK PERSOONLIJKE LENINGEN Horlogerie Van Manen ERRES PLUBO NYLONS' kiest u bij VêVtVAVA iVAVAVAVAVAVêVAVAv .üi'l DE GROOTSTE COLLECTIE WAS- APPARATEN VINDT U BIJ: 1000,— verdienen en gratis Erres T.V. of Portable te ARNHEM op 22, 23, 25 en 26 juni a.s. rijden wij met Luxe Touringcars naar dit boeien de schouwspel. Nu reeds plaats bespreken bespaart teleurstelling. VEENENDAAL INDIENSTSTELLING RODE KNIPPERLICHTEN WESTERSINGEL te VEENENDAAL AUTO UNION 0000 DKW MAAK 'N ONTDEKK1NGSRJT BIJ: W. WAAIJENBERG Hebt U nog geen rijbewijs? Jolanda" G. Hardeman KOOPT UW DRANKEN Slijterij en Wijnhandel „DE ZWAAI" landhuis met schuur Bedrijfspand A. P. RIJPSTRA Geen lopende band-werk De Gelderse Vallei Fa. Gebr. Kraan N.V. Veenendaalsche Melkinr. Hoogstraat 28 - Telefoon 2521 in kleur en kwaliteit Textielhandel Turkesteen Jac. van Schuppen J. Antonides van den Brink's Textielhandel Firma E. v. Hunnik Zn. VOOR EÈN GOEDE WASVERZORGING KUNSTGEBITTEN ADVIESBUREAU EEN ADMINISTRATIEF ASSISTENTE GROOT en KLEIN Drukkerij „De Gelderse Vallei" als „vier muren" u te benauwd zijn... WERKSPOOR V.V Afgelopen met opkruipende overhemden! New Belt heeft dat irriterende euvel voor goed uit de wereld geholpen, dank zij de brede, dubbel-elas- tische band, de gepatenteer de vondst voor alle mannen, jong en oud. Afzakken be staat niet meer, net zo min als omkrullen of te-wijd- worden. Een New Belt be houdt zijn slanke pas vorm door de blijvende veerkracht van de band (bestendig tegen sto men!). Het is de pantalon uit duizenden voor dui zenden, de moderne meesterpantalon voor mannen die korrekt en per- fekt. gekleed willen gaan. Vraag New Belt! Nylon zakken (2x zo sterk als katoen) maken geld-verliezen- door-gaatjes onmogelijk. Keus uit diverse moderne tinten. Mo dellen met en zonder om slag. Publicatie van NV Kledmg-lndustne De Vries Susan Nederlands lid van Euro-Guilde of Men's Fashions VOOR UW GEMAK EN EEN STRALENDE WAS De vertrouwde garantie van Erres en onze be proefde service staan achter U, wanneer U deze „Plubo" neemt. Het is een schitterende wasmachine, waaraan U jarenlang plezier be leeft en die even voor zichtig wast als Uw eigen handen. ERRES PLUBO VANAF ƒ358.-- Bij aankoop van 'n Erres radio of Portable doet U mee aan deze grandioze Erres reclame actie en kunt U de gelukkige winnaar of winnares zijn. KOM NAAR BERKO en laat U geheel vrijblijvend voorlichten en sta verbaasd over de prachtige col lectie Erres Wasmachines - Cen trifuges - Radio's - T.V. en Por tables. Maandereind 50, Ede. Tel 08380- 3059. Patrimoniumlaan 45-47, Veenen- daal. Tel. 08385-2954. Vertrek: Veenendaal 19.30 uur. Ede 19.45 uur, Rhenen 19.15 uur. Andere plaatsen na overleg. Prijs p.p. v.a. Veenendaal en Ede f2,50 v.a. andere plaatsen f 3,50 Plaatskaarten vanaf f 2,50 worden door ons ver zorgd. Telefoon 2545 Opgave voor Ede en omstreken Arnhemse weg 118, telefoon 8004 VW kantoor telefoon 8054 Voor Rhenen en omstreken: VW kantoor, telefoon 333 Aid*n*nn Altra In de spoorlijn Rhenen-Amersfoort bij km 32.182 zal de overweg in de op WOENSDAG 17 JUNI 1964 om 16.00 UUR voorzien worden van een half-automatische knipperlichtinstallatie. De rode knipperlichten worden kort voor het passeren van de trein in werking gesteld. ROOD KNIPPERLICHT BETEKENT VOOR DE WEGGEBRUIKER EEN ABSOLUUT STOPGEBOD. IDeze overweg was tot nu toe niet beveiligd. Snelle, comfortabele en laaggeprijsde familie- wagen met enorme kofferruimte voor bagage 9 van 5 personen. Felle motor met laag benzine verbruik. Veilige voorwielaandrijving. Inspectie beurten om de 10.000 km. Veel ruimte voor 5 personen. Airconditioning, verwarming en defrosters. Gesynchroniseerde 4-versnellings- bak. Stuurschakeling. Sublieme wegllgging. DEALER VOOR Veenendaal - Rhenen - Eist - Achterberg - Amerongen - Leersum - Overberg en Val- kenheide. Dr. Slotemaker de Bruinestraat 3 Veenendaal - Tel. 2771 Dan even bellen 4001: De erkende Autorijschool materiaal 91 en nieuwe Theorieschool, modern Bedfort vrachtwagen. Beleefd aanbevelend, Jac. v. Ruysdaelstr. 7 Veenendaal bij de speciaalzaak met de grootste sortering Verlaat 2 Telefoon 3610 Veenendaal AMERONGEN: helft van dubbel vraagprijs f 60.000,— in het centrum, moet wat opgeknapt worden, prijs f50.000, Beide alleen voor economisch gebonclenen. MAKELAARSKANTOOR Hoofdstraat 181 - Driebergen - Tel. 03438-2987 maar afwisselend en toch verantwoordelijk werk voor een flinke Goed loon. Goede soc. voorzieningen Vakantie in overleg. DRUKKERIJ Parallelweg 10 - Tel. 08385-2022 - Veenendaal VOOR SPOEDIGE INDIENSTTREDING GEVRAAGD Oude Woudenbergseweg 5 - Doorn - Tel 2170 In ons bedrijf kunnen in de vakantieperiode 5 juli - 29 augustus enige (vanaf 17 jr.) worden opgenomen voor diverse fa- briekswerkzaamheden. Met eigen vak. plannen kan rekening gehouden worden. Aanmelden bij Zuivelstraat 4 Veenendaal PRONTO HOEK'ZWAAIPLEIN r-f' dit seizoen met nieuwe eigen Rosella kleuren voor alle Setter Set nylons extra getwijnde garens - extra sterk! Hoogstraat 26 - Veenendaal - Tel. 2686 Gortstraat 39 - Veenendaal Haarweg 55 - Overberg - Tel. 349 Franseweg 80 - Eist - Tel. 230 Cuneraweg 225 - Achterberg B. Hoogstede Veerweg 121 Wageningen Telefoon 08370-2668 REPARATIES Sneller, beter en goedkoper! A. VAN MANEN Rijksstraatweg 61a Eist (Utr.) - Tel. 08377-288 tevens alle verzekeringen Franseweg 127 - Eist (U.) Tel. 08377-387 m PIANOFABRIEK N.V. te EDE vraagt voor de verkoopafdeling De werkzaamheden bestaan o.a. uit het boeken van de binnengekomen orders en het in orde maken van export- dokumenten. Grote nauwkeurigheid is nood zakelijk. H.B.S.- of U.L.O.-opleiding is gewenst, alsmede enige erva ring in kantoor- en typewerk, ook in vreemde talen. Verzocht wordt sollicitaties met gegevens over opleiding en vervulde funkties in te zenden aan de Personeelschef, Reehorsterweg 50 te Ede. Persoonlijke aanmelding mo gelijk dagelijks van 8.30 tot 17.30 uur, en na telefonische afspraak ook 's avonds of 's zaterdagsmorgens. A«tlAA.<lfANTn0P Kerkewijk 110 - Veenendaal Tel. (08385) 2252-3900 KERKEWIJK 110 - VEENENDAAL Telefoon 08385 - 2252 - 3900 VERZORGT VOOR U: VOOR ELK DOEL is er buiten montagewerk genoeg bij Werkspoor-Montage. Door onze naam op het gebied van groot montagewerk heeft deze speciale afdeling van Werkspoor N.V. te Utrecht een groeiend aantal montage-opdrachten in binnen- en buitenland. Ijvoorbeeld: ien en.Suikerfabriek - Iran nelux chemische installaties - ieraffinaderijen en chemische installaties Kernreactor - Italië B Olieraffinaderij - Soedan Terneuzen Olieraffinaderijen aflek Mars - Veghel Gasbelproject - Slochteren. Olieraffinaderij - Soedan 01 Shèll,- Esso en Caltex - Botlek gebied Chocoladefabriek Door deze opdrachten, waar wii trots op zijn, kunnen wij op verschillende plaatsen in het land gelegenheid geven voor: opleiding tot vakman: voor electrisch-, autogeen-, of argon-arc lasser voor pijpfltter plaatsing als vakman: pljpfllters montagewerkers bankwerkers Voor het werken op karwei bestaan speciale vergoedingen. WUt U Uw blft varrulman, •olUcltMt dan bij Wtrkapoor-UonUga (Servlcaa a Con»trucUon), Utracht SIRV1CSS ft CONSTRUCTION Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden dinsdag 16 juni a.s. tussen 7 en 8 uur n.m. bij het Gewestelijk Arbeidsbureau te VEENEN DAAL, alwaar een Werkspoorvertegenwoordiger aanwezig is.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1964 | | pagina 11