v PAUK ROODE KRUIS AFD. VEENENDAAL DANKBAAR D.O.V.O. - S.K.V. Geurt van Veenendaal WACHT NIET TOT MORGEN... Terlenka Astralon Pullover f14,95 Leuke vlotte glansgaren vestjes f 14,95 Bejaarden gingen dagje uit Burgerlijke stand WORDT 1964 EEN BRANDJAAR» KERKDIENSTEN Bekerwedstrijd Officiële bekendmaking VOOR JEUGDIGE VADERS EN MANNELIJKE ZOONS 7.70 MARKTBERICHTEN Gevonden en verloren AMERONGEN Apothekersdiensten Doktoren- en Ingekomen en vertrokken Geen beste ervaringen Weer naar amateurvoetbal RENSWOUDE Ook Uw voordeel ligt bij DR. BISSCHOP FELICITEERDE BLOEDGEVERS De bijeenkomst woensdagavond in het Roode Kruis Gebouw was in twee opzichten een bijzondere avond. Tijdens het eerste gedeelte reik te Dr. Bisschop aan de heren Drs. M. D. J. van Dam, C. Henken en G. v. Silfhout een plaquette uit als herinnering aan het feit dat zij reeds twintig keer bloed voor de medemens beschikbaar hadden gesteld. Vervolgens werden nog zes en veertig dames en heren de Landsteiner penning aangeboden voor het geven van vijf maal bloed. Greeg wil ik starten mit m'n plaats genoot Cornelis Verhoef m'n beste ge lukwensen an te prissenteren. Hij is j een afgelopen dinsdag acht en negentig jaar gewurden en dat is een heel eind op leeftijd. Zo'n eind dat er momenteel gien mins in onze gemeente bovenuit gaat. Mit alle respekt veur onze oudste in- woonder mag ik toch zeggen, dat we d'r ouwer gehad hebben in de loop van de jaren. En nou is acht en negentig nog het schrijven van een stukkie weerd, mar as onze oudste nou 'es ne gentig was. Nieuws zit er eigenlijk pas in as iemand an de honderd komt. Jelui motten me goed begrijpen, ik gun onze oudste die foto en dat stukkie best, mar ik wil alleen mar zeggen, dat je mit de meeste kruisies altijd de oud ste bint. Een mins haalt z'n eigen soms vrem- de dingen deur z'n hoofd en toen ik van de week dat van die oudste las, toen heb ik 'es zitten denken wat ik alle maal zou zeggen as ik ooit nog 'es de oudste van 'et Veen zou maggen wur- den. Och, we blijven eigenlijk altijd mar grote kinderen en we maken veur ons zelf greeg; veurstellingen van za ken die misschien nooit en te nimmer warkelijkheid wurden. We leven zo greeg naar een toestand toe, waarin men het ons niet meer kwa lijk neemt wat we d'r uitgooien. Tegen de tijd dat ik mit pensioen zou gaan van 't febriek toen heb ik een paar jaar lopen prakkizeren wat ik pre cies tegen de direksie zou zeggen as ik eenmaal naast Driek in de kantine zat veur het afscheid. Ik wou 'et in een enkel woordjie 'es heel fijntjies zien uit te drukken. Zo dat de kleine baasies, de bazen en de hele grote bazen d'r om lachen mosten, mar het toch an de andere kant drie dubbel in d'r zakken kosten steken. Dat zou wen ze op zo'n moment wel ne men en de zaak was daarna toch van mijn af. Minse, ik had m'n bedankie zo fijn veur mekander, mar toen het tijdstip van scheiden anbrak en de oudste di- rekteur heel gevoelig had gesproken en ons in alle maten en kleuren as ge weldenaren had afgeschilderd toen sting de parseneels-chef op om namens de gepensineerden een dankwoordjie te prevelen. Daarom maak ik me mar niks gien illusies, dat ik ooit nog 'es as oudste inwoonder de krantschrijvers te woord mot staan. Mar as 'et nou 'es zou ge beuren dan heb ik m'n woovdjies al weer in veurraad. Zo'n persman zou licht beginnen te vragen hoe of het mit mijn gezondheid d'r veur sting. Al zou ik te belabberd wezen om d'r antwoord op te geven dan zou ik nog zeggen: heel best en mit jou? Ik zou d'r onmiddellijk an toe voegen: en niks gien gezwijmel asje blieft, ik bin wel de oudste, mar dat is gien reden te praten asof ik een an der mins as de rest zou zijn. Daar motten jelui 'es op letten: te gen oudste inwoonders gaan ze onge veer net zo praten as tegen een goed- afgerichte hond. De plaatselijke toestanden zou de kranteschrijver ok wel in 't midden brengen en as tie dat niet zou doen dan zou ik 'em d'r wel an helpen den ken. Wat dunk ie van de raadhuisplannen? Keurig gemeentehuisie, zou ik zeggen. Alle lof. Veur et gebouwtjie wat d'r staat, bedoel ik. Dat is tenminste in mijn tijd uit de pampieren gekommen en de ambtenaren werkplaats die nou al zo lang op stapel staat zal ik wel niet meer meemaken. De woningbouw? Anpakken en nog 'es anpakken, zou ik zeggen. Al de min- se die d'r zo verdrietig over zitten te doen een troffel en een hamer in de fik- ken stoppen en mee laten bouwvakken. Praters en ach-en-weeroepers kunnen we missen. En het wegennet? Prima, zou m'n antwoord wezen, mar kaal. Een boom- pie en een struikie meer zou wen mijn ouwe hart nog goed doen. Ik zou ze 't wel effies zeggen, as ik 'et ooit beleefde. Mar dat leste geloof 1 ik niet. Affijn, nou weten jelui in ieder 1 geval toch iets van wat ik gezeid zou hebben. Wout Blauwkous A.S. ZATERDAG TERREIN PANHUIS AANVANG 4.00 UUR RHENEN WEDEROPBOUWWET Burgemeester en wethouders der ge- meenïï Rhenen brengen ter openbare kennis, dat bij hen is ingekomen een ver zoek om vergunning voor de bouw van een bungalow met garage en kantoor op het perceel gelegen aan de Beukenlaan, :ad straat bekend gemeente Rhenen, sec- lie G nr. 2143 ged. van de heer M. Visser, i Boslaan 32 te Veenendaal. Aangezien dit bouwplan in strijd is met het geldende uitbreidingsplan in 1 onderdelen „Domineesberg" zal de bouw vergunning worden verleend met toepas sing van artikel 20 der wederopbouwwet. In verband hiermede worden de eige naren van aangrenzende en nabij gelegen gronden in de gelegenheid gesteld binnen een termijn van 14 dagen na dagtekening van deze bekendmaking bij hun college bezwaren in te brengen tegen het verle nen dezer vergunning. Rhenen, 10 juni 1964 Burgemeester en wethouders van Rhenen, L. Bosch v. Rosenthal, Burgem W. C. Pieters, secretaris. In zijn begeleidende toespraak ge waagde dr. Bisschop van de grote waar dering die hij heeft voor degene die het werk van de bloedplasma- en bloedtransfusiedienst mogelijk maken. Men kan bij bloedgeven niet aan de weg timmeren. Dat men toch bereid is op deze wijze iets voor de medemens te doen - dikwijls wordt er zelfs een leven mee gered - is een voorbeeld dat in deze jachtige tijd van groot belang is. Hij riep op tot verdere uitbreiding van het aantal bloedgevers niet alleen voor de bloedplasmadienst, maar ook voor het Julianaziekenhuis. Ultramoderne sandaal van sterk tuigleder met nieuwe Napoli rubber proflelzool (haast onverslijtbaar). In het tweede gedeelte van de avond werd de opbrengst bekend gemaakt van de jaarlijkse inzamelingscampagne. In zijn openingswoord had de voorzitter, de heer A. H. v. Pijpen, reeds gezegd dat het bedrag van vorig jaar j (f 7392,57) belangrijk zou worden over schreden. Hij memoreerde dat er dit jaar harder is gewerkt dan ooit, maar bovendien dat Veenendaal royaal heeft gegeven. Tijdens deze geanimeerde bijeenkomst kon de penningmeester, de heer H. M. Zijlstra, later op de avond de uitslag bekend maken. Het bleek een bedrag te zijn van f 8307,13. Bijna duizend gul den meer dan vorig jaar. Hij dankte alle medewerkers voor dit resultaat en betrok daarin speciaal de heer en me vrouw Slinkman en dr. Harting en dr. Kets. die gezamenlijk bijna een derde van het bedrag bijeenbrachten. Ook de pers werd een pluim op de hoed ge stoken. Maar bovenal betuigde hij dank baarheid aan de gevers zelf. Veenendaal was op zijn best. Tijdens deze avond werd aan me vrouw Bode de onderscheiding uitge reikt voor 10-jarige trouwe dienst bij het Roode Kruis Korps. DINSDAGKOOPJES AFDRUIPMAT een plastic afdruipmat voorkomt breuk van Uw serviesgoed bij de afwas A 9 9 En dat voor slecht PETROLEUMSTEL 1 vlams, crèmekleurig emaille, robuust van uitvoering, is nog altijd onmisbaar in elke keuken voor thee of koffiepot, warmhouden enz. Koop j esaanbieding METALEN TRAP Stevig uitgevoerd en keurig afgewerkt, crème gespoten rhet 5 hardhouten treden, waarvan 1 plat form, deze veilige trap is nu guldens voordeliger^^ Koop j esprij s'ZZ.DK) Luxe uitvoering2'7 50 Alleen dinsdag 16 juni Hoofdstr. 7 - Tel. 3103 - Veenendaal VEENENDAAL Eiermarkt: aanvoer 115.000 stuks. Prijzen van f 8,tot f 9,voor de grote eieren en van f 4,50 tot f 6,50 voor de kleine exemplaren. Alles per 100 stuks. Handel traag. Biggenmarkt: aanvoer 30 stuks. Prijzen van f 66,— tot f 86,— per stuk. Handel traag. VEENENOflfll M00FO5TR.IDS TEt JI70 VEENENDAAL Gevonden: pop; bruine portemonnee, inh. 2 foto's van filmsterren; kleine En gelse sleutel; blauw-zwarte zwembroek en gekleurde badhanddoek; bruine portemon nee; grote groentemand met hengsel; 30 postzegels; zwart-wit hondje; bruine le deren herenportemonnee met inh., w.o. verzekeringskalender van Ons belang; ballpoint; groei-beige damesvest; paar ro de kindersokjes; bruine plastic regenjas met kapje witte kante rechter dameshand schoen; groen kinderjack met capuchon; plastic voor schoenzolen; blauw jongens windjack met capuchon; sleuteletui met ring en 7 sleutels. Verloren: zwarte diplomatentas met ver zekeringspapieren; geslachte kip, gewik keld in groene handdoek; ketting met gou den Hugenotenkruisje; trouwring; veel kleurige sjaal; schooltas met boeken; grijs damesvest; herenportemonnee met groot bedrag aan geld en rijbewijs t.n.v. ver liezer; rood-bruine regenjas met ceintuur; gevlochte broche met in het midden een parel, bruin jongenscolbertjasje; kente kenbewijs en belastingkaart H F 33-45; gele knipportemonnee, inh. foto's en bus abonnement van de N.B.M.; hondenpen ning no. 246012; blauw astralon dames vest. RHENEN Gevonden: padvindersmes in schede; zwarte knipportemonnee, inh. f 0,76; paar houten slippers met rood/blauw bandje, twee badhanddoeken; witte plas tic bal; petrolkleurige regenjas; paar zwarte regenpijpen; nikkelen herenpols horloge met schakelarband. Verloren: een oude kinderfiets, rood ge lakt met zilver geverfde spatborden; rij bewijs A-B-E; een driewielig kinderfiets je, geel gekleurd met rode wielen, wit zadeltje en wit stuur met zwarte hand vaten; portemonnee, inhoudende f 135, zwemkaart, rijbewijs en andere papieren; beige knipportemonnee met enig klein geld; zwart glacé dameshandschoen (3/a model); plastic mapje, inh. f 10,en een paspoort; bruine herenportemonnee, inh. plm. f 400,en koffiebonnen; abonnement Ouwehands zwembad. ELST Verloren: gouden ring. AMERONGEN De bejaarden van Amerongen hebben een prachtige reis gehad. Mooi weer en een schitterende route. Gistermorgen stroomde de Hof langzaam vel met tegen de 60 auto's volgeladen met glunderende oudjes die zich kennelijk hadden voorgenomen om 1 met volle teugen van hun jaarlijkse uitstapje te genieten. Waar de tocht heen zou voeren was dat ogenblik nog een geheim. Uitgezwaaid door kinderen, familie en vele belangstellenden vertrok de stoet even over half negen om via Overberg, De Klomp Ede, Wolfheze en de Rijksweg naar de Duitse grens te rijden. Er werd een bezoek gebracht aan het Montferland met zyn schitterend natuurschoon en aan het plaatsje Beek. In het natuurbad Groenendaal werd voor het eerst afgestapt cm een kopje koffie te gebruiken. Iedereen was vol enthousiasme over dit prachtige bad met stran den, weiden, bossen. Door een aantal zwemlustigen werd van deze gelegenheid dank baar gebruik gemaakt om een duik in het koele nat te nemen. De oudjes beperkten zich uiteraard tot het in ogenschouw nemen van de prestaties van „hun" chauffeurs. een einde, zo ook aan deze prachtige zo merdag. Door Overberg trok men huis toe. In het dorp stond de muziekvereni ging Ons Genoegen al klaar om de hon derden bejaarde inwoners in te halen. Op de hof was het al een drukte van be lang. Namens het comité werd daar het woord gevoerd door de voorzitter P. H. van Malsen, die vooral de autobezitters be dankte voor hun medewerking waardoor deze dag mogelijk werd. Ook dankte hij de burgerij voor de goede gaven tijdens de collecte. Aan mevrouw van den Bosch, die deze reis als gaste meemaakte werd een couvert met inscriptie aangeboden. De heer D. van Remmerden dankte na mens de bejaarden het comité voor de zorgen en de fijne dag. Burgemeester Jhr. Mr. O. R. van den Bosch sprak een slotwoord. Hij was ge roerd door het grote plezier dat de be jaarden elk jaar weer van deze dag heb ben. Deze tocht stond onder leiding van de heer E. J. van Engelenhoven uit Over berg. Alles was voortreffelijk geregeld. Een woord van hulde is zeker op zijn plaats aan opperwachtmeester Pakvis en de ordonnancen die deze dag veel werk hebben verzet en de lange stoet zon der ongelukken weer veilig naar huis loodsten. Nadat de inwendige mens versterkt was ging de route over Laag en Hoog Keppel, Velp, Dieren en Beekbergen naar de Ju- lianatoren bij Apeldoorn. In deze grote uitspanning laaide de vreugde hoog op. Vooral de motorbootjes vonden gretig aftrek. Hoewel het gooien met water niet is toegestaan, deed het personeel voor deze keer een oogje dicht met gevolg dat het een waar waterfestijn werd, wat aan de oudjes veel plezier gaf. Via Hoog Soeren, Nieuw Millingen, Stroe en Barneveld vervolgde de lange stoet vervolgens zijn weg naar Scherpen- zeel. Daar werd in hotel Boszicht genoten van een voortrefflijke maaltijd. De tafel werd dan ook een goede eer aangedaan en de stemming was voortreffelijk. Aan al het goede komt tenslotte echter Excursie „Veenendaalse V ogel vrienden' Begunstigd door het mooie weer maakten de leden van de „Veenendaal se Vogelvrienden" zaterdag j.l. een ex cursie naar het bekende vogelpark „Animali" te Eindhoven. In het park, dat buitengewoon goed verzorgd is, o.a. door de aanleg van schitterende gazons, met bloemen, wa terpartijen enz., waren duizenden vo gels te bewonderen uit alle delen van de wereld, voor elke liefhebber om van te watertanden. Daarnaast was er ook een zeer mooie collectie apen in het park aanwezig. Toen om 4 uur de reis naar huis werd aangevangen, verhuisden tientallen vo gels van Eindhoven naar Veenendaal, om er de volière in Veenendaal te sie ren. Het bestuur kan op een zeer goed ge slaagde excursie terugzien en de deel nemers deden dan ook de suggestie aan de hand, een dergelijke excursie spoe dig te prolongeren. OUD PAPIER AKTIE De muziekvereniging zet de oud-pa pier actie voort. Zaterdag 20 juni a.s. zal men weer het dorp doorgaan om het oude papier op te halen. Men wordt verzocht dit tijdig gereed te zetten. VRIJE WANDELAARS Zaterdagmiddag houdt de wandel sportvereniging De Vrije Wandelaars haar jaarlijkse wandeltocht. Er wordt gelopen op de afstanden 5, 10, 15 en 20 km. Start om 2 uur bij Lievendael. VEENENDAAL Geboren: Frederika Johanna d.v. C. Moesbergen en E. Scholten; Geertruida d.v. T. van de Vliert en C. J. van Geen huize; Johan z.v. E. C. Moesbergen en J. van de Bovenkamp; Elbertus z.v. J. Hen ken en B. Versteeg (geb. te Rhenen); Francisca Willemina Christina d.v. A. Poeiert en M. B. ten Böhmer (geb. te Rhenen). Ondertrouwd: P. Bleijenberg en W. Willemsen; W. J. Okker en A. M. de Kleuver. Gehuwd: C. van Dijk en S. van Doorn; R. Beukhof en J. van Manen; N. van Gin- kel en G. G. Veenhof; J. A. van Wijk en J. H. van Ginkel. Overleden Anthonie van den Heuvel, oud 83 jaar, weduwnaar van W. Diepe- veen. RHENEN Geboren: Gerda Wilhelmina d.v. R.Snit- selaar en J. Weigraven; Astrid d.v. A. Nellestijn en A. W. Hensen; Anthonie Gerrit Hendrik z.v. G. Nagel en J. de Kroon; Pieternella d.v. K. van Hal en T. R. de Ridder. Ondertrouwd: G. Hendriksen en P. van Velthuizen te Ede; H. G. W. van Voort- huysen en Ph. Mol te Ede; D. W. van Ommeren en W. Aartse; J. Hobé te Tiel en J. Roelofsen. Gehuwd: J. M. H. Peters te Beek en C. G. Nellstein; H. Middelman te Ede en J. G. E. van Garderen. Overleden: Nicolaas de Kroon, oud 81 jaar, echtgenoot van J. van Dalum; Jan Hendrik Roks, oud 79 jaar, echtgenoot van H. van Haarlem. Elders overleden: te Wageningen: Hein tje ter Haar, oud 58 jaar, echtgenote van G. van Druten. EDERVEEN Gehuwd: N. van Barneveld en A. Haan- schoten. Overleden: Rijk van Wijde, oud 48 jaar. SCHERPENZEEL Geboren: Engelina d.v. A. van Bruggen en G. W. Veerbeek; Hendrik W. z.v. M. H. Berkhof en E. Ploeg; Marjon S. z.v. W. Mandersloot en T. van Ekris. AMERONGEN Geboren: Hanno z.v. P. van Dijk en J. Bleijenberg; Johanna Andrea d.v. J. M. Hagenaars en C. Coppens; Jacob z.v. J. Veldhuizen en W. C. A. Lekkerkerker. Zalennood Hoewel het Clubhuis niet meer be schikbaar is en het Dorpshuis nog niet gereed, blijkt er toch nog wel een mo gelijkheid te zijn voor het houden van vergaderingen, bruiloften e.d. De ex ploitant van hotel Berghuis heeft n.l. een bij dit hotel staande schuur voor dit doel geschikt gemaakt. Er kunnen flink wat mensen een plaats vinden. VEENENDAAL: Dr. E. A. C. Rejjdon. Kerkewijk 40, tel. 2134. Zuiderapotheek, Dr. Slot de Bruïne- plein 7, tel. 3714. Zusters Groene Kruis: Zr. A. Wiegman, Schrijverspark 41, tel. 2230. Tevens dienst voor het kraamcentrum. b.g.g. 008. RHENEN: Dr. Stegeman, Herenstraat 69, tel. 2315. Apotheek Dejjs, og zondag geen dienst. Recepten kunnen worden aangeboden in de dienstdoende apotheek te Wagenin gen. EDERVEEN, DE KLOMP, RENSWOUDE: Dr. Hety te De Klomp, tel. 200. ELST, AMERONGEN, LEERSUM: prak tijken Bakker, v. d. Burg, Kars, Ossen- dorp en van Ommeren: Dr. van Omme ren te Eist (U.). Rijksstraatweg 158, tel. (08377) 217. SCHERPENZEEL: Dr. v. Vulpen, Dorps straat, tel. (03497) 220. AMERONGEN Ingekomen: G. van Silfhout van Herwen en Aerdt; H. Zwart van Lopik; C. Bijle- veld van Loenen. Vertrokken: C. J. Wammes-Wittenberg met gezin naar Voorschoten; A. Bosscher naar oost-west en Middelbeers; J. H. de Leeuw naar Rhenen. RHENEN Ingekomen: Dirk Wouters met gezin van Mijdrecht; Hendrik van de Glind met gezin van Driebergen-Rijsenburg; Fran cisco Piston Rodriguez van Ede. Vertrokken Hendrik W. ter Burg naar Renkum; Nelis L. Blankestijn naar Vee nendaal; Adrianus Stekelenburg met ge zin naarLexmond; Janna G. E. van Gar deren g/m Middelman naar Ede; Johannes Borgstein met gezin naarKesteren; Fo- lina W. C. Trip naar Arnhem; Jan A. van Huis naarWagemngen. Bejaarden offeren voor de jeugd Tijdens het bezoek van de bejaarden aan het fraaie natuurbad Groenendaal slaakte een der oudjes de verzuchting dat zoiets in Amerongen toch ook zou moeten ko men. Dokter A. C. Kars die dit hoorde, nam toen direct het initiatief om het woord in daden om te zetten. Het bleek dat het enthousiasme algemeen was want een collecte bracht niet minder dan f 270,op. Voor de eerste duikplank! Thuis weer aangekomen beklom dokter Kars het bordes en vertelde de afhalers deze gebeurtenis. Geheel spontaan brachten de ouderen dit bedrag als een eerste begin bijeen. Niet voor henzelf, maar voor d« jeugd van Amerongen. Dit was een daad van grote burgerzin, waarbij de jongeren niet mogen achterblijven. Wij laten ons door Leersum niet kisten, aldus dokter Kars. Vervolgens werd op de Hof ook een collecte gehouden. In totaal kwam hier door op deze dag huim f 500,— voor het zwembad bijeen. Brand veroorzaakt in de meeste gevallen veel ellende. Behalve de schade aan have en goed wordt bovendien het bedrijf veelal geheel ontwricht om van de uitwerking ervan op het gezin nog niet eens te spreken. Als w(j waarde zouden hechten aaiJ voortekenen, dan ziet het er statistisch naar uit dat 1964 een brandjaar wordt! Dat is te concluderen uit de volgende lijst van het aantal branden tengevolge van hooibroel. Branden tengevolge van hooibroei in juli t/m oktober: Aantal hooi Jaar broeibranden 1959 69 1954 35 1955 134 1956 43 1957 56 1958 125 1959 50 1960 39 1961 191 1962 57 1963 79 1964 Hieruit blijkt dat in de loop der jaren na twee betrekkelijk rustige jaren ineens een jaar met veel brand door hooibroei volgt. De jaren 1955, 1958 en 1961 vormen een reeks van jaren met uitzonderlijk veel hooibroeibranden. In deze reeks past. althans statistisch, ook het jaar 1964. ten zijbij de hooiwinning en -bewaring de grootst mogelijke voorzorgen in acht worden genomen. Dat betekent vooral: Schuur het hooi tijdig in, niet vroeg tijdig! Draag zorg voor een goed functione rend hooivcntilatiesysteem met deug delijke ventilatoren van voldoende capaciteit! Verdeel het hooi regelmatig in de tas! Daar we vernamen dat Geurt van Veenendaal, een voetballer in hart en nieren, weer in de gelederen van Rhenus terugkeert hebben we hem dezer dagen een bezoek gebracht om zo eens het een en ander te ho ren over zijn voetbalcarrière. Ver der laten we het woord dus maar aan Geurt, die op 8 oktober 1943 werd geboren. Op tienjarige leeftijd kwam ik bij de voetbalvereniging Rhenus en daar speelde ik in het juniorenelftal tot op ongeveer vijftienjarige leeftijd. Het debuut in het eerste elftal van Rhenus was op laatstgenoemde leef tijd in een wedstrijd tegen DVSA uit Amerongen, welke wedstrijd werd gewonnen met 5-2. De twee doelpunten die daar door mij werden gemaakt waren de eerste die ik scoorde in dit elftal. Door dit de buut veroverde ik een vaste plaats in het eerste elftal als linksbinnen. In 1961/'62 werd Rhenus kampioen in de tweede klasse van de afdeling Utrecht en ook dat kampioenschap maakte ik dus mee. De kampioens wedstrijd werd gespeeld tegen Ma- luka Muda. Dit was allemaal nog tijdens mijn HBS-tijd en ik heb bij Rhenus ook altijd erg prettig ge voetbald. In 1961/62 werd ik benaderd door de voetbalvereniging Wageningen voor het betaald voetbal, maar daar de militaire dienst er tussen zat kreeg ik hier geen contract. Rhenus speelde in die tijd in de eerste klas se en eindigde toen niet op een on aardige plaats. Het volgende sei zoen benaderde men mij van een drietal kanten en wel van de zijde van Wageningen, Vitesse en H.V.C. Het leek mij het gunstigst om voor ftyet woord ió aan: Vitesse te gaan spelen omdat mijn onderdeel in Schaarsbergen is gele gerd en er zo de grootste kans was om zoveel .mogelijk aan de training mee te doen. Door een oefentijd van zeven weken in La Courtine kwam er van de voetbaltraining in die tijd niets terecht, zodat er na terug komst een plaats was in het tweede elftal van Vitesse. Na vier wedstrij den was het zover dat ik werd op gesteld in het eerste elftal. Zo'n viertal wedstrijden draaide het daar uitstekend. Toen kwam er een slech te wedstrijd en dat kan iedereen overkomen, maar daardoor bleken de kansen voor een vaste plaats in het eerste elftal verkeken en kreeg ik een vaste plaats als linksbuiten in het tweede elftal. Het voetballen in het tweede elf tal bleek wat de verstandhouding tussen de spelers onderling betrof beter en plezieriger te zijn dan in het eerste elftal, want hier liet men elkaar volkomen links liggen. Er werd twee maal in de week getraind en dat was volgens mij onvoldoende om een goede conditie te bereiken en te behouden. Zo al met al zijn mijn ervaringen in het betaalde voetbal niet zo den derend. Het is me dan ook erg te gengevallen, want zo is onder meer ook de verhouding tussen bestuur en spelers geheel scheef getrokken. In de tijd dat ik bij Rhenus was en er was iets, dan viel er ten allen tijde met het bestuur over te praten, maar wat hier werd verordonneerd, dat had maar te gebeuren, tenzij men natuurlijk van bestuurszijde met een bepaald voorstel kwam. Ondanks alles heb ik van dat jaar bij Vitesse nog een heleboel opge stoken. In januari begon het idee bij mij op te komen, om, als de kans er voor was weer naar het amateur voetbal terug te gaan. En de moge lijkheid om naar Rhenus terug te kunnen werd zo in de loop van de tijd wat gunstiger door het feit dat er onderhandelingen plaats vonden tussen Vitesse en ESCA. Deze on derhandelingen resulteerden in een bepaalde overeenkomst, waardoor de spelers die naar het amateur voetbal terug wilden alle medewer king kregen om dit te doen. De overschrijving naar Rhenus is aangevraagd en ik hoop deze spoe dig te krijgen zodat er in de toe komst weer voor Rhenus kan wor den uitgekomen, wat me altijd toch nog goed bevallen is. Persoonlijk zou ik iedere amateur die de kans krijgt naar het betaalde voetbal te gaan en die mij om raad vraagt afraden dit te doen. Want had ik alles van te voren geweten dan was ik er helemaal niet aan be gonnen en rustig bij Rhenus geble ven. Toen we Geurt vroegen of het niet zo was, dat hij uit een familie komt die nog al veel met Rhenus op heeft beaamde hij dit volkomen; zijn jon gere broers Wout en Jaap voetballen bij Rhenus, zijn moeder is voorzit ster van de supportersclub en ook zijn zwager Joop van Drumpt voet- balt bij de groen-witten. Vooral Geurts moeder was er erg mee in haar sas dat ook Geurt weer bij Rhenus komt voetballen en wij zijn er van overtuigd dat Geurt een versterking betekent voor de gele deren van Rhenus, zodat dit in de komende competitie zeker in de uit komsten zal blijken. Het is op de boerderij, ook in de hooi tijd, net als met het verkeer: Het wordt alsmaar drukker! Daarom is het goed te bedenken dat een belangrijke verkeers regel ook op het inschuren van hooi van toepassing is, namelijk: „Als U twijfelt, doe het dan niet!" Twijfel mag in geen geval bestaan over het verzekeren van have en goed. Wie maar enigsz^is op de hoogte is van de stijging der bouwkosten, zal weten, dat alleen al het regelmatig herwaarderen van de opstallen voor de verzekering dringend noodzakelijk is. Het spreekwoord: „Voorkomen is beter dan genezen", geldt in het bijzonder voor boerderijbranden, omdat deze meestal on geneeslijke wonden achterlaten. PUZZELRITTERS OPGELET BELANGRIJKE WIJZIGING De organisatoren van de puzzelrit op maandag 15 juni a.s. leggen er de na druk op, dat deze rit voor bromfietsers uitsluitend voor beginnende bromfiet sers uit Renswoude is. VEENENDAAL Oude Kerk: 9.30 uur ds. A. Wisgerhof; 5 uur ds. P. de Jong. Julianakerk: 9.30 uur dhr. J. M. Meijer; 5 uur ds. D. v. d. Berg. Vredeskerk: 9 en 10.30 uur ds. P. de Jong; 5 uur ds. A. Wisgerhof. Sionskerk: 9.30 uur ds. D. v. d. Berg; 5 uur ds. J. v. Wier van Putten (Gld.). Veeeneind: 3 uur dhr. J. Gaasbeek. Dijkstraat: 2,45 uur ds. D. v. d. Berg. Geref. Kerk, Vaartbrug: 9.30 uur ds. Van den Brink van Renkum; 5 uur ds. Van Enk. Geref. Kerk, Petrakerk: 9.30 uur ds. Van Enk; 5 uur ds. Van den Brink van Renkum. Chr. Geref. Kerk, Hoofdstraat: 9.30 en 5 uur ds. Keuning. Chr. Geref. Kerk, Beatrixstraat: 9.30 uur ds. Pagee van Hilversum; 5 uur ds. Langbroek. Geref. Gem. Syn., geb. Eltheto: 9.30 en 5 uur leesdiens; donderdag 18 juni 7.30 uur ds. Van Dam van Werken dam. Geref. Gem. in Ned., Fluitersstraat: 9.30 en 5 uur ds. Mallan. Geref. Kerk, geb. O.C.B.: 9.30 uur lees- dienst; 3 uur ds. Kok van Amers foort Ned. Herv. Kerk, Sola Fide: 10 uur ds. Van Endt van Utrecht (bev. dr. Vij zelaar; 7 uur ds. Vijzelaar (intrede). Ned. Prot. Bond: 10.30 uur ds. Mulder van Naarden. R.K. Kerk, Willibrordkerk: 8.15 en 10.15 uur H. Mis; 5 uur Lof. R.K. Kerk, Salvatorkerk7.30 en 9.30 uur H. Mis; 5 uur Lof. Leger des Heils: 10 uur Wijdingssamen komst; 7.30 uur Verlossingssamen komst. RHENEN Ncd. Herv. Kerk: 10 uur ds. Westra; 6.30 uur ds. Kooreman. Ned. Herv. (Geref.) Evang.: 10 en 5 uur ds Catsburg van Opheusden. Ned. Prot. Bond Bella Vista, Heren straat: 10.30 uur ds. G. Ch. van Royen van Oosterbeek. Geref. Kerk: 10 en 5 uur ds. H. Volten. Geref. Gem. Syn.: 10 en 5.30 uur lees- dienst; woensdag 17 juni 7.30 uur ds. C. Harinck van Utrecht. Geref. Gem., Plantsoen: 10 en 5.30 uu leesdienst. Oud Geref. Gem.: 10 en 5 uur leesdienst; woensdag 17 juni 7 uur ds. Prooien van Grafhorst. ELST Ned. Herv. Kerk: 9.30 uur ds. Van Wijn gaarden van Overlangbroek; 6 uur ds. Kaastra van Amerongen. Geref. Gem.: 9.30 en 6 uur leesdienst. Oud Geref. Gem.: 9.30 en 6.30 uur lees dienst. ACHTERBERG Ned. Herv. Kerk: 10 en 6.30 uur ds. P. M. Breugem. Oud Geref. Gem.: 9.30 en 7 uur lees dienst. AMERONGEN Ned. Herv. Kerk: 10 uur ds. G. Kaastra; 6.30 uur ds. W. Visee van Gelder- malsen. Lievendael: 10 uur Jeugdkapel. Geref. Kerk: 10 en 6.30 uur ds. L. Zwaan. Ned. Prot. Bond: 10.30 uur mej. A. J. L. Bouwmeester van Den Haag. R.K. Kerk: 8.15 en 10 uur H. Mis. OVERBERG Ned. Herv. Kerk: 9, 10.30 en 6.30 uur ds. Van Viegen. Oud Geref. Gem.: 10 en 6.30 uur lees dienst; vrijdag 19 juni 7 uur ds. Toe6. EDERVEEN Ned. Herv. Kerk: 9.30 uur ds. Van de Heuvel van Ede; 7 uur ds. Nijssen van Wageningen. Oud Geref. Gem.: 9.30 en 7 uur lees dienst; maandag 15 juni 7.30 uur ds. du Marchie van Voorthuizen van Leersum. Geref. Gem.: 9.30 en 6.45 uur leesdienst RENSWOUDE Ned. Herv. Kerk: 9.30 en 6.30 uur dB. L. v. d. Peut. Geref. Kerk: 10 en 6.30 uur ds. B. Slingenberg. SCHERPENZEEL Ned. Herv. Kerk: 9.30 en 6.30 uur ds. J. T. Cazander. Geref. Kerk: 10 en 6.30 uur ds. G. F. Hajer uit Ede. Vrije Evang. Gem.: 3 uur F. J. Nijkamp; maandag 15 juni 8 uur ds. H. Raven. om te profiteren van deze uitzonderlijke aanbiedingen De modellen zijn modieus - elegant en onvoor stelbaar voordelig. k.m. V-hals, ronde en boothals vormhoudend-raglanmouw van f 23,90 en f 22,90 voor Markt 7 - Vdaal - Tel. 3120

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1964 | | pagina 2