LANCOME pak-maar-mee prijzen nieuwe oogst per pot uit het enorme Albert Heijn-assortiment De PMC in de praktijk Avondvierdaagselopers liepen de laatste kilometers Politieberichten mm Kom ook naar Plaatsvervangend wethouder Noodkleuterschool in "t Hoorntje Uitslag eindexamens van het Christelijk Lyceum te Veenendaal OuoQistemj en fotohanOel /tetmy. Jansen Aanmerkelijke uitbreiding en vernieuwing postagentschap Veenendaal-zuid Nieuw Veenendaals raadhuis Voor de kantonrechter RHENEN AMERONGEN ELST MORGEN AUTOTOCHT OUDEN VAN DAGEN XHl&fl U proeft de mm verse vruchten! Haring IN TOMATENSAUS.2 BLIKJES 75 Portugese Sardines 2 BLIKJES 75' Liebfraumilch FRISSE RIJNWIJN FLES 2?5 AH-64 Pils. .IN BETER-BIER-BLIK 49 Delicata Choc. Pastilles rol S 69 Sinaasappelsap FORS BLIK 79 AH-Pindakaas le KWALITEIT PER POT 85 Zonnebrandolie bliss grote spuitbus 2?" Luncheon Meat..blik200gram 79 Theeworstjes PER STUK 59 Tafelbeschuit Wafelkoeken ZAK 18 STUKS 65 76 35 MacQueen Thee Havermout SNELKOKEND PAK S00 GRAM Perla Americana Koffie Nieuw! Jaffa Gold V"UCHTEN' II9 ZandtaartjesPAK 7 STUKS 69 Appelmoes.-. lyt BLIK 59 Sperziebonen 1/1 BLIK 69 AH-Slasaus DE LEKKERSTE PER FLES 79 AH-Pils3 flesjes 95 Grote Repen butterscotch. .8 voor 1.- Li monadesiroop sinaasappel .fles 0.6 ltr. 95 Soepballetjes.2 blikjes 99 Doperwten-middel fijn 1/1 buk 69 Carly Toiletzeep3 stukken 1.- Crabmeat chatka blik 220 cram 34' TéYé Zoute Pinda'szak 450 gram 98 Rosé d'Anjouper fles 24.5 Rosé de Franceper fles I?5 Kandijkoekper stuk 65 Gekookt Worstje (yacuum-yerpaktj per stuk 79 Gemberjamper pot 99 Chocolade Hagel melk/puur pak 500 gram 1?' Vanille Toffeesgrote zak 49 AH-Pepermunt.2 rol 29 Gebraden Gehakt 150 gram 49 Gelderse Ham isogran 79 Toiletpapier pak 4 rollen 50 Tomatenpuree goudfazant .2blikjes 35 AH-Mayonaiseper tube 49 Grapefruitsap fors blik 79 Perla de Colombia Mosel Perléper fles 25.0 Wiener Knakworst buk 10 stuks 98 WEEKAANBIEDINGEN EIERKOEKEN Pakje KNORR ASPERGESOEP Blikje SOEPASPERGES KOFFIEMELK,O»„uk INSTANT PUDDING OUDEG000SEKAAS. 500 gram Onder vrü grote belangstelling ztfn zaterdagmiddag de lopers van de Vee- nendaalse avondvierdaagse binnengehaald. Ze waren er weer allemaal. De heren Ilarinch, van de Weerdhof, Viegen, het hondje Ollie B. Bommel en de verschil lende bekende verenigingen uit Veenendaal en omgeving, kortom alle wandel enthousiasten uit Veenendaal en uit de w\jde omtrek, te samen het wandelteam vormend van het duizend koppige Veenendaalse wandelleger. Onde,r de uitste kende organisatie van de plaatselijke regelings-commissie Veenendaal een on derafdeling van de Sticht Gooise Wandelsportbond hebben de deelnemers kun nen genieten van een prachtig parcours. Veenendaal is één van de 79 plaatsen in Nederland waar dit jaar een avond vierdaagse gehouden wordt en evenals over het hele land was hier ook een flinke stijging van het aantal deelne mers te zien. Vanaf de Vijgendam trokken de tip pelaars zaterdagmiddag vergezeld van Ceacilia en de drumband van Crescen do uit Eist door de Hoogstraat en Hoofdstraat naar de Sandbrinkstraat, waar bij de openbare school de stoet ontbonden werd. Daar stond de heer De Vroede, 2e voorzitter van de S.G.W.B., klaar om bij de verschillende wandelaars zijn op wachting te maken. Zo kreeg de be kende tippelaar Ollie B. Bommel uit O verberg (een leuk hondje) voor elke maal dat hij nu meegedaan heeft zijn traditionele worst, het zijn er nu al elf. Ook de heer Harinch uit Amerongen, die zijn 21e avondvierdaagse uit tippel de kreeg enkele waarderende woorden van de heer De Vroede. Verder moet nog vermeld worden, dat de heer Van de Weerthof voor de 16e en de heer Viegen voor de 18e maal een avondvierdaagse uitliepen en het in Veenendaal de 18e keer was dat een dergelijk gebeuren plaatsvond. In de vorige raadsvergadering namen B en W een voorstel terug om te komen tot aanwijzing van een plaatsvervangend wet houder. Het college adviseerde toen het oudste lid van de raad hiervoor te nemen, doch verschillende raadsleden zagen be paalde politieke aspecten opdoemen bfl aanneming van het voorstel. Niettemin handhaven B en W hun oor spronkelijke voorstel, doch met deze res trictie dat de plaatsvervangend wethou der niet langer dan vier weken zal op treden. Duurt de vervanging langer dan zullen zij met een nieuw voorstel bij de raad komen. Een plaatsvervangend wethouder is vol gens B en W nodig omdat het college niet mag beraadslagen of besluiten als twee leden afwezig zijn. Als de gemeenteraad zich met het voorstel van B en W kan ver enigen zal de chr. kleuterschool, thans gevestigd in het aftandse ge bouw aan het eind van de Hoofd straat (anno 1870) beschikken over een noodkleuterschool in 't Hoorn tje. B en W willen hiervoor bestemmen de drie noodlokalen die vrij komen bij de Chr. Nationale school II aan het Dr. Slo- temaker de Bruïneplein door ingebruik neming van de derde chr. nat. school per 1 september a.s. Bij het huidige schoolgebouw is geen ruimte om de noodlokalen te plaatsen. De kosten worden begroot op f 37.500, Behalve het opbouwen zijn hierin ook de kosten van inrichting begrepen. UITBREIDING OPENBARE KLEUTERSCHOOL AAN SANDBRINKSTRAAT De gemeente wil zo spoedig mogelijk starten met een tweede klas in de kleuter school, die is ondergebracht in de dokter Heksterschool aan de Sandbrinkstraat. Er staan dertig kleuters op de wacht lijst voor deze school. De kosten zullen f 5500,gaan belopen, waarvoor een kre diet aan de raad wordt gevraagd. GEMEENTE VERKOOPT INDUSTRIEGROND B en W stellen de gemeenteraad voor een perceel industrieterrein te verkopen aan de heer J. Ilcken te Veenendaal voor de bouw van een gereedschapmakerij en machinefabriek. SLUITING CONSULTATIEBUREAUS In verband met vakantie van dr. Plomp en dr. Frijlinck kunnen de con sultatiebureaus a.s. woensdag en vrij dag geen doorgang vinden. GESLAAGD Aan de Medische Faculteit van de Rijks Universiteit te Utrecht, slaagde voor het arts-examen onze plaatsgenoot de heer J. Schilperoort. Het diploma Gymnasium-a verwier ven de navolgende kandidaten: Nico van Bruggen en Aris Valkenburg uit Veenendaal; Dik Donkelaar en Gerrit van de Kamp uit Ederveen; Peter Lou- rens uit Wageningen; Johan de Nooy uit Ede; Janpel Sterk uit Maurik. Diploma Gymnasium-b: Bernard van Baren, Evert van den Broek en Hans Leppers uit Veenendaal; Dikkie Met horst uit Ederveen. Twee kandidaten (van de a-afdeling) moesten worden af gewezen. Aan 27 van de 31 eindexamenkandi daten der afdeling H.B.S.-B kon het di ploma worden uitgereikt, n.l. aan: Tri- neke Carsouw, Arjan van Hardeveld, Peter Hoogerdijk, Herman Jansen, les de Jong, Jan van Ravenhorst, Hans Schellevis en Rob Thoomes uit Veenen daal; Jan Floor, Arie Klomp en Teus van Eek uit Lunteren; Herman Fintel- man, Arie Menken, Kees Mobach en Hans Ormel uit Wageningen; Enne de Boer, Joop van Doorn, Eddy van Rot terdam, Jos van Suydam en Ad Ver- hage uit Ede; Menno Iprenburg, Han Reussink en Jaap de Wijs uit Scher- penzeel; Sander Bouman uit Achter berg; Frits Treffers uit Rhenen; Harry Doornenbal uit Maarsbergen; Gijs van Schoonhoven uit Ederveen. Verder bedankte hij de politie voor de uitstekende hulp, de E.H.B.O. voor het blarenprikken, de mensen die voor de prima organisatie zorgden, in één woord, allen die op een of andere ma nier hun steun aan dit grote wandel festijn gegeven hebben. Iedereen kon dan ook, nadat hij of zij een mooie herinnerings-medaille ontvangen had, dik tevreden huiswaarts keren, op misschien de twee uitvallers na, die de tocht niet hebben kunnen volbrengen. Een leuke groep tussen de deelnemers vormde echt wel de groep van Sport school Van de Velde, die bestond uit geheel in judokapak gehulde judoka's, ka's. voor h-idverzorging en make-up parfums ZANDSTR 7 VEENENDAAL Telefoon K 8385 2472 Momenteel is men druk bezig het postagentschap annex sigarenwinkel van de heer van Walsem te V'daal-zuid te moderniseren en te vergroten. Zo als wij al eerder konden berichten is van 29 juni t.e.m. 4 juli het post agentschap gesloten. De postagent schaphouder de heer van Walsem ver telde ons dat na het negen jarig be staan van het agentschap het nu echt wel tijd werd om de huidige acco- modatie te vergroten. Het kon name lijk gebeuren dat tijdens grote drukte de mensen op straat moesten wachten tot ze aan de beurt waren. Men hoopt nu dat men na een zeer ingrijpende verbouwing de steeds toenemende be volking van Veenendaal-Zuid beter van dienst te kunnen zijn. Maandag 6 juli hoopt het agentschap haar eerste klanten namens de PTT weer te kunnen ontvangen. Vrijdagmorgen vond de in de volksmond bekendstaande erepoort die het verkeer op de aldaar gelegen voetgangers-over steek plaats attend moet maken bij de Vaartbrug zijn bitter einde toen de be stuurder van een grote kraanwagen dacht er wel even onder door te kunnen. Dit ging evenwel niet en het gevaarte stortte op straat waar een juist passerende auto de vernieling verder voltooide door er nog even over heen te rijden. De Vee- nendalers zullen het nu althans voorlopig verder zonder erepoort moeten doen. Vrijdagavond verleende de heer P. uit Ede toen hij vanaf de Nieuweweg de Hoogstraat in wilde rijden geen voor rang aan een rechtdoorgaande fietser. Het bleef alleen bij materiële schade, die onderling geregeld werd. De heer de R. verleende zaterdagmid dag op de hoek Industrielaan-Groene- veldselaan geen voorrang aan een van rechtskomende automobilist de heer K. uit Woudenberg. De heer K. moest met vrij aanzienlijke verwondingen naar het Julia- naziekenhuis worden overgebracht. Van de vier overige inzittende van de auto van de heer K. moest ook de heer H. uit Woudenberg naar eerder genoemd zieken huis worden overgebracht. Beide auto's werden zwaar beschadigd. Twee jeugdige broertjes uit Amersfoort die naar het voetballen waren wezen kijken raakten zaterdagmiddag de weg kwijt. Dankzij de politie werden de ouders op de hoogte gesteld die de „vondelingen" persoonlijk kwamen afhalen. Zaterdagavond drukte een 16-jarige knaap een ruit in bij een bakkerij in de Gortstraat. Zijn ouders zullen de schade van 120 gulden moeten vergoeden. Gisteren-ochtend verleende de vracht wagenchauffeur v. R. uit Veenendaal geen voorrang aan de bromfietser S. uit Eist toen hij de inrit bij garage de Haas in wilde rijden. S. werd op advies van Dr. Annot per taxi naar huis vervoerd. Eveneens gisteren-morgen botsten op de Kerkewijk twee militaire wagens tegen elkaar die in een colonne reden. De ma rechaussee uit Amersfoort heeft de zaak in onderzoek. (Vervolg van pag. 1) Op en in elkaar zijn hier de ver schillende afdelingen. Men heeft nauwe lijks ruimte om tussen de bureaus te lopen en elke vierkante meter is uit gebuit. Dit als winkelpand gebouwde gebouw werd reeds voor de oorlog ge huurd. Hier bevinden zich de afdeling bevolking, de gemeente-secretaris, de afdeling algemene zaken, terwijl de af deling Financiën en de boekhouding op de zolderverdieping zijn gehuisvest. Aanvankelijk zat ook de afdeling Maatschappelijke Zorg in dit gebouw, maar deze dienst heeft men onderge bracht in een houten loods in de Tuin straat. Doorlopend zijn (soms kostbare) voor zieningen nodig, om het gemeentelijke apparaat nog zo goed en zo kwaad als het gaat te laten functioneren. Met de gestage groei van de gemeente neemt ook vanzelfsprekend de gemeentelijke administratie toe. Het is dus niet alleen om represen tatieve redenen, dat Veenendaal een nieuw raadhuis dringend nodig heeft. Meer nog dan dit zal een doelmatige arbeid van de gemeente-ambtenaren zijn vruchten in dit nieuwe raadhuis gaan afwerpen. De kosten van de nieuwbouw kunnen enorm hoog zijn en de exploitatiekosten zwaar drukken op het gemeentelijke budget: zoals men op het ogenblik moet arbeiden en gehuisvest is, kost evenmin weinig. Het nieuwe raadhuis zal zowel voor de burgerij van Veenendaal, alsmede voor hen die er dagelijks in zullen moe ten werken, een ware uitkomst zijn. (Vervolg van pag. 1) Op de Utrechtseweg te Renkum had Van S. boekhouder te Veenendaal des avonds met zijn personenauto in een onoverzich telijke bocht toch een voor hem rijdend voertuig ingehaald en bovendien had zijn snelheid rond de zeventig gelegen, terwijl slechts een maximum van 50 kilometer was toegestaan. Ik heb die ander ongeveer 200 meter voor de bocht al ingehaald en er was dus nog ruimte genoeg. Bovendien was er geen tegenligger te bespeuren. Dat ik zeventig gereden heb, herinner ik me he lemaal niet. Wel weet ik, dat ik die avond nogal haast had. In het proces-verbaal staat, dat u tien meter voor de bocht bent gaan inhalen. De politiemannen reden in hun auto vlak achter u en ze hebben het dus goed kun nen waarnemen, aldus rechter Drukker. En wat is bovendien nog 200 meter als u 70 rijdt. Reken maar eens uit wat er gebeurd zou zijn als er wél een tegen ligger was geweest. In die onoverzichtelijke bocht had u uzelf en anderen in groot gevaar kunnen brengen, oordeelde de officier. Eis f 100,— of 20 dagen voor het inhalen en f 75,of 15 dagen voor de te hoge snelheid, als mede 4 maanden onvoorwaardelijke ont zegging van de rijbevoegdheid. Door die ontzegging ben ik zeer ge dupeerd, zei verdachte. Door uw manier van rijden had u gemakkelijk anderen in ernstig gevaar kunnen brengen, repliceerde de rechter. Vonnis conform. H., kantoorbediende te Oosterbeek, was in zijn woonplaats met zijn bromfiets van de Steinweg de Utrechtseweg opgereden, waardoor een naderende automobilist had moeten afremmen. Ik zag die auto best aankomen en ik was helemaal niet van plan nog voor hem over te steken. De automobilist had alle ruimte. Hij remde zonder reden, vond verdachte. Het is de bekende mentaliteit, ant woordde de officier, Mr. Leusink. U rijdt een eindje de weg op en het naderende verkeer weet niet wat u van plan bent. Dat is voor anderen hoogst verwarrend en het is heel begrijpelijk dat de auto mobilist remde om naar zijn mening een botsing te voorkomen. U moet het héle kruisingsvlak vrijlaten, dus niet een eind je de weg op gaan en dan stoppen. Eis f 30,— of 6 dagen. Vonnis conform. H..kantoorbediende te Oosterbeek, was in de Weverstraat in Oosterbeek met zijn personenauto uit stilstand weggereden, terwijl een vrachtauto naderde. Er ont stond een lichte botsing en een schade aan de vrachtauto van f 70,—. Ik moest even in een winkel zijn en parkeerde mijn auto aan de kant van de weg, zei verdachte vrijdag voor het Wa- genings kantongerecht. Toen ik terug kwam stond er een auto voor en achter de mijne, waardoor ik niet vlot kon weg rijden. Ik ben echter niet tegen de vracht auto gebotst, maar die botste tegen de mijne. Ik stond stil op het moment van de aanrijding. De vrachtauto heb ik ove rigens niet gezien, doch de bestuurder daarvan moet mij wel opgemerkt hebben. De schade heb ik al vergoed. Ik begrijp het wel, aldus de officier. U kon niet in één keer weg, waardoor u eerst achteruit en daarna weer vooruit moest. U hebt uw aandacht teveel bij die manoevre gehad en niet voldoende op het andere verkeer gelet. U zult moeilijk kunnen ontkennen, dat die vrachtauto er niét was. Eis f 30,— of 6 dagen. Rechter Drukker wilde wat meer rekening houden met de door verdachte reeds betaalde schade en vonniste met f 20.of 4 dagen. BUS MELK ONTVREEMD Van de landbouwer v. d. S. te Ach terberg werd vrijdag een bus melk ont vreemd. De dader is tot nog toe onbe kend. TE KORTE AFSTAND De autobestuurder v. d. A. uit Rhe nen, die vrijdag vanuit de Herenstraat linksaf de Spoorbaan weg op wilde rij den werd op zo korte afstand gevolgd door een vrachtauto, bestuurd door V. uit Doorn, dat, toen v. d. A. voor een tegenligger moest remmen de vracht auto achter op zijn auto reed. Er ont stond materiële schade. KLACHTEN OVER BIOSCOOPEXPLOITANT In verband met klachten over rumoer in de bioscoop en het toelaten van te jeugdige bezoekers is donderdag ver gadering gehouden met burgemeester, exploitant en de Rijkspolitie. De re clameplaatjes zullen in het vervolg niet meer tussen, maar voor de films wor den vertoond. JONGEN OP DE LOOP Vrijdag werd de 13-jarige J. B. uit Renkum op het politiebureau gebracht die bij zijn ouders een ruit had inge gooid, waarvoor hij een straf vreesde. Hij nam de bus en stapte in Remmerden uit waar hij in de stromende regen door de politie werd opgemerkt. AUTO VERLOOR BOOMSTRONK Een vrachtauto verloor maandag op de Rijnbrug een grote boomstronk. Het verkeer werd hierdoor danig belem merd. Doch vele handen maken licht werk en zo wist men het gevaarte eerst op het fietspad te werken en daarna over de brugleuning in de Rijn te de poneren. STRAFREGELS Bij de in aanbouw zijnde flat op de Lijsterberg zijn door de politie een 6- tal knapen in de leeftijd van 8 tot 14 jaar aangehouden, die in de flat aan het rommel maken waren. Zij zijn mee genomen naar het groepsbureau van de Rijkspolitie, waar zij 4Ü0 strafregels moesten maken en vervolgens naar nuis werden gestuurd. AUTO GESTOLEN De heer M. uit Doorn had in de nacht van zaterdag op zondag zijn auto ge parkeerd op het rijwielpad langs de Utrechtse straatweg. M. die naar een feestje ging liet de portieren van de auto los en de contactsleutel in de au to. Het voertuig is een Ford Taunus en werd de volgende dag te Veenendaal onbeheerd aangetroffen. De heer M. zal voortaan zijn auto wel afsluiten. OPGEPAST Vrijdagavond bevond mevr. S. uit Rhenen zich met haar 9-jarig dochter tje bij de Leemkuil, toen zij daar een man met een bromfiets opmerkte, die ze niet vertrouwde. Zij ging daarom naar de Autoweg, doch werd door de man die op de bromfiets was gestapt achtervolgd. In het voorbijgaan greep hij naar het dochtertje van mevr. S., waarbij zowel de man als het kind kwamen te vallen. Mevr. S. griste haar dochtertje mee en hield een juist pas serende automobilist aan. De onbeken de bromfietser bleek inmiddels het ha zenpad te hebben gekozen. SCHADE AAN AUTO Toen nabij hotel De Stichtse Oever een militaire vrachtwagen achteruit reed werd schade toegebracht aan een stilstaande auto. De Kon. Marechaussee heeft deze zaak behandeld. BOOM OMGEVALLEN Vrijdagmorgen brak in de Overstraat de top uit een hoge oude kastanjeboom. Door ae harde wind in de nacht en de windvlagen overdag begaf de boom het. Het dochtertje van de heer A. uit Ame rongen, dat juist op de straat liep kwam midden tussen ae lakken terecht. Wonder boven wonder kwam zij er met slechts lichte verwondingen af. Cok was het een geluk dat de takken niet door de tegenover liggende winkelruit gingen. Gedurende geruime tijd was het verkeer in de Overstraat volledig ge stremd. BRANDWEER DAGJE UIT De leden van de vrijwillige brandweer die dag in dag uit gereed staan om have en goed van de ingezetenen te beschermen gaan jaarlijks een dagje uit. Ditmaal ver trok men tegen adjtpn met een auotbus van de Hof en trok het gezelschap via Veenendaal, Otterloj .Apeldoorn naar De venter. In Deventer werd geruime tijd verbleven, zodat er gelegenheid was om winkels te kijken en de bezienswaardig heden van het oude stadje in ogenschouw te nemen. Via Lochem ging de reis voorts naar Arnhem, waar van een goed diner hogelijk werd genoten. Tegen elven was het corps weer in Ame rongen terug. Mede dankzij het mooie weer is het een zeer geslaagde dag ge worden. DUIF VAN DE HEER M. BROUWER KANSHEBSTER VOOR EEN VAN DE HOOFDPRIJZEN NATIONAAL CONCOURS ST. VINCENT M. Brouwer lid van de postduivenver eniging „De Instuif'" boekte een prachtig resultaat op het monster concours vanaf St. Vincent 1060 km. De duiven die zater dagmiddag om 12 uur in vrijheid gesteld werden konden eerst in de loop van zon dagmiddag en avond terug verwacht wor den. Prachtige prijzen als een Daffodil- auto, tv-toestellen, wasmachines, enz. wa ren de hoofdprijzen. Een bijzondere pres tatie leverde de duif van de heer Brou wer door om 13.09 uur weer op 't hok terug te zijn en is hiermede tevens kans hebster voor één van deze hoofdprijzen. Hoe zwaar deze monster wedvlucht is blijkt uit het feit dat zondagavond in Eist slechts 4 van de ruim 25 duiven thuis wa ren. Ook maandag en wellicht dinsdag was het concours nog niet gesloten. „TEENAGERSHOW'' IN ELST Zaterdag 27 juni wordt er in Eist op het terrein achter Café „Sportlust" een teen agershow georganiseerd, waarvan de op brengst geheel ten goede komt aan de Wandelvereniging „De Rijnkanters". Aan de show werken verschillende teenager bandjes uit deze omgeving mee. Hieronder bevinden zich enkele heel bekende o.a. ..The Valley Stars" uit Veenendaal en „The Butshow Brothers". Dit zijn jongelui die al door heel het land zijn opgetreden. Verder werken nog mee „The Black Dyna mites" uit Bilthoven en vele anderen. De pryzen aan deze show zijn geheel gratis beschikbaar gesteld door Aannemersbe drijf firma Kosters en firma Opperman uit Rhenen. Alles bij elkaar belooft dit weer een ongekend evenement voor Eist te worden, wat natuurlijk niemand mag missen. Inschrijving tot deelneming is nog mo gelijk bij Café „Sportlust" te Eist. Tel. (08377) 216. Morgen wordt dan weer de jaarlijkse autotocht voor de Elsterse bejaarden ge houden. Het comité dat zich elk jaar weer vol ijver inzet voor het welslagen van deze tocht, heeft alles gereed. Er zijn 37 luxe auto's door particuliere beschikbaar die de deelnemers op een onbekende route zullen meenemen, terwijl ook het eind doel van de reis een verrassing blijft. Om 8 uur vertrekt men vanaf de Woudweg en 's avonds om 8 uur hoopt men weer te arriveren. Muziekvereniging Crescendo zal ter hoogte van „De Morgenster" de stoet bij thuiskomst verwelkomen met vrolijke muziek. Het totaal aantal deel nemers aan de tocht is 130 personen. Het zal de ouden van dagen niet meevallen al het brood (600 zijn er gesmeerd) te ver orberen, terwijl men weer kan genieten van door winkeliers beschikbaar gesteld snoep en tabaksartikelen. Begin van brand snel geblust Vanmorgen werden vele Elstenaren voorzover ze dat nog niet waren, wakker gemaakt door het loeien van de brand weersirene. Er was, toen de autohandelaar de heer K. aan de Veenendaalstraatweg bezig was met werkzaamheden een begin V- aardbeien 1 rj Ai jl JU /i iPJi ECHTE ZAANS^roTe rol 31 SCHOTSE MELANGE PAKJE VACUUMBLIK 250 GRAM MELITTA- MALING FLES LIM.SIROOP 0.75 LTR. *|95 Schelvislever Necoblik 62 Pfalzer Winzerschoppen 1961 Rijnwijn fles. 1.95 Zeiler Schwarze Katzfles 3.50 Boerenmetworst. 100gram 49 London Tonic 5 flesjes 1.10 Rozebotteljamper pot 99 Gesneden Asperges met punten blik 89 Haarversteviger3 flesjes 75 Tutti Frutti geselecteerd 250 gram 95 Cavelli Vermouthliterfles 2.98 Lever100 gram 49 Oploskoffie Bongopot 50 gram 1.77 Pindakoekenzak 12 stuks 59 Hele Siam Rijst droogkokend 500 gram 52 Bulgaarse Saladepot 400 gram 98 Fcestpudding pak voor lltr. 65 Rioja Spaanse tafelwijn rood of wit .fles 1.75 Macaroni snelkokend, nieuw pak (inh. 500 gr.) 52 AH-Piccalillyper potje 43 Gesneden Ontbijtkoek .25 plakken 79 Zaanse Korstjespak 6 stuks 30 Kokosringenpak 9 stuks 55 Perziken gesneden, Red Dart .1/1 blik 1.29 Suikerklontjespak 225 stuks 1.31 AH-Custardpak 400 gram 55 Mevr. E. Glsius-Alderts, Venusstr. 7, IJmuiden is de bezitster van 7 PMC-premles (o.a. scbommelbank. ver rekijker. atlas, boek „Do Ruimte", wandweegschaal. enz.) tevreden „omdat", zo zegt ze zelf. „de PMC- artikelen van prima kwaliteit, goede vormgeving, uitermate verzorgden zeer aantrekkelijk in prijs zijn". 1ö0%purec0lumbia-k0ffie. .yacuumblik 250 gram l™ geldig t/m woensdag 1 juli doos ibstuks^ 69 SAMEN voor I3.9 NU 2VOOR vanille of «j f q chocolade l pakjes **7 98 1? Hero-SinasNu ook in blikje 49 Fijne Snijworst100 gram 49 Pain d'Alsace vleeswaren-delicatesse. 100 gram 49 Oranje-marmeladeper pot 99 Kokosbanket250 gram 75 Kapucijners kant en klaar 1/1 blik 69 Tomatensapper blik 49 Rode Bessensapper fles 65 Puddingsaus To vaper flesje 70 Goulashsoep Linthorstper blik 99 Tomatensoep met balletjes1/1 blik 79 AH-Schoencreme2 doosjes 55 AH-Wrijfwas geel, bruin of witgrote doos 65 Tafelamandelen100 gram 98 Quecn Ananas 20 halve schijven per blik 1.08 Tonijn in geleiper blik 85 Champignons a la crème per blik 89 AH-Lucifers per pak 25 MacQueen Theezakjesdoos 20 stuks 85 Nylons Jolie Madame - met of zonder naad 1.55 Frou-Frou pak 200 gram 59 Smeerkaaspakje 100 gram 32 Prima Honingper pot 1.25 Croquetten kant en klaar om te bakken 3 voor 59 Bitterballen kant en klaar om te bakken 9 voor 59 In de meeste AH-filialen. Albert Heijn van brand ontstaan. Het zag er eerst nogal kwaadaardig uit omdat in de werk plaats een snijbrandapparaat geplaatst is, maar dankzij koelbloedig optreden van de eigenaar werd de brand snel geblust en hoefde de ijling gealarmeerde brand weer niet meer uit te rukken. P.V. „DE INSTUIF'' ELST Wedvlucht vanaf St. Chislain op 21 juni j.l.. Snelheid eerste duif 1457,5 km per mi nuut. De uitslag was: H. B. Bouman 1, 14; P. Terschegget 2, 4; M. Riemsdijk 3, 5; B. Vervat 6, 7, 13, 15; Brouwer 8, 9, 20; W. E. v. Laar 10, 18, 23; D. Wijkniet 11; C. v. d. Berg 12; W. v. Zetten 17, 22; C. A. v. Doorn 19; Poel Viegen 21; H. Doorn speek 24; H. Boelhouwer 16.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1964 | | pagina 2