Batavus Batavus Batavus REIN VEENENDAAL Cafetaria ,,'t Trefpunt" issksb-SSSSS" f64.- „m JA" Financieel-administratief medewerker bij Heropening Cafetaria MEDEWERKERS UNIEKE ftANBlEOlNJ REGENMANTELS «as Leerling ziekenverzorgsters Na een geslaagd examen... zon pracht in lmn bezit te hebben, is het verlangen van iedere tiener! biedt u keus uit liefst 7 modellen. dat is pas klasse! Voel zijn wegligging. RIJWIJS DE VALLEI UW BLAD „HET TREFPUNT" Overs traat 55 te Amerongen J GRATIS Nieuwsblad „DE VALLEI" vrijdag 10 juni 1966 5 Combi Sport f 1136, Whippet vanaf f 951,50 in de kleuren grijs metablauw grijs/groen en zilva. Conforte vanaf f 941,50 Supersport v.a. f 885, Vraag een proefrit en let dan ook op de enorme trekkracht van de fonkelnieuwe J.L.O. G 49 motor. Tramp Sport v.a. f 823,- BETALING IN OVERLEG. Tramp vanaf f 775,50 Gortstraat 1 tel. 2456 Veenendaal Mot-o-mat f 669,50 Neem dan de SINGER 'v-« N.V. NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ VAN KOGELLAGERS WAGENINGSELAAN 2, VEENENDAAL, TELEFOON 08380-2151 INWONERS VAN AMERONGEN EN OMGEVING OPGELET CAFETARIA Vrijdag 10 juni heropenen wij het cafetaria Wij hebben de zaak geheel gemoderniseerd en aan de eisen des tijds inge richt o.a. SPECIALE KOFFIEBAR ENZ. Uw bezoek aan onze zaak stellen wij zeer op prijs. ,,'T TREFPUNT" TE AMERONGEN VOOR: Kip van 't spit Heerlijke Carbonade Loempia's Croquetten Ballen gehakt Frikandellen Knak- en braadworst Heerlijke Patat Frites enz. enz. Als specialiteit overheerlijke Saté's en Spassliks Alle soorten belegde broodjes Vele smaken ijs en (I Alle soorten limonades ftfc alle soorten ijstaarten Gaarne verzorgen wij ook Uw bruiloften en partijen. Alles wordt gratis thuisbezorgd. U bent dus van harte welkom vanaf vrijdag 10 juni in Overstraat 55, Amerongen, Tel. 03434-2226. voor onze administratie GOUDMERK charmante, sportieve modellen allemooet.njeh 39.5» Tergat regenpakjes maten -.w GRATIS bij de nieuwe j I flmtOtU zak-portable r—navpRfirrv Mink.lanner i"W" 1 of The Walker Brothers 5 flRfl m p K' 0 Iff! jfl kamerwandplaat FA. G. J. HIENSCH Zij dragen hun naam met recht. Het zijn meesterstaaltjes van modern vakmanschap, prachtig van afwerking: triomfen van technisch ver nuft. Absoluut geruisloze werking. Geëmailleerd interieur. Met diep vriesvak en groentelade. Op motor 5 jaar garantiel 130 - 135 - 170 (2 modellen) - 210 liter V.a Koelkasten van Singer: kwaliteit! Plus alle service èn garantiel Vraag vrijblijvend alle inlichtingen singer mij. n.v. W. J. Veldhuizen Wilhelminastraat 53 Veenendaal Tel. 08385-3573 voor uw NAAR AUTORIJSCHOOL Rijksgedipl. Instructeur met vele jaren ervaring. Dr. Colynstraat 27 II Veenendaal Elke werkdag worden in totaal 84 landen 1,3 miljoen SSCSÊF- kogellagers verkocht: in Rio de Janeiro als het bij ons avond is, in Melbourne als het bij ons nacht is en zo de aardbol rond. In een dozijn landen worden de lagers door gefabriceerd. Bij SSCSfF - Veenendaal verzor gen circa 670 werknemers de produktie, de export, de import en de binnenlandse distributie van de kogellagers. Hebt U het diploma HBS of Gymnasium behaald, is Uw leeftijd tussen 17 en 20 jaar en gaat Uw interesse uit naar financiële en administra tieve vraagstukken? Dan zyn er voor U goede vooruitzichten op een carrière in ons bedryf waarby U veel met bedrijfs-economische ge gevens tq maken hebt. Wij willen U een nadere op de funktie gerichte opleiding laten volgen, waarvoor ruime faciliteiten aanwezig zyn. Sollicitaties met inlichtingen over opleiding, eventuele ervaring, leeftijd, enz. kunt U richten aan onze afdeling Personeelszaken. U kunt zich ook mondeling aanmelden. Op werkdagen tussen 9 en 11 uur en tussen 14 en 16 uur kunnen wy U ontvangen (ingang Groene- veldselaan). Ingenieursbureau WOLTER DROS N.V. VAN PERSIJNSTRAAT 25 AMERSFOORT Ons bedrijf, dat gespecialiseerd is in het ontwer pen en aanleggen van centrale verwarmings-, lucht- behandelings-, brandbeveiligings- en liftinstallaties neemt op zijn gebied sinds 1875 een vooraanstaan de plaats in. De toenemende werkzaamheden die het gevolg zijn van snelle ontwikkeling van onze aktiviteiten nood zaken ons kontakt te zoeken met: In overleg met betrokkenen en rekening houdend met opleiding en geschiktheid, zal worden nagegaan op welke afdeling zij zich het beste kunnen ont plooien. Leeftijd: 21-30 jaar. Bezit van Mulo-diploma en praktijkdiploma boek houden gewenst. Administratieve ervaring. Zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel Geboden wordt: Een aantrekkelijke werkkring met goede toekomst- ogelijkheden, uitstekende salariëring, goede sociale voorzieningen, opneming in pensioenfonds is moge lijk. Met eventuele vakantieafspraken wordt rekening gehouden. Schriftelijke sollicitaties aan bovenstaand adres. Keus uit,®ek%ektie 49. IN POPLIN Wasbare iebeifl. 36 t/m 42- f AMERSFOORT Langestraat tl HAARLEM* ekRaamve«t r Het PROTESTANTS CHRISTELIJK STREEKZIEKENHUIS te Bennekom vraagt voor zijn inrichting „DE BREUKELDERHOF" (150 bedden voorpsychisch gestoorde bejaarden) Meisjes, die de leeftijd hebben bereikt van 17 jaar kunnen zich opgeven voor het volgen van een twee- Jarige opleiding tot ziekenverzorgster. Gedurende de opleidingstijd wordt behalve vrije kost en inwoning een salaris genoten van f 272,85 resp. f 295,34 per maand. Zij, die nog geen 17 jaar zijn kunnen even eens solliciteren voor adspirant leerling ziekenverzorg ster om later de opleiding te volgen. Sollicitaties worden gaarne ingewacht bij de directrice van het ziekenhuis. i Handig-compacte portable voor ontvangst van veel stations. Aansluiting voor oortelefoon. In moderne polystyreen kast De prijs? Een voorjaarsattractie, slechts Voor iedere koper van de modernste Aristona porta ble. Dave Berry of Mick Jagger of The Walker Broth ers naar keuze op kamer wandformaat. Gratis. Maar wees er snel bij. Geldig zolang de voorraad strekt. Kom kijken bij Zandstraat 109. tel. 2678 Markt 17. tel. 3486 veenendaal

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 5