Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken X X MOGEN ZIJ BEIDEN GELUK BRENGEN VRIJDAG 11 MAART 1966 Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Vorstenpaargekenmerkt door menselijkheid, kreeg grootse ontrangst 40e JAARGANG Nr. 20 Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal TeL 0 8385-2022 (2 lijnen) - Giro 563427 Redaktie: W. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kunnen ook worden opgegeven bij de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschijning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 16 cent Speciale kontraktprijzen op aanvraag Minimum advertentie 40 mm Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 2,25 per 3 maanden Losse nummers 25 cent Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Rhenen Eist Achterberg Amerongen Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt De Klomp Ederveen Renswoude Scherpenzeel BEATRIX en CLAUS Gisteren, donderdag 10 maart, was het de grote dag van het lang verbeide huwelijk van prinses Beatrix met prins Claus. Hoe wel deze dag door velen met gemengde gevoelens tegemoet werd gezien, was het toch in het gehele land feest. Overal wap perden de vlaggen. Overal werden mensen met muziek gewekt. In alle plaatsen liepen de kinderen met feestmutseh op het hoofd en vlaggen in de hand. Het oranje of rood-wit-blauw prijkte op schier iedere borst. In Amsterdam stonden de mensen 's morgens om 4 uur al rijen dik langs de route, waarlangs het prinselijk paar zijn weg zou nemen. Allengs groeide daar de stroom van mensen, totdat er tienduizenden langs de kant van de weg stonden. Tienduizenden, die regen en wind trotseerden om een glimp van het paar te kunnen opvangen. Om nu ook eens met eigen ogen de gouden koets, die anders alleen op de derde dinsdag in september op de weg komt, te bewonderen. Uit het gehele land waren er aanwezig, ja zelfs buitenlanders ontbra ken niet. Heel uit Canada was men overgekomen omdat men dit gebeuren niet wilde missen. Er waren er echter ook velen, die niet, om wat voor reden dan ook, konden gaan. Zij hoefden echter niets van de plechtigheid te missen. In achttien Euro pese landen was het gebeuren op de televisie te volgen. Naar schatting hebben 200 miljoen mensen de huwelijksplechtigheid op het scherm gevolgd. Na afloop van de reportage van de huwelijksplechtigheden en wat daarmee samenhing, is overal in hef land gefeest. Op vele plaatsen tot diep in de nacht. Ook in onze omgeving. (Zie verder pag. 4. Links boven: Een stralende brnid en bruidegom b(j het verlaten van het stadhuis. Links onder: Prins Rernhard, bruide gom en bruid,- koningin Fabiola, ko ningin Juliana en koning Boudewijn na het huwelijksdiner in het Amstel Hotel. Rechts boven: Ds. H. J. Kater geeft het prinselijk paar zijn zegen. Midden rechts: Met het tekenen van de officiële huwelijksakte werden prins Claus en prinses Beatrix man en vrouw. Rechts onder: In de Westerkerk zaten de familieleden en belangrijkste gas ten achter het bruidspaar (links op de foto), de zes bruidsmeisjes en de 12 getuigen aan hun linkerhand (rechts op de foto) en de ministerraad aan hun rechterhand (voorgrond). Voor de kan sel ds. J. H. Sillevis-Smitt.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1