(HOLLAND) N.V. Operators Inpakkers Corveërs tricotnaaister Combi Aardbeien Bloemkool ombi f5-GOEDKOPER! B. Versteeg's Schoenhandel wat wil je... wil je-'zo maar"iets doen, of wil je worden? een flinke slagersbediende U WORDT VAST EEN LEUKE VADER!! winkelmeisje VADERDAG rashondententoonstelling Zie de advertentie aan de andere zijde van DIT BLAD! Industrielaan 38, Veenendaal „De Vallei Uw blad REKLAME H. JONKER Supermarkt GUN UW VOETEN OOK ZOMERVAKANTIE! A. W. de Haas BEKENDMAKING U krijgt de kans f 5,— per uur te verdienen Vrijdag en zaterdag worden tientallen zomermantels en mantelkostuums elk uur Vrijdag: vanaf 12 uur VOORBEELD: een mantel van f 100,— kost om 12 uur f 100,— om 4 uur f 80,— om 6 uur f 70,— om 8 uur f 60,— om 9 uur f 55,— ZIE ONZE ETALAGES Zaterdag: vanaf 9 uur Een mantel van f 70,— kost om 9 uur f 70,— om 12 uur f 55,— om 4 uur f 35,— om 6 uur f 25,— Wij hebben de grondstof, moderne machines, orders en goede vakmensen. Maar in ons bedrijf waar Hollandse degelijkheid en Amerikaanse vindingrijkheid hand in hand gaan kunnen nog meer mannen van 18 jaar en ouder worden geplaatst als: De grote vraag naar onze producten eist ploegendiensten Wij bieden een royaal loon, vrije werkkleding en werk in een goede sfeer Afdeling personeelszaken geeft inlichtingen dagelijks van 10 tot 18 uur. 'sWoensdagsavonds ook van 8 tot 10 uur Tijdens de opleiding ontvang je al een behoorlijk loon. N. VAN HUNNIK Weet u waarom? omdat u het zo gezellig vindt om samen met uw vrouw te bedenken, wat uw eerste kleintje straks allemaal nodig heeft. Natuurlijk: U gaat ook zelf aan het knutselen, maar voor de belangrijkste dingen gaat u sa men eens naar JAC. VAN SCHUPPEN specialist in complete baby-uitzetten Ook voor vaders héél leerzaam, want ons personeel bestaat uit prettige, begrijpende vakkundige, helpsters, en alles wat ze u laten zien is even mooi als degelijk. MflNUFRCTUREN W BEDDENaLEDIKANTEN VEENENDAAL GORTSTR.39 TELEF. 2321 Leden en introducé's: Rust wat beter en goedkoper a.s. zater dagavond in „De Mallemolenclub" on der het genot van een band. De Secretaris Vrouwpartij dubbel spaarzegels dat is 10% EEKA Eeka B.H.'s Eeka step-ins 4 washandjes 99 cent Jansen en Tilanus ondergoed Klumpenaar Zet vader in de mode GESCHENKEN Overhemden Weekenders Dassen Manchetknopen Dassenhangers Riemen Pullovers Sokken Kamerjassen Badjassen Kolbert Pantalons Kostuums Vesten VEENENDAAL Goed van Van der Zee gaat langer mee pluimvee- en eierhal te Barneveld vrijdag- en zaterdagaanbiedingen 2 doosjes voor EXTRA GROTE Dr. Slot. de Bruïneplein Veenendaal Tijd is geld Voor U, mevrouw en voor uw dochtersnu héél veel keus in moderne, comfortabele sanda- letjes en muiltjes Ook voor heren en jongens staat het nieuwste, zomerse schoeisel voor passen en kiezen bij ons ge reed Hoofdstraat 54-56 - Tel. 2167 VEENENDAAL CAROLAN een mooi vak leren In september aanstaande begint bij Hollandia de nieuwe cursus voor tricotnaaister. Je krijgt die opleiding op onze bedrijfsschool, waar je kennis maakt met de modernste naaimachines. Maar je leert méérJe krijgt twee keer per week leuke lessen op de Huishoudschool, je krijgt les in modellen- kennis, kinderverzorging, handwerken, koken, textielwa- renkennis en nog veel meer! De cursus leidt je op voor het examen waarbij je het landelijk erkende vakdiploma tricotnaaister en het getuig schrift van de Huishoudschool kunt behalen. Praat er eerst eens met je ouders over en kom dan met ons praten; we zijn dagelijks van 8-5 uur te spreken op het adres: Kerkewijk 57, Veenendaal, tel. 3641. Wij vragen voor onze slagerij zo spoedig mogelijk Hoofdstraat 35 Veenendaal - Tel. 2219 SPECIAAL in BRILLEN Hoofdstr. 51 Veenendaal ■ö- -Ö- voor uw met auto's zijn wij SPECIAAL ingericht 4-8 pers. auto's disponibel. Tevens inlichtingen ver krijgbaar (ook 's avonds) Dr. Colijnstraat 47 en J. P. C. Leinweberstraat 79 N.V. v/h Fa. Wed. Kerkelijk 91 - Telef. 2845 Bij aankoop van TREFFER lakens en slopen ontvangt u nu Ook volop TREFFER overhemden en weekenders in tricot-nylon - Bel-O-Fast poplin voor VADERDAG Badpakken en zwembroeken in alle maten en kleuren in nylon, katoen en stretch v.a. 2,95 in gekleurd en wit Van de week nog royale maat voor Volop Prachtige damessjaals v.a. 2,95 Kom vrijblijvend eens naar onze collectie ZOMERSTOFFEN kijken. Er is vast iets voor u bij v.a. 1,95 p.m. Koopt voordelig koopt in het TEXTIELHUIS GEVRAAGD NET 15 jaar of ouder. Goed loon. 5-daagse werkweek. Levensmiddelenbedrij f Molenstraat 70 Veenendaal, Tel. 2967 Bezoekt de waaraan verbonden het winnen van nationale kampioenschapsprijzen. Op ZATERDAG 13 JUNI a.s. in de 800 honden, verdeeld over 100 ver schillende rassen, zullen door 33 keur meesters worden gekeurd. Aanvang der keuringen om 10 uur. Burgemeester en wethouders van Amerongen hebben besloten bij het verlenen van een vestigingsvei*gun- ning bij de aan- en verkoop van woningen als volgt te handelen: Van heden af zal voor geen woning in deze gemeente vrije vestiging worden verleend aan personen van buiten de gemeente, die niet economisch aan Ameron gen gebonden zijn, voordat is aangetoond, dat er on der de inwoners en de aan Amerongen economisch gebondenen, geen belangstelling voor het betreffende huis bestaat. Wil men zijn huis verkopen, dan dient eerst een advertentie in de plaatselijke bladen te wor den opgenomen, waarna gedurende één maand aan inwoners en economisch aan Amerongen gebondenen, gelegenheid moet worden geboden het huis te kopen. Na afloop van deze termijn zal, met inachtname van de resultaten van de advertentie, door het college van burgemeester en wethouders worden beslist of vrije vestiging al dan niet zal worden toegestaan. Van deze regeling zijn uitgezonderd; nieuwe woningen, gebouwd in de vrije sector, voor zover het de bewo- ningsvergunning voor de eerste bewoner betreft, als mede woningen met een prijs van f 100.000,en meer. In het algemeen zal geen bewoningsyergunning wor den verleend aan niet inwoners of niet aan Ameron gen economisch gebondenen, wanneer de oorspronke lijke eigenaar het huis nog geen 5 jaren heeft be woond. Het gemeentebestuur raadt in voorkomende gevallen candidaat-kopers en verkopers met klem aan, zich ter voorkoming van teleurstelling tij dig ter gemeente-secretarie van een en ander op de hoogte te stellen. Burgemeester en wethouders van Amerongen, de secretaris, F. C. Magendans de Burgemeester, O. R. van den Bosch mm m m w w mm 69 291

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1964 | | pagina 9