D.V.S.A. hield receptie en vierde het kampioensfeest LANCOME GVVV-Mil. Elftal ,^Arti\oto Oppermachtig DOVO verslaat in bekerstrijd MJV uit Assen met 6-1 Flevo uit Nijkerk wint Ritmeester- waterpolotoernooi Veenendaal moest in Wageningen selectie haar meerdere erkennen 1-3 Sportclub Rhenen hield receptie ja mm Mi JEii Aertny, lansen Verdienstelijk gelijk spel van Veenendaal tegen beter combinerende militairen 4-4 ARAM ARAM TWEEDE BLAD „DE VALLET DINSDAG 30 JUNI 1964 V K X ÉÏIANENTOERNOOI DOVO-GVVV 2-1 NSVS-Musketiers 2-3 ONDANKS DE WARMTE TOCH ENTHOUSIAST VOETBAL V. A. B. KIRPESTEIN CITY-MOTORS-EDE WATERPOLO Woensdagavond VZC-LAGA WATERPOLO VZC derde TEGENVALLEND Winst op ZEW Finale Geen produktiviteit in Veenendaal aanval ÖROQisteRg en fotoh&ndel NR. 8 - MIDDELBEEK VAN ALKMAAR UITBLINKER DE GROTE OPSTAND DVSA stond jl. zaterdag weer in het middelpunt van de belangstelling. Ter gelegenheid van het behaalde kampioen schap van het eerste elftal en de daardoor bereikte promotie naar de KNVB, recepieerde het bestuur van DVSA met de eerste elftal-spelers in 't Berghuis. Van 3 tot 5 uur was het een voortdurend komen en gaan van personen en afgevaardigden van vele verenigingen, die hun gelukwensen kwamen aanbieden. Loco-burgemeester wethouder Tiel met wethouder van Barneveld kwam na mens de gemeente Amerongen zijn gelukwensen aanbieden. Spelers, reserve's, trainer en grensrechter ontvingen uit handen van de loco-burgemeester van de gemeente Amerongen een zwaar zilveren lepeltje met het wapen van Ameron gen. Spreker had vooral veel waardering voor de hechte vriendschapsband in de DVSA-familie en wenste de vereni ging ook in de toekomst in de KNVB vele successen toe. Wethouder van Barneveld herinnerde later aan het voetbal in Amerongen voor de oorlog. Op het bekende terrein achter de sparren moest vroeger worden gespeeld. Ergens in het bos ging men zich verkleden en kon men overal hoopjes kleren vinden. Na afloop moest men zich maar zien te redden. Thans beschikt het Amerongse voetbal over een prachtig terrein. Na afloop kan men er 'n warme of koude douche nemen. Kortom veel is veranderd en verbeterd en zjjn de resultaten tenslotte niet uitgebleven. Ook deze spreker bracht hul de aan de goede geest in de vereniging en hoopte dat DVSA t,rouw zal blijven aan haar naam DVSA: door vriend schap sterk Amerongen. Vrijwel alle plaatselijke verenigingen ga ven acte de presence en lieten in vele ge vallen hun blijken van belangstelling en waardering vergezeld gaan van giften on der couvert. Ook vele verenigingen bui ten Amerongen, o.a. Veenendaal, GVW, Rhenus, Musketiers, HDS, DEV, Wijk bij Duurstede en vele andere kwamen ge lukwensen aanbieden en lieten dit verge zeld gaan met bloemstukken e.d. De auto rijschool in Amerongen bood spelers en reserves naar keuze een broekje of kou sen aan; de postduivenvereniging schonk een beker, terwijl een plaatselijke slager al eerder alle spelers een voetbaltas en miniatuur-voetbalschoenen had aangebo den. De supportersvereniging had bij de plaatselgke industrie, middenstand, leden en supporters een collecte gehouden. Van de opbrengst, circa 600,was als her innering voor alle spelers en trainer een dubbele foto-standaard beschikbaar met foto's van de kampioenselftallen van 1963 en 1964. Van het nog resterende bedrag zullen grammofoonplaten worden aangeschaft voor de geluidsinstallatie op „De Burg wal". Verder kwamen namens de afdeling Utrecht van de KNVB de heren v. d. Mis pel en v. d. Pol gelukwensen aanbieden. Ook zij hadden veel lof voor de altijd pret tige samenwerking met het DVSA-be- stuur en vonden het jammer dat door de promotie afscheid moest worden geno men van DVSA, al blijft dan de binding bestaan met de lagere elftallen en het zaterdag-voetbal. De oud-voorzitters J. de Kroon en W. Berendse en de oprichters In een spannende en goed gespeelde wedstrijd heeft DOVO verdiend van GVW gewonnen. Door deze overwinning en de overwinning van Musketiers op NSVS gaan a.s. vrijdag DOYO en Muske tiers uitmaken wie er kampioen wordt van het Veteranen-toernooi 1964. Toen scheidsrechter Rebergen liet begin nen was er meteen volop spanning. Twee elftallen die goed aan elkaar gewaagd waren met aan beide kanten prominente spelers uit het verleden. Vooral de duels tussen stopper Jean Kroesbergen DOVO en middenvoor Cees Heikamp GVW wa ren spannend. Twee heren die het voet ballen nog niet verleerd hebben. DOVO kwam na gelijkopgaande strijd met een prachtig doelpunt door v. d. Heuvel op 1-0. GVW liet het er niet bij en het was Cees Heikamp die met een goede kopbal de stand gelijk maakte 1-1. Met deze stand ging de rust in. A.S. WOENSDAG 7 UUR TERREIN BUURTLAAN In de tweede helft bleef deze stand lang gehandhaafd maar toen rechtsbuiten de Jong goed gelanceerd werd liet hij het net trillen en was de stand 2-1 voor DO VO. Nu ging de hele GVW ploeg in de aanval. Schuilenburg ging zijn aanval versterken Heikamp in duel met Kroes- bergen maar deze laatste speler wist van geen wijken en zo verstreken de laatste minuten en werd het een verdiende over winning voor DOVO. Deze strjjd stond op een veel lager peil dan de voorgaande. In het begin kwam Musketiers al gauw aan een doelpunt, een misverstand ini de NSVS verdediging waar de Elsterse middenvoor van profi teerde 0-1. Toen was het Musketiers wat aan bod kwam en na 10 min. was het al 0-2 door hun linksbinnen. Maar hierna zakte het peil en kon NSVS door Keyman 1-2 maken. Na de rust hetzelfde beeld slordig spel en hier kon de NSVS links binnen v. Manen van profiteren .De Mus ketierskeeper kwam ver uit z'n doel, een goed schot van v. Manen en de stand was 2-2 maar in de laatste minuten kon Quint met een afstandschot Musketiers de overwinning bezorgen 2-3. De stand is DOVO 3—2—1—0=5=6—3 Musketiers 32—10=5=7—5 GVW 3_i_0—2=2=4—5 NSVS 3—0—0—3=0=3—7 Na deze strijd is er een beslissingswed strijd nodig tussen Musketiers en DOVO voor de lte en 2de plaats. GVW bezet de 3e plaats en komt in aanmerking voor de 3de prijs. Musketiers-DOVO a.s. vrijdag voor de lste en 2de prijs. Het terrein is nog niet bekend. P.V. „DE ZATERDAGVLIEGERS" De wedvlucht vanaf Creil welke werd gehouden op 20-6-1964 luidt als volgt: J. v. Ojik 1; W. v. d. Haar 2; W. Dave- laar 3-10-15; G. Ariessen 4; A. Valken burg 5-11; G. Methorst 6; Gebr. Gijsbert- sen 7-13; T. Vink 8; C. J. Stuivenberg 9- 16-18; W. H. Septer 1Z; G. Ariesen 14; D. v. Ginkel 17. van DVSA, de heren C. Niessen en P. van Veenendaal en vele andere particulieren, lieten hun belangstelling blijken. Voorzitter Keiman had voor alle spre kers een passend wederwoord en dankte voor alle mooie cadeaux en goede gaven. De receptie had een zeer prettig en vlot verloop. Vrolijke feestviering. 's Avonds werd in intieme kring, even eens op ,,'t Berghuis", het grote kam pioensfeest gevierd. Door het ensemble „The Red Stars" uit Amerongen werd het feest muzikaal opgeluisterd, waardoor er lustig op los werd gedanst. Vooral de twist had aller belangstelling en werd het een vrolijke boel. Voorzitter Keiman bood namens de vereniging alle spelers, reser ves, trainer, grensrechter en elftalcom missie een Delfts blauw wandbord aan, waarop de namen van alle betrokkenen, die aan de behaalde promotie hadden meegewerkt. Hij hoopte dat deze prach tige wandborden als herinnering een ere plaats bij alle betreffende woningen zal mogen innemen. Aanvoerder Breeschoten liet zich evenmin onbetuigd en bood na mens het eerste elftal en reserves aan het dagelijks bestuur van DVSA eveneens een Delftsblauw wandbord aan met een spe ciaal opschrift, terwijl de echtgenoten van deze bestuursleden een boeket anjers mochten ontvangen. Trainer A. den Hartog was weg van alle mooie cadeaux, op deze dag ontvan gen. Hjj wekte alle spelers op om nog har der te trainen en nog meer voor DVSA te doen, om ook in het nieuwe seizoen in de KNVB zo mogelijk weer voor een ver rassing te zorgen. Aanvoerder Breeschoten liet dia's zien van de wedstrijd tegen Rhenus, die wel buitengewoon goed waren uitgevallen. Kortom het hele kampioensfeest verliep evenals de competitie naar een hoogte punt. Het werd een gezellige en vrolijke feestviering. Toen dan eindelijk het einde van de buitengewoon goed geslaagde feestavond was gekomen, waren de wel zeer kleine uurtjes bereikt. Het bestuur van de v.v. D.V.S.A. wordt gefelici teerd door één van de velen, die hun geluk wensen kwamen aanbie den. Zaterdagmiddag had DOVO op het Panhuis geen moeite met de ploeg uit de T.T.-stad. De Veenendalers die bepaald bekeraspiraties hebben overrompelden de Assenaren met een offensief dat praktisch de hele eerste helft duurde. Ook de tweede helft was voor de Veenendalers, al deden zij het nu iets rustiger, wat met een 4-1 voorsprong wel begrijpelijk was. Direct na het beginsignaal nam DOVO het initiatief. R. Schoeman kopte naar van Hall, die rakelings over het doel schoot. J. v. Manen kopte na een com binatie met Schoeman in de handen van keeper Kraak. Even later wordt een aanval waar alle vijf DOVO voor- waartsen aan deelnemen, besloten met een schot van v. Laar dat net naast ging. JMV kon de DOVO-druk bijna niet meer weerstaan. In de 12e minuut geeft v. Hall een goede voorzet. Schoeman kopte het leder echter tegen de lat. Enkele minuten later kopt Schoeman uit een voorzet van rechtsbuiten Diepe- veen wel raak. De Scheidsrechter con stateerde echter buitenspel. Ook deze kans was gestrand. Maar DOVO bleef aanvallen. Vooral Diepeveen en Schoe man waren doorlopend gevaarlijk. Na een sprint van v. Hall komt de bal ge vaarlijk voor 't doel, J. v. Manen tikt de bal in. Supporters juichen al, maar via de paal en linksback Paasman wordt het corner. MJV moet zich uitsluitend tot verdedigen bepalen. In de 20ste mi nuut vindt v. Beek de vrijstaande Schoeman, die even doortikt naar J. v. Manen, welke beheerst van dichtbij scoort, 1-0. Nu eerst kan MJV via Looyenga in de aanval gaan. Het eerste schot gaat ver naast. Na een half uur krijgt MJV haar eerste corner, waar uit Hardeveld een schot van midden voor Dijkema nog net corner kan tik ken. Even later is de score gelijk. Looyenga ging handig naar 't midden, waar Mol door hem in de sprint en daarna keeper Hardeveld kansloos ge- VEENENDAAL Woensdagavond a.s. aanv. 20 u. treedt de herenformatie van VZC aan tegen Laga uit Zeist. In de uitwedstrijd werd het een 100 overwinning voor VZC dus van veel tegenstand zal VZC woens dagavond wel verschoond blijven. Toch zal de Veenendaalse ploeg er goed aan doen om er alles uit te halen, want op het laatste gehouden Ritmeestertoernooi kwam duidelijk aan het licht, dat in be slissende fasen de mentaliteit wat te wensen over laat. Daarvoor, om half acht spelen de meisjes adspiranten tegen die van Flevo uit Nijkerk. Deze wedstrijd zal zeker het aankijken ten volle waard zijn. Op de zelfde avond trekt het 2e herenteam naar Amersfoort om aldaar de strijd aan te binden met een der reserveploegen van het sterke AZPC. Een moeilijke op gave voor de VZC-reserves. laten werd, 1-1. In de 40ste minuut een afgemeten voorzet van v. Hall. Magni fiek ingekopt door R. Schoeman, 2-1. Hierna ging men rusten. Na de hervatting was Schoeman, die bij 't tweede doelpunt geblesseerd ge raakt was, vervangen door B. Vischer, waarna reserve G. v. Kooten op de rechtsbinnenplaats kwam. Er waren nauwelijks 2 minuten gespeeld toen brengen. Vischer prachtig inkopte uit een corner van N. Diepeveen, 3-1. Ook nu was DOVO veel sterker. J. v. Manen en K. v. Hall waren erg aktief. Uit een corner van Diepeveen kopte J. v. d. Kraats in. De bal werd uit het doel geslagen, maar de strafschop werd door v. d. Kraats in een doelpunt omgezet, 4-1. In de 22ste minuut redde v. Beek op de doellijn bij een uitval van MJV. Ook Diepeveen faalde na een solo. Een kwartier voor 't einde, speelde Diepeveen de bal mooi voor, waar J. v. Manen met een trekballetje bijna geluk had. Ook een kopbal van G. v. Kooten werd met moeite gehouden. Enkele minuten later een solo van v. Hall, zijn schot ging precies langs de tweede paal. 8 minuten voor het einde 5-1 door Diepeveen uit een voorzet van v. Hall. Invaller G. v. Kooten smaakte het ge noegen om kort voor 't laatste fluit- singaal de stand zelfs nog op 6-1 te Onder zeer gunstige weersomstandigheden is zaterdagavond j.l. in het Berg- bad om de Ritmeesterbeker gestreden. Het Veenendaalse VZC en het Utrechtse DKR konden niet verhinderen dat de ploeg uit Nijkerk, Flevo, voor de derde ach tereenvolgende maal de beker won en zich door dit resultaat definitief in het be zit van de felbegeerde coupe stelde. Flevo heeft het overigens niet cadeau gekre gen, want DKR vergde het uiterste van de Ny kerkers in de finale, waarin Flevo in de laatste seconden de strijd met 3-2 in haar voordeel wist te beslissen. VZC verloor daarvoor op het nippertje met 4-5 van DKR, doch door een ruime 6-3 over winning op het wat zwakke ZEW uit Ermelo wisten de Veenendalers beslag te leggen op de 3e prijs. De loting besliste, dat 'VZC allereerst tegen DKR uit Utrecht moest uitkomen. Daarvoor had Flevo zich reeds vry eenvoudig in de finale gespeeld door met 5-0 van ZEW te winnen. Een eenvoudige opgave voor Flevo en voor VZC een niet al te gelukkige loting. VZC was over het algemeen iets snel- led dan DKR, doch diverse fouten in de achterhoede en ware blunders in de aan val leidden er toe, dat VZC uiteindelijk de strijd met 45 verloor. Het werd een gelijkopgaande strijd. VZC scoorde het eerst middels een hard schot van Wim v. d. Meer, doch DKR kwam vrij snel weer op gelijke voet, 11. Wim v. d. Meer, miste daarna jammerlijk een straf- worp. De jonge Henk v. d. Meer ver dedigde het VZC-doel meesterlijk waardoor voorlopig nog veel onheil kon worden voorkomen. DKR nam een 21 voorsprong, maar weer was het Wim v. d. Meer die na goed voorberei dend werk van Cel Slotboom er 22 van kon maken. Nadat Evert v. d. Loos- drecht door scheidsrechter v. d. Spoel 't water was uitgezonden kon DKR een 32 voorsprong nemen en even later zelfs 42 via een boogbal waarop de VZG-goalie mistastte. VZC kwam nog op 34, maar ondanks een numerieke minderheid wist DKR er toch weer 53 van te maken. Vlak voor tijd scoorde Cel Slotboom nog 45, doch VZC trok aan het kortste eind en verloor met 4-5. In de strijd voor de derde prijs had VZC het heel wat gemakkelijker. Toch bleek duidelijk dat VZC niet dat peil be reikte, waarin de laatste weken in de competitiewedstrijden werd gespeeld. Daarvoor werd er veel te slordig ge plaatst en onnodig overtredingen ge maakt. In snelheid werd ZEW volledig overklast, waardoor VZC door doelpun ten van Cel Slotboom, die deze avona kennelijk niet helemaal fit was, Evert v. d. Loosdrecht, Cees Hardeman en werden gescoord kwamen hoofdzakelijk voort uit misverstanden in de Veense achterhoede en te laat reageren van kee per Jan Bakker, die er kennelijk niet meer zo goed het oog in heeft. De finale tussen Flevo en DKR was van een geheel andere kwaliteit. Er ont spon zich een bikkelhard gevecht, doch scheidsrechter v. d. Spoel hield de touw tjes stevig in handen. Flevo, fel belust op winst om daarmee de beker definitief mee naar Nijkerk te nemen, had het RHENENSE HENGELAARS STAAN NOG BOVENAAN Zaterdagochtend j.l. werd in Ooster beek de tweede gecombineerde hen gel wedstrijd van dit seizoen gehouden. Ook ditmaal werden er weer heel wat visjes verschalkt. Na de tweede ronde is de stand als volgt: 1 Rhenen 2085 gram; 2 Veenendaal 1871 gram; 3 Oos terbeek 1716 gram; 4 Wageningen 962 gram; 5 Ede 674 gram; 6 Renkum 450 gram. HENGELAARS VISSEN OM BEKER De hengelaarsvereniging „de Voorn" te Rhenen organiseert op zaterdag 4 juli a.s. voor de leden (dus eventueel ook voor de junioren) een onderlinge, wedstrijd, die meetelt voor de beker. Ook zijn er nog diverse andere prijzen beschikbaar. Men kan zich tot en met vrijdag 3 juli opgeven bij het bestuur en daar het inleggeld van f 1,vol- doep. Men verzamelt om 3.30 uur bij 't Centrum (H. P. v. Noort). DE DUIVEN VLOGEN De postduivenvereniging Rhenen en omstreken organiseerde een wedvlucht van St. Ghislain Hornu, waaraan werd deelgenomen door 105 duiven. |)e snelste duif legde 1520 m. per minuut af. De uitslag luidde als volgt: E. Boelhouwer 1, 2; J. Toonen- 3; J. Baars 4, 7. 14; B. v. Ingen 5, 11; G. Hovestad 6; T. v. Dorland 8, 19; K. v. d. Vooren 9, 18; A. v. Veenendaal 10, 13; C. Spies 12, 17, 20, 21; J. Bleyenberg 15; J. Slotboom 16. Gedurende de gehele wedstrijd was Veenendaal beslist niet de minde.re in 't veld, maar het raffinement in de aanval ontbrak. Hierdoor kreeg de verdediging van Wageningen steeds weer kans zich te herstellen. De Veenendaal achterhoede had het moeilijker, vooral linksback Diteweg had de grootste moeite om rechts buiten Pol van Gelria, die in de tweede helft de middenvoorplaats bezette, te houden. In 't begin had Veenendaal duidelijk het betere van 't spel, maar keeper Blan- kespoor van Wageningen voorkwam het onheil met enige goede reddingen .Het duurde tot de 20ste minuut, toen links buiten Henzen goed vrflgespeeld werd, zijn schot echter was te onzuiver en ging hoog over. 5 minuten later miste rechts buiten v. Kooten een soortgelijke kans, nu greep keeper Blankespoor goed in. In 't laatste kwartier ging het echter gebeu ren. Vijf minuten voor rust profiteerde Henzen goed van een misverstand en scoorde beheerst 1-0. Goed 3 minuten la ter was de stand weer gelijk. Linksbin nen Zeegers zette voor, middenvoor Quint (WAVV) nam de bal met de borst mee, eigenlijk sprong de bal te ver door, maar keeper Jacobs reageerde te laat en miste bovendien, waarna Quint geen moeite had de stand op 1-1 te brengen. Met deze stand ging men rusten. Na de hervatting werd het spel er niet mooier op. Wageningen had nu Pol (Gelria) op de middenvoorplaats. De strijd kreeg nu een gelijkopgaand karakter. In de vijfde minuut had Wageningen succes. Een aan val werd op links besloten met een voor zet naar de meegekomen Zeegers die in eens inschoot 1-2. Na ruim een kwartier kreeg Henzen de grote kans om gelijk te maken. Oog in oog met Blankespoor gekomen knalde hij over. Ook v. Leeu wen zag in de 33ste minuut geen kans om Blankespoor te passeren. Zijn schot werd door de ex-Merino keeper op fan- ^Dick SLtup HOOFDSTRAAT 84 VEENENDAAL PASFOTO'S !N 10 SECONDEN KLAAR Ter gelegenheid van het onlangs behaalde kampioenschap in de 3e klasse van de afdeling Utrecht van de K.N.V.B. (zaterdagvoetbal) hield Sportclub Rhenen zaterdagmiddag in de achterzaal van Hotel „de Koning van Denemarken" een receptie. Namens het gemeentebestuur bracht wethouder H. Griffioen de gelukwensen over. Hij hoopte dat Sportclub in de nieuwe klasse ook goede resultaten mocht bereiken. De 2e secretarise van Rhenus de heer K. de Gier zei, dat men ook bij Rhenus bijzonder verheugend was dat Sportclub promoveerde en nu in de tweede klasse gaat uitkomen. Tijdens de laatste wed strijd met Rhenus bleek dat het elftal van Sportclub was vooruitgegaan. Wij van Rhenus zijn er even verheugd over als Sportclub zelf en vinden het gelukkig dat het de zaterdagploeg voor de wind gaat. Spreker hoopte dat de goede ver houding tussen de beide verenigingen zal blijven bestaan en wenste Sportclub veel succes. Met een trainer als de heer Van Walsem moet het toch gelukken ook in deze klasse een goed figuur te slaan. De Sportclub voorzitter de heer Smit dankte voor de waarderende woorden. Voorts waren er nog deputaties van de KNVB afd. Utrecht, DVSA (Amerongen), Oranje Wit (Eist), wandelsportvereniging S.D.V. WANDELDE IN IIEELSUM Ondanks de warmte is de wandel sportvereniging Sterk Door Vriendschap zaterdag j.l. weer wezen wandelen. Men was ditmaal te gast bij de zus tervereniging D.T.S. te Heelsum. Er was hier een tocht uitgezet door een schitterend parcours zodat men volop kon genieten van de mooie na tuur. De senioren wisten met 596 pun ten beslag te leggen op de tweede prijs, terwijl de junioren met 609 punten de eerste prijs behaalden. A.s. zaterdag gaan de senioren op bezoek bij L.O.L. te Bennekom en de juniorren bij D.V.S. in Ingen. SDV, hengelaarsvereniging „de Voorn" en muziekver. „Ons Genoegen". Diverse bloemstukken en enveloppen met inhoud werden aangeboden. De oudvoorzitter de heer v. d. Heuvel bood een passend geschenk aan. Bij de grenspaal op de Kerkewijk vond gisterenmorgen ook nog een aan rijding plaats waarbij slechts materiële schade te behandelen was. Om 8.30 uur reden daar drie wagens achter elkaar. De voorste wagen, een personenauto met aanhanger, verloor plotseling een plastic emmertje doch heeft dit blijk baar niet gemerkt en vervolgde nor maal zijn weg. De bestuurder van een bestelauto A. v. H. stopte voor dit vreemde, voorwerp op de weg waardoor een zware vrachtauto in grote moei lijkheden kwam. Dit laatste gevaarte kon de bestelauto niet meer ontwijken en botste er tegen op, met bovenstaand gevolg. tastische wijze gestopt. Wederom was 't in de 35ste minuut v. Leeuwen, die door brak zijn schot ging voor het doel langs. Veenendaal vocht in deze periode voor de gelijkmaker, het lukte echter niet. Kort voor 't einde werd het zelfs nog 1-3. v. Reemst schoof de bal mooi tussen tegenstanders door naar rechtsbuiten Quint die tegen de uitlopende Sukkel op schoot. De opspringende bal zou echter toch het doel ingegaan zijn als rechts back Gaasbeek niet zijn handen gebruikt had. Pol plaatste zich achter de straf schop 1-3. Uitblinkers waren doelman Blankespoor en Pol van Gelria. Ook spil Gerritsen speelde bij Veenendaal zeer verdienstelijk. f rr=r- voor huidverzorging en make-up parfums ZANDSTR. 7 VEENENDAAL Telefoon K 8385-2472 Dinsdagavond speelde Veenendaal bij ideale weersomstandigheden een wedstrijd tegen een militair elftal. Over het geheel genomen speelden de militairen mak kelijker, vonden elkaar beter in de combinatie en hadden een kleine overwin ning verdiend. Dat Veenendaal toch nog tot een gelijkspel kwam, dankte het aan een kostbare fout van rechtsback Vredeveld en het enthousiasme waarmee ge streden werd. Van stond af aan maakten de mili tairen een bijzonder goede indruk. Zij speelden agressief en zo ontspon zich een aantrekkelijke wedstrijd. Het duur de nog tot de 12e minuut, toen een zeer zwaar te verduren tegen de snelle en gevaarlijke uitvallen van DKR. Tot tweemaal toe kon de Utrechtse formatie een achterstand wegwerken en bij de stand 22 scheen de strijd onbeslist te zullen eindigen. Doch de midvoor van Flevo dacht er anders over en scoorde in de laatste seconden Flevo naar een 3—2 zege, waardoor de grote Ritmees terbeker tot in lengte van dagen de prij- zenkast van het Nijkerkse Flevo zal blij ven sieren. Na deze enerverende finale reikte burgemeester Hazenberg de prijzen uit. ■■gii i - Spelmoment uit de wedstrijd DKR-VZC tijdens het Ritmeester-waterpolotoernooi Hij deed dit vergezeld gaan van een be geleidend woord voor elke ploeg en stak daarbij niet onder stoelen of banken, dat hij in de komende jaren de eerste prijs best eens aan VZC zou willen over handigen. aanval over links succes had. Linksbui ten Niks gaf een goede voorzet, die door middenvoor Schrijvers feilloos werd ingekopt, 0-1. Lang echter bleef de stand niet zo, want enige minuten later werd een schot van H. v. Leeu wen zodanig van richting veranderd, dat het weer gelijk was, 1-1. Omstreeks de 20e min. ging links half H. de Gooier goed door,- zette van af de doellijn mooi naar binnen, waar H. v. Leeuwen ineens in de bovenhoek kogelde, 2-1. Vijf min. later wierp kee per Heykamp zich op de bal, kon het leder niet klemvast krijgen en het was wederom Schrijvers die deze fout af strafte, 2-2. De militairen werden nu sterker, wat zij even voor rust in een doelpunt uit drukten. Vonhoff brak door en dat be tekende 2-3 met de rust. Na de her vatting ongeveer een zelfde spelbeeld. Bij de militairen waren enkele veran deringen. Middenvoor Schrijvers moest voor v. d. Berg (Ajax 2) het veld rui men en ook in de achterhoede was een verandering. In de 10e min. beging de linksback van Veenendaal een overtreding tegen rechtsbuiten Vonhoff, de vrije trap werd door dezelfde speler echter naast geschoten. Toen Middelbeek 10 min. later zijn rechtsbuiten Vonhoff bereik te en deze laatste goed doorgaf naar middenvoor v. d. Berg, die niet gedekt werd, betekende dat 2-4. In de 25e min. stopte de keeper van de militairen een prachtig afstands schot. Nu kwam Veenendaal terug. Een goede voorzet van S. Rebergen werd gekopt door een militaire back, waarna de bal bij K. Henzen belandde, die zich geen moment bedacht en in 't doel plaatste, 3-4. In de volgende periode werd van beiden een doelpunt wegens buitenspel afgekeurd. Twee minuten voor het einde maakte rechtsback Vre develd dan die noodlottige fout, die door J. Sukkel op beheerste wijze afge straft werd, 4-4. 72 De vuistslag van Cesare komt volledig onver wacht en treft Aram als een mokerslag op de kaak. Hij tuimelt achterwaarts en rolt ruggelings langs de treden van het bordes. Onder aan de trap, op de besneeuwde keien, blijft Aram languit liggen. Als door een mist ziet hij vanaf het bordes de Wim v. d. Meer een 63 overwinning j trotse gestalte van de hoefsmid, die minachtend op behalen. De drie doelpunten die tegen hem neerkijkt en slechts vaag klinkt het geroeze moes der opgewonden burgers tot zijn halfver- doofde zinnen door„Ziedaar vrienden, hoe snel de adel in het stof ligt, als de burgerij maar een vuist weet te ballen!" schreeuwt Cesare. Maar plot seling zwijgt hij verbaasd. De felle haat, die Aram plotseling in zich voelt opkomen tegen deze bral lende volksmenner, heeft de jonge ridder nieuwe kracht gegevenCesare ziet Aram overeind krabbelen en langzaam de trap opkomen„Nog niet genoeg, vriend?" schreeuwt de smid en op nieuw schiet zijn enorme vuist vooruit. Maar blik semsnel ontduikt Aram de slag, werpt zich voor over en stoot zijn hoofd en rechtervuist als een stormram in de maag van zijn tegenstander. (Wordt vervolgd)

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1964 | | pagina 3