uou*mA«$ DOVO - AJAX VAN DER KOLK VEENENDAAL N.V. Uq midget-golfpark GREBBEBERG-rhenen w DOVO speelt morgen de tweede wedstrijd in het Stenman toernooi tegen het competitie-elftal van de betaalde jeugd AJAX SKF gaf VRC in beslissende wedstrijd uitstekend partij Burgerlijke stand G.S. doet meer dan alleen afkeuren van gemeentebegrotingen KERKDIENSTEN Nieuwsblad „DE VALLEI" vrijdag 10 juni 1966 2 V.R.C. ADSPIRANTEN- TOERNOOI OP ZATERDAG 11 JUNI A.S. AAN DE BRINKERSTEEG VOETBALPROGRAMMA Unitas en Scherpenzeel (zondag) spelen nog voor de competitie Exp. VAN ECK - E.V.E. 4067 VETERANENTOERNOOI HONKBALNIEUWS Blue Soeks spelen weer thuis VOOR DE TIENERS Bonanza - Dave Berry - Higgens - Wrangler - Lee-pantalons HOOFDSTRAAT 15 - TEL:Z8B3 - VEENENDAAL Gevonden en verloren MARKTBERICHTEN Permanent FORD-show in showroom WATERPOLO VZC-dames op dreef tegen Woestduin (52) fa. J. F. Tak Ingekomen en vertrokken Officiële bekendmaking Apothekersdiensten Doktoren- en Op een rustige avond heb ik er van de week 'es een uurtje voor genomen om te trachten me een toestand voor de geest te toveren, die niet in beslag geno men wordt door de woningnood. De aanleiding tot dat dagdroompje was het bericht over die 32 huizen in De Engelenburg, die het bouwfonds Ne derlandse gemeenten aan de man pro beert te brengen. „Schandalig", zei de oudste van onze Klazien, „ik ben opperbest tevreden met m'n lot, maar hoe moet ik nou van hon derd vijfentwintig gulden vuil in de week over zo iets denken." „Je hoeft er helemaal niet over te den ken", was het antwoord van z'n vader, de man van onze dochter, „je loopt nog maar een jaar of tien en dan kruip ie gewoon zoals iedereen bij ons in en als wij je zat zijn dan vertrek ie een poosje naar je schoonouwelui en als ze daar ook tabak van jullie hebben dan vraag ie maar onderdak op het politiebureau. Tegen die tijd is het nieuwe hoofdkwar tier van poliUe wel klaar en dan kun nen jullie tenminste huizen in een mooie cel." Je kan d'r om lachen, maar uiteinde lijk is het om te huilen. Het is om te huilen, dat we leven in een wereld waar in welgeteld twee en dertig alledaagse woninkies worden aangeprezen met een bombarie alsof het kastelen met vier torens en een ophaalbrug zijn. Zesduuzend contant neertellen. Iedere maand bijna tweehonderd gulden neer tellen en dan is het bedoeninkje met der tig jaar je eigendom. Ik stel me voor, dat iemand niet voor z'n dertigste normale mensen dan, die d'r inkomen op een normale manier binnenhalen aan zoiets kan beginnen. Dan is zo iemand zestig als hij het huis z'n eigendom kan noemen. Nog een jaar of wat mag hij van z'n vrije bezit genieten en dan gaan de kinderen eri.iee strijken. „Niet zo somber" zei Bram. „Over een dertig jaar worden de mensen mis schien gemiddeld wel honderd en dan hebben ze toch nog mooi wat aan zo'n eigen huis." Ook dat is een veronderstelling. Net zo goed als dat we denken over tien jaar de woning-ellende te boven te zijn. En laten we dat 'es aannemen: over tien jaar kun je weer vrij huizen huren al naar gelang je knip dik is en je eisen over het woongerief zijn. Stel dat er vrij en voor de vist weg gebouwd mag wor den (wel netjes volgens plan natuurlijk, maar toch net zoveel als men wil). Wat dan? Flatgebouwen die leeglopen en be stuursleden van bouwverenigingen die stuk voor stuk van de narigheid voor de rest van de eer bedanken? Mooie vrije woninkies voor iedereen die een paar centen meer dan een lage huur wil neertellen? Een gemeentebe stuur dat z'n handen nu eindelijk 'es vrij heeft voor andere dingen? Het zou mooi zijn, maar ik geloof er geen barst van. Ik kan het mis hebben, maar ik geloof dat we nooit van de overheidsbegeleiding (zoals- ze dat noe men) op het gebied van de huisvesting afkomen. Honderden huizen dreigen leeg te raken? Dat moet afgeremd worden, anders kom de economie in gevaar. Het is een somber geluid, ik weet 'et. maar ik voor mij geloof, dat we d'r nooit meer onderuit komen. Daar zijn we te ver voor in de misère gevorderd. Plaatselijk een mooi karwei voor de nieuwe gemeenteraad. Laat de dame en heren de tanden er maar 'es in zetten. Ze hebben stuk voor stuk graag een ze tel gewild. Welnu, dan mogen we wat van hen verwachten. Dat doe ik dan ook Wout Blauwkous de sportieve ontspanning voor iedereen mail Ouwchandi Dierenpark imidget-golfb a an ede-centrum tegenover hel station naast hel zwembad aan de Bennekomseweg 1J d*9«li|ki geopend ven 10-22 uur Na DOVO en Veenendaal houdt a.s. zaterdag VRC haar aspirantentoernooi. Daar VRC's jeugdleider, de heer A. van Hall vorig jaar kwam te overlijden heeft het toernooi de naam „A. v. Hal Aspirantentoernooi" gekregen. Een wis selbeker die thans in het bezit is van de organiserende vereniging is de inzet van dit toernooi waaraan de volgende ploe gen aan deel zullen nemen: V.V. VEENENDAAL, THEOLE uit TIEL, GVW, DTS uit EDE, EDE, VRC Een sterke bezetting dus en gezien de wedstrijden van het Dovo- en Veenen daal asp. toernooi wordt het weer een mooie sportmiddag die om uur aan vangt. De meeste voetbalinteresse zal a.s. zaterdag wel uitgaan naar de wedstryd van DOVO tegen het betaalde jeugdelftal van Ajax. Geruchten dat Ajax niet met het sterkste elftal zou komen zijn volkomen uit de lucht gegrepen. Een officiële woordvoerder van Ajax deelde ons mede, dat het betaalde elftal op volledige oorlogssterkte zou komen. Het elftal dat tijdens de competitie een eervolle derde plaats behaalde in de hoogste afdeling van het betaalde jeugd voetbal (Fejjenoord werd kampioen) ziet er als volgt uit: Doel: de Wit; achter: Driessen, Ruysendaal, Bouman en Heerland (aanvoerder); midden: Brouwer en Witte; voor: Ruimschoot, van Dyk, Schemmeke en Perlee. Perlee was laatselijk nog gastvoet- baller bij Elinkwij toen zij tegen de fullprofjes van Leeds United speelden. Hij werd toen door de pers een van de beste van het veld genoemd. Oo": zullen de A-junioren van DOVO tegen een ju niorenelftal van Ajax spelen. liet wordt dus een moeilijke wedstrijd voor DOVO en de kansen op winst slaan wij voor Ajax het hoogste aan. Toch werden er ook nog Tee com petitiewedstrijden gespeeld. Alleen zijn dit jammerlijk genoeg geen wedstrij den voor de bovenste plaats maar wed strijden die beslissen of Unitas en Scherpenzeel volgende competitie een klasse lager gaan spelen. GVW zou in eerste instantie naar Sprang-Capelle gaan maar aangezien het 2e elftal promotiewedstrijd moet spelen tegen SSVU 2 te Utrecht is deze wedstrijd afgelast en zullen verschillende eerste- elftalspelers tegen SSVU in het veld treden. Veenendaal houdt rust aange zien de junioren naar Duitsland gaan en verschillende spelers ze zullen ver gezellen. Verder kan men het voet- balhart nog ophalen bij het VRC aspi rantentoernooi aan de Brinkersteeg. UNITAS—PVPCV. Theoretisch kunnen de groenhemden nog 2e klasser blijven. Met nog twee wedstrijden voor de boeg is UVVO de grootste rivaal. Deze moet nog vier wedstrijden spelen. Praktisch is de kans dus belangrijk kleiner, Toch zal Unitas zondag op het Sportpark deze kleine kans moeten behouden en PVCV de baas blijven. MSV '19—SCHERPENZEEL. Scherpenzeel vecht ook voor haar laatste kansen. In MSV 19 krijgt men zondag echter een zware tegenstander die zo maar niet overwonnen kan wor den. De laatste weken komt de Scher- penzeelse ploeg echter verrassend goed voor de dag dus-, ook nu zitten er be slist winstkansen in. De juiste weg voor al uw vervoer naar: AMSTERDAM - UTRECHT - ARNHEM AMERSFOORT - HILVERSUM - 't GOOI Nijverheidflaan 1 3 Vaenandaal Het veteranentoernooi beleefde j.l. maandagavond in de wedstrijd VRC-SKF een hoogtepunt. Vooral van SKF zijde werd er energiek gestreden om VRC van het laatste beslissende puntje voor de finaleplaats af te houden. Tot een halve minuut voor tijd lukte hun dat maar toen maakte VRC toch gelijk en is nu de eerste finalist. Volgens het programma zou de finale gespeeld worden op 22 juni. De organisatoren hebben dit echter moeten vervroegen en zo wordt vrijdagavond 17 juni beslist wie er Veteranenkampioen wordt. Ook maandagavond was de be langstelling weer groot. MERINO's-VSW 2-3 Kort na rust leek het erop of de Me rino's zouden met een stevige nederlaag genoegen moeten nemen. VSW dat bij rust een 0-1 voorsprong had maakte kort achterelkaar twee doelpunten zodat na vijf en dertig minuten effectief voetbal de stand op 0-3 stond. Merino's sloeg echter goed terug en via hun rechtsbin nen en midvoor van Essen werd het 2-3. Hierna werd het zelfs nog spannend. A. Rebergen van VSW probeerde het nog met harde schoten maar veel succes had STENMANTOERNOOI A.S. ZATERDAG (Betaalde jeugd) Sportpark Panhuis Aanvang 4.30 UUR Na de thuiswedstrijd van vorige week speelt de VHC „Blue Soeks" a.s. zater dag haar tweede thuiswedstrijd nu tegen Domstad Dogers. De wedstrijd die om 3 uur aan vangt zal weer gespeeld wor den op het grote veld van het sportpark. De Blue Soeks nemen na de ongelukkige nederlaag van vorige week nog steeds de onderste plaats in van hun afdeling. AMERONGEN Gevonden: kinderschoentje; witte zon nebril in etui; fototoestel (Clack); een paar kindersokjes. Verloren: bromfietstas met inhoud: ge reedschap, fototoestel en handdoek met zwembroek; wieldop van Simca; gouden ring met opaal-steen. Eiermarkt: aanvoer 94.000 stuks. Prij zen van 12,tot 13,voor de grote eieren en van 7,tot 11,voor de kleine exemplaren. Alles per 100 stuks. Handel matig. Biggenmarkt: aanvoer 40 stuks. Prij zen van 65,tot 75,per stuk. Handel matig. Kerkewijk 128 Veenendaal Telefoon (08385) 2244 hij niet. De bal belandde nog een keer tegen de lat na een schot van de VSW linksbuiten. Ook VSW kwam er nog een paar keer goed door aangezien Me rino's de kansen die men kreeg door slecht schieten verloren liet gaan. VRC-SKF 2-2 Dit was vooral aan het slot een bijzon der boeiende wedstrijd. Voor rust kwam men niet tot doelpunten door uitstekend keeperswerk van Krijn Slotboom en pechvol schieten van midvoor Cornelis- sen die twee maal het houtwerk beukte. Ook rechtsbinnen Davelaar van VRC v bijzonder schietlustig maar de juis te richting ontbrak. SKF bleef goed ver dedigen en kon zelfs voor rust nog eens gevaarlijk worden. Doelpunten werden er echter niet gescoord. Kort na rust brak Schoeman door en zeer beheerst 1 xsseerde hij keeper Jansen en de stand was, hoewel een beetje tegen de verhou ding 0-1. VRC gooide er een schepje bovenop en het werd feller. Maar de harde schoten van resp. Cornelissen en Davelaar misten voorlopig nog de juiste rich*!ng. Icdereer nam al genoegen met de verrassende stand toen de laatste vijf minuten aanbraken. Een hevige doel- worsteling voor de SKF goal en de bal werd via ondc kant lat en via de schoen van keeper Slotboom ingeschoten. 11. ging hit a gelijk weer in de aanval en zowaar lukte het keeper Jansen nog maals te verschalken. 1-2. Enkele secon den voor tijd schoot Davelaar met een harde schuiver VRC echter op gelijke voet en in de finale. 2-2. Stand: Poule A: Unitas 3-6: VSW 4-6: Merino's 4-4; DOVO 4-2; Musketiers 3-0. Poule B: VRC 4-7; SKF 4-5; GVW 3-4; NSVS 3-1; Boxal 4-1. Programma voor vanavond: Aanvang 7.00 uur Musketiers-Unitas. Aanvang 8.00 uur NSVS-GVVV. Woensdagavond speelde het eerste damesteam van VZC de eerste wed strijd van de competitie in eigen huis tegen het Doornse Woestduin-1. Het werd een fraaie 5-2 overwinning. De Veenendaalse dames waren sneller, hadden meer inzicht en benutte alle kansen die zich voordeden. Al deze fac toren maakte de overwinning van VZC hogelijk verdiend en op deze weg voort te gaan ziet het er naar uit de deze damesploeg in deze competitie een heel eind komt. VEENENDAAL Geboren: Jannigje, dochter van G. de Roder en S. H. van Doorn; Hendrikje Maria Annigje, dochter van P. J. Rap- poldt en M. A. van der Sluis; Monique Corine, dochter van J. P. van Veld hoven en J. van Swetselaar; Ferdinand Willem, zoon van T. Tuinstra en B. M. Offringa; Willemina, dochter van S. v. Leeuwen en M. Hardeman; Hendrika, dochter van G, van den Heuvel en H. Griffioen; Anton Dennis, zoon van J. A. Valkenburg en J. L. M. Dörfel; Jacob, zoon van C. M. Smit en F. Haze- leger; Franciscus Johannes Gerardus, zoon van J. T. G. Ballast en J. M. Smit: Peter, zoon van S'. G. Hasselaar en J. W. G. de Jong; Yvonne Caroline, doch ter van A. van Es en L. M. de Brurjn; Petronella, dochter van D. Anbeel en Y. Reitsma; Willem, zoon van J. H. ter Haar en J. L. van Veldhuizen (geb. te Rhenen). Ondertrouwd: J. Leppers en J. M. van der Meijden; J. C. Heilegering en B. van Doornik; W. Kroesbergen en E. Roks; N. Drost en A. van Dorland; C. M. Dieleman en G. van Dijk. Gehuwd: C. van Kooten en W. van den Heuvel; J. van Roekei en G. Haas. RHENEN Geboren: Barbara Roswitha, d.v. W. H. van Boordt en R. Loorhardt; Johan nes, z.v. J. v. Stempvoort en J. Hille- brand; Barbera Nathalie, d.v. J. Spaans en A. J. Geijtenbeek; Anne Sjoerds, z.v. A. S. Hoekstra en W. Ekhart; Arend, z.v. G. Baars en R. Lammers; Jacobus, z.v. G. J. v. d. Scheur en C. v. d. Broek; Johannes Anthonius Maria, z.v. J. W. Meering en J. P. Nap. Ondertrouwd: J. Bos en J. S. van Mer- kestijn; W. Klootwijk en E. B. M. van Baren. Gehuwd: H. v. Sloten en W. C. v. d. Weetering; E. ten Braak en G. J. v. d. Berg; M. J. v. Brenk en W. Mol. AMERONGEN Geboren: Henriette Charlotte Philine, d.v. Ph. v. Burken en J. v. d. Grift. Overleden (te Utrecht): Martina Gijs- berta Strubbe, echtgen. van G. H. Es- veld, 86 jaar. EDE. Geboren: Bertus, zoon van H. v. Don kelaar en J. G. Borren. Ondertrouwd: Hermanus W. van de Vendel en Maria Gaasbeek; Lubertus van Dijk en Davida F. Nab. Overleden: Johan C. Hupkes, 76 jaar. Drog Ass Apoth Hoofdstraat 106 Tel. 2576 De langst gevestigde drog. te Veenendaal BEKEKEN SPEL. Het was al snel raak na het eerste fluitsignaal. VZC stelde zich in het be zit van de bal waarna Joan Slotboom zich opzwom naar het vijandelijke doel en onhoudbaar raak schoot. (1-0). In de 3e minuut scoorde Coby van de Bosch zwaar gehinderd 2-0 voor VZC. De Doornse meisjes den de Veenen daalsen niet bijhouden met het op zwemmen en grepen enkele malen fou In de raadsvergaderingen van alle plaatsen duiken nu en dan twee let ters op. Meestal worden deze genoemd als de gemeente op een of andere manier van bovenaf iets opgelegd krijgt, dat men als minder prettig aanvoelt. Deze welhaast magische letters zijn G. S. Het is een afkor ting voor Gedeputeerde Staten, een instantie of een groepje personen, die men enigermate zou kunnen verge lijken met de wethouders in de ge meenten. Deze mensen vormen het dagelijkse bestuur in de provincies. In onze hiërarchisch ingerichte staat, kan het niet anders, of dit college zal soms minder prettige beslissingen moeten nemen. Het is echter on waarschijnlijk te achten, dat G. S. alleen besluiten en dergelijke van de gemeenten afkeuren, en dat hun taak daarmee verder afgelopen is. Om nu eens te weten te komen wat er alle maal tot het werk van G.S. behoort, hebben wij aan gedeputeerde de heer A. Bakker oud-burgemeester van Veenendaal gevraagd: „Wat doen de Gedeputeerde Staten?" „Het college van Gedeputeerden bestaat uit een zestal leden van de Provinciale Staten, die door de Sta ten uit hun midden gekozen worden. Tezamen met de door de Kroon De- noemde Commissaris van de Konin gin vormen zij het dagelijks bestuur in de provincie. Iedere Gedeputeerde heeft een bepaalde 'hoofd'-verant- woordelijkheid, een portefeuille zou r.ien kunnen zeggen, voor een of en kele onderdelen van het beleid. Voor mij is dat Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting. Daarnaast hebben alle Gedeputeerden ook nog een 'ne- ven'-verantwoordelijkheid, doordat voor alle onderdelen een commissie van twee leden gevormd is. Op Volks huisvesting ben ik dus de 'eerste' man terwijl een van de collega's als 'twee de' fungeert. Ik ben weer tweede in diverse andere commissies. Besluiten worde a echter door het gehele college genomen. Iedere woensdagmiddag is er vergadering van het voltallige col lege, een vergadering die door 8 man wordt bijgewoond, nl. de Commissaris, de Griffier en de 6 gedeputeerden. Deze vergaderingen kosten altijd veel rbereiding. Van alle onderwerpen, die de verschillende leden behandeld hebben wordt een dossier gemaakt, dat door de andere leden van de ge deputeerde staten moet worden ge lezen en indien mogelijk voor akkoord getekend. De onderwerpen, niet door alle gedeputeerden ak koord zijn bevonden worden in de ver gadering besproken," aldus de heer Bakker, die vervolgt: „Niet alleen in de stad Utrecht, op het Provinciehuis, maar in de gehele provincie vindt een gedeputeerde zijn arbeidsterrein. Heel vaak moeten de gedeputeerde toestanden ter plaatse in ogenschouw gaan nemen. Moeten er besprekingen gevoerd worden met gemeentebesturen en dergelijke. Dat in ogenschouw nemen van toestanden hangt vaak samen met een andere functie van G.S., die van administra tieve rechter. Enk le voorbeelden van de werkzaamheden op dat terrein zijn de volgende: Iemand doet een beroep op de Al gemene Bijstandswet. Als het ge meentebestuur geen termen aanwezig acht om bijstand te verlenen, of een tiaar de mening van de aanvrager een te luge bijstand geeft, dan kan hij in beroep gaan bij G.S. Soms bestaat er verschil van me ning tussen een schoolbestuur en het gemeentebestuur, over de toepassing van art. 72 van de L.O.-wet van 1920. Volg s ',;f artikel kunnen schoolbe sturen aan de gemeente medewerking vragen voor aanschaffingen t.b.v. het onderwijs, die niet onder de gewone verstrekkingen vallen. Het gemeente bestuur moet dan na gaan, of de nor male aan het geven van lager onder wijs te stellen eisen niet te boven ge gaan worden. In een school in de pro vincie werd een aanvraag gedaan tot het naadloos maken van vloeren. Dit is iets, dat tegenwoordig door veel schoolbesturen wordt aangevraagd, bestemmingsplan vroeger noemde men dat uitbreidingsplan als er volgens de gemeente geen bezwaren zijn om van dit plan af te wijken. Later moet dan het bestemmings plan zodanig gewijzigd worden, dat hit weer met de situatie in overeen stemming is. Aan (zoals een grote gemeente in onze provincie het altijd uitdrukt) 'de eigenaren van aanlig gende of nabijgelegen gronden' wordt dan de mogelijkheid gegeven bezwa ren tegen deze vergunning in te bren gen. Die bezwaren worden door G.S. behandeld volgens de 'Hoor'-proce- dure. Daarnaast worden ook schrifte lijk binnengekomen bezwaren in de beoordeling betrokken." Nog veel meer taken maken het 'ambt' van gedeputeerde tot een vol ledige dagtaak, waar men vaak meer dan de normale vijfdaagse werkweek druk mee is. Zo is het de taak van Gedeputeer den de verordeningen die later door de leden der provinciale staten m ten worden goedgekeurd op te stellen. Door de provinciale staten ge nomen besluiten moeten worden uit gevoerd. Streekplannen worden op gesteld. Wegen die aan de provincie toebehoren moeten worden verbeterd, belastingen. Ook stelt G.S. vaak voor een gedeelte van de voorzieningen, die niet direct noodzakelijk zyn voorlopig uit te stellen. Als een gemeente in een jaar drie overdekte zwembaden wil bouwen en er is een belangrijk tekort op de begroting, dan is het logiseh dat een dergelijke gemeente aangeraden wordt eerst maar eens met één zwembad te beginnen. Al deze soms onaangenomc zaken zijn geregeld by de wet. Bovendien zijn het niet alleen de gemeenten, waarop G.S. toezicht moet houden bij de uitgaven, ook de polders en waterschappen staan wat dat betreft onder hetzelfde toezicht. en in de meeste gevallen wordt het door de gemeenten toegestaan. Maar het kan zijndat een bepaalde ge- n snte een eventueel noodgedwon gen wat zuiniger beheer voert, dan andere. In deze gemeente werd het verzoek afgewezen, waarop het schoolbestuur in beroep ging bij G.S. Ook bij het niet-verlenen van taxi- of drankvergunningen kan men bij G.S. in beroep gaan. Na een beroep volgt dan een zo genaamde 'Hoorzitting'. Hierin wor den de partijen gehoord. Elke partij kan zijn visie op de zaak geven, even tueel ook nog in tweede instantie. De aanwezige gedeputeerden niet het gehele college is erbij aanwezig, maar het is commissiewerk gaan echter niet met de partijen in debat: Zij horen alleen. Van de zitting wordt een proces verbaal opgemaakt, dat later door het gehele college beke- wordt 0'' orens een uitspraak te doen. Een hoorzitting wordt ook altijd gehouden in verband met de afgifte vai. bouwvergunningen ex art. 20 van de wederopbouwwet. Dit zijn bouw- ■v -gunningen, die in strijd z(jn met het voor een gemeente vastgestelde nieuwe worden aangelegd. Ook met de waterwegen is dit het geval. Be langrijke taken liggen er voor G.S. op het gebi J van de cultuur en re creatie. Er worden voor culturele doeleinden subsidie verstrekt. In ver band met de recreatie wordt soms regelend opgetreden, zoals gebeurt in de caravan- en tentenverordening eti dan is er natuurlijk ook nog de taak, die G.S. de slechte naam be zorgt bfl het publiek: het controleren van het uitgavenbeleid en de begro- tingei van de gemeenten. „Het is echt niet zo, zegt de heer Bakker, dat er bepaalde gemeenten zyn, die door het college worden voorgetrokken, of dat er andere wor den achtergesteld. Ten opzichte van de gemeenten wordt een strikt neu traal standpunt ingenomen. Maar wat voor de ene gemeente een onaan vaardbaar tekort op de begroting betekent, kan voor een andere ge meente slechts een heel klein „te- kortje" zyn. Geval voor geval moet bekeken worden. Is er een tekort, dan wordt er van de gemeente verlangd, dat zy eerst al het mogelyke doen om dit tekort zo klein mogelijk te ma ken, bijv. door het verhogen van de De meeste verantwoordeiyke per sonen in de gemeenten weten ook wel, dat het een wettelijk opgelegde taak is van G.S. om een dergeiyk Uezicht te houden. Deze mensen we ten ook wel dat het geen bemoeizucht ox plagerij is indien men aanmerkin gen maakt op de begroting, maar het is zo gemakkeiyk als men iemand de schuld kan ge\en, als een bepaalde r niet vlot genoeg tot uitvoering komt." ot zover de heer Bakker, die in dertijd blij was met zijn verkiezing tot gedeputeerde, omdat zijn drukke leven als burgemeester dan niet in eens tot nietsdoen werd terugge bracht. Deze derde periode zal voor hem waarschijnlijk tevens de laatste zijn, omdat het een werkelijke inzet van de gehele persoon eist, die voor een ouder wordende misschien niet meer op te brengen is. Over If jaar behoort de heer Bakker tot de 'ster ken' en heeft dan echt wel recht op wat rust na een arbeidzaam leven, waarin hij op de kop af eenderde deel van een eeuw (35 jaar n If maanden burgemeester is geweest in drie ver schillende gemeenten. in. Uit een numerieke meerderheid kon Coby van de Bosch wederom zwaar ge hinderd 3-0 scoren. Wil Drost greep enkele malen goed in waardoor het VZC doel schoon bleef. In de tweede helft bleven de VZC da mes aandringen. Achter konden Janne- ke van de Meer, Diny de Haas en An- nemarie Lochtenberg het wel klaren, waardoor de bal steeds weer naar vo ren kon woren geplaatst T .ntien Im- bos, nog niet in de voi*m van verleden jaar, vocht menig duel uit met de Woestijn-midachter e.: kwam veelal ze gevierend uit de strijd. Coby van de Bosch ondei-schepte in het middenveld een aanval van Woestduin, pikte de bal op en zwom op naar het Doornse doel. Ondanks het feit dat men haar zwaar op de huid zat scoorde zij toch 4-0 voor VZC. Joan Slotboom deed even daarna hetzelfde en het was 5-0. De VZC da mes geloofden het toen eigenlijk wel, waardoor Woestduin tot tweemaal toe opgelegde kansen kreeg en die dan ook benutten. Deze 5-2 uitslag was meer dan verdiend voor VZC en met deze samenstelling komen zij er wel. RHENEN Vertrokken personen: P. F. Keus met gezin naar Renkum; G. H. Sterrenberg naar Herwijnen; R. L. Maas naar Vee nendaal; B. B. Hamad naar Kesteren; M. Largo naar Veenendaal; M. A. B. A. Tahri naar Veenendaal; A. E. H. Abder- rahman naar Ede; B. C. A. Benaisa naar Amerongen; J. J. Houten naar Duits land; G. Overeem naar Veenendaal. AMERONGEN. Ingekomen personen: G. Hoonhorst van Arnhem; J. C. Heutink van Ede. Vertrokken: D. Klomp naar Rhenen; A. G. Meijer naar 's-Gravenhage. KOSTELOZE INENTING tegen pokken voor kinderen beneden de leeftyd van twee jaar. INENTINGSWET 1939. Gelegenheid zal worden gegeven tot kosteloze inenting tegen pokken in het gebouw van de Gemeentelyke Genees kundige Dienst, Brouwerstraat 3 te Ede, op dinsdag 14 juni 1966 te 15.30 uur. De geschiktste tyd om kinderen in te enten ligt in de leeftyd van drie maan den tot twee jaar. Het kan gewenst zyn tevoren de huis arts te raadplegen. De ouders dienen het oranje inentings boekje mee te brengen. Met nadruk wordt erop gewezen dat kinderen, die minder dan veertien dagen geleden een injectie tegen kinderverlam ming, diphterie, kinkhoest of tetanus hebben ontvangen, voor deze inenting niet in aanmerking komen. Ede, 3 juni 1966. Burgemeester en wethouders van Ede. VEENENDAAL Oude Kerk: 9.30 uur: ds. A. Terlouw; 5.00 uur: ds. A. Noordergraaf. Julianakerk: 9.00 uur: ds. T. Langerak; 10.30 uur: kand. J. Schrijver; 5.00 uur: ds. A. Wisgerhof, H.D. Vredeskerk: 9.00 en 10.30 uur: dr. C. Graafland; 5.00 uur: ds. C. J. P. Lam van Putten. Sionskerk: 9.30 uur: ds. A. Wisgerhof; 5.00 uur: ds. T. Langerak. Bejaardencentrum „De Engelenburgh": 9.30 uur: ds. N. Kooreman, Rhenen. Veeneind: 3.00 uur: ds. A. Vroeginde- wey. Dijkstraat: 2.45 uur: ds. A. Terlouw. Sola Fide: 10.00 uur: ds. A. Bos; 5.30 uur: ds. W. Goedhart. Geref. Kerk: Vaartbrug: 9.30 uur: ds. J. Overduin; 5.00 uur: ds. J. D. Boerkoel, Ede. Geref. Petrakerk: 9.30 u. ds. Boerkoel 6.30 uur: ds. J. Overduin. Zaterdagavond 11 juni: Geen avondstilte. Geref. Kerk, geb. O.C.B.: 9.30 en 5.00 uur: ds. P. Deddens te Rozenburg. Chr. Geref. Bethelkerk: 9.30 en 5.00 uur: ds. Langbroek. Chr. Geref. Pniëlkerk: 9.30 en 5.00 uur: ds. Keuning. Geref. Gem. in Ned., Fluiterstraat: 9.30 6.30 uur: ds. Mallan. Geref. Gem., Synodaal: 9.30 en 5.00 uur: leesdienst. woensdag 15 juni: 7.30 uur: ds. H. Rijksen uit Gouda. Ned. Prot. Bond: 10.30 uur: ds. C. C. Pij pers, Den Haag. R.K. Salvatorkerk: 8.00 en 10.00 uur: H. Mis; 5.00 uur: Lof. Leger des Heils: 10.00 uur: Heiligings samenkomst; 7.30 uur: Verlossings samenkomst, o.l.v. chef secretaris ko lonel Ph. D. van Dalen. Volle Evang. Gem., geb. O.C.B.: geen op gave. Julianaziekenhuis: Diensten uit de Her vormde Kerk. RHENEN Ned. Herv. Kerk: 9.00 uur: Hal Chr. ULO-school: ds. Westra; 10.30 uur: Cunerakerk: ds. Westra; 6.30 uur Cu- nerakerk: ds. N. Kooreman. Ned. Herv. (Geref.) Evang.: 10.00 en 4.30 uur: dhr. Van Woerden uit Stol- wyk. Geref. Gent.: (Synodaal): 10.00 en 5.30 uur: leesdienst. Geref. Kerk: 9.00 uur: ds. H. Volten; 5.00 uur: ds. H. Steendam van Wage- ningen. AMERONGEN Ned. Herv. Kerk: 10.00 en 6.30 uur: ds. G. Kaastra. Dorpshuis: 10.00 uur: Jeugdkapel. Ger. Kerk: 10.00 en 6.30 uur: ds. L. Zwaan. Ned. Prot. Bond: 10.30 uur: ds. W. C. Metz uit Arnhem, N.H. Oud Ger. Gem.: 10.00 en 6.30 uur: Lees dienst. Ned. Prot. Bond: geen dienst. Geref. Gem.: (Plantsoen): 10.00 en 6.00 uur: leesdienst. Oud Geref. Gem.: 10.00 en 5.30 uur: lees dienst. donderdag 16 juni: 7.00 uur: dhr. Wil- lemstein van Barendrecht. R.K. Kerk: 8.30 uur: Vroegmis; 10.30 uur: Hoogmis; 5.00 uur: Lof. OVEBBERG Ned. Herv. Kerk: 10.00 en 6.30 uur: d| C. van Viegen. Oud Geref. Gem.: 10.00 en 5.30 uur: lees dienst. ELST Ned. Herv. Kerk: 9.30 uur: ds. Vroegin- dewey uit Veenendaal; 6.00 uur: ds. A. A. Bos. Geref. Gem.: 10.00 en 6.00 uur: lees dienst. Oud Geref. Gem.: 10.00 en 6.00 uur: leesdienst. ACHTERBERG Ned. Herv. Kerk: 10.00 uur: ds. L. van der Peut; 6.30 uur: ds. P. M. Breugem Geref. Kerk: 10.00 en 6.00 uur: lees dienst. Oud Geref. Gem.: 10.00 en 6.00 uur: leesdienst. EDERVEEN Ned. Herv. Kerk: 9.30 en 6.30 uur: ds. De Bie. Oud Geref. Gem.: 9.30 en 3.00 uur: lees dienst. maandag 13 juni: 7.00 uur: ds. Mieras van Krimpen a.d. IJssel. donderdag 16 juni: 7.30 uur: dhr. A. van der Meer uit 's-Gravenzande. Geref. Gem.: 9.30 en 6.45 uur: ds. Aan- geenbrug. RENSWOUDE Herv. kerk: 9.30 uur dhr. Van Rossum; 6.30 uur ds. L. v. d. Peut. Geref. kerk: 10 en 6.30 u. ds. B. Slingen- berg. EDE Oud Geref. Gem.: 10.00 en 7.00 uur: leesdienst. SCHERPENZEEL. Ned. Herv. Kerk: 9.30 uur ds. H. Har- kema van Zeist; 18.30 uur ds. R. de Bruin van Lunteren. Vrye Evang. Gem.: 15.00 uur, Evang. C. van Duuren uit Driebergen. (Dienst wordt gehouden in Ver. gebouw. Mo lenweg.) Geref. Kerk: 10.30 en 18.30 uur ds. drs. J. Firet uit Amsterdam. Ver. van Vryz. Herv.: Geen dienst. R.K. Kerk: 8.40 uur paters van Don Bosco. (Dienst in Geref. Kerk.) Geref. Gemeente: 10.00 en 18.30 uur dhr. B. Roest. VEENENDAAL: Van zaterdagmorgen 10 uur tot zondag morgen 8 uur: Dr. E. A. C. Reijdon, Kerkewijk 40, tel 2134. Van zondagmorgen 8 uur tot maandag morgen 8 uur: Dr. Annot, Kerkewyk 56. tel. 3243. Zuider Apotheek: Dr. Slot. de Bruïne- plein 7, tel. 3714. Groene Kruis: Zuster M. Post, Schry- vex-spark 4 II, tel. 2573. RHENEN: Dr. Stegeman, tel. 2315. Apotheek Deys alleen voor spoed-re- cepten. ELST, AMERONGEN EN LEERSUM: Praktijken van Van Ommeren, Kars, Os- sendorp. Bakker en Van der Burg: Dr. Van de Burg uit Leersum. tel. 1388 EDERVEEN, DE KLOMP, RENSWOUDE Dr. Rademaker, Ederveen, tel. 201. Zaterdag 11 juni en zondag 12 juni dierenarts Van Riessen uit Lunteren. SCHERPENZEEL/WOUDENBERG: (11 en 12 juni 1966.) Arts Jhr. H. Backer, Stationsweg 6, Woudenberg. Tel. 03498-1330. Van zaterdag 9.00 uur tot maandag 8.00 uur

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 2