Eetkamers Bankstellen Slaapkamers WONINGINRICHTING VEBOTEX gewikt, gewogen met Europese maat UW OUDE KARPET HEEFT NU WAARDE f 25,- terug a. gereedschapmakers en b. stempelmakers FORD ANGLIA Van der Kolk V'daal N.V. jonge tekenaars Kantoorbediende (vr) r tm ATTENTIE! T.V. TAFELS RADIOTAFELS TOILETSPIEGELS EN KAPSTOKKEN enkel woonhuis NET MEISJE A. W. de Haas Wat betekent dit nu? Wel in de eerste plaats andere modellen, met zeer mooie stoffen en de prijzen aanmerkelijk lager. Éénmalige aanbiedingen. Dat scheelt soms HONDERDEN GULDENS. Komt u maar kijken. Bergmeubel tafel en 4 stoelen f249,- Bergmeubel 140 cm. breed. Tafel rond of vierkant met 4 prima stoelenf298,- Bergmeubel 180 cm. breed. Tafel rond of vierkant met inlegblad, 4 stoelen met een zeer mooie bekledingstof f 395,- Tafel (blank) met 4 stoelen plastic bekledingstof f 108,- Eethoeken een zeer grote verscheidenheid, tafel met 4 pracht stoelen reeds vanaf f 145,— f295,- f275,- f198,-enz. Éénmalige aanbieding waaronder zeer exclusie ve modellen. 3 zits bank met 2 royale fauteuils het geheel gestoffeerd met een prima bekledingstof f469,- f675,- f595,-enz. stalen slaapkamer bestaande uit 2-pers. ledikant, nachtkastje, tafel en 2 stoelen, diverse kleuren f 137,50 Een zeer mooie slaapkamer, geheel met suwide bekleedt, geplastificeerde buis, dus niet te beschadigen f 260,— Pracht slaapkamer geheel teak uitvoering, 2 pers. ledikant 2 nachtkastjes, tafel en 2 stoelen met 3 deurs kast '/3 hang, 2/3 leg f498,— By aankoop van een karpet van tenminste f 150,betalen wy voor uw oude karpet Een interessante collectie in moderne en klassieke dessins. Polyether matrassen 7 cm. 1 pers. 80x 190 f39,50 Zware Polyether matrassen 8 cm. 2 pers. 120 x 190 f89, Interieur matrassen geheel doorgestikt 1 pers. 80 x 190 f 59,50 2 pers. 120 x 190 f 99, HOOFDSTRAAT 23 VEENENDAAL TEL. 08385-2223 Bezorgen met eigen wagens door het gehele land CREDIET- SERVICE Woensdags na 1 uur gesloten. Vrijdagavond tot 9 uur geopend met garage en rondom tuin E. BAARS Nobuwin N.V. met praktische ervaring Ons REISPROGRAMMA Luxe Touringcarreizen Reisbureau De Haas n.v. N.V. v/h fa. Wed. A. W. de Haas TUINMAN H. SPLIETHOFF modern, nieuw ziekenhuis in AMSTERDAM vraagt LEERLING-VERPLEEGSTERS A. SOETENDAAL W. J. Veldhuizen Elektronici Elektrotechn. Instrumentmakers V.J trouwpak MODELKAMER Maar uw comfort bepaalde de vorm. Resultaat? Een bankstel waar we trots op zijn. Klassieke distinctie in moderne lijn. Een royale 3-zits bank, hoge en lage fauteuil. En let u eens op de gebogen rug, een uitgebalan ceerde vorm, die uw zitgenot ver hoogt. Natuurlijk kreeg ook deze creatie het 3-voudig E.M. certificaat mee. Niet alleen wij, maar ook de fabrikant en de E.M. organisatie staan borg voor de internationale kwali teit. Dit model is reeds leverbaar vanaf f895.- afh. v. d. bekleding. Aangeboden omgeving Buurtlaan-west mooi royaal Ind.: 2 woonkamers, 3 slaapkamers, grote vliering ruime keuken, douche, gang en bijkeuken. Direkt leeg te aanvaarden. Te bevr. na 18 uur Buurtlaan-W 87 - Tel. 2630 - Veenendaal Freule van Dorthstraat 14 WINTERSWIJK vraagt Zij, die ruime ervaring hebben in het ver vaardigen van Snij- volgsnij- en buig- stempel kunnen solliciteren. Zij, die naast bovengenoemde ervaringen ook bekend zijn met spuitgietmatrijzen ge nieten voorkeur. Sollicitaties te richten aan bovengenoemd adres. TE KOOP AANGEBODEN in zeer mooie staat, van eerste eigenaar. Prijs f 1950,— OFFICIAL Kerkewijk 128 DEALER Tel. 2244 n.v. BRONSWERK te Amersfoort vraagt voor spoedige indiensttreding: voor het tekenen en uitwerken van verwarmingsprojecten in binnen- en buiten land. Praktische ervaring op het gebied van verwarmingstechniek is vereist. De mogelijkheid tot verdere opleiding en specialisering is ruimschoots aanwezig. Brieven met uitvoerige Inlichtingen omtrent opleiding en praktische ervaring te richten aan n.v. BRONSWERK, afdeling Personeelszaken, Postbus 28, Amersfoort met 1 - 2 en 3 daagse is huis aan huis bezorgd. Mocht U het niet ontvangen hebben dan kunt U het verkrijgen bij: REISBUREAU DE HAAS N.V. Kerkewijk 91 - Veenendaal BUREAU V.V.V. v. d. Paltshof, Rhenen BUREAU V.V.V. Kon. Wilhelminaweg, Amerongen A. VAN GARDEREN, Dorpsstraat 35, Renswoude. Kerkewijk 87-93, Veenendaal, Tel. 2845 Gevraagd Leeftijd plm. 16 jaar. Diploma typen is gewenst. Kerkewijk 91 Veenendaal GEVRAAGD in vaste dienst. Voor woning kan eventueel gezorgd worden. Aanmelden bij Bovenhaarweg 1, Overberg Tel. 03431-286 Je 17e verjaardag en de Mulotijd liggen al achter je. En wat doe je nu? Je werkt zoals iedereen dat doet. Misschien ben je nu nog typiste of secretaresse, maar je kent dat gevoel iets anders te willen.... echt vrou welijk werk waarmee je méér voor jezelf en anderen betekent. Wist je dat veel jonge vrouwen van jouw leeftijd dat iets anders" ook werkelijk doen? Ze hebben zich al 'aangemeld voor de eerstkomende cursussen die in augustus en daarna beginnen. Want ze weten dat ze op 'n goede dag volleerde verpleegsters zullen zijn de rechterhand van de doktoren in ons nieuwe zie kenhuis. Natuurlijk voel je daar iets voor. Schrijf ons dat. Dan sturen wij je een briefje met alle dingen die je zo graag wilt weten (het goede salaris, de prettige inwo ning, het nieuwe modieuze uniform, de reiskostenver goeding enzovoort). Schrijf maar op de enveloppe: Ziekenhuis Amsterdam Noord, Mosplein, Amsterdam Noord. En in de linkerbovenhoek: „Inlichtingen Gevraagd een voor kantoor. Bij aankoop van minimaal f 2,50 aan naalden, garen, olie enz. een SINGER SPELDJE gratis. Voor een Singer naaima chine, breimachine, schrijf machine en koelkast, ook steeds voorradig inruil naaimachines. Ook voor reparaties (alle merken), inruil, taxatie en financiering naar: Alleen Singervertegen- woordiger voor Veenen daal en omstreken: Wilhelminastraat 53, Tel. 08385-3573 Bü het depot Elektronisch en Bewapenings Materieel van de Ko ninklijke Luchtmacht, Rijksstraatweg UA 230 te RHENEN kunnen op korte termijn worden geplaatst MINISTERIE VAN DEFENSIE in het bezit van het diploma radio-technicus NRG met zo mogelijk ervaring op het gebied van de meet- en regeltech niek, dan wel in het bezit van het diploma radiomonteur NRG of daarvoor in opleiding; in het bezit van een LTS- of UTS-diploma. O naast een goede salariëring, gunstige vakantie- en pensioen regeling. O reiskostenvergoeding volgens de bestaande voorschriften O mogelijkheid tot tegemoetkoming in studiekosten Zij, die prijs stellen op een burgerbetrekking in rijksdienst met een goede bestaanszekerheid, kunnen zich voor sollicitatie of voor het verkrijgen van nadere inlichtingen schriftelijk wenden tot de commandant van bovengenoemd depót. Bovendien gelegenheid tot het inwinnen van inlichtingen maan dags t/m vrijdags tijdens de bureau-uren alsmede op dinsdag 30 juni en donderdag 2 juli a.s. van 19-21 uur op bovengenoemd adres. VOOR UW naajr Kerkewijk 37 Tel. 2730 Veenendaal VOOR UW met auto's zijn wij SPECIAAL ingericht 4-8 pers. auto's disponibel. Tevens inlichtingen ver krijgbaar (ook 's avonds) Dr. Colijnstraat 47 en J. P. C. Leinweberstraat 79 N.V. v/h Fa. Wed. Kerkewijk 91 - Telef. 2845

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1964 | | pagina 11