VAN SGHUPPEN Zonnig weer tik. mm BUSINESS COSTUME twoka AFWEZIG een telefoniste 21 JUNI VADERDAG ANT. DE RUITER Jeanette dameshoedenzaak magazijnbediende MONTEUR N.V. Aannemersbedr. Machiel van Dijk V A-tje Gebr. Van Ham N.V., ADVERTEREN DOET VERKOPEN RHENEN en ARNHEM v.v. VAKANTIES IN ZICHT Vrije tijds kleding HENK DE KONING Ouwehands Dierenpark NETTE KOSTHUIZEN ÜUliBB Fa AANBESTEDING SEHERPENZEEL ANDREA VINCENT CORRIE WIM Dames- en Herenschoenen Lubbartus van den Dikkenberg JAN HENDRIK ROKS Julianaziekenhuis WEEK END SHIRTS PRACHHT OVERHEMDEN STROPDASSEN SOKKEN-ANKLETS ONDERGOED BADDOEKEN Manchetknopen - Bretels - Sokhouders Pyama's: tricot, poplin, flanel - Helan- ca zwembroeken - zwemshorts - bad lakens Jeanette dameshoeden Jansen en v. d. Bosch 148.- GEVRAAGD: Gorinchem Plaats een Verwarmings Mij. a* verwarmingsmonteurs b. lassers (elektrisch) c. plaatwerkers d. hulpmonteurs c.v. e. tekenaars Van maandag 15 juni 1964 af, tot en met 28 augustus 1964 geregelde BOOTDIENSTEN tussen Vertrektijden te Rhenen 11.15 en 17.30 uur OP ZATERDAG EN ZONDAG WORDT ER NIET GEVAREN Alle inlichtingen en kaartverkoop o.a. bij het agentschap van de rederij HOTEL „STICHTSE OEVER" Veerplein 1 - Rhenen - Tel. 08376-2777 BAD- EN STRANDMODE '64 vlindercollectie en Bij uitstek de tijd voor MODEHUIZE vraagt voor haar personeel. RHENEN Ouderavond Halschool RENSWOUDE MARKTBERICHTEN Ras-hondententoonstelling in Barneveld MOTOR OP HOL FAMILIEBERICHTEN De heer en mevrouw van de Wetering-Min nen hebben de eer U kennis te geven van het voorgenomen huwelijk van hun dochter met de heer Vincent P. Emmerson Seherpenzeel, juni 1964 ,,'t Koepeltje" 36 Mevrouw Emmerson-O'Sullivan heeft de eer U kennis te geven van het voorgenomen hu welijk van haar zoon met mejuffrouw Andrea van de Wetering Gillingham/Kent, Engeland, juni 1964 8, Kingswood Road De heer ep mevrouw van de Wetering-Min nen hebben de eer U kennis te geven van het voorgenomen huwelijk van hun dochter met de heer W. J. van Hardeveld Seherpenzeel, juni 1964 ,,'t Koepeltje" 36 Mevrouw H. Chr. van Hardeveld-Davelaar heeft de eer U kennis te geven van het voor genomen huwelijk van haar zoon met mejuffrouw Corrie van de Wetering Veenendaal, juni 1964 Julianastraat 13 De huwelijksvoltrekking zal plaats hebben op 19 juni 1964 om 12.00 uur ten gemeentehuize te Seherpenzeel, waarna de kerkelijke bevestiging van Corrie en Wim in de Ned. Herv. Kerk te Seherpenzeel door Ds. J. T. Cazander om 12.45 uur. Daarna de kerkelijke bevestiging van Andrea en Vincent in de R.K. St. Willibrorduskerk te Veenendaal door de .zeereerwaarde heer Pastoor Goes om 14.00 uur. Gelegenheid tot feliciteren: na 19.00 uur in Hotel „De Dennen" te Renswoude Toekomstig adres: 3, Snaiting Park Close, Toekomstig adres: Dorpsplein 3, Ingen Sheffield-10, Engeland HENRIETTE R. M. PLOMP kinderarts van 13 tot en met 28-6 a.s. Anti-luisvloeistof. Van één flesje kunt U 20-25 liter ma ken, ter verdelging van luis in bloemen en tuinbonen. Drog. R. Kok, Hoek-Hoog- straat, Veenendaal. Tel. 2656. Voor betere WIJ DOEN VOOR UW VOET WAT MOET Heden behaagde het de Heere van ons weg te nemen na een smartelijk doch geduldig gedragen lijden, mijn innig geliefde man en onze geliefde vader behuwd- en grootvader echtgenoot van Petronella van Nieuwamerongen in de ouderdom van ruim 78 jaar-. Hebr. 4 9 Veenendaal, P. van den Dikkenberg- van Nieuwamerongen J. Versteeg-van den Dikkenberg J. Versteeg Achterberg, C. Rijksen-van den Dikkenberg J. Rijksen .Veenendaal, G. van den Dikkenberg M. van den Dikkenberg- Schaapman P. van den Dikkenberg Overberg, L. van den Dikkenberg C. van den Dikkenberg-van Veldhuizen A. van den Dikkenberg W. van den Dikkenberg-van Veldhuizen Veenendaal,- J. van den Dikkenberg E. S. van den Dikkenberg-Klok en kléinkinderen Veenendaal, 11 juni 1964 Middelbuurtseweg 35 De teraardebestelling zal D.V. plaats hebben maandag 15 juni 1964 te 2.45 uur op de algemene begraafplaats te Veenendaal. Heden nam de Heere, tot onze diepe droefheid van onze zijde weg, onze innig geliefde zorg zame man, vader, behuwd- en grootvader Echtgenoot van Hendrika van Haarlem in de ouderdom van ruim 79 jaar. H. Roks- van Haarlem kinderen, behuwd- en klein kinderen Eist (U.) 8 juni 1964 Vissersweg 10 De teraardebestelling heeft heden vrijdag 12 juni om 2 uur n.m. plaats gehad op de Alg. Be graafplaats te Eist (U.). DANKBETUIGING Voor Uw hartelijk medeleven betoond tijdens de ziek te, bij het overlijden en de teraardebestelling van onze geliefde man, vader en grootvader JACOBUS v. BEEK Betuigen wij onze welgemeende dank. Uit aller naam Fam. v. Beek Veenendaal, juni 1964 Buurtlaan-West 7 In het te Veenendaal is plaatsing mogelijk voor Sollicitaties bij de administrateur. tricot-nylon, bel-o-fast wit - gestreept in tricot-nylon, bel-o-fast. pracht sortering o.a. verpakt met bij passende sokken; verpakt met bijpas sende pochette. wol en crêpe nylon o.a. het bekende Noorse ondergoed met grote mazen. los en verpakt: Swan, Obelisk, Top-top Hoogstraat 12 - Veenendaal - Tel. 2627 Nu tegen STERK VERLAAGDE PRIJZEN verkrijgbaar. Komt u overtuigen.en profiteert U van deze unieke gelegenheid. Beter en goedkoper. Hoofdstraat 47 - Veenendaal i Ook voor losse steunzolen VAKKUNDIGE REPARATIES 1 minuut vanaf de Markt Modieuze schoentjes voor gevoelige voeten. Alleen b\j TEXTIELGROOTHANDEL WAGENINGEN vraagt voor zo spoedig mogelijk Aanmelden: Hoogstraat 71 Wageningen Achterkerkstraat 32 Veenendaal, Tel. 2043 Namens het Bestuur van de vereniging „Een school met de Bijbel" te Overberg, gem. Amerongen, zal door ondergetekende in het openbaar worden aanbesteed: Het verbouwen resp. aaneenbouwen en restaureren van de schoolgebouwen volgens bestek no. 16-62 en bijbe horende tekeningen. De aanbesteding wordt gehouden op dinsdag 23 juni 1964 des v.m. 11 uur in het schoolgebouw te Over berg, Haarweg 23. Bestek en tekeningen verkrijgbaar vanaf 15 juni a.s. bij de architekt tegen betaling van f 20,per stel. Restitutie voor inschrijvers van f 10,Toezending per post na storting van f21,op girono. 271598 t.n.v. de architekt. De architekt C. M. Ploeg Imminkstraat 2, Amerongen Tel. 03434-1287 Zaken zijn zaken, gentlemen! Dat is: korrekt met distinctie, dus pure British Look. Businesslike, dus efficient: 'n kostuum met zakken groot en klein, voor dokumen- ten tot en met vulpen. Dat zakenkostuum is nu voor u gevonden, na goed zoeken. Prompt verwierf het de grote 'B', het BRIXON-keur dat het beste kostuum in zijn klasse aanwijst. Een duidelijke hint (Brixon costuums v.a. 148.-) VAN SC HUPPEN HOOFDSTRAAT 89 - VEENENDAAL in hoofdzaak voor G.M.C. reparaties voor werk Stuwcomplex te Ame,rongen. Aanmelden: tijdens werktijd: tel. 03435-226 of in de aannemerskeet aan de Lekdijk na werktijd: tel. 01830-4170 (na 18 uur) Kost slechts 1,50 t/m 1# woorden, elk woord meer lt cent. Veenendaal, Induslrielaan 34, Tel. 08385-3141 Utrecht, Ben. Weerd O.Z., Tel. 030-29364 vraagt voor spoedige indiensttreding Aan goede medewerkers bie den wij Uitstekende sociale voorzie ningen. Winstuitkering. Prestatietoeslag. Voor hulpmonteurs bestaat de mogelijkheid om op onze kosten deel te nemen aan de cursus voor verwarmingsmonteur. Sollicitaties te richten aan bovengenoemde adressen. i JEFFRIC nylon Maten 4-9 BARDY HELANCA Maten 4-8 9 WEEKENDERS 0 PULL POLO'S ZOMERPANTALONS LICHTGEWICHT KOSTUUMS BLAZERS M-11 Patrimoniumlaan 46 Veenendaal Tel. 3262 GESLAAGD Onze stadgenoot, de heer Leo van Stempvoort is gisteren geslaagd voor het laatste gedeelte van het examen voor orgelleraar. VOOR OUDEN VAN DAGEN Zaterdagavond cm 7 uur vindt er op Candia een voetbalwedstrijd plaats tus sen een elftal van de beide plaatselijke voetbalverenigingen Rhenus en Sport club Rhenen. De opbrengst van deze wedstrijd is bestemd voor de autotocht ouden van dagen, die dit jaar op za terdag 20 juni zal worden gehouden. Voor de, door de leerlingen van de le en 2e klasse van de openbare Halschool verzorgde ouderavond bestond een over weldigende belangstelling. Toen het hoofd der school deze avond opende, met in het bijzonder de wethouder van Onderwijsde vertegenwoordiger van de Bantuinschool en van „Volksonder wijs", alsmede mej. ten Boom, hoofd openbare kleuterschool, welkom te he ten, was de hal tot in de uiterste hoe ken bezet. Voor de pauze traden de leerlingen van klasse lb op o.l.v. mej. Bos en de leerlingen van klasse la o.l.v. mevr. Imbos-v. d. Assen, na de pauze de leer lingen van klasse 2 o.l.v. mevr. Van Doorn-van Stuyvenberg. De speellied- jes, opzegversjes, poppenkast-spelen en schetsjes werden op vaardige wijze muzikaal geïllustreerd en begeleid door de heer E. J. Snijder, hospitant van de Rijkskweekschool uit Arnhem. Met een bijzonder woord van dank aan de ouders, die warmte en televisie- trek getrotseerd hadden cm de eerste schreden op het glibberige pad van de expressie van hun kinderen te komen bewonderen, mede met hartelijke dank aan de oudercommissie om het verzor gen van de koffie voor zóveel dorstige monden en een ijsje voor de leerlingen sloot het hoofd der school deze prachti ge avond, na het aanbieden van een boeket bloemen aan de dames leer krachten en een bockenbon aan de hos pitant. FAARD EN WAGEN TEGEN PERSONENAUTO Het paard van de heer v. d. G. te Renswoude maakte woensdagmiddag op de Hopeseweg te Renswoude, waar schijnlijk doordat het schrok, een zij waartse beweging, waardoor het gespan tegen een stilstaande auto botste. De schade aan de auto was niet gering. SCHIETUITSLAGEN Uitslagen van de deze week door de leden van de schietvereniging Seher penzeel geschoten onderlinge compe titie: Geweer: M. Berendse 92; E. v. d. Werk en P. van Engelenburg 91; A. C. van Dusschoten, A. Valkenburg en C. Valkenburg 88; J. Overeem en R. v. d. Burgt 87; H, Berendse en G. van Eist 86; A. Blanken en A. Wittenberg 85; H. Pater 83; A. van Eist 82 en J. ten Broek 80 punten. Petite carabine; P. van Engelenburg en J. ten Brook 47; J. Koudijs. R. v. d. Burgt, A. van Eist en C. Valkenburg 46, H. Berendse, M. Berendse ,en J. van El.st 44; J. Koot 42 en A. Valkenburg 41 punten. hounen en Stabyhounen „Friesland" en het Koeiker-hondje. Er zullen o.a. 18 verschillende ter- rierrassen en 12 verschillende herders honderassen alsmede 30 rassen jacht en windhonden te zien zijn. Een mooie inzending van 15 Pekingezen. De prin cipiële exposant heeft thans gelegenheid ook eens zijn honden te exposeren op deze zaterdag, hetgeen zeer op prijs wordt gesteld. De rassen met de groot ste aantallen zijn de Duitse herders: 74, dashonden 60, poedels en dwerg poedels 45, Whippets 21 (bijzonder fraaie inzending), 30 boxers, 29 Schotse herdershonden. Verschillende nieuwe importen uit Engeland enz. enz. Het is een lust de keuringen van deze mooie inzendingen te volgen. Het ere- comité bestaat uit mr. H. W. Bloemers, comm. der Koningin in Gelderland, de burgemeesters van Barneveld, Ede en Amersfoort. De burgemeester van Bar neveld opent de tentoonstelling om kwart over tien terwijl de sluiting is gesteld om vijf uur. SCHERPENZEEL Op de deze week gehouden markt werden 1.010.000 eieren aangevoerd. De prijs per 100 stuks varieerde van f 8.75 tot f 9.50 en die van henneëieren van f 6,tot f 8,25. De handel was vlug. Op de biggenmarkt bedroeg de aan voer 145 stuks en de prijs per stuk va rieerde van f 70.— tot f 88,—. De han del was matig. Evenals vorig jaar wordt er op zater dag 13 juni a.s. in de pluimvee eierhal een rashondententoonstelling gehouden in Barneveld. Drieëndertig keurmees ters zullen de honden op schoonheid beoordelen. In de hal zijn 20 ringen uitgezet voor deze keuring. Er zullen weer zeldzame rassen te bewonderen zijn, zoals de Curly coated Repriver, de Ierse water spaniel, de Pronkrug uit Rhodesia af komstig, Silky terriers, Franse herders honden, Hongaarse staande honden en zuivere Hollandse rassen, de Wetter- 'sy<- XV/. ÉSSÏ2ÉÏ Dat een motorfiets soms even onhandelbaar kan zijn als een wilde mustang blijkt wel uit deze - mooi op tijd geschoten - foto uit Polen. Hoe het allemaal precies ging, weet niemand meer, maar feit is, dat de stoere motorridder plot seling als een vaatdoek over zijn zadel hing onn even later onzacht op de grond te belanden. De man liep geen letsel op, maar de race was voor hem geëindigd en ongetwijfeld zal hij van zijn sportvrienden wel het een en ander te verduren hebben gehad

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1964 | | pagina 14